ARCHETYPE Kontaktårsak (openEHR-EHR-EVALUATION.reason_for_encounter.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.reason_for_encounter.v1
ConceptKontaktårsak
DescriptionFor å registrere årsaken til kontakt mellom helsepersonell og individet.
UseFor å registrere årsak eller årsaker til kontakten mellom helsepersonell og individ. Årsak kan være klinisk, sosial eller administrativ. Kontaktårsak er et vanlig uttrykk som brukes i klinisk medisin, begrepet brukes oftest på to måter - en som refererer til en administrativ kategori for levering av helsetjenester og en som gjenspeiler det kliniske eller sosiale behovet for å søke helsetjenester. Arketypen inneholder to dataelementer: - "Administrativ kontaktårsak" brukes for å dokumentere den administrative delen av helsehjelpen som oppsøkes eller behøves, for eksempel konsultasjonstype, øyeblikkelig hjelp, preoperativ vurdering, svangerskapskontroll eller elektiv innleggelse. Dataelementet reflekterer en administrativ kategorisering av helsehjelpen. Valg av ordet kontaktårsak viser at det er en økt trend mot alternative måter for utføring av helsetjenester som ikke må ende opp med ansikt til ansikt kontakt mellom helsepersonell og pasient i konsultasjonsrommet. -"Klinisk kontaktårsak" brukes for å dokumentere kliniske årsaker for kontakten. Hovedproblemstilling blir regnet som et synonym for "Klinisk kontaktårsak". Formålet er å registrere individets oppfatning av problemer og symptomer som har vært utløsende faktor for at en søker hjelp fra helsevesenet, for eksempel ønske om å slutte å røyke, stress, kortpusthet eller magesmerter. Sykdomstegn som "nedsatt bevissthet" kan også registreres her, for eksempel når prehospitalt personell møter en bevisstløs person.
MisuseSkal ikke benyttes for å registrere spesifikke detaljer om pasientens sykehistorie eller forløp av symptomer. Bruk OBSERVATION.story å registrere den fritekstlige delen og de relaterte nøstede CLUSTER-arketypene for strukturert innhold f.eks CLUSTER.symptom, CLUSTER.event og CLUSTER.issue. Skal ikke benyttes for å registrere bestemte detaljer om diagnoser som kan være nødvendig i tillegg til "Kontaktårsak" f.eks innleggelse eller preoperativ diagnose som en del av en innleggelse i sykehus for utførelse av en prosedyre. Bruk EVALUATION.problem_diagnosis for dette formålet.
PurposeFor å registrere årsak eller årsaker til kontakten mellom helsepersonell og individ.
ReferencesopenEHR Foundation. openEHR wiki: Reason for Encounter or Chief Complaint [Internet]. 2008 Feb 13 [cited 2012 Jun 17]; Available at http://www.openehr.org/wiki/display/healthmod/Reason+for+encounter+or+Chief+complaint.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2007-04-19
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2007-04-19
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=openEHR Foundation. openEHR wiki: Reason for Encounter or Chief Complaint [Internet]. 2008 Feb 13 [cited 2012 Jun 17]; Available at http://www.openehr.org/wiki/display/healthmod/Reason+for+encounter+or+Chief+complaint., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=6781CB436C0D1953AD15E4B17D8F8896, build_uid=91c8f28a-b254-46e0-8f9d-7e7685883451, revision=1.0.0}
Keywordskontaktårsak, årsak, besøk, årsak for besøk, problemstilling, konsultasjonsårsak, innleggelsesårsak, henvisningsgrunn, henvisningsårsak, henvendelse
Lifecyclepublished
UID6db24262-b05a-4fa5-9830-6b28af562c4f
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.315
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=For å registrere årsaken til kontakt mellom helsepersonell og individet., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Nadim Anani, Karolinska Institutet, Sweden
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen HF, Norway (Editor)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Sergio Carmona, Chile
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Beatriz de Faria Leão, Brazil
Rose Mari Eikås, Helse Bergen, Norway
Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics, Australia
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Anne Gunn Haugland, Helse Bergen HF, Norway
Andreas Hering, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, Norway
Omer Hotomaroglu, Turkey
Sundaresan Jagannathan, Scottish NHS, United Kingdom
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (Editor)
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Jon Tysdahl, Furst medlab AS, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Editor, Translation Editor), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen og John Tore Valand, Haukeland University Hospital
Portuguese (Brazil): Paulo Rogério Rades, ParQ´s Consultoria e Sistemas de Informação em Saúde
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Administrativ kontaktårsak, description=Type eller administrativ kategori av helsetjenester som er årsak til at individet oppsøker eller behøver helsetjenester., comment=Koding av "kontaktårsak" med en terminologi foretrekkes når mulig. Eksempler: Helsesjekk før ansettelse, svangerskapskontroll, gynekologisk undersøkelse, preoperativ undersøkelse eller årlig medisinsk kontroll., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klinisk kontaktårsak, description=Klinisk eller sosial årsak til at individet oppsøker helsevesenet., comment=Koding av "Klinisk problemstilling" med en terminologi foretrekkes når mulig. Kliniske årsaker kan omfatte helseproblemer, symptomer, eller fysiske sykdomstegn. Eksempler: Helseproblemer - ønske om å slutte å røyke eller vold i hjemmet, symptomer - magesmerter eller kortpusthet, fysiske sykdomstegn - endret bevissthetsnivå. "Hovedproblemstilling" kan bli benyttet som et synonym for "Klinisk kontaktårsak" i templater., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Administrativ kontaktårsak, description=Type eller administrativ kategori av helsetjenester som er årsak til at individet oppsøker eller behøver helsetjenester., comment=Koding av "kontaktårsak" med en terminologi foretrekkes når mulig. Eksempler: Helsesjekk før ansettelse, svangerskapskontroll, gynekologisk undersøkelse, preoperativ undersøkelse eller årlig medisinsk kontroll., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klinisk kontaktårsak, description=Klinisk eller sosial årsak til at individet oppsøker helsevesenet., comment=Koding av "Klinisk problemstilling" med en terminologi foretrekkes når mulig. Kliniske årsaker kan omfatte helseproblemer, symptomer, eller fysiske sykdomstegn. Eksempler: Helseproblemer - ønske om å slutte å røyke eller vold i hjemmet, symptomer - magesmerter eller kortpusthet, fysiske sykdomstegn - endret bevissthetsnivå. "Hovedproblemstilling" kan bli benyttet som et synonym for "Klinisk kontaktårsak" i templater., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]