ARCHETYPE pi_rads_2_1 (openEHR-EHR-CLUSTER.pi_rads_2_1.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.pi_rads_2_1.v0
Conceptpi_rads_2_1
DescriptionEn skala for å registrere en vurdering av sannsynligheten for klinisk signifikant kreft i et mistenkelig område i prostatakjertelen.
UseBrukes for å registrere PI-RADS vurderingskategori fra resultatet av mpMRI (multi-parametrisk magnetisk resonans avbildning) skanninger av prostata. Denne arketypen er utformet for å bli nøstet i "Strukturerte funn" i OBSERVATION.imaging_exam_result for å registrere en overordnet PI-RADS. Den kan også brukes i CLUSTER.imaging_exam-prostate eller CLUSTER.imaging_exam, med ‘Anatomisk lokalisasjon’ satt til for eksempel "venstre halvdel av prostata", for å registrere PI-RADS for en spesifikk del av prostata. Til slutt kan den brukes i CLUSTER.imaging_exam_anomaly, for å registrere PI-RADS for en spesifikk lesjon. Den kan også brukes innen andre ENTRY- eller CLUSTER-arketyper der det er klinisk passende. Arketypen er ment å brukes til å registrere PI-RADS (versjon 2.1) vurderingskategorien til et individ. Per dags dato finnes det ingen validert norsk oversettelse av PI-RADS. Man har derfor i arketypen valgt å beholde originalspråk for alle dataelementene. Om det på et tidspunkt etableres en validert norsk oversettelse, vil arketypen oppdateres med denne.
PurposeFor å registrere PI-RADS vurderingskategori fra resultatet av mpMRI (multi-parametrisk magnetisk resonans avbildning) skanninger av prostata.
ReferencesAmerican College of Radiology. Hentet fra: https://www.acr.org/Clinical-Resources/Reporting-and-Data-Systems/PI-RADS.

Turkbey, B., Rosenkrantz, A. B., Haider, M. A., Padhani, A. R., Villeirs, G., Macura, K. J., Tempany, C. M., Choyke, P. L., Cornud, F., Margolis, D. J., Thoeny, H. C., Verma, S., Barentsz, J., & Weinreb, J. C. (2019). Prostate Imaging Reporting and Data System Version 2.1: 2019 Update of Prostate Imaging Reporting and Data System Version 2. European Urology, 76(3), 340-351. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eururo.2019.02.033
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS AS
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-03-01
Other Details LanguageForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS AS
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-03-01
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=American College of Radiology. Hentet fra: https://www.acr.org/Clinical-Resources/Reporting-and-Data-Systems/PI-RADS. Turkbey, B., Rosenkrantz, A. B., Haider, M. A., Padhani, A. R., Villeirs, G., Macura, K. J., Tempany, C. M., Choyke, P. L., Cornud, F., Margolis, D. J., Thoeny, H. C., Verma, S., Barentsz, J., & Weinreb, J. C. (2019). Prostate Imaging Reporting and Data System Version 2.1: 2019 Update of Prostate Imaging Reporting and Data System Version 2. European Urology, 76(3), 340-351. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eururo.2019.02.033, current_contact=June Marie Knappskog, june.marie.nepstad.knappskog@hnikt.no, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=0DF166BF3C8231140E751230DC23C539, build_uid=44399047-8330-43ef-a4b3-d3c1cad7ccfb, revision=0.0.1-alpha}
KeywordsPI-RADS, prostatakreft, bilde-rapportering, mpMRI, standardisert, vurderingskategorier, lesjoner, klinisk signifikant, radiolog, urolog
Lifecyclein_development
UID18aa2e12-862e-47a0-b08c-cf92ce7993f0
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.3147
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En skala for å registrere en vurdering av sannsynligheten for klinisk signifikant kreft i et mistenkelig område i prostatakjertelen., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Martine Louise Nalum, DIPS AS, Norway
June Marie Knappskog, Helse Nord IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: June Marie Knappskog, Helse Nord IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør), june.marie.nepstad.knappskog@hnikt.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=PI-RADS, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Very low [Clinically significant cancer is highly unlikely to be present.]
  2: Low [Clinically significant canceris unlikely to be present.]
  3: Intermediate [The presence of clinically significant cancer is equivocal.]
  4: High [Clinically significant cancer is likely to be present.]
  5: Very high [Clinically significant cancer is highly likely to be present.]
  , extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=PI-RADS, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Very low [Clinically significant cancer is highly unlikely to be present.]
  2: Low [Clinically significant canceris unlikely to be present.]
  3: Intermediate [The presence of clinically significant cancer is equivocal.]
  4: High [Clinically significant cancer is likely to be present.]
  5: Very high [Clinically significant cancer is highly likely to be present.]
  , extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]