ARCHETYPE Anstrengelsesnivå (openEHR-EHR-CLUSTER.level_of_exertion.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.level_of_exertion.v0
ConceptAnstrengelsesnivå
DescriptionRegistrering av informasjon om anstrengelesesnivå.
UseRegistrering av informasjon om fase eller nivå av fysisk anstrengelse - for å gi status/kontekst informasjon innen OBSERVATIONS som ved blodtrykk.
MisuseBrukes ikke til registrering av faktiske treningsaktiviteter og målinger som burde registreres som OBSERVATION-arketype i deres egen rett.
PurposeRegistrering av informasjon om mengden av energi som har blitt brukt eller brukes, slik det oppleves av pasienten.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2008-10-27
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2008-10-27
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=BCB789F38B33BEF1F1A7192AD2C82968, build_uid=01ef213d-d630-48e1-aa62-445f6794736a, revision=0.0.1-alpha}
Keywordstrening, arbeid, anstrengelse, aktivitet, energi
Lifecyclein_development
UID2b2970b9-187c-4813-9b4f-7fb7c6ccd689
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.31
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Registrering av informasjon om anstrengelesesnivå., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Ian McNicoll, Ocean Informatics,UK, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital of Bergen, Norway, MD, DEAA, MBA, spec in anesthesia, spec in tropical medicine.
Arabic (Syria): Mona Saleh
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=CLUSTER, level=1, text=Treningsintensitet, description=Mengden av arbeid utført under trening., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=[SNOMED-CT::251894003 | Exertion rating], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Beskrivelse av anstrengelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Intensitet, description=Semikvantiitativ beskrivelse av intensiteten til den gjennomførte treningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Lav intensitet [Opp til 80% av maksimal pulsfrekvens.]
  • Medium intensitet [80-85% av maksimal pulsfrekvens.]
  • Høy intensitet [85-90% av maksimal pulsfrekvens.]
  • Svært høy intensitet [90-100% av maksimal pulsfrekvens.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målt, description=Målt anstrengelsesnivå., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Work
Enheter: 0.0..1000.0 J/min, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fase, description=Fase eller kontekst av anstrengelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=CLUSTER, level=1, text=Treningsintensitet, description=Mengden av arbeid utført under trening., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=[SNOMED-CT::251894003 | Exertion rating], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Beskrivelse av anstrengelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Intensitet, description=Semikvantiitativ beskrivelse av intensiteten til den gjennomførte treningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Lav intensitet [Opp til 80% av maksimal pulsfrekvens.]
  • Medium intensitet [80-85% av maksimal pulsfrekvens.]
  • Høy intensitet [85-90% av maksimal pulsfrekvens.]
  • Svært høy intensitet [90-100% av maksimal pulsfrekvens.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målt, description=Målt anstrengelsesnivå., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Work
Enheter: 0.0..1000.0 J/min, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fase, description=Fase eller kontekst av anstrengelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]