ARCHETYPE Charlson Comorbidity Index (CCI) (openEHR-EHR-OBSERVATION.charlson_comorbidity_index.v2)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.charlson_comorbidity_index.v2
ConceptCharlson Comorbidity Index (CCI)
DescriptionEt verktøy som brukes til å forutsi risikoen for død som følge av komorbide faktorer.
UseBrukes for å registrere resultatet for hver komponentparameter i Charlson Comorbidity Index (CCI) og dens totale sum, og for å beregne estimert overlevelsesrate etter 10 år. Datasettet og tilhørende verdier er fra den opprinnelige Charlson-studien i 1987. I den originale artikkelen var det listet opp 19 tilstander, hvor flere hadde separate representasjoner av samme tilstand, men med ulik alvorlighetsgrad. I denne arketypen har disse tilstandene blitt gruppert sammen - for eksempel er de to tilstandene "Mild leversykdom" og "Moderat til alvorlig leversykdom" verdier gruppert under tilstanden "Leversykdom". Som et resultat er bare 16 tilstander representert i denne arketypen Notat: Per dags dato finnes det ingen validert norsk oversettelse av verktøyet. Denne oversettelsen av arketypen er basert på ordlyden i diverse skjema på norsk og ved bruk av medisinske ordbøker og tilbakemeldinger fra den norske høringen av arketypen.
PurposeFor å registrere resultatet for hver komponentparameter i Charlson Comorbidity Index (CCI) og dens totale sum, og for å beregne estimert overlevelsesrate etter 10 år.
ReferencesCharlson ME, Pompei P, Ales KL, MacKenzie CR. A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J Chronic Dis. 1987;40(5):373-83. doi: 10.1016/0021-9681(87)90171-8. PubMed PMID: 3558716. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021968187901718?via%3Dihub.
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Liv Laugen
Organisasjon: Oslo universitetssykehus
E-post: liv.laugen@ous-hf.no
Other Details LanguageForfatternavn: Liv Laugen
Organisasjon: Oslo universitetssykehus
E-post: liv.laugen@ous-hf.no
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Charlson ME, Pompei P, Ales KL, MacKenzie CR. A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J Chronic Dis. 1987;40(5):373-83. doi: 10.1016/0021-9681(87)90171-8. PubMed PMID: 3558716. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021968187901718?via%3Dihub., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=561BF3A2A7B4E4597DB7649EB9EA0338, build_uid=27af0efe-1f5d-4569-b2cb-7bf84425dcba, revision=2.0.0}
KeywordsCCI, komorbiditet, samtidige tilstander, estimert overlevelse, dødelighet, multimorbiditet, risiko, prognose, risikovurdering
Lifecyclepublished
UID01569dc2-43f4-46f8-9ab8-62c87ea739f4
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.3140
Revision Number2.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et verktøy som brukes til å forutsi risikoen for død som følge av komorbide faktorer., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Stein Arne Rimehaug, Sunnaas sykehus, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Hugo Claudio Briceño García, Catsalut, Spain
Ian Bull, ACT Health, Australia
Stefan Dubois, Dep't of Pathology and Genetics, University Hospitals of Lund and Malmö, Sweden
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, Norway (openEHR Editor)
Elin Hallan Naderi, OUS, Norway
Amanda Herbrand, University Hospital Basel, Switzerland
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Anjali Kulkarni, Karkinos, India
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Darin Leonhardt, PLRI, Germany
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Michael Lutz, BITsoft, Germany
Terje Nordberg, Helse Bergen, Norway
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Helge Pettersen, Helse Bergen, Norway
Ragnhild Schultz, OUS, Norway
Benjamin Senst, Germany
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Olav Thorsen, Stavanger University Hospital, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Henriette Krogh, Helsedirektoratet, Norway
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
  • Norwegian Bokmål: Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, ​Oslo University Hospital, Norway, liv.laugen@ous-hf.no
  • Spanish (Spain): Santiago Frid, Hospital Clínic de Barcelona, frid@clinic.cat, Santiago Frid, Spain, frid@clinic.cat
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0074], code=at0074, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0061], code=at0061, itemType=ELEMENT, level=4, text=Aldersgruppe, description=Alderskategorien til pasienten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: <50 år
1: 50-59 år
2: 60-69 år
3: 70-79 år
4: ≥80 år
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Myokardinfarkt, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
1: Ja [Tidligere diagnostisert eller sannsynlig hjerteinfarkt (EKG-forandringer og/eller enzymforandringer).]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kronisk hjertesvikt, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
1: Ja [Anstrengelsesdyspné eller paroksysmal nattlig dyspné og har respondert symptomatisk (eller ved fysisk undersøkelse) på digitalis, diuretika eller midler som reduserer afterload.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Perifere vaskulære sykdommer, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
1: Ja [Claudicatio intermittens, tidligere bypass på grunn av arteriell insuffisiens, tidligere gangren eller akutt arteriell insuffisiens, ubehandlet thorakalt og/eller abdominalt aneurisme (≥6 cm).]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=4, text=Cerebrovaskulær hendelse, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
1: Ja [Cerebrovaskulær hendelse (CVA) eller transitorisk iskemisk anfall (TIA).]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=4, text=Demens, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
1: Ja [Demens eller kronisk kognitiv svikt.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kronisk lungesykdom, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
1: Ja [Mild, moderat eller alvorlig kronisk lungesykdom.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=4, text=Ulcussykdom, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
1: Ja [Enhver behandling av magesårsykdom, blødende magesår, eller tidligere transfusjonskrevende behandling av gastrointestinal blødning.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=4, text=Leversykdom, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen
1: Mild [Cirrhose uten portal hypertensjon eller kronisk hepatitt.]
3: Moderat til alvorlig [Moderat: Cirrhose med portal hypertensjon, men uten blødning. Alvorlig: Cirrhose med portal hypertensjon og variceblødning.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bindevevssykdom, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
1: Ja
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=4, text=Diabetes, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen eller diettkontrollert
1: Ukomplisert [Diabetes behandlet med insulin eller orale hypoglykemiske midler, men ikke diett alene.]
2: Organskade [Diabetes med endeorganskade.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hemiplegi, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
2: Ja
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=4, text=Moderat til alvorlig nyresykdom, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
2: Ja [Moderat: kreatinin >3 mg/dL (0,27 mmol/L). Alvorlig: i dialyse, er transplantert, har uremi.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=4, text=Solid svulst, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen
2: Lokalisert [Solid tumor uten dokumenterte metastaser.]
6: Metastatisk [Metastatisk solid tumor.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=4, text=Leukemi, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
2: Ja
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0050], code=at0050, itemType=ELEMENT, level=4, text=Lymfom, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
2: Ja
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0060], code=at0060, itemType=ELEMENT, level=4, text=AIDS, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
6: Ja [Bekreftet AIDS eller sannsynlig AIDS ved for eksempel påvist AIDS-relatert tilstand.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0072], code=at0072, itemType=ELEMENT, level=4, text=CCI totalskår, description=Summen av poeng for hver enkelt parameter i Charlson Comorbidity Index., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0073], code=at0073, itemType=ELEMENT, level=4, text=Estimert overlevelse etter 10 år, description=Den estimerte overlevelsesraten etter 10 år., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter: %, extendedValues=null]], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard uspesifisert tidspunkt- eller intervallhendelse som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0004], code=at0004, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0074], code=at0074, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]