ARCHETYPE Apgar skår (openEHR-EHR-OBSERVATION.apgar.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.apgar.v0
ConceptApgar skår
DescriptionEn klinisk skår avledet fra vurdering av respirasjonsanstrengelse, puls, refleksirritabilitet, muskeltonus og hudfarge.
UseTillater registrering av en vurdering av tilstanden til en nyfødt spesielt som 1, 2, 3, 5 og / eller 10 minutters hendelser etter fødselen, pluss ytterligere hendelser etter behov. Vanlig praksis er å dokumentere Apgar score på ett og fem minutter; ytterligere score kan registrerer der som det er klinisk indisiert. Det er mulig å registrere Apgar score når som helst etter fødselen ved hjelp av denne arketypen. Vanlig klinisk praksis er å registrere alle fem parametere pluss totalt, men denne arketypen tillater registrering av hver enkelt parameter for seg, hvis det er alt som er tilgjengelig for eksempel fra historiske data. Hvis totalen skal beregnes, er det nødvendig at alle 5 ordinalverdiene registreres. Den totale er summen av de fem ordinalverdiene (min 0, max 10). En huskeregel for Apgar er; for eksempel, på engelsk: A for Utseende (hudfarge) (appearence), P for Pulse (puls), G for Grimace (refleks irritabilitet), A for aktivitet (muskeltonus), og R for respirasjon. Ettersom dette ikke er universelt anvendelig for alle språk, er det foreslått at denne huskeregelen kan brukes ved å endre navnet dataelementene innenfor maler hvis ønskelig for en spesielle klinisk scenario.
MisuseDelvis fullfør skåringen og legg til 5 for å gi de totale verdiene.
PurposeRegistrerer Apgar-skåren som en simpel repeterbar metode for å dokumentere tilstanden til det nyfødte barnet umiddelbart etter fødselen. Starttidspunktet for disse hendelsene er alltid fødselen.
ReferencesApgar V. A proposal of a New Method of Evaluation of the Newborn Infant. Curr Res Anesth Analg. 1953 Jul-Aug;32(4):260-7.

Apgar V, Holaday DA, James LS, Weisbrod IM, and Berrien C. Evaluation of the newborn infant; second report. J Am Med Assoc. 1958 Dec 13;168(15):1985-8.

Apgar V. The newborn (Apgar) scoring system. Pediatr Clin North Am. 1966 Aug;13(3):645-50.

Whaley LF, Wong DL (1979). Nursing Care of Infants and Children. St. Louis, Toronto, London, The C.V. Mosby Company.

http://en.wikipedia.org/wiki/Apgar_score
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2004-05-18
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2004-05-18
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Apgar V. A proposal of a New Method of Evaluation of the Newborn Infant. Curr Res Anesth Analg. 1953 Jul-Aug;32(4):260-7. Apgar V, Holaday DA, James LS, Weisbrod IM, and Berrien C. Evaluation of the newborn infant; second report. J Am Med Assoc. 1958 Dec 13;168(15):1985-8. Apgar V. The newborn (Apgar) scoring system. Pediatr Clin North Am. 1966 Aug;13(3):645-50. Whaley LF, Wong DL (1979). Nursing Care of Infants and Children. St. Louis, Toronto, London, The C.V. Mosby Company. http://en.wikipedia.org/wiki/Apgar_score, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=57BE70F92410B299475813959E4DE467, build_uid=f233b2d8-bc2b-4c39-93e6-34c5b3976a6b, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsnyfødt, indeks, score, skore, fødsel, barn, neonatal, vurdering
Lifecyclein_development
UID66dc3057-6714-45fc-a7c0-765e472d9af2
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.369
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En klinisk skår avledet fra vurdering av respirasjonsanstrengelse, puls, refleksirritabilitet, muskeltonus og hudfarge., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Paul Donaldson, Nursing Informatics Australia, Australia
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany (Editor)
Anneke Goossen, Results 4 Care, Netherlands
Anne Harbison, CPCER, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Omer Hotomaroglu, Turkey
Pieter Hummel, Medisch Centrum Alkmaar, Netherlands
Andrew James, University of Toronto, Canada
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Ian McNicoll, Ocean Informatics, United Kingdom (Editor), originalLanguage=en, translators=German: Jasmin Buck, Sebastian Garde, Thilo Schuler, University of Heidelberg, Central Queensland University, Ocean Informatics
Russian: Igor Lizunov, i.lizunov@infinnity.ru
Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital Bergen Norway., MD DEAA MBA, spec in anesthesia and intensive care, Spec in tropical med.
Portuguese (Brazil): Jussara Rötzsch, OpenEHR Foundation, Medical Doctor, Psychiatrist, Clinical Modeler, OpenEHR Director, Coordinator of WG ehealth infostructure of brazilian e-health program
Arabic (Syria): Mona Saleh
Farsi: Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics, Shahla.foozonkhah@oceanInformatics.com
Spanish (Chile): Sergio Carmona
Chinese (PRC): Lin Zhang, BIPH, linforest@163.com, What goes here?
Dutch: Marja Buur, Medisch Centrum Alkmaar, m.buur-krom@mca.nl, Erna Vreeke
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Respirasjonsanstrengelse, description=Observasjon av den nyfødtes respirasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[LOINC::32410-3 | 1 minute Apgar Respiratory effort] (1 minutt)
[LOINC::32415-2 | 5 minute Apgar Respiratory effort] (5 minutter)
[LOINC::32405-3 | 10 minute Apgar Respiratory effort] (10 minutter), values=0: Fraværende [Ingen respirasjon.]
[LOINC::LA6725]

1: Svak eller uregelmessig [Forsøk på respirasjon og bevegelse i brystkasse.]
[LOINC::LA6726]

2: Normal [Normal respirasjon eller gråt.]
[LOINC::LA6727]

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hjertefrekvens, description=Registrering av den nyfødtes hjertefrekvens., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[LOINC::32407-9 | 1 minute Apgar Heart rate] (1 minutt)
[LOINC::32412-9 | 5 minute Apgar Heart rate] (5 minutter)
[LOINC::32402-0 | 10 minute Apgar Heart rate] (10 minutter), values=0: Fraværende [Ingen hjerteslag ses, føles eller høres.]
[LOINC::LA6716]

1: < 100 hjerteslag per minutt [Hjertefrekvens lavere enn 100 slag per minutt.]
[LOINC::LA6717]

2: ≥ 100 hjerteslag pr. minutt [Hjertefrekvens høyere enn eller lik 100 slag per minutt.]
[LOINC::LA6718]

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Muskeltonus, description=Observasjon av den nyfødtes muskeltonus., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[LOINC::32408-7 | 1 minute Apgar Muscle tone] (1 minutt)
[LOINC::32413-7 | 5 minute Apgar Muscle tone] (5 minutter)
[LOINC::32403-8 | 10 minute Apgar Muscle tone] (10 minutter), values=0: Slapp [Ingen spontan bevegelse.]
[LOINC::LA6713]

1: Redusert tonus [Noen fleksjon i ekstremitetene.]
[LOINC::LA6714]

2: Normal tonus [Normal kraftige bevegelser.]
[LOINC::LA6715]

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=4, text=Refleksirritabilitet, description=Observasjon av den nyfødtes respons på en irritativ stimulering, f.eks. suging i orofaryngs og svelget med et mykt gummikateter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[LOINC::32409-5 | 1 minute Apgar Reflex irritability] (1 minutt)
[LOINC::32414-5 | 5 minute Apgar Reflex irritability] (5 minutter)
[LOINC::32404-6 | 10 minute Apgar Reflex irritability] (10 minutter), values=0: Ingen respons [Ingen respons på stimulering.]
[LOINC::LA6719]

1: Redusert respons [Grimaser eller svak gråt ved stimulering.]
[LOINC::LA6720]

2: Normal respons [Grimaser, nys, hoste eller trekker seg bort når stimulert.]
[LOINC::LA6721]

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hudfarge, description=Observasjon av den nyfødtes hudfarge., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[LOINC::32406-1 | 1 minute Apgar Color] (1 minutt)
[LOINC::32411-1 | 5 minute Apgar Color] (5 minutter)
[LOINC::32401-2 | 10 minute Apgar Color] (10 minutter), values=0: Helt blå [Kropp og ekstremiteter er blå.]
[LOINC::LA6722]

1: Kropp lyserød; ekstremiteter blå [Kroppen lyserød; ekstremiteter er blå.]
[LOINC::LA6723]

2: Helt lyserød [Kropp og ekstremiteter er lyserøde; ingen cyanose.]
[LOINC::LA6724]

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=4, text=Total, description=Summen av de fem ordinalverdiene for hver komponent., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=[SNOMED-CT::169895004 | Apgar at 1 minute] (1 minutt)
[SNOMED-CT::169909004 | Apgar at 5 minutes] (5 minutter)
[SNOMED-CT::169922007 | Apgar at 10 minutes] (10 minutter)
[SNOMED-CT::364592005 | Component of Apgar score] (Uspesifisert hendelse)
[SNOMED-CT::249228009 | Total apgar score]
[LOINC::9272-6 | 1 minute Apgar Score] (1 minutt)
[LOINC::9273-4 | 2 minute Apgar Score] (2 minutter)
[LOINC::9274-2 | 5 minute Apgar Score] (5 minutter)
[LOINC::9271-8 | 10 minute Apgar Score] (10 minutter), values=min: >=0; max: <=10

, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentarer til målingen, description=Kommentarer til måling av Apgar skår., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003], code=at0003, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=1 minutt, description=Apgar score 1 minutt etter fødsel., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=[LOINC::48334-7 | 1 minute Apgar panel] (1 minutt), values=Offset: 1 minutt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0026], code=at0026, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=2 minutter, description=Apgar skår 2 minutter etter fødselen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=Offset: 2 minutter
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0027], code=at0027, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=3 minutter, description=Apgar skår 3 minutter etter fødselen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=Offset: 3 minutter
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0028], code=at0028, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=5 minutter, description=Apgar skår 5 minutter etter fødselen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=[LOINC::48333-9 | 5 minute Apgar panel] (5 minutter), values=Offset: 5 minutter
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0031], code=at0031, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=10 minutter, description=Apgar skår 10 minutter etter fødselen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=[LOINC::48332-1 | 10 minute Apgar panel] (10 minutter), values=Offset: 10 minutter
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0037], code=at0037, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_LIST, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..6, subCardinalityText=Maksimum 6 oppføringer, bestilt, dataType=ITEM_LIST, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0029], code=at0029, itemType=ITEM_LIST, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_LIST, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentarer til målingen, description=Kommentarer til måling av Apgar skår., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]