ARCHETYPE Leddutslag (openEHR-EHR-CLUSTER.range_of_motion.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.range_of_motion.v1
ConceptLeddutslag
DescriptionMåling av bevegelsesutslag for en spesifisert enkel eller sammensatt bevegelse i et ledd eller segment av ryggraden.
UseBrukes for måling av bevegelsesutslag for en enkel eller sammensatt bevegelse i et ledd eller segment av ryggraden. Denne arketypen har vært designet spesifikt for å kunne brukes i SLOT'et "Undersøkelsesdetaljer" i arketypen OBSERVATION.exam (Funn ved fysisk undersøkelse) eller i en spesialisering av arketypen CLUSTER.exam for et spesifikt ledd, men kan også bli brukt i andre ENTRY- eller CLUSTER-arketyper der det er klinisk passende. Hvilket spesifikt ledd undersøkelsen omfatter registeres i dataelementet "Undersøkt organsystem eller struktur" i den CLUSTER.exam arketypen hvor denne arketypen er nøstet inn. For å registrere flere ulike bevegelser må man bruke flere instanser av denne arketypen. Vanlige leddbevegelser er lagt til DV_CODED_TEXT datatypen i elementet "Bevegelse". Om det er behov for å registrere ytterligere bevegelser kan disse legges til listen over tid.
MisuseBenyttes ikke for å registrere spesifikke, navngitte undersøkelser som utføres på et ledd. For eksempel Thomas test eller Ortolani test for hofteleddet. Bruk exam-hip_joint arketypen for dette formålet.
PurposeMåling av bevegelsesutslag for en spesifisert enkel eller sammensatt bevegelse i et ledd eller segment av ryggraden.
References
AuthorsForfatternavn: Hanne Marte Sandal Bårholm
Organisasjon: Helse Vest IKT
E-post: hanne.marte.sandal.barholm@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2023-11-01
Other Details LanguageForfatternavn: Hanne Marte Sandal Bårholm
Organisasjon: Helse Vest IKT
E-post: hanne.marte.sandal.barholm@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2023-11-01
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=DEC31CD247679183D1FB2BED40B37BD8, build_uid=a13566ce-0d56-471d-84b0-3d2ae6f6af91, revision=1.0.0}
KeywordsROM, AAROM, PROM, AROM, ledd, bevegelse, vinkel
Lifecyclepublished
UID77d9abbd-b90a-4113-8c1a-f935b3664525
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.3103
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Måling av bevegelsesutslag for en spesifisert enkel eller sammensatt bevegelse i et ledd eller segment av ryggraden., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ivar Berge, Oslo Universitetssykehus, Norway
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Grant Forrest, Lunaria Ltd, United Kingdom
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Michael Lutz, BITsoft, Germany
Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Hallvard Reigstad, Haukeland us, Norway
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Stein Arne Rimehaug, Sunnaas sykehus, Norway
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Bodil Salvesen, Barneklinikken Haukeland Universitetssykehus, Norway
Kanthan Theivendran, NHS, United Kingdom
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Sara-Petrine Solli Veierød, Haukeland Universitetssykehus, Norway
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, hanne.marte.sandal.barholm@helse-vest-ikt.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bevegelse, description=Bevegelsen som blir undersøkt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Abduksjon
   • Adduksjon
   • Ekstensjon
   • Fleksjon
   • Innadrotasjon
   • Utadrotasjon
   • Inversjon
   • Eversjon
   • Medial rotasjon
   • Lateral rotasjon
   • Dorsalfleksjon
   • Plantarfleksjon
   • Ulnar deviasjon
   • Radial deviasjon
   • Pronasjon
   • Supinasjon
   • Reposisjon
   • Opposisjon
   • Radial abduksjon
   • Palmar abduksjon
   • Høyre lateral fleksjon
   • Venstre lateral fleksjon
   • Høyrerotasjon
   • Venstrerotasjon
   • Retraksjon
   • Protraksjon
   • Rotasjon oppover
   • Rotasjon nedover
   • Elevasjon
   • Depresjon
   • Gaping
   • Lukking
   • Kjevetranslasjon mot høyre
   • Kjevetranslasjon mot venstre
   • Protrusjon
   • Retrusjon
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utgangsposisjon, description=Beskrivelse av leddets posisjon når man starter undersøkelsen., comment=For eksempel: "90 graders fleksjon i hofte og kne med pasienten i ryggleie" når man undersøker innadrotasjon, eller "15 graders fast fleksjonsdeformitet" når man undersøker fleksjon i albuen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Undersøkelsesmetode, description=Om undersøkelsen er gjennomført aktivt eller passivt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Aktiv [Individet utfører bevegelsen selv.]
   • Aktiv med assistanse [Bevegelsen er delvis assistert av en behandler eller en maskin.]
   • Passiv [Bevegelsen er utført av en behandler eller en maskin.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=1, text=Leddutslag, description=Bevegelsesutslag for en gitt bevegelse i et ledd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter:
  • -360.0..360.0 deg
  • mm
  • cm
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fortolkning, description=Enkelt ord, setning, frase eller kort beskrivelse som representerer den kliniske betydning og viktigheten av funnene ved undersøkelse av leddutslag., comment=For eksempel: 'Innenfor normalområdet', 'Økt leddutslag' eller 'Redusert leddutslag'. Det anbefales å kode "Fortolkning" med en terminologi dersom mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om leddutslaget., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn ved leddutslag som ikke dekkes av andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obligatorisk, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bevegelse, description=Bevegelsen som blir undersøkt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Abduksjon
   • Adduksjon
   • Ekstensjon
   • Fleksjon
   • Innadrotasjon
   • Utadrotasjon
   • Inversjon
   • Eversjon
   • Medial rotasjon
   • Lateral rotasjon
   • Dorsalfleksjon
   • Plantarfleksjon
   • Ulnar deviasjon
   • Radial deviasjon
   • Pronasjon
   • Supinasjon
   • Reposisjon
   • Opposisjon
   • Radial abduksjon
   • Palmar abduksjon
   • Høyre lateral fleksjon
   • Venstre lateral fleksjon
   • Høyrerotasjon
   • Venstrerotasjon
   • Retraksjon
   • Protraksjon
   • Rotasjon oppover
   • Rotasjon nedover
   • Elevasjon
   • Depresjon
   • Gaping
   • Lukking
   • Kjevetranslasjon mot høyre
   • Kjevetranslasjon mot venstre
   • Protrusjon
   • Retrusjon
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utgangsposisjon, description=Beskrivelse av leddets posisjon når man starter undersøkelsen., comment=For eksempel: "90 graders fleksjon i hofte og kne med pasienten i ryggleie" når man undersøker innadrotasjon, eller "15 graders fast fleksjonsdeformitet" når man undersøker fleksjon i albuen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Undersøkelsesmetode, description=Om undersøkelsen er gjennomført aktivt eller passivt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Aktiv [Individet utfører bevegelsen selv.]
   • Aktiv med assistanse [Bevegelsen er delvis assistert av en behandler eller en maskin.]
   • Passiv [Bevegelsen er utført av en behandler eller en maskin.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=1, text=Leddutslag, description=Bevegelsesutslag for en gitt bevegelse i et ledd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter:
  • -360.0..360.0 deg
  • mm
  • cm
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fortolkning, description=Enkelt ord, setning, frase eller kort beskrivelse som representerer den kliniske betydning og viktigheten av funnene ved undersøkelse av leddutslag., comment=For eksempel: 'Innenfor normalområdet', 'Økt leddutslag' eller 'Redusert leddutslag'. Det anbefales å kode "Fortolkning" med en terminologi dersom mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om leddutslaget., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn ved leddutslag som ikke dekkes av andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]