ARCHETYPE Triage (openEHR-EHR-ADMIN_ENTRY.triage.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ADMIN_ENTRY.triage.v0
ConceptTriage
DescriptionHastegraden i forbindelse med akutt sykdom eller skade, for å bestemme rekkefølgen på behandling der antall pasienter er større enn kapasiteten for å gi samtidig behandling.
UseFor å registerere detaljer om hastegrad i forbindelse med akutt sykdom eller skade, for å bestemme rekkefølgen på behandling der antall pasienter er større enn kapasiteten for å gi samtidig behandling. Denne arketypen har blitt utformet for å gi et generisk rammeverk for enhver triagering, og kan spesifiseres for spesifikke kliniske lokasjoner eller som en hendelse i et templat for et spesifikt klinisk scenario. Triagerprioriteten kan være tidsrelatert, slik at pasienter kan flagges for behandling innen et angitt tidsvindu. Arketypen kan spesialiseres for å representere spesifikke triageringsverktøy.
PurposeFor å registerere detaljer om hastegrad i forbindelse med akutt sykdom eller skade, for å bestemme rekkefølgen på behandling der antall pasienter er større enn kapasiteten for å gi samtidig behandling.
ReferencesDerived from: Triage Priority, Draft Archetype [Internet]. Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager. No longer available.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2007-04-12
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2007-04-12
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: Triage Priority, Draft Archetype [Internet]. Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager. No longer available., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=F87F4AE8EA7D5C74FE254B72C50F3FDF, build_uid=f12d328c-cd2d-47d8-a967-9afa3ba2ff28, revision=0.0.1-alpha}
Keywordstriage, vurdering, evaluering, prioritet, nødsituasjon, screening, katastrofe
Lifecyclein_development
UID5f1fef7d-9241-4c65-8805-4029f262db89
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.3099
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Hastegraden i forbindelse med akutt sykdom eller skade, for å bestemme rekkefølgen på behandling der antall pasienter er større enn kapasiteten for å gi samtidig behandling., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=
  • Norwegian Bokmål: Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, mikkel.johan.gaup.gronmo@hnikt.no, Nasjonal IKT

  • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hastegrad, description=Klinisk vurdering av hastegrad for behandling av en skade eller sykdom., comment=Det finnes mange eksempler på triagekategorier. Denne arketypen tillater modellering av enhver kategori ved å inkludere spesifikke verdier i dette dataelementet i ett templat for et spesifikt klinisk scenario. For eksempel: Høy eller Lav; Nå (umiddelbart/livstruende), Snart (haster, inntil 1 time), Går (utsatt, inntil 3 timer), Død (ingen behandling); eller andre definerte kategorier., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Begrunnelse, description=Begrunnelse for vurdering., comment=Det anbefales å kode "Begrunnelse" med en ekstern terminologi hvis mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Disposisjon, description=Den umiddelbare plan for å fortsette helsehjelp hos et individ etter tragering., comment=For eksempel: Må tilsees/regsitrert; henvises til høyere nivå; eller henvises til annen avdeling. Det anbefales å kode "Disposisjon" med en ekstern terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hastegrad, description=Klinisk vurdering av hastegrad for behandling av en skade eller sykdom., comment=Det finnes mange eksempler på triagekategorier. Denne arketypen tillater modellering av enhver kategori ved å inkludere spesifikke verdier i dette dataelementet i ett templat for et spesifikt klinisk scenario. For eksempel: Høy eller Lav; Nå (umiddelbart/livstruende), Snart (haster, inntil 1 time), Går (utsatt, inntil 3 timer), Død (ingen behandling); eller andre definerte kategorier., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Begrunnelse, description=Begrunnelse for vurdering., comment=Det anbefales å kode "Begrunnelse" med en ekstern terminologi hvis mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Disposisjon, description=Den umiddelbare plan for å fortsette helsehjelp hos et individ etter tragering., comment=For eksempel: Må tilsees/regsitrert; henvises til høyere nivå; eller henvises til annen avdeling. Det anbefales å kode "Disposisjon" med en ekstern terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]