ARCHETYPE Leddutslag (openEHR-EHR-CLUSTER.range_of_motion.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.range_of_motion.v0
ConceptLeddutslag
DescriptionMåling av bevegelsesutslag for en spesifisert enkel eller sammensatt bevegelse i et ledd.
UseBrukes for måling av bevegelsesutslag for en enkel eller sammensatt bevegelse i et ledd. Denne arketypen har vært designet spesifikt for å kunne brukes i SLOT'et "Undersøkelsesdetaljer" i arketypen OBSERVATION.exam (Funn ved fysisk undersøkelse) eller i en spesialisering av arketypen CLUSTER.exam for et spesifikt ledd, men kan også bli brukt i andre ENTRY- eller CLUSTER-arketyper der det er klinisk passende. Hvilket spesifikt ledd undersøkelsen omfatter registeres i dataelementet "Undersøkt organsystem eller struktur" i den CLUSTER.exam arketypen hvor denne arketypen er nøstet inn. Vanlige leddbevegelser er lagt til DV_CODED_TEXT datatypen i elementet "Bevegelse". Om det er behov for å registrere ytterligere bevegelser kan disse legges til listen over tid.
MisuseBenyttes ikke for å registrere spesifikke, navngitte undersøkelser som utføres på hofteleddet, som for eksempel Thomas test eller Ortolanis test. Bruk arketypen CLUSTER.exam_hip_joint for dette formålet.
PurposeMåling av bevegelsesutslag for en enkel eller sammensatt bevegelse i et ledd.
ReferencesLeddutslag, Utkast arketype [Internet]. openEHR Foundation, OpenEHR International Clinical Knowledge Manager [sitert: 2023-11-08]. Hentet fra: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.7057
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Hanne Marte Sandal Bårholm
Organisasjon: Helse Vest IKT
E-post: hanne.marte.sandal.barholm@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2023-11-01
Other Details LanguageForfatternavn: Hanne Marte Sandal Bårholm
Organisasjon: Helse Vest IKT
E-post: hanne.marte.sandal.barholm@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2023-11-01
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Leddutslag, Utkast arketype [Internet]. openEHR Foundation, OpenEHR International Clinical Knowledge Manager [sitert: 2023-11-08]. Hentet fra: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.7057, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=173FC5E6478A56E20F2B5EACFF3890B9, build_uid=0b29809a-ba8f-4b67-8eb3-44f3ab793dbb, revision=0.0.1-alpha}
KeywordsROM, AAROM, PROM, AROM, ledd, bevegelse, vinkel
Lifecyclein_development
UID2f1ddaad-a663-409b-aaf6-9646533f3199
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.3103
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Måling av bevegelsesutslag for en spesifisert enkel eller sammensatt bevegelse i et ledd., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, Norway (openEHR Editor)
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, hanne.marte.sandal.barholm@helse-vest-ikt.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bevegelse, description=Bevegelsen som blir undersøkt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Abduksjon
   • Adduksjon
   • Ekstensjon
   • Fleksjon
   • Innadrotasjon
   • Utadrotasjon
   • Inversjon
   • Eversjon
   • Medial rotasjon
   • Lateral rotasjon
   • Dorsalfleksjon
   • Plantarfleksjon
   • Ulnar deviasjon
   • Radial deviasjon
   • Pronasjon
   • Supinasjon
   • Reposisjon
   • Opposisjon
   • Radial abduksjon
   • Palmar abduksjon
   • Høyre lateral fleksjon
   • Venstre lateral fleksjon
   • Høyrerotasjon
   • Venstrerotasjon
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utgangsposisjon, description=Beskrivelse av leddets posisjon når man starter undersøkelsen., comment=For eksempel: "90 graders fleksjon i hofte og kne" når man undersøker innadrotasjon, eller "15 graders fast fleksjonsdeformitet" når man undersøker fleksjon i albuen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Undersøkelsesmetode, description=Om undersøkelsen er gjennomført aktivt eller passivt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Aktiv [Individet utfører bevegelsen selv.]
   • Aktiv med assistanse [Bevegelsen er delvis assistert av en behandler eller en maskin.]
   • Passiv [Bevegelsen er utført av en behandler eller en maskin.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=1, text=Leddutslag, description=Bevegelsesutslag for en gitt bevegelse i et ledd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kvantitet
   Egenskap: Angle, plane
   Enheter: -360.0..360.0 deg
  •  Intervall av kvantitet
   Nedre: Egenskap: Angle, plane
   Enheter: -360.0..360.0 deg

   Øvre: Egenskap: Angle, plane
   Enheter: -360.0..360.0 deg
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=1, text=Årsak for begrensing, description=Beskrivelse av årsak til redusert leddutslag., comment=For eksempel: "smerte", "hevelse" eller "kontraktur"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om leddutslaget., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn ved leddutslag som ikke dekkes av andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obligatorisk, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bevegelse, description=Bevegelsen som blir undersøkt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Abduksjon
   • Adduksjon
   • Ekstensjon
   • Fleksjon
   • Innadrotasjon
   • Utadrotasjon
   • Inversjon
   • Eversjon
   • Medial rotasjon
   • Lateral rotasjon
   • Dorsalfleksjon
   • Plantarfleksjon
   • Ulnar deviasjon
   • Radial deviasjon
   • Pronasjon
   • Supinasjon
   • Reposisjon
   • Opposisjon
   • Radial abduksjon
   • Palmar abduksjon
   • Høyre lateral fleksjon
   • Venstre lateral fleksjon
   • Høyrerotasjon
   • Venstrerotasjon
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utgangsposisjon, description=Beskrivelse av leddets posisjon når man starter undersøkelsen., comment=For eksempel: "90 graders fleksjon i hofte og kne" når man undersøker innadrotasjon, eller "15 graders fast fleksjonsdeformitet" når man undersøker fleksjon i albuen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Undersøkelsesmetode, description=Om undersøkelsen er gjennomført aktivt eller passivt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Aktiv [Individet utfører bevegelsen selv.]
   • Aktiv med assistanse [Bevegelsen er delvis assistert av en behandler eller en maskin.]
   • Passiv [Bevegelsen er utført av en behandler eller en maskin.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=1, text=Leddutslag, description=Bevegelsesutslag for en gitt bevegelse i et ledd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kvantitet
   Egenskap: Angle, plane
   Enheter: -360.0..360.0 deg
  •  Intervall av kvantitet
   Nedre: Egenskap: Angle, plane
   Enheter: -360.0..360.0 deg

   Øvre: Egenskap: Angle, plane
   Enheter: -360.0..360.0 deg
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=1, text=Årsak for begrensing, description=Beskrivelse av årsak til redusert leddutslag., comment=For eksempel: "smerte", "hevelse" eller "kontraktur"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om leddutslaget., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn ved leddutslag som ikke dekkes av andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]