ARCHETYPE Om skjermingsvedtak (openEHR-EHR-ITEM_TREE.om_skjermingsvedtak.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ITEM_TREE.om_skjermingsvedtak.v0
ConceptOm skjermingsvedtak
Descriptionunknown
UseBenyttes til dokumentasjon av skjerming i henhold til psykisk helsevernloven.
PurposeBenyttes til dokumentasjon av skjerming i henhold til psykisk helsevernloven.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Arne Løberg Sæter
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: asa@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-06-18
Other Details LanguageForfatternavn: Arne Løberg Sæter
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: asa@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-06-18
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=A8818AB2A2D0E025C4AC3990E653C761, build_uid=31afcb93-f491-4d51-9587-388dbf688c9d, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID3351e31c-d08d-4ab8-8c8c-c0b01c44f5ea
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.354
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=unknown, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Løpenummer, description=Et løpenummer som unikt identifiserer tilfellet av skjerming innenfor den aktuelle innleggelse. Skal oppdateres automatisk og ikke kunne endres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=CLUSTER, level=1, text=Iverksett skjerming, description=Dokumenterer årsak og begrunnelse for iverksetting av skjerming., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=2..*, cardinalityText=Minimum 2 oppføringer, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=2, text=Skjermingstype, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.vedtakstype.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Skjermingsstart, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=Full dato og klokkeslett, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utløpstidspunkt, description=Tidspunktet skjermingen utløper. Hvis vedtakstype er av mindre inngripende karakter skal det settes til Skjermingsstart + 24 timer. Hvis vedtakstype er Pasienten overføres til skal tidspunkt settes til Skjermingsstart + 12 timer. Om vedtaket er formalisert (Cluster formaliser skjermingsvedtak er aktivert) kan utløpstidspunkt settes i intervallet Skjermingsstart + (0 til 14) dager, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=Full dato og klokkeslett, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=CLUSTER, level=2, text=Begrunnelse, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0007]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=Av behandlingsmessige grunner, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0007]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=3, text=Av hensyn til andre pasienter, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=CLUSTER, level=2, text=Utløsende årsak, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0004]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=3, text=Pasientens psykisk tilstand, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0004]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=3, text=Pasientens utagerende atferd, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=SLOT, level=2, text=Faglig ansvarlig, description=Faglig ansvarlig for vedtaket vil være forfatter av dokumentet. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.faglig_ansvarlig.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=CLUSTER, level=1, text=Formaliser skjermingsvedtaket, description=Benytte for å dokumentere at faglig ansvarlig har formalisert vedtaket. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Begrunnelse foreligger i journalnotat av dato, description=Referanse til dokument som inneholder nødvendige detaljerte opplysninger om skjermingens innhold og begrunnelse for skjermingen. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0023], code=at0023, itemType=SLOT, level=2, text=Klageadgang, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.uttalerett_og_klageadgang.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=CLUSTER, level=1, text=Avslutt skjerming, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=Skjermingsslutt, description=Tidspunktet hvor skjermingen ble avsluttet. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=Full dato og klokkeslett, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=0..*, cardinalityText=Minimum 0 oppføringer, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Løpenummer, description=Et løpenummer som unikt identifiserer tilfellet av skjerming innenfor den aktuelle innleggelse. Skal oppdateres automatisk og ikke kunne endres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=CLUSTER, level=1, text=Iverksett skjerming, description=Dokumenterer årsak og begrunnelse for iverksetting av skjerming., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=2..*, cardinalityText=Minimum 2 oppføringer, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=2, text=Skjermingstype, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.vedtakstype.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Skjermingsstart, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=Full dato og klokkeslett, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utløpstidspunkt, description=Tidspunktet skjermingen utløper. Hvis vedtakstype er av mindre inngripende karakter skal det settes til Skjermingsstart + 24 timer. Hvis vedtakstype er Pasienten overføres til skal tidspunkt settes til Skjermingsstart + 12 timer. Om vedtaket er formalisert (Cluster formaliser skjermingsvedtak er aktivert) kan utløpstidspunkt settes i intervallet Skjermingsstart + (0 til 14) dager, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=Full dato og klokkeslett, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=CLUSTER, level=2, text=Begrunnelse, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0007]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=Av behandlingsmessige grunner, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0007]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=3, text=Av hensyn til andre pasienter, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=CLUSTER, level=2, text=Utløsende årsak, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0004]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=3, text=Pasientens psykisk tilstand, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0004]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=3, text=Pasientens utagerende atferd, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=SLOT, level=2, text=Faglig ansvarlig, description=Faglig ansvarlig for vedtaket vil være forfatter av dokumentet. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.faglig_ansvarlig.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=CLUSTER, level=1, text=Formaliser skjermingsvedtaket, description=Benytte for å dokumentere at faglig ansvarlig har formalisert vedtaket. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Begrunnelse foreligger i journalnotat av dato, description=Referanse til dokument som inneholder nødvendige detaljerte opplysninger om skjermingens innhold og begrunnelse for skjermingen. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0023], code=at0023, itemType=SLOT, level=2, text=Klageadgang, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.uttalerett_og_klageadgang.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=CLUSTER, level=1, text=Avslutt skjerming, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=Skjermingsslutt, description=Tidspunktet hvor skjermingen ble avsluttet. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=Full dato og klokkeslett, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]