ARCHETYPE Symptom/Sykdomstegn (openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1
ConceptSymptom/Sykdomstegn
DescriptionRapportert observasjon av fysiske tegn eller beskrivelse av unormale eller ubehagelige fornemmelser i kropp og/eller sinn.
UseFor å registrere detaljer om en enkeltepisode av et rapportert symptom eller sykdomstegn hos et individ, som redegjort av personen selv, foreldre, omsorgsperson eller andre parter. Registrering kan skje i forbindelse med opptak av anamnese, eller som en selvregistrering som en del av et klinisk spørreskjema eller personlig journal. En fullstendig klinisk anamnese eller pasientanamnese kan inneholde beskrivelser med ulikt detaljnivå om flere episoder knyttet til samme symptom eller sykdomstegn, og vil også kunne inneholde flere ulike symptomer eller sykdomstegn. I egentlig forstand er symptomer subjektive opplevelser av en fysisk eller mental forstyrrelse mens sykdomstegn er objektive observasjoner av det samme, som er erfart av et individ og rapportert til en kliniker av individet eller av andre. Fra denne logikken følger at det burde være to arketyper til å registrere klinisk anamnese; en for rapporterte symptomer og en for rapporterte sykdomstegn. I virkeligheten er dette upraktisk og vil kreve registrering av kliniske data i enten den ene eller den andre av disse modellene. I praksis vil dette øke kompleksitet og tidsbruk knyttet til modellering og registrering av data. I tillegg overlapper ofte de kliniske konseptene, for eksempel: Vil tidligere oppkast eller blødning kategoriseres som et symptom eller som et rapportert sykdomstegn? Som svar på dette er arketypen laget for å tillate registrering av hele kontinuumet mellom tydelig definerte symptomer og rapporterte sykdomstegn når en registrerer en klinisk anamnese. Arketypen er designet for å gi et generisk rammeverk for alle symptomer og rapporterte sykdomstegn. SLOTet "Spesifikke detaljer" kan brukes for å utvide arketypen med ytterligere spesifikke dataelementer for komplekse symptomer eller sykdomstegn. Arketypen skal settes inn i "Detaljer"-SLOTet i OBSERVATION.story-arketypen men kan også brukes i en hvilken som helst OBSERVATION eller CLUSTER-arketype. Arketypen kan også gjenbrukes i andre instanser av CLUSTER.symptom_sign-arketypen i SLOTene "Assosierte symptomer" eller "Tidligere detaljer". Klinikere registrerer ofte frasen "Ikke av betydning" i forbindelse med spesifikke symptomer eller rapporterte tegn for å indikere at det er eksplisitt spurt om det spesifikke symptomet, og at det ble svart at symptomet ikke er tilstede i en slik grad at det påfører pasienten ubehag eller uro. Frasen brukes mer som en normalbeskrivelse enn en eksplisitt eksklusjon. Dataelementet "Ikke av betydning" er med hensikt lagt til for å tillate at klinikere enkelt og effektivt kan registrere denne informasjonen i det kliniske systemet. Eksempelvis kan "Ikke av betydning" brukes i brukergrensesnittet, er dette registrert som "Sann" kan de resterende dataelementene skjules i brukergrensesnittet. Denne pragmatiske tilnærmingen støtter hoveddelen av enkel klinisk journalføring av symptomer og sykdomstegn. Imidlertid kan det være fordelaktig å bruke arketypen CLUSTER.exclusion_symptom_sign dersom det er klinisk behov for å eksplisitt registrere at et symptom eller sykdomstegn ikke er tilstede, for eksempel dersom dette skal brukes til klinisk beslutningsstøtte. Bruk av CLUSTER.exclusion_symptom_sign vil øke kompleksiteten i templatmodellering, implementasjon og spørring. Det anbefales at CLUSTER.exclusion_symptom_sign kun vurderes brukt dersom man kan identifisere en klar gevinst, men bør ikke brukes for rutineregistreringer av symptomer eller sykdomstegn.
MisuseBrukes ikke til eksplisitt registrering av at et symptom eller sykdomstegn ikke er tilstede. Bruk CLUSTER.exclusion_symptom_sign varsomt da det øker tidsbruk ved registrering og tilfører økt kompleksitet, og bare når dataelementet "Ikke av betydning" i denne arketypen ikke er eksplisitt nok for registreringen. Brukes ikke til registrering av objektive funn som en del av en fysisk undersøkelse. Bruk OBSERVATION.exam og relaterte CLUSTER.exam-arketyper for dette formålet. Brukes ikke til registrering av problemer og diagnoser som en del av en persistent problemliste, til dette brukes EVALUATION.problem_diagnosis. Brukes ikke til å dokumentere tiltak og resultat i løpet av hele perioden individet er under behandling, da arketypen er beregnet til å dokumentere symptomer og sykdomstegn som et øyeblikksbilde.
PurposeFor å registrere detaljer om en enkeltepisode av et rapportert symptom eller sykdomstegn. Dette kan omfatte kontekst, men ikke detaljer, om tidligere episoder av symptomet/sykdomstegnet.
ReferencesCommon Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) [Internet]. National Cancer Institute, USA. Available from: http://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/ctc.htm (accessed 2015-07-13).
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Tony Shannon
Organisasjon: UK NHS, Connecting for Health
E-post: tony.shannon@nhs.net
Opprinnelig skrevet dato: 2007-02-20
Other Details LanguageForfatternavn: Tony Shannon
Organisasjon: UK NHS, Connecting for Health
E-post: tony.shannon@nhs.net
Opprinnelig skrevet dato: 2007-02-20
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) [Internet]. National Cancer Institute, USA. Available from: http://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/ctc.htm (accessed 2015-07-13)., current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=76D51536B9250823AEE5C6A5B13CC60A, build_uid=6a2a0ab5-378b-4739-b0ba-cc05a27c3280, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomedct or info@snomed.org., revision=1.0.1-alpha}
Keywordslidelse, plage, problem, ubehag, symptom, sykdomstegn, lyte, skavank
Lifecyclein_development
UID028d58b1-9b5a-404e-abc7-b88fc9a24b56
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.358
Revision Number1.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Rapportert observasjon av fysiske tegn eller beskrivelse av unormale eller ubehagelige fornemmelser i kropp og/eller sinn., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Hildegunn Siv Aase, Helse Bergen, Norway
Grethe Almenning, Bergen kommune, Norway
Tomas Alme, DIPS, Norway
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Stephen Chu, Queensland Health, Australia
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Arild Faxvaag, NTNU, Norway
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Samuel Frade, Marand, Portugal
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Yves Genevier, Privantis SA, Switzerland
Gyri Gradek, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland Universitetssykehus, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Dag Hanoa, Oslo universitetssykehus, Norway
Knut Harboe, Stavanger Universitetssjukehus, Norway
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Andreas Hering, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Roar Holm, Helse Vest IKT A/S, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Hanne Joensen, Helse Bergen HUS, Norway
Gunnar Jårvik, Nasjonal IKT HF, Norway
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Goran Karlstrom, County Of Värmland, Sweden
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Elisabeth Kvile, Fysioterapiavdelingen, Haukeland Universitets Sykehus, Norway
Siri Laronningen, Kreftregisteret, Norway
Sabine Leh, Haukeland University Hospital, Department of Pathology, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
alberto maldonado, UPV, Spain
Luis Marco Ruiz, NST, Spain (Nasjonal IKT redaktør)
Ian McNicoll, Ocean Informatics, United Kingdom
Lars Ivar Mehlum, Nasjonal IKT HF, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Magne Rekdal, DIPS AS, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Thomas Schopf, University Hospital of North-Norway, Norway
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Nils Thomas Songstad, UNN HF, BUK, Barneavdelingen., Norway
Arild Stangeland, Helse Bergen, Norway
Line Sæle, Nasjonal IKT HF, Norway
Line Sørensen, Helse Bergen, Norway
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Lene Thoresen, St. Olavs Hospital, Norway
Jon Tysdahl, Furst medlab AS, Norway
Till Uhlig, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Revmatologisk avd. , Diakonhjemmet Sykehus, Oslo, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=German: Jasmin Buck, Sebastian Garde, Kim Sommer, University of Heidelberg, Central Queensland University, Medizinische Hochschule Hannover
Finnish: Kalle Vuorinen, Tieto Healthcare & Welfare Oy, kalle.vuorinen@tieto.com
Swedish: Kirsi Poikela, Tieto Sweden AB, ext.kirsi.poikela@tieto.com
Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, Silje Ljosland Bakke, Haukeland University Hospital of Bergen, Norway, Helse Vest IKT AS, lbla@helse-bergen.no, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, MD, DEAA, MBA, spec in anesthesia, spec in tropical medicine.
Portuguese (Brazil): Vladimir Pizzo, Hospital Sirio Libanes - Brazil, vladimir.pizzo@hsl.org.br
Arabic (Syria): Mona Saleh
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={content=[], relationships=[], protocol=[], credentials=[], context=[], ism_transition=[], state=[], target=[], identities=[], provider=[], source=[], events=[], description=[], capabilities=[], other_participations=[], activities=[], data=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn på symptom/sykdomstegn, description=Navnet på det rapporterte symptomet eller sykdomstegnet., comment=Navnet på symptom/sykdomstegn bør kodes med en terminologi om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::418799008 | Finding reported by subject or history provider], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=1, text=Ikke av betydning, description=Symptomet eller sykdomstegnet ble rapportert som ikke tilstede i betydningsfull grad., comment=Registrer som Sann dersom helsetjenestemottakeren har rapportert symptomet eller sykdomstegnet som ikke tilstede i betydningsfull grad. For eksempel: Dersom individet aldri har opplevd symptomet vil det være riktig registrere "Ikke av betydning". Dersom individet vanligvis opplever symptomet, kan det i noen tilfeller være riktig å registrere "Ikke av betydning" dersom individet ikke har opplevd noen endring fra sin normaltilstand., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0151], code=at0151, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisering, description=Registrering av ett enkelt område på kroppen hvor symptomet eller sykdomstegnet var rapportert., comment=Forekomster for dette dataelementet er satt 0..* for å tillate at flere kroppssted kan trekkes ut i et templat om ønsket. Dette åpner for å representere kliniske scenarier hvor et symptom må registreres flere steder på kroppen eller for å identifisere både opphavssted for smerte og ytterpunkt for utstråling av smerter, og alle andre dataelementer i arketypen som "Innvirkning" og "Varighet" er like. Om kravet for registrering av kroppsplassering er bestemt i en applikasjon eller krever en mer kompleks modellering som for eksempel relativ lokalisering, bruk arketypen CLUSTER.anatomical_location eller CLUSTER.relative_location i "Strukturert anatomisk lokalisering"-SLOTet i denne arketypen. Er den anatomiske lokaliseringen inkludert i "Navn på symptom/sykdomstegn" via prekoordinerte koder er dette dataelementet overflødig. Registreres den anatomiske lokaliseringen i SLOTet "Strukturert anatomisk lokalisering" er bruken av dette dataelementet ikke tillatt. Registrer enten i "Anatomisk lokalisering" eller i "Strukturert anatomisk lokalisering", ikke i begge. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0147], code=at0147, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert anatomisk lokalisering, description=Strukturert anatomisk lokalisering hvor symptomet eller sykdomstegnet ble rapportert., comment=Hvis den anatomiske lokaliseringen allerede er satt i elementet "Navn på symptom/sykdomstegn" via prekoordinerte koder, blir dette SLOTet overflødig. Er den anatomiske lokaliseringen registrert i dataelementet "Anatomisk lokalisering", er bruken av dette SLOTet ikke tillatt. Registrer bare "Anatomisk lokalisering" eller "Strukturert anatomisk lokalisering", ikke begge., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v1 og spesialiseringer
Ekskluder:
Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av det rapporterte symptomet eller sykdomstegnet., comment=Eksempel: "Svimmelhet med rotasjonsfølelse og av og til besvimelsesfølelse. Hurtig bevegelse fra sittende eller liggende til stående stilling virker å være en utløsende faktor. Opptrer typisk flere ganger daglig, og varer i ca et halvt til ett minutt hver gang. Å sette eller legge seg ned virker lindrende.", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::162408000 | General symptom description (finding)], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0175], code=at0175, itemType=ELEMENT, level=1, text=Episodisitet, description=Kategorisering av denne episoden av det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Nytt [En ny episode av symptomet eller sykdomstegnet - enten den første forekomsten eller en ny forekomst der den tidligere episoden var fullstendig opphørt.]
 • Kontinuerlig [Symptomet eller sykdomstegnet er kontinuerlig tilstedeværende, i praksis en enkelt pågående episode.]
 • Ubestemt [Det er ikke mulig å bestemme om denne forekomsten av symptomet er ny eller pågående.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0186], code=at0186, itemType=ELEMENT, level=1, text=Forekomst, description=Type forekomst for dette symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Første forekomst [Dette er den første forekomsten av dette symptomet eller sykdomstegnet.]
 • Tilbakefall [Ny forekomst av det samme symptomet eller sykdomstegnet etter at en tidligere episode var bedret.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0152], code=at0152, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato/tid for episodens debut, description=Debuttidspunkt for denne episoden av symptomet eller sykdomstegnet., comment=Partielle datoer er tillatt. Nøyaktig tid for symptomets debut kan registreres, dersom relevant. Dersom dette symptomet eller sykdomstegnet oppleves for første gang eller er en ny episode av et tidligere opplevd symptom, kan denne datoen brukes for å representere debuten for denne episoden. Dersom symptomet eller sykdomstegnet opptrer kontinuerlig, kan dette dataelementet være overflødig dersom det er registrert tidligere., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0164], code=at0164, itemType=ELEMENT, level=1, text=Debuttype, description=Beskrivelse av symptomets eller sykdomstegnets debut., comment=Debuttypen kan kodes med en terminologi om ønsket. For eksempel: Gradvis eller plutselig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Varighet, description=Varigheten av denne episoden av symptomet eller sykdomstegnet siden debut., comment=Brukes "Dato/tid for debut" og "Dato/tid for opphør" i systemer, kan dette dataelementet kalkuleres av systemet eller være overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=[SNOMED-CT::162442009 | Time symptom lasts (observable entity)], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Alvorlighetskategori, description=Kategori for å beskrive symptomets eller sykdomstegnets helhetlige alvorlighet., comment=Det er vanskelig å definere verdier som mild, moderat og alvorlig på en slik måte at det kan brukes om flere symptomer, og som samtidig sikrer at tolkning og registrering av verdiene er konsistent. Ved å utvide verdisettet med verdier som "ubetydelig" og "veldig alvorlig", og/eller "moderat mild" og "moderat alvorlig" øker kompleksiteten, og påliteligheten i registreringen reduseres. Bruk av verdier som "Livstruende" eller "fatal" tas ofte med i et slikt verdisett, men disse verdiene gjenspeiler heller resultat enn alvorlighet. I lys av dette foretrekkes en mindre, mer veldefinert liste. NB: En mer spesifikk gradering av alvorlighet kan registreres ved bruk av SLOTet "Spesifikke detaljer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=[SNOMED-CT::162465004 | Symptom severity (finding)], values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Gradering av alvorlighet, description=Numerisk graderings skala som representerer den overordnede alvorligheten til symptomet eller sykdomstegnet., comment=Symptomets alvorlighet graderes av individet ved å registrere en skår fra 0 (symptom ikke tilstede) til 10 (symptomet er så alvorlig som individet kan forestille seg). Denne skåringen kan representeres i brukergrensesnittet som en visuell analog skala, Dataelementet er satt til 0..* for å tillate variasjonen som "maksimum alvorlighet" og "gjennomsnittlig alvorlighet" i et templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter: 0.0..10.0
Begrens antall desimaler: 1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0189], code=at0189, itemType=ELEMENT, level=1, text=Karakter, description=Ord eller en kort frase som beskriver symptomets eller sykdomstegnets karakter., comment=For eksempel: Smerte kan beskrives som "gnagende", "brennende" eller "som et elektrisk støt", mens en hodepine kan være "bankende" eller "konstant". Karakteren bør kodes med en terminologi, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0180], code=at0180, itemType=ELEMENT, level=1, text=Progresjon, description=Beskrivelse av symptomets eller sykdomstegnets progresjon ved rapporteringstidspunktet., comment=Dataelementet er definert som 0..* for å tillate at flere typer progresjon trekkes ut i et templat om ønsket. For eksempel: alvorlighet eller frekvens., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Forverret [Symptomet eller sykdomstegnets alvorighetsgrad har blitt forverret i løpet av denne episoden.]
 • Uendret [Symptomet eller sykdomstegnets alvorlighetsgrad er ikke endret i løpet av denne episoden.]
 • Forbedret [Symptomet eller sykdomstegnets alvorlighetsgrad er forbedret i løpet av denne episoden.]
 • Opphørt [Symptomet eller sykdomstegnets alvorlighetsgrad er opphørt i løpet av denne episoden.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Mønster, description=Fritekstbeskrivelse av symptomet eller sykdomstegnet i løpet av denne episoden., comment=For eksempel: Smerte kan beskrives som konstant eller intermitterende. Dette elementet kan brukes til å registrere tekstlige beskrivelser (enten det er fri eller kodet tekst) av den typiske frekvensen og varigheten av symptomanfall under den aktuelle episoden., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=CLUSTER, level=1, text=Modifiserende faktor, description=Detaljer om hvordan en spesifikk faktor påvirker det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet i løpet av denne episoden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Faktor, description=Navn på den modifiserende faktoren., comment=Dette elementet er ment for å dokumentere faktorer, terapeutiske eller andre, som har innvirkning på symptomet. En oversikt over planlagte og utførte tiltak for symptomet eller sykdomstegnet må dokumenteres ved hjelp av andre arketyper. Eksempel på modifiserende faktor: sengeleie med flere puter, spising, eller administrering av et spesifikt legemiddel., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=2, text=Effekt, description=Oppfattet effekt av den modifiserende faktoren på symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Lindrer [Faktoren reduserer alvorligheten eller innvirkning av symptomet eller sykdomstegnet, men får det ikke til å opphøre fullstendig.]
 • Ingen effekt [Faktoren har ingen effekt på symptomet eller sykdomstegnet.]
 • Forverrer [Faktoren øker alvorlighet eller innvirkning av symptomet eller sykdomstegnet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av den modifiserende faktorens effekt på symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0165], code=at0165, itemType=CLUSTER, level=1, text=(Utløsende/avsluttende faktor), description=Detaljer om spesifikke faktorer som utløser eller som får symptomet eller sykdomstegnet til å opphøre., comment=For eksempel: Debut av hodepine oppstod en uke før menstruasjon eller debut av hodepine oppstod en time etter fall på sykkel, halsbrannen forsvant ved administrasjon av syrenøytraliserende eller brystsmerter forsvant ved hvile., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Runtime name constraint:
 • Utløsende faktor [Identifisering av faktorer eller hendelser som utløser debut av symptomet eller sykdomstegnet.]
 • Avsluttende faktor [Identifisering av faktorer eller hendelser som utløser opphør av symptomet eller sykdomstegnet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0165]/items[at0170], code=at0170, itemType=ELEMENT, level=2, text=Faktor, description=Navn på helserelatert hendelse, symptom, rapportert sykdomstegn eller annen faktor., comment=For eksempel: Debut av annet symptom, menstruasjons debut, falt av sykkel., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0165]/items[at0154], code=at0154, itemType=SLOT, level=2, text=Faktordetaljer, description=Strukturerte detaljer om faktoren som er forbundet med det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.health_event.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0165]/items[at0171], code=at0171, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidsintervall, description=Tidsintervall mellom forekomst eller debut av faktoren og debut/opphør av symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0165]/items[at0185], code=at0185, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av faktorens effekt på det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0155], code=at0155, itemType=ELEMENT, level=1, text=Innvirkning, description=Beskrivelse av symptomet eller sykdomstegnets innvirkning., comment=Bedømmelsen av innvirkning må ta høyde for alvorlighet, varighet og frekvens av symptomet, i tillegg til type innvirkning, for eksempel: funksjonell, sosial og emosjonell innvirkning. Dataelementet er satt til 0..* for å tillate at flere typer innvirkning kan trekkes ut i et templat om ønskelig. For hørselstap vil innvirkning kunne omfatte "Vansker med å høre i et stille miljø", "Vansker med å høre TV eller radio"; "Vansker med å høre gruppesamtaler" og "Vansker med å høre i telefon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=1, text=Episodebeskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av symptomet eller sykdomstegnets utvikling gjennom denne episoden., comment=For eksempel: Fritekstbeskrivelse av symptomdebuten, aktiviteter som forverret eller forbedret symptomet, om det er i bedring eller forverring og hvordan det ble fullstendig bedret i løpet av uker., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0153], code=at0153, itemType=SLOT, level=1, text=Spesifikke detaljer, description=Ekstra dataelementer som er nødvendige for å registrere egenskaper unike for det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet., comment=For eksempel: Graderingen "Common Terminology Criteria for Adverse Events"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0161], code=at0161, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato/tid for opphør, description=Dato/tid for opphør av denne episoden av symptomet eller sykdomstegnet., comment=Brukes "Dato/tid for debut" og "Varighet" i systemer, kan dette dataelementet kalkuleres av systemet eller være overflødig. Ufullstendig dato er tillatt, nøyaktig dato og tid for opphør kan registreres om ønskelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av tidligere episoder, description=Fritekstbeskrivelse av tidligere episoder., comment=For eksempel: Frekvens/periodisitet - pr. time, dag, uke, måned, år og regularitet. Kan inneholde en sammenligning med denne episoden., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall tidligere episoder, description=Antall ganger symptomet eller sykdomstegnet tidligere har forekommet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0146], code=at0146, itemType=SLOT, level=1, text=Tidligere episoder, description=Strukturerte detaljer om symptomet eller sykdomstegnet i løpet av en tidligere episode., comment=I kliniske systemer med mulighet for linking er det mulig at tidligere episoder allerede er registrert i det kliniske systemet. Systemet kan tillatte en kliniker å linke til relevante tilknyttede symptomer. Tillater ikke systemet linking eller det er en pasient som ikke har noen tilknyttede symptomer registrert, kan man legge til ytterligere instanser av symptom-arketypen for å beskrive de tidligere episodene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0063], code=at0063, itemType=SLOT, level=1, text=Tilknyttede symptomer/sykdomstegn, description=Strukturerte detaljer om ethvert tilknyttet symptom eller sykdomstegn som er tilstede samtidig., comment=I kliniske systemer med mulighet for linking er det mulig at tilknyttede symptomer/sykdomstegn allerede er registrert i det kliniske systemet. Systemet kan tillatte en kliniker å linke til relevante tilknyttede symptomer/sykdomstegn. Tillater ikke systemet linking eller det er en pasient som ikke har noen tilknyttede symptomer registrert, kan man legge til ytterligere instanser av symptom-arketypen for å beskrive de tidligere episodene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0163], code=at0163, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om symptomet eller sykdomstegnet som ikke dekkes i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], contacts=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn på symptom/sykdomstegn, description=Navnet på det rapporterte symptomet eller sykdomstegnet., comment=Navnet på symptom/sykdomstegn bør kodes med en terminologi om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::418799008 | Finding reported by subject or history provider], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=1, text=Ikke av betydning, description=Symptomet eller sykdomstegnet ble rapportert som ikke tilstede i betydningsfull grad., comment=Registrer som Sann dersom helsetjenestemottakeren har rapportert symptomet eller sykdomstegnet som ikke tilstede i betydningsfull grad. For eksempel: Dersom individet aldri har opplevd symptomet vil det være riktig registrere "Ikke av betydning". Dersom individet vanligvis opplever symptomet, kan det i noen tilfeller være riktig å registrere "Ikke av betydning" dersom individet ikke har opplevd noen endring fra sin normaltilstand., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0151], code=at0151, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisering, description=Registrering av ett enkelt område på kroppen hvor symptomet eller sykdomstegnet var rapportert., comment=Forekomster for dette dataelementet er satt 0..* for å tillate at flere kroppssted kan trekkes ut i et templat om ønsket. Dette åpner for å representere kliniske scenarier hvor et symptom må registreres flere steder på kroppen eller for å identifisere både opphavssted for smerte og ytterpunkt for utstråling av smerter, og alle andre dataelementer i arketypen som "Innvirkning" og "Varighet" er like. Om kravet for registrering av kroppsplassering er bestemt i en applikasjon eller krever en mer kompleks modellering som for eksempel relativ lokalisering, bruk arketypen CLUSTER.anatomical_location eller CLUSTER.relative_location i "Strukturert anatomisk lokalisering"-SLOTet i denne arketypen. Er den anatomiske lokaliseringen inkludert i "Navn på symptom/sykdomstegn" via prekoordinerte koder er dette dataelementet overflødig. Registreres den anatomiske lokaliseringen i SLOTet "Strukturert anatomisk lokalisering" er bruken av dette dataelementet ikke tillatt. Registrer enten i "Anatomisk lokalisering" eller i "Strukturert anatomisk lokalisering", ikke i begge. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0147], code=at0147, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert anatomisk lokalisering, description=Strukturert anatomisk lokalisering hvor symptomet eller sykdomstegnet ble rapportert., comment=Hvis den anatomiske lokaliseringen allerede er satt i elementet "Navn på symptom/sykdomstegn" via prekoordinerte koder, blir dette SLOTet overflødig. Er den anatomiske lokaliseringen registrert i dataelementet "Anatomisk lokalisering", er bruken av dette SLOTet ikke tillatt. Registrer bare "Anatomisk lokalisering" eller "Strukturert anatomisk lokalisering", ikke begge., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v1 og spesialiseringer
Ekskluder:
Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av det rapporterte symptomet eller sykdomstegnet., comment=Eksempel: "Svimmelhet med rotasjonsfølelse og av og til besvimelsesfølelse. Hurtig bevegelse fra sittende eller liggende til stående stilling virker å være en utløsende faktor. Opptrer typisk flere ganger daglig, og varer i ca et halvt til ett minutt hver gang. Å sette eller legge seg ned virker lindrende.", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::162408000 | General symptom description (finding)], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0175], code=at0175, itemType=ELEMENT, level=1, text=Episodisitet, description=Kategorisering av denne episoden av det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Nytt [En ny episode av symptomet eller sykdomstegnet - enten den første forekomsten eller en ny forekomst der den tidligere episoden var fullstendig opphørt.]
 • Kontinuerlig [Symptomet eller sykdomstegnet er kontinuerlig tilstedeværende, i praksis en enkelt pågående episode.]
 • Ubestemt [Det er ikke mulig å bestemme om denne forekomsten av symptomet er ny eller pågående.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0186], code=at0186, itemType=ELEMENT, level=1, text=Forekomst, description=Type forekomst for dette symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Første forekomst [Dette er den første forekomsten av dette symptomet eller sykdomstegnet.]
 • Tilbakefall [Ny forekomst av det samme symptomet eller sykdomstegnet etter at en tidligere episode var bedret.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0152], code=at0152, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato/tid for episodens debut, description=Debuttidspunkt for denne episoden av symptomet eller sykdomstegnet., comment=Partielle datoer er tillatt. Nøyaktig tid for symptomets debut kan registreres, dersom relevant. Dersom dette symptomet eller sykdomstegnet oppleves for første gang eller er en ny episode av et tidligere opplevd symptom, kan denne datoen brukes for å representere debuten for denne episoden. Dersom symptomet eller sykdomstegnet opptrer kontinuerlig, kan dette dataelementet være overflødig dersom det er registrert tidligere., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0164], code=at0164, itemType=ELEMENT, level=1, text=Debuttype, description=Beskrivelse av symptomets eller sykdomstegnets debut., comment=Debuttypen kan kodes med en terminologi om ønsket. For eksempel: Gradvis eller plutselig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Varighet, description=Varigheten av denne episoden av symptomet eller sykdomstegnet siden debut., comment=Brukes "Dato/tid for debut" og "Dato/tid for opphør" i systemer, kan dette dataelementet kalkuleres av systemet eller være overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=[SNOMED-CT::162442009 | Time symptom lasts (observable entity)], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Alvorlighetskategori, description=Kategori for å beskrive symptomets eller sykdomstegnets helhetlige alvorlighet., comment=Det er vanskelig å definere verdier som mild, moderat og alvorlig på en slik måte at det kan brukes om flere symptomer, og som samtidig sikrer at tolkning og registrering av verdiene er konsistent. Ved å utvide verdisettet med verdier som "ubetydelig" og "veldig alvorlig", og/eller "moderat mild" og "moderat alvorlig" øker kompleksiteten, og påliteligheten i registreringen reduseres. Bruk av verdier som "Livstruende" eller "fatal" tas ofte med i et slikt verdisett, men disse verdiene gjenspeiler heller resultat enn alvorlighet. I lys av dette foretrekkes en mindre, mer veldefinert liste. NB: En mer spesifikk gradering av alvorlighet kan registreres ved bruk av SLOTet "Spesifikke detaljer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=[SNOMED-CT::162465004 | Symptom severity (finding)], values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Gradering av alvorlighet, description=Numerisk graderings skala som representerer den overordnede alvorligheten til symptomet eller sykdomstegnet., comment=Symptomets alvorlighet graderes av individet ved å registrere en skår fra 0 (symptom ikke tilstede) til 10 (symptomet er så alvorlig som individet kan forestille seg). Denne skåringen kan representeres i brukergrensesnittet som en visuell analog skala, Dataelementet er satt til 0..* for å tillate variasjonen som "maksimum alvorlighet" og "gjennomsnittlig alvorlighet" i et templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter: 0.0..10.0
Begrens antall desimaler: 1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0189], code=at0189, itemType=ELEMENT, level=1, text=Karakter, description=Ord eller en kort frase som beskriver symptomets eller sykdomstegnets karakter., comment=For eksempel: Smerte kan beskrives som "gnagende", "brennende" eller "som et elektrisk støt", mens en hodepine kan være "bankende" eller "konstant". Karakteren bør kodes med en terminologi, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0180], code=at0180, itemType=ELEMENT, level=1, text=Progresjon, description=Beskrivelse av symptomets eller sykdomstegnets progresjon ved rapporteringstidspunktet., comment=Dataelementet er definert som 0..* for å tillate at flere typer progresjon trekkes ut i et templat om ønsket. For eksempel: alvorlighet eller frekvens., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Forverret [Symptomet eller sykdomstegnets alvorighetsgrad har blitt forverret i løpet av denne episoden.]
 • Uendret [Symptomet eller sykdomstegnets alvorlighetsgrad er ikke endret i løpet av denne episoden.]
 • Forbedret [Symptomet eller sykdomstegnets alvorlighetsgrad er forbedret i løpet av denne episoden.]
 • Opphørt [Symptomet eller sykdomstegnets alvorlighetsgrad er opphørt i løpet av denne episoden.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Mønster, description=Fritekstbeskrivelse av symptomet eller sykdomstegnet i løpet av denne episoden., comment=For eksempel: Smerte kan beskrives som konstant eller intermitterende. Dette elementet kan brukes til å registrere tekstlige beskrivelser (enten det er fri eller kodet tekst) av den typiske frekvensen og varigheten av symptomanfall under den aktuelle episoden., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=CLUSTER, level=1, text=Modifiserende faktor, description=Detaljer om hvordan en spesifikk faktor påvirker det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet i løpet av denne episoden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Faktor, description=Navn på den modifiserende faktoren., comment=Dette elementet er ment for å dokumentere faktorer, terapeutiske eller andre, som har innvirkning på symptomet. En oversikt over planlagte og utførte tiltak for symptomet eller sykdomstegnet må dokumenteres ved hjelp av andre arketyper. Eksempel på modifiserende faktor: sengeleie med flere puter, spising, eller administrering av et spesifikt legemiddel., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=2, text=Effekt, description=Oppfattet effekt av den modifiserende faktoren på symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Lindrer [Faktoren reduserer alvorligheten eller innvirkning av symptomet eller sykdomstegnet, men får det ikke til å opphøre fullstendig.]
 • Ingen effekt [Faktoren har ingen effekt på symptomet eller sykdomstegnet.]
 • Forverrer [Faktoren øker alvorlighet eller innvirkning av symptomet eller sykdomstegnet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av den modifiserende faktorens effekt på symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0165], code=at0165, itemType=CLUSTER, level=1, text=(Utløsende/avsluttende faktor), description=Detaljer om spesifikke faktorer som utløser eller som får symptomet eller sykdomstegnet til å opphøre., comment=For eksempel: Debut av hodepine oppstod en uke før menstruasjon eller debut av hodepine oppstod en time etter fall på sykkel, halsbrannen forsvant ved administrasjon av syrenøytraliserende eller brystsmerter forsvant ved hvile., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Runtime name constraint:
 • Utløsende faktor [Identifisering av faktorer eller hendelser som utløser debut av symptomet eller sykdomstegnet.]
 • Avsluttende faktor [Identifisering av faktorer eller hendelser som utløser opphør av symptomet eller sykdomstegnet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0165]/items[at0170], code=at0170, itemType=ELEMENT, level=2, text=Faktor, description=Navn på helserelatert hendelse, symptom, rapportert sykdomstegn eller annen faktor., comment=For eksempel: Debut av annet symptom, menstruasjons debut, falt av sykkel., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0165]/items[at0154], code=at0154, itemType=SLOT, level=2, text=Faktordetaljer, description=Strukturerte detaljer om faktoren som er forbundet med det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.health_event.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0165]/items[at0171], code=at0171, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidsintervall, description=Tidsintervall mellom forekomst eller debut av faktoren og debut/opphør av symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0165]/items[at0185], code=at0185, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av faktorens effekt på det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0155], code=at0155, itemType=ELEMENT, level=1, text=Innvirkning, description=Beskrivelse av symptomet eller sykdomstegnets innvirkning., comment=Bedømmelsen av innvirkning må ta høyde for alvorlighet, varighet og frekvens av symptomet, i tillegg til type innvirkning, for eksempel: funksjonell, sosial og emosjonell innvirkning. Dataelementet er satt til 0..* for å tillate at flere typer innvirkning kan trekkes ut i et templat om ønskelig. For hørselstap vil innvirkning kunne omfatte "Vansker med å høre i et stille miljø", "Vansker med å høre TV eller radio"; "Vansker med å høre gruppesamtaler" og "Vansker med å høre i telefon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=1, text=Episodebeskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av symptomet eller sykdomstegnets utvikling gjennom denne episoden., comment=For eksempel: Fritekstbeskrivelse av symptomdebuten, aktiviteter som forverret eller forbedret symptomet, om det er i bedring eller forverring og hvordan det ble fullstendig bedret i løpet av uker., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0153], code=at0153, itemType=SLOT, level=1, text=Spesifikke detaljer, description=Ekstra dataelementer som er nødvendige for å registrere egenskaper unike for det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet., comment=For eksempel: Graderingen "Common Terminology Criteria for Adverse Events"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0161], code=at0161, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato/tid for opphør, description=Dato/tid for opphør av denne episoden av symptomet eller sykdomstegnet., comment=Brukes "Dato/tid for debut" og "Varighet" i systemer, kan dette dataelementet kalkuleres av systemet eller være overflødig. Ufullstendig dato er tillatt, nøyaktig dato og tid for opphør kan registreres om ønskelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av tidligere episoder, description=Fritekstbeskrivelse av tidligere episoder., comment=For eksempel: Frekvens/periodisitet - pr. time, dag, uke, måned, år og regularitet. Kan inneholde en sammenligning med denne episoden., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall tidligere episoder, description=Antall ganger symptomet eller sykdomstegnet tidligere har forekommet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0146], code=at0146, itemType=SLOT, level=1, text=Tidligere episoder, description=Strukturerte detaljer om symptomet eller sykdomstegnet i løpet av en tidligere episode., comment=I kliniske systemer med mulighet for linking er det mulig at tidligere episoder allerede er registrert i det kliniske systemet. Systemet kan tillatte en kliniker å linke til relevante tilknyttede symptomer. Tillater ikke systemet linking eller det er en pasient som ikke har noen tilknyttede symptomer registrert, kan man legge til ytterligere instanser av symptom-arketypen for å beskrive de tidligere episodene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0063], code=at0063, itemType=SLOT, level=1, text=Tilknyttede symptomer/sykdomstegn, description=Strukturerte detaljer om ethvert tilknyttet symptom eller sykdomstegn som er tilstede samtidig., comment=I kliniske systemer med mulighet for linking er det mulig at tilknyttede symptomer/sykdomstegn allerede er registrert i det kliniske systemet. Systemet kan tillatte en kliniker å linke til relevante tilknyttede symptomer/sykdomstegn. Tillater ikke systemet linking eller det er en pasient som ikke har noen tilknyttede symptomer registrert, kan man legge til ytterligere instanser av symptom-arketypen for å beskrive de tidligere episodene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0163], code=at0163, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om symptomet eller sykdomstegnet som ikke dekkes i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]