ARCHETYPE Klinisk forløp (openEHR-EHR-ACTION.clinical_pathway.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ACTION.clinical_pathway.v0
ConceptKlinisk forløp
DescriptionEt overordnet, standardisert klinisk forløp for å styre behandlingen av et problem eller en tilstand.
UseBrukes for å registrere informasjon om et overordnet, standardisert klinisk forløp som utføres for å styre behandlingen av et problem eller en tilstand. Denne arketypen er laget for å registrere informasjon om gjennomføringen av et overordnet, standardisert klinisk forløp. Eksempler på forløp kan være: - Kreftpakkeforløp som beskriver milepæler i løpet av en kreftbehandling, blant annet starten på pakkeforløpet, utredning start, utredning ferdig, behandling start, og pakkeforløp slutt. - Pasientforløp for psykiske lidelser eller rusbehandling, som beskriver milepæler i utredning og behandling av psykiske lidelser eller ruslidelser. - Standardiserte og overordnede kliniske forløp for alle typer medisinske eller kirurgiske behandlinger, for eksempel allergen immunterapi (AIT) eller elektiv hyperbar oksygenbehandling (HBOT).
MisuseSkal ikke brukes for å registrere en ordinering av et klinisk forløp. Bruk arketypen INSTRUCTION.clinical_pathway_order for dette formålet. Skal ikke brukes for å registrere informasjon om individualiserte protokoller, behandlingplaner eller veiledere. Bruk andre passende arketyper for disse formålene.
PurposeFor å registrere informasjon om et overordnet, standardisert klinisk forløp som utføres for å styre behandlingen av et problem eller en tilstand.
ReferencesKlinisk forløp, Utkast arketype [Internet]. openEHR Foundation, OpenEHR International Clinical Knowledge Manager [sitert: 2024-04-25]. Hentet fra: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.7254
Copyright© Nasjonal IKT HF, openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-06-20
Other Details LanguageForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-06-20
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Klinisk forløp, Utkast arketype [Internet]. openEHR Foundation, OpenEHR International Clinical Knowledge Manager [sitert: 2024-04-25]. Hentet fra: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.7254, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=324418130DCBF206CA1A1630386AAD70, build_uid=87419a5c-9345-42de-8a9d-c75131ac43ba, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsforløp, behandlingslinje, behandlingsplan, protokoll, pasientforløp, pakkeforløp
Lifecyclein_development
UID92a7adce-5b6e-4181-9a89-97a8023f1151
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.3143
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et overordnet, standardisert klinisk forløp for å styre behandlingen av et problem eller en tilstand., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=
  • Norwegian Bokmål: Bjørn Næss, Silje Ljosland Bakke, DIPS ASA , Helse Vest IKT AS, bna@dips.no, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no

  • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0009]_526_at0009, code=at0009, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Forløp planlagt, description=Forløpet ble planlagt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: planned, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0017]_527_at0017, code=at0017, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Forløp utsatt, description=Forløpet ble utsatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: postponed, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0006]_528_at0006, code=at0006, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Forløp avlyst, description=Forløpet ble avlyst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: cancelled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0008]_529_at0008, code=at0008, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Aktivitet tidfestet, description=Aktiviteten ble tidfestet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: scheduled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0003]_245_at0003, code=at0003, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Aktivitet utført, description=Aktiviteten ble utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0016]_530_at0016, code=at0016, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Forløp midlertidig stanset, description=Forløpet ble midlertidig satt på vent., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: suspended, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0005]_531_at0005, code=at0005, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Avbryt, description=Forløpet ble avbrutt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: aborted, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0007]_532_at0007, code=at0007, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Forløp fullført, description=Forløpet ble fullført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: completed, extendedValues=null]], contacts=[], description=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Forløp, description=Navnet på det kliniske forløpet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Aktivitet, description=Navnet på aktiviteten som ble tidfestet eller utført., comment=Dette elementet er kun relevant i forbindelse med prosesstrinnene "Aktivitet tidfestet" eller "Aktivitet utført"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=Årsak, description=Begrunnelse for at det aktuelle prosesstrinnet ble utført., comment=For eksempel årsaken til at forløpet ble avlyst eller satt på vent. Det er ikke nødvendig å registrere en årsak for hvert prosesstrinn når forløpet går som planlagt. Dette dataelementet er ment for å kunne registrere årsaken til avvik fra et typisk forløp, som for eksempel "Utsatt" med årsaken "Pasienten hadde feber", eller "Avlyst" med årsaken "Pasienten ombestemte seg"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om forløpet eller aktiviteten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ekstern aktivitet, description=Ble aktiviteten utført i en annen organisasjon eller pasientjournal?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0018], code=at0018, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om forløpet eller aktiviteten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om forløpet som ikke fanges opp i andre dataelementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=2, text=Helsetjenestetilbyder, description=Detaljer om helsetjenestetilbyderen eller organisasjonen som var ansvarlig for det aktuelle prosesstrinnet., comment=I de fleste tilfeller er dette forfatteren av komposisjonen, men noen kliniske forløp vil ha startet tidligere og utenfor den aktuelle helsetjenestetilbyderen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
    Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
    Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={description=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/description[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ism_transition=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/ism_transition[at0009], code=at0009, itemType=ISM_TRANSITION, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0011], code=at0011, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=2, text=Helsetjenestetilbyder, description=Detaljer om helsetjenestetilbyderen eller organisasjonen som var ansvarlig for det aktuelle prosesstrinnet., comment=I de fleste tilfeller er dette forfatteren av komposisjonen, men noen kliniske forløp vil ha startet tidligere og utenfor den aktuelle helsetjenestetilbyderen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
    Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
    Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]