ARCHETYPE Vedtakstype (openEHR-EHR-CLUSTER.vedtakstype.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.vedtakstype.v0
ConceptVedtakstype
DescriptionVolven-kodeverk for vedtak i det psykiske helsevernet som innebærer bruk av tvang (OID=9275)
UseBenyttes til å registrere vedtak i det psykiske helsevernet so minnebærer bruk av tvang.
PurposeBenyttes til å registrere vedtak i det psykiske helsevernet so minnebærer bruk av tvang.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Arne Løberg Sæter
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: asa@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-06-13
Other Details LanguageForfatternavn: Arne Løberg Sæter
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: asa@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-06-13
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=B95B6CB41B54BFF639DA9FADC126668A, build_uid=ab48f1ea-2c42-435a-8c6e-bcd2bd85c282, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UIDb01f519b-de7d-4803-9d3e-43f1bd50f741
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.348
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Volven-kodeverk for vedtak i det psykiske helsevernet som innebærer bruk av tvang (OID=9275) , archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[], description=[], protocol=[], credentials=[], target=[], data=[], content=[], other_participations=[], details=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vedtakstype, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Undersøkelse uten eget samtykke []
1: Behandling med legemidler uten eget samtykke []
2: Ernæring uten eget samtykke []
3: Ernæring uten eget samtykke kombinert med annen behandlingsform []
4: Annen behandlingsform []
5: Vedtak om overføring til annen institusjon []
6: Vedtak om overføring til annen tvangsform []
7: Vedtak om overføring til annen tvangsform og annen institusjon []
8: Vedtak om tvungen observasjon med døgnopphold []
9: Vedtak om tvungen observasjon uten døgnopphold []
10: Vedtak om opphør av tvungen observasjon []
11: Vedtak om å ikke etablere tvungen observasjon []
12: Vedtak om TPH med døgnopphold []
13: Vedtak om TPH uten døgnopphold []
14: Vedtak om opphør av tvungent psykisk helsevern []
15: Vedtak om å ikke etablere psykisk helsevern []
16: Skjerming av mindre inngripende karakter, jf. psykisk helsevernloven 4-3 annet ledd første punktum []
17: Pasienten overføres til skjermet enhet eller liknende som innebærer en betydelig endring av vedkommendes omgivelser eller bevegelsesfrihet, jf. psykisk helsevernloven 4-3 annet ledd annet punktum []
18: Mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet: Belter/remmer []
19: Mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet: Skadeforebyggende spesialklær []
20: Kortvarig anbringelse bak låst eller stengt dør uten personale til stede []
21: Enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i beroligende eller bedøvende hensikt []
22: Kortvarig fastholding []
23: Vedtak om innskrenket forbindelse med omverdenen []
24: Vedtak om åpning og kontroll av post []
25: Vedtak om undersøkelse av rom og eiendeler og/eller kroppsvisitasjon []
26: Vedtak om beslag og eventuell tilintetgjørelse []
27: Vedtak om urinprøve []
, extendedValues=null]], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[], context=[], events=[], capabilities=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vedtakstype, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Undersøkelse uten eget samtykke []
1: Behandling med legemidler uten eget samtykke []
2: Ernæring uten eget samtykke []
3: Ernæring uten eget samtykke kombinert med annen behandlingsform []
4: Annen behandlingsform []
5: Vedtak om overføring til annen institusjon []
6: Vedtak om overføring til annen tvangsform []
7: Vedtak om overføring til annen tvangsform og annen institusjon []
8: Vedtak om tvungen observasjon med døgnopphold []
9: Vedtak om tvungen observasjon uten døgnopphold []
10: Vedtak om opphør av tvungen observasjon []
11: Vedtak om å ikke etablere tvungen observasjon []
12: Vedtak om TPH med døgnopphold []
13: Vedtak om TPH uten døgnopphold []
14: Vedtak om opphør av tvungent psykisk helsevern []
15: Vedtak om å ikke etablere psykisk helsevern []
16: Skjerming av mindre inngripende karakter, jf. psykisk helsevernloven 4-3 annet ledd første punktum []
17: Pasienten overføres til skjermet enhet eller liknende som innebærer en betydelig endring av vedkommendes omgivelser eller bevegelsesfrihet, jf. psykisk helsevernloven 4-3 annet ledd annet punktum []
18: Mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet: Belter/remmer []
19: Mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet: Skadeforebyggende spesialklær []
20: Kortvarig anbringelse bak låst eller stengt dør uten personale til stede []
21: Enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i beroligende eller bedøvende hensikt []
22: Kortvarig fastholding []
23: Vedtak om innskrenket forbindelse med omverdenen []
24: Vedtak om åpning og kontroll av post []
25: Vedtak om undersøkelse av rom og eiendeler og/eller kroppsvisitasjon []
26: Vedtak om beslag og eventuell tilintetgjørelse []
27: Vedtak om urinprøve []
, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]