ARCHETYPE Behandlingsplan (openEHR-EHR-COMPOSITION.care_plan.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-COMPOSITION.care_plan.v0
ConceptBehandlingsplan
DescriptionEt rammeverk for støtte registrering av alle aspekter av en behandlingsplan.
UseBrukes for å gi et rammeverk til støtte for registrering av alle aspekter av en behandlingsplan som skal gjennomføres over en periode. Denne arketypen kan inneholde kombinasjoner av planlagte aktiviteter, aktiviteter som er i gang eller som er utført, mål og anbefalinger. Dette inkluderer: - INSTRUCTION-arketypen for behandlingsplanen (som en samling av en eller flere aktiviteter) og den korresponderende ACTION-arketypen som registrerer statusen til behandlingsplanen som en helhet. - INSTRUCTION-arketypen for hver foreslått aktivitet - korresponderende ACTION-arketyper for aktivitetene som registrerer statusen til hver enkelt tilhørende INSTRUCTION-arketype. - SECTION.care_plan arketypen er et rammeverkseksempel for klinisk innhold som kan brukes i denne arketypen.
PurposeFor å gi et rammeverk som støtter registrering av samtlige aspekter av en behandlingsplan.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2019-04-07
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2019-04-07
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=13D55DE5073CB5A79B7527DCB7E65582, build_uid=cfd4c0aa-e83a-4a8f-9967-1b98724a229f, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsbehandlingsplan, plan, pleieplan, administrasjonsplan
Lifecyclein_development
UID65278673-1c39-48fb-b6d7-b70af842a463
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.3145
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et rammeverk for støtte registrering av alle aspekter av en behandlingsplan., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=
  • Norwegian Bokmål: June Marie Knappskog, Helse Nord IKT + NRUA, june.marie.nepstad.knappskog@hnikt.no, Nasjonal IKT
  • Dutch: Eline Brader, Heather Leslie, Joost Holslag, Nedap, Atomica Informatics, Joost Holslag Geneeskunde & Advies, eline.brader@nedap.com, heather.leslie@atomicainformatics.com, info@joostholslag.nl, Accreditatie
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=0, text=Category, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=DV_CODED_TEXT, level=1, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • persistent
, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller eller formalismer., comment=For eksempel: lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={context=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/context, code=null, itemType=EVENT_CONTEXT, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT_CONTEXT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=context, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller eller formalismer., comment=For eksempel: lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]