ARCHETYPE Ordinering av klinisk forløp (openEHR-EHR-INSTRUCTION.clinical_pathway_order.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-INSTRUCTION.clinical_pathway_order.v0
ConceptOrdinering av klinisk forløp
DescriptionOrdinering av et overordnet, standardisert klinisk forløp for å styre behandlingen av et problem eller en tilstand.
UseBrukes for å ordinere et overordnet, standardisert klinisk forløp for å styre behandlingen av et problem eller en tilstand. Denne arketypen er laget for å ordinere gjennomføringen av et overordnet, standardisert klinisk forløp. Eksempler på forløp kan være: - Kreftpakkeforløp som beskriver milepæler i løpet av en kreftbehandling, blant annet starten på pakkeforløpet, utredning start, utredning ferdig, behandling start, og pakkeforløp slutt. - Pasientforløp for psykiske lidelser eller rusbehandling, som beskriver milepæler i utredning og behandling av psykiske lidelser eller ruslidelser. - Standardiserte og overordnede kliniske forløp for alle typer medisinske eller kirurgiske behandlinger, for eksempel allergen immunterapi (AIT) eller elektiv hyperbar oksygenbehandling (HBOT).
MisuseSkal ikke brukes for å registrere informasjon om hendelser som er utført i løpet av gjennomføring av forløpet. Bruk arketypen ACTION.clinical_pathway for dette formålet. Skal ikke brukes for å registrere individualiserte protokoller, behandlingplaner eller veiledere. Bruk andre passende arketyper for disse formålene.
PurposeFor å ordinere et overordnet, standardisert klinisk forløp for å styre behandlingen av et problem eller en tilstand.
ReferencesOrdinering av klinisk forløp, arketypeutkast [Internet]. openEHR Foundation, OpenEHR International Clinical Knowledge Manager [sitert: 2024-04-25]. Hentet fra: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.7253
Copyright© Nasjonal IKT HF, openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-06-20
Other Details LanguageForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-06-20
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Ordinering av klinisk forløp, arketypeutkast [Internet]. openEHR Foundation, OpenEHR International Clinical Knowledge Manager [sitert: 2024-04-25]. Hentet fra: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.7253, current_contact=Bjørn Næss, DIPS ASA, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=3097088E0BEB4781A1B26CB179543A86, build_uid=d0035bf9-5e15-433c-89c3-9a6d95b49520, revision=0.0.1-alpha}
Keywordspasientforløp, pakkeforløp
Lifecyclein_development
UID9184d6f7-7aa7-47a3-9904-2365683b7080
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.3144
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Ordinering av et overordnet, standardisert klinisk forløp for å styre behandlingen av et problem eller en tilstand., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Bjørn Næss, Silje Ljosland Bakke, DIPS ASA , Helse Vest IKT AS, bna@dips.no, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=2, text=Opprinnelig organisasjon, description=Detaljer om helsetjenestetilbyderen eller organisasjonen som opprinnelig startet det kliniske forløpet., comment=I de fleste tilfeller er dette forfatteren av komposisjonene, men noen kliniske forløp vil ha startet tidligere og utenfor den aktuelle helsetjenestetilbyderen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0010], code=at0010, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Tilleggsinformasjon for å registrere lokalt innhold om bestillingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001], code=at0001, itemType=ACTIVITY, level=1, text=Nåværende aktivitet, description=Nåværende aktivitet, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ACTIVITY, bindings=null, values=Action Arketype-ID:
  openEHR-EHR-ACTION.clinical_pathway(-[a-zA-Z0-9_]+)*.v0|openEHR-EHR-ACTION.clinical_pathway(-[a-zA-Z0-9_]+)*.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Forløp, description=Navnet på det kliniske forløpet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spesifikt forløp, description=Brukes for å angi et mer spesifikt forløp., comment=For eksempel et forløp for en spesifikk krefttype, der "Forløp" er satt til "Kreftpakkeforløp"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av det kliniske forløpet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Planlagt dato/tid for oppstart, description=Dato/tid da forløpet er planlagt å startes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ekstern start?, description=Ble det kliniske forløpet startet i en annen organisasjon eller pasientjournal?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Opprinnelig startdato, description=Dato/tid for den opprinnelige oppstarten av forløpet, i en annen organisasjon eller pasientjournal., comment=Noen forløp kan ha startet tidligere, og utenfor den aktuelle helsetjenestetilbyderen og/eller pasientjournalen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om det kliniske forløpet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om forløpsordineringen som ikke fanges opp i andre dataelementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0007], code=at0007, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], activities=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/activities[at0001], code=at0001, itemType=ACTIVITY, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=0..*, cardinalityText=Minimum 0 oppføringer, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ACTIVITY, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=2, text=Opprinnelig organisasjon, description=Detaljer om helsetjenestetilbyderen eller organisasjonen som opprinnelig startet det kliniske forløpet., comment=I de fleste tilfeller er dette forfatteren av komposisjonene, men noen kliniske forløp vil ha startet tidligere og utenfor den aktuelle helsetjenestetilbyderen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0010], code=at0010, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Tilleggsinformasjon for å registrere lokalt innhold om bestillingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]