ARCHETYPE Graderingsskala for alvorlighet (openEHR-EHR-CLUSTER.severity_rating_scale.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.severity_rating_scale.v0
ConceptGraderingsskala for alvorlighet
DescriptionEn numerisk graderingsskala for å kvantifisere en subjektiv evaluering av alvorlighetsgraden av et symptom/sykdomstegn/problem.
UseBrukes for å registrere en numerisk graderingsskala for å kvantifisere en subjektiv evaluering av alvorlighetsgraden av et symptom/sykdomstegn/problem. Denne arketypen er ment å brukes til å representere en rekke alvorlighetsskalaer, for eksempel visuell analog skala eller numeriske vurderingsskalaer av ulike omfang. Dette CLUSTERet kan nøstes inn i SLOTet "Gradering av alvorlighet" i arketypen CLUSTER.symptom_sign (Symptom/Sykdomstegn), eller andre arketyper der klinisk passende. Alvorlighetsgrad kan vurderes av individet ved å registrere en poengsum, for eksempel fra 0 (ikke til stede) til 10,0 (så alvorlig som individet kan forestille seg).
MisuseSkal ikke brukes i etablerte vurderingsskalaer som Clinical Frailty Scale og Glasgow Coma Scale. Bruk en arketype spesifikt for vurderingsskalaen til dette formålet. Skal ikke brukes til verbale vurderingsskalaer og grafiske vurderingsskalaer, fordi de vanligvis er skreddersydd til det spesifikke vurderte konseptet. Skal ikke brukes for vurderinger der skalaen er invertert, for eksempel der 10 er det minst alvorlige og 0 er det mest alvorlige.
PurposeFor å registrere en numerisk graderingsskala for å kvantifisere en subjektiv evaluering av alvorlighetsgraden av et symptom/sykdomstegn/problem.
ReferencesSangster RL. The Effects of Numerical Labels on Response Scales. U.S. Bureau of Labor Statistics; 2001. Available from: https://www.bls.gov/osmr/research-papers/2001/pdf/st010120.pdf.
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Kanika Kuwelker
Organisasjon: Helse Vest IKT
E-post: kanika.kuwelker@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-12-08
Other Details LanguageForfatternavn: Kanika Kuwelker
Organisasjon: Helse Vest IKT
E-post: kanika.kuwelker@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-12-08
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Sangster RL. The Effects of Numerical Labels on Response Scales. U.S. Bureau of Labor Statistics; 2001. Available from: https://www.bls.gov/osmr/research-papers/2001/pdf/st010120.pdf., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=B21C761BF748507A4DE8BB55DEBE13B4, build_uid=2f53dc87-2599-454a-b2fc-e12e6478613d, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsnumerisk graderingsskala, visuell analog skala, gradering, graderingsskala, alvorlighet
Lifecyclein_development
UIDc2e2c0c5-4ab2-48a9-89d4-d646ef3ef7f0
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.3105
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En numerisk graderingsskala for å kvantifisere en subjektiv evaluering av alvorlighetsgraden av et symptom/sykdomstegn/problem., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål:

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Numerisk graderingsskala 0-10, description=Numerisk graderingsskala 0 til 10., comment=Navnet på elementet vil alltid bli omdøpt til det spesifikke spørsmålet i templatet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Antall
   min: >=0; max: <=10

  •  Ordinal
   0: 0
   1: 1
   2: 2
   3: 3
   4: 4
   5: 5
   6: 6
   7: 7
   8: 8
   9: 9
   10: 10
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Numerisk graderingsskala 0-20, description=Numerisk graderingsskala 0 til 20., comment=Navnet på elementet vil alltid bli omdøpt til det spesifikke spørsmålet i templatet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=20

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=1, text=Numerisk graderingsskala 0-100, description=Numerisk graderingsskala 0 til 100., comment=Navnet på elementet vil alltid bli omdøpt til det spesifikke spørsmålet i templatet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=100

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Visuell analog skala, description=Visuell analog skala 0 til 100., comment=Navnet på elementet vil alltid bli omdøpt til det spesifikke spørsmålet i templatet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
  Enheter: 0.0..100.0 mm
  Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Numerisk graderingsskala, description=Ubegrenset numerisk graderingsskala., comment=Navnet på elementet vil alltid bli omdøpt til det spesifikke spørsmålet i templatet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
  • Tallforhold
  • Prosent
  • Brøk
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om alvorlighetsgraderingen som ikke dekkes i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Numerisk graderingsskala 0-10, description=Numerisk graderingsskala 0 til 10., comment=Navnet på elementet vil alltid bli omdøpt til det spesifikke spørsmålet i templatet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Antall
   min: >=0; max: <=10

  •  Ordinal
   0: 0
   1: 1
   2: 2
   3: 3
   4: 4
   5: 5
   6: 6
   7: 7
   8: 8
   9: 9
   10: 10
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Numerisk graderingsskala 0-20, description=Numerisk graderingsskala 0 til 20., comment=Navnet på elementet vil alltid bli omdøpt til det spesifikke spørsmålet i templatet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=20

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=1, text=Numerisk graderingsskala 0-100, description=Numerisk graderingsskala 0 til 100., comment=Navnet på elementet vil alltid bli omdøpt til det spesifikke spørsmålet i templatet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=100

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Visuell analog skala, description=Visuell analog skala 0 til 100., comment=Navnet på elementet vil alltid bli omdøpt til det spesifikke spørsmålet i templatet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
  Enheter: 0.0..100.0 mm
  Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Numerisk graderingsskala, description=Ubegrenset numerisk graderingsskala., comment=Navnet på elementet vil alltid bli omdøpt til det spesifikke spørsmålet i templatet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
  • Tallforhold
  • Prosent
  • Brøk
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om alvorlighetsgraderingen som ikke dekkes i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]