ARCHETYPE Risiko for overfølsomhetsreaksjon (openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2
ConceptRisiko for overfølsomhetsreaksjon
DescriptionKlinisk vurdering av tendensen for et individ til å oppleve en skadelig eller uønsket fysiologisk reaksjon ved eksponering eller re-eksponering for en substans.
UseBrukes for å registrere en klinisk vurdering om et individs tendens til overfølsomhetsreaksjoner ved fremtidig eksponering for en substans eller substansklasse. Substanser kan omfatte men er ikke begrenset til: aktive stoffer eller hjelpestoffer i legemidler, biologiske produkter, metallsalter eller organiske substanser. Arketypen gir ett enkelt sted i pasientjournalen for å dokumentere tendensen til hele spekteret av reaksjoner, fra trivielle til livstruende: - immunmediert reaksjon - Typene I-IV (allergiske reaksjoner og hypersensitivitet) - ikke-immunmediert reaksjon - inkludert annen overfølsomhet, bivirkninger, intoleranse og legemiddeltoksisitet I klinisk praksis kan det være vanskelig å skille mellom immunmedierte og ikke-immunmedierte reaksjoner. Identifisering av reaksjonstypen er ikke et substitutt for alvorlighetsgrad eller risiko for skade på pasienten. Der en tendens er identifisert, kan informasjon eller evidens om en eller flere reaksjonshendelser registreres ved hjelp av arketypen CLUSTER.adverse_reaction_event brukt i SLOTet "Sammendrag av reaksjonshendelse". Reaksjonsmanifestasjonens alvorlighetsgrad, dokumentert ved hjelp av arketypen CLUSTER.adverse_reaction_event, kan brukes til å utlede reaksjonsrisikoens alvorlighetsgrad. For eksempel kan anafylakse ved første eksponering for en substans være grunnlag for å sette alvorlighetsgraden til "høy", siden det da vil være høy risiko for en anafylaktisk reaksjon også ved andre gangs eller senere eksponeringer. Denne arketypen er designet for å tillate registrering av informasjon om en bestemt substans (f.eks. amoxycillin, østers eller biegift) eller en substansklasse (f.eks. Penicilliner). Hvis en substansklasse registreres kan den spesifikke substansen registreres per reaksjon ved hjelp av arketypen CLUSTER.adverse_reaction_event. Brukes til å registrere informasjon om at en risiko for en overfølsomhetsreaksjon er tilstede: - for å støtte direkte klinisk omsorg for et individ - som en del av en vedlikeholdt liste over overfølsomhetsreaksjoner - for å støtte utveksling av informasjon om tendenser og hendelser knyttet til overfølsomhetsreaksjoner - for å støtte rapportering av reaksjonshendelser - for å støtte kunnskapsbaserte aktiviteter som klinisk beslutningsstøtte og varsler Risikoen for en reaksjonshendelse eller reaksjonsmanifestasjon må alltid foreslår en utløsende substans eller substansklasse. Hvis det er usikkerhet om hvilken spesifikke substans som er årsak til overfølsomhetsreaksjonen, kan denne usikkerheten angis ved hjelp dataelementet "Verifikasjonsstatus". Dersom flere mulige substanser kan ha forårsaket en reaksjon/manifestasjon bør hver substans registreres for seg i denne arketypen med "Verifikasjonsstatus" i utgangspunktet satt til "Ubekreftet", slik at kontroll av overfølsomhetsreaksjoner kan aktiveres i kliniske systemer. Dersom en substans eller substansklasse senere viser seg å ikke være årsaken til reaksjonen, kan "Verifikasjonsstatus" endres til "Avkreftet".
MisuseBrukes ikke til registrering av fysiologiske reaksjoner på fysiske fenomener, som for eksempel varme, kulde, sollys, vibrasjon, treningsaktivitet, smittestoffer eller forurensninger i mat. Til dette brukes en spesifikk arketype som EVALUATION.problem_diagnosis eller CLUSTER.symptom_sign. Brukes ikke til å registrere avvik, inkludert svikt i kliniske prosesser, intervensjoner eller produkter. For eksempel: Feil bruk, feil dosering eller feil administrasjon av en substans, feilmerking, skade forårsaket av en intervensjon eller prosedyre, overdose/forgiftning etc. Bruk en spesifikk arketype for dette formålet. Brukes ikke til å registerere en uønsket reaksjon hvor substansen er ukjent. Bruk arketypen EVALUATION.problem_diagnosis eller CLUSTER.symptom_sign for å registrere disse inntil substansen blir identifisert. Brukes ikke til å registrere reaksjoner på transfusjoner av blodkomponenter. Bruk en spesifikk arketype for dette formålet. Brukes ikke for å registrere generiske 'varsler'. Bruk EVALUATION.precaution, EVALUATION.contraindication eller relaterte arketyper for dette formålet. Brukes ikke til å registrere mislykket behandling. Skal ikke brukes for eksplisitt registrering av et fravær (eller negativ tilstedeværelse) av en reaksjon på en hvilken som helst substans eller til spesifikke substanser, for eksempel "Ingen kjente allergier eller uønskede reaksjoner" eller "Ingen kjent allergi mot penicillin". Bruk arketypene EVALUATION.exclusion_global eller EVALUATION.exclusion_specific til å uttrykke et eksplisitt utsagn om fravær av uønskede reaksjoner. Skal ikke brukes for eksplisitt registrering av at ingen informasjon er tilgjengelig om et individs status med tanke på uønskede reaksjoner. Bruk arketypen EVALUATION.absence til å registrere at informasjon ikke er tilgjengelig, for eksempel dersom en ikke-samarbeidsvillig pasient nekter å svare på spørsmål.
PurposeFor å registrere en klinisk vurdering om et individs tendens til overfølsomhetsreaksjoner ved eksponering eller re-eksponering for en angitt substans eller substansklasse.
ReferencesAdverse Reaction, draft archetype, Australian Digital Health Agency [Internet]. NEHTA Clinical Knowledge Manager. Authored: 08 Nov 2010. No longer available.

Allergy and Intolerance Domain Analysis Model, Release 1, HL7 [Internet]. Publication pending, expected August 2014; Available at http://wiki.hl7.org/images/1/1b/Allergy_and_Intolerance_INFORM_2013_MAY.pdf (accessed 06 July 2014).

Allergy, clinical element model, GE/Intermountain Healthcare. Clinical Element Model Search. Available at: http://intermountainhealthcare.org/cem/Pages/Detail.aspx?NCID=520861661&k=allergy (accessed Jan 16, 2012).

Edwards IR, Aronson JK. Adverse drug reactions: definitions, diagnosis, and management. Lancet. 2000 Oct 7;356(9237):1255-9. PubMed PMID: 11072960.

HL7 FHIR Resource - AllergyIntolerance R1.2.0 STU3 draft [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2020 Jan 17]. Available from: http://hl7.org/fhir/2016Jan/allergyintolerance.html.

Horsfield P, Sibeko S. Representation in Electronic Patient Records of Allergic Reactions, Adverse Reactions, and Intolerance of Pharmaceutical Products [Internet]. London, UK: National Health Service; 2006 Sep 07 [cited 2011 Jun 21]; Available at https://svn.connectingforhealth.nhs.uk/svn/public/nhscontentmodels/TRUNK/ref/NPfIT/Allergy_ADR_Intolerance%20v%201.2Final.doc.

Long R, Bentley S. SCG Guidance on the Representation of Allergies and Adverse Reaction Information Using NHS Message Templates [Internet]. London, UK: National Health Service; 2008 Apr 30 [cited 2011 Jun 21]; Available at http://www.connectingforhealth.nhs.uk/systemsandservices/data/scg/scg0001.pdf.

Microsoft. Design Guidance: Displaying Adverse Drug Reaction Risks [Internet]. 2009 January 28 [cited 2011 Jun 21]; Available at www.mscui.net/DesignGuide/DisplayingAllergies.aspx.

Microsoft. Design Guidance: Recording Adverse Drug Reaction Risks [Internet]. 2009 March 27 [cited 2011 Jun 21]; Available at www.mscui.net/DesignGuide/RecordingAllergies.aspx.

Mosby. Mosby's Pocket Dictionary of Medicine, Nursing and Health Professions. 6th Edition. USA: Mosby Elsevier; 2010

National E-Health Transition Authority. Adverse Reactions (Data Specifications) Version 1.1 [Internet]. Sydney, Australia: NEHTA; 2008 Feb 29 [cited 2011 Jun 21]; Available at http://www.nehta.gov.au/component/docman/doc_download/453-adverse-reaction-data-specification-v11.

Riedl MA, Casillas AM. Adverse drug reactions: types and treatment options. Am Fam Physician. 2003 Nov 1;68(9):1781-90. Review. PubMed PMID: 14620598.

Royal Australian College of General Practitioners. Fact Sheet: Allergies & Adverse Reactions (Draft). 2010.

Thien FC. Drug hypersensitivity. Med J Aust. 2006 Sep 18;185(6):333-8. Review. PubMed PMID: 16999678.

- Uppsala Monitoring Centre (WHO): http://www.who-umc.org/

- European Medicines Agency: http://www.ema.europa.eu/ema/

- DIRECTIVE 2010/84/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, of 15 December 2010, amending, as regards pharmacovigilance, Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use: http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2010_84/dir_2010_84_en.pdf
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-11-08
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-11-08
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Adverse Reaction, draft archetype, Australian Digital Health Agency [Internet]. NEHTA Clinical Knowledge Manager. Authored: 08 Nov 2010. No longer available. Allergy and Intolerance Domain Analysis Model, Release 1, HL7 [Internet]. Publication pending, expected August 2014; Available at http://wiki.hl7.org/images/1/1b/Allergy_and_Intolerance_INFORM_2013_MAY.pdf (accessed 06 July 2014). Allergy, clinical element model, GE/Intermountain Healthcare. Clinical Element Model Search. Available at: http://intermountainhealthcare.org/cem/Pages/Detail.aspx?NCID=520861661&k=allergy (accessed Jan 16, 2012). Edwards IR, Aronson JK. Adverse drug reactions: definitions, diagnosis, and management. Lancet. 2000 Oct 7;356(9237):1255-9. PubMed PMID: 11072960. HL7 FHIR Resource - AllergyIntolerance R1.2.0 STU3 draft [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2020 Jan 17]. Available from: http://hl7.org/fhir/2016Jan/allergyintolerance.html. Horsfield P, Sibeko S. Representation in Electronic Patient Records of Allergic Reactions, Adverse Reactions, and Intolerance of Pharmaceutical Products [Internet]. London, UK: National Health Service; 2006 Sep 07 [cited 2011 Jun 21]; Available at https://svn.connectingforhealth.nhs.uk/svn/public/nhscontentmodels/TRUNK/ref/NPfIT/Allergy_ADR_Intolerance%20v%201.2Final.doc. Long R, Bentley S. SCG Guidance on the Representation of Allergies and Adverse Reaction Information Using NHS Message Templates [Internet]. London, UK: National Health Service; 2008 Apr 30 [cited 2011 Jun 21]; Available at http://www.connectingforhealth.nhs.uk/systemsandservices/data/scg/scg0001.pdf. Microsoft. Design Guidance: Displaying Adverse Drug Reaction Risks [Internet]. 2009 January 28 [cited 2011 Jun 21]; Available at www.mscui.net/DesignGuide/DisplayingAllergies.aspx. Microsoft. Design Guidance: Recording Adverse Drug Reaction Risks [Internet]. 2009 March 27 [cited 2011 Jun 21]; Available at www.mscui.net/DesignGuide/RecordingAllergies.aspx. Mosby. Mosby's Pocket Dictionary of Medicine, Nursing and Health Professions. 6th Edition. USA: Mosby Elsevier; 2010 National E-Health Transition Authority. Adverse Reactions (Data Specifications) Version 1.1 [Internet]. Sydney, Australia: NEHTA; 2008 Feb 29 [cited 2011 Jun 21]; Available at http://www.nehta.gov.au/component/docman/doc_download/453-adverse-reaction-data-specification-v11. Riedl MA, Casillas AM. Adverse drug reactions: types and treatment options. Am Fam Physician. 2003 Nov 1;68(9):1781-90. Review. PubMed PMID: 14620598. Royal Australian College of General Practitioners. Fact Sheet: Allergies & Adverse Reactions (Draft). 2010. Thien FC. Drug hypersensitivity. Med J Aust. 2006 Sep 18;185(6):333-8. Review. PubMed PMID: 16999678. - Uppsala Monitoring Centre (WHO): http://www.who-umc.org/ - European Medicines Agency: http://www.ema.europa.eu/ema/ - DIRECTIVE 2010/84/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, of 15 December 2010, amending, as regards pharmacovigilance, Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use: http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2010_84/dir_2010_84_en.pdf, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=9BCA075B8894C3B870F163A8B1FD0B54, build_uid=0ff05b92-2082-42f0-a228-5e8a58c2e059, revision=2.0.0}
Keywordsreaksjon, allergi, allergisk, uønsket, hendelse, virkning, effekt, følsomhet, intoleranse, hypersensitivtet, bivirkning, toksisitet, legemiddel, mat, medisinering, medisin, substans, immun, non-immun, kjemisk, anafylakse, allergen, naturmedisin, immunologisk, ikke-immunologisk, non-immunologisk, risk, risiko, supplement, kosttilskudd, tilskudd, anafylaksi, anafylaktisk, naturmidler, medikament, ernæring, stoff, rusmiddel, agens, overfølsomhet, atopi, cave
Lifecyclepublished
UID19bca7d7-a38c-470a-9e05-12b02b742fe3
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.3076
Revision Number2.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Klinisk vurdering av tendensen for et individ til å oppleve en skadelig eller uønsket fysiologisk reaksjon ved eksponering eller re-eksponering for en substans., archetypeConceptComment=Substanser omfatter men er ikke begrenset til: terapeutiske substanser korrekt administrert ved en passende dose for individet, mat, materiale fra planter eller dyr, eller gift fra insektstikk., otherContributors=Fatima Almeida, Critical SW, Portugal
Grethe Almenning, Bergen kommune, Norway
Magnus Alsaker, Helsedirektoratet, Norway
Torunn Apelseth, Helse Bergen, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway
Bent Asgeir Larsen, Helsedirektoratet, Norway
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Elaine Ayres, US National Institutes of Health, United States
Russell B Leftwich MD, United States (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
John Bennett, NEHTA, Australia
Steve Bentley, Allscripts, United Kingdom
Sharmila Biswas, Dr Sharmila Biswas GP, Australia
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Terje Bless, Helse Nord FIKS, Norway
Laila Bruun, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Claire Chalopin, ICCAS, University of Leipzig, Germany
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Stephen Chu, Queensland Health, Australia
Matthew Cordell, NEHTA, Australia
Howard Edidin, Edidin Group, Inc, United States
Brett Esler, Oridashi, Australia
David Evans, Queensland Health, Australia
Jerry Fahrni, Kaweah Delta Health Care District, United States
Shahla Foozonkhah, Iran ministry of health and education, Iran
Einar Fosse, National Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Joanne Foster, School of Nursing & Midwifery, QLD University of Technology & Nursing Informatics Australia, Australia
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Jacquie Garton-Smith, Royal Perth Hospital and DoHWA, Australia
Sarah Gaunt, NEHTA, Australia
Andrew Goodchild, NEHTA, Australia
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Trina Gregory, cpc, Australia
Grahame Grieve, Health Intersections, Australia (Editor)
Robert Hausam, Hausam Consulting LLC, United States
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Hilde Hollås, Norway
Roar Holm, Helse Vest IKT A/S, Norway
Andrew James, University of Toronto, Canada
Julie James, Blue Wave Informatics LLP, United Kingdom
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Ivor Jones, Queensalnd Helath, Australia
Lars Jostein Silihagen, Sopra Steria / Sykehuspartner / Sykehuset Innlandet, Norway
Silje Kaada, Helse-Bergen, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Norway
Konstantinos Kalliamvakos, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Goran Karlstrom, County Of Värmland, Sweden
Mary Kelaher, NEHTA, Australia
Diane Kirkham, NEHTA, Australia
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Robert L'egan, NEHTA, Australia
Jobst Landgrebe, ii4sm, Switzerland
Russell Leftwich, Russell B Leftwich MD, United States
Fest Legemiddelverket, Statens Legemiddelverk, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Hugh Leslie, Ocean Informatics, Australia
Rikard Lovstrom, Swedish Medical Association, Sweden
Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, Norway
Arne Løberg Sæter, DIPS ASA, Norway
Sarah Mahoney, Australia
Luis Marco Ruiz, Norwegian Center for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Mike Martyn, The Hobart Anaesthetic Group, Australia
Lloyd McKenzie, Gordon Point Informatics, Canada
David McKillop, NEHTA, Australia
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Chris Mitchell, RACGP, Australia
Stewart Morrison, NEHTA, Australia
Jörg Niggemann, Compugroup, Germany
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Tom Oniki, Intermountain Healthcare, United States
Chris Pearce, Melbourne East GP Network, Australia
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
General Practice Computing Group, Australia
Camilla Preeston, Royal Australian College of General Practitioners, Australia
Margaret Prichard, NEHTA, Australia
Jodie Pycroft, Adelaide Northern Division of General Practice Ltd, Australia
Cathy Richardson, NEHTA, Australia
Robyn Richards, NEHTA - Clinical Terminology, Australia
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Stefan Sauermann, University of Applied Sciences Technikum Wien, Austria
Thomas Schopf, University Hospital of North-Norway, Norway
Thilo Schuler, Australia
Jason Scott, Plymouth Hospitals NHS Trust, United Kingdom
Peter Scott, Medical Objects, Australia
Elena Shabanova, UMMSSOft, Russian Federation
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Elizabeth Stanick, Hobart Anaesthetic Group, Australia
Laila Storesund, Haraldsplass diakonale sykehus, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Line Sæle, Nasjonal IKT HF, Norway
Hwei-Yee Tai, Tan Tock Seng Hospital, Singapore
John Taylor, NEHTA, Australia
Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway
Gordon Tomes, Australian Institute of Health and Welfare, Australia
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Richard Townley-O'Neill, Australian Digital Health Agency, Australia
Ines Vaz, UFN, Portugal
Nils Widnes, Helse-Bergen, Norway
Andrew Yap, Australia
Kylie Young, The Royal Australian College of General Practitioners, Australia
Lin Zhang, Taikang Insurance Group, China, originalLanguage=en, translators=
 • German: Natalia Strauch, Darin Leonhardt, Medizinische Hochschule Hannover, PLRI, Strauch.Natalia@mh-hannover.de, leonhardt.darin@mh-hannover.de
 • Swedish: Emma Malm, Karolinska Universitetssjukhuset, emma.malm@cambio.se
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
 • Portuguese (Brazil): Osmeire Chamelette Sanzovo, Hospital Sírio Libanês, osmeire.acsanzovo@hsl.org.br
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Substans, description=Den spesifikke substansen eller substansklassen som setter individet i faresonen for en reaksjonshendelse., comment=Feltet tillater en registrering av enten en spesifikk substans eller en substansklasse. En substans kan være en blanding av enkeltsubstanser, for eksempel et legemiddelprodukt. Det er sterkt anbefalt at "Substans" kodes med en terminologi som kan utløse beslutningsstøtte, der det er mulig. For eksempel: FEST, ATC eller SNOMED CT. Fritekst bør bare brukes hvis en hensiktsmessig terminologi ikke er tilgjengelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0130], code=at0130, itemType=ELEMENT, level=2, text=Aktiv/inaktiv status, description=Status for hvorvidt risikoen for overfølsomhetsreaksjon er aktiv eller inaktiv., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Aktiv [Individet har ved registreringstidspunktet en risiko for å få en reaksjon på den angitte substansen.]
  • Inaktiv [Individet har ved registreringstidspunktet ikke lenger en risiko for å få en reaksjon på den angitte substansen.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0063], code=at0063, itemType=ELEMENT, level=2, text=Verifikasjonsstatus, description=Påstand om hvor sikkert det er at individet har en tendens eller framtidig risiko på få en overfølsomhetsreaksjon på den angitte substansen., comment=Beslutningsstøttesystemer vil typisk reagere på statusene "Ubekreftet" og "Bekreftet", og ignorere "Avkreftet". Kliniske systemer kan velge å ikke vise overfølsomhetsreaksjoner som har status "Avkreftet" i listen over overfølsomhetsreaksjoner. Imidlertid kan "Avkreftet" være nyttig for samstemming av listen over overfølsomhetsreaksjoner, eller ved kommunikasjon mellom systemer. Noen implementasjoner kan velge å gjøre dette elementet obligatorisk. Fritekst-datatypen tillater lokal variasjon ved å gjøre det mulig å legge til andre verdisett i et templat. I disse tilfellene er det anbefalt at verdiene kodes med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Ubekreftet [Tendensen til reaksjon på den angitte substansen har ikke blitt objektivt verifisert.]
  • Bekreftet [Tendensen til reaksjon på den angitte substansen har blitt objektivt verifisert. Dette kan omfatte klinisk evidens fra testing, provokasjonstesting eller observasjon.]
  • Avkreftet [Tendensen til å reagere på den angitte substansen har blitt avkreftet med tilstrekkelig nivå av klinisk sikkerhet til at utsagnet kan invalideres. Dette kan omfatte klinisk evidens fra testing, provokasjonstesting eller observasjon.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0101], code=at0101, itemType=ELEMENT, level=2, text=Alvorlighetsgrad, description=En indikasjon på potensialet for kritisk organskade eller livstruende konsekvenser., comment=Dette kan ses på som en vurdering av et "worst case scenario". I de fleste kontekster vil "Lav" være en standardverdi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Lav [Eksponering for substansen vil sannsynligvis ikke resultere i kritisk organskade eller livstruende konsekvenser. Fremtidig eksponering for den angitte substansen bør regnes som en relativ kontraindikasjon under ordinære kliniske omstendigheter.]
  • Høy [Eksponering for substansen kan resultere i kritisk organskade eller livstruende konsekvenser. Fremtidig eksponering for den angitte substansen bør regnes som en absolutt kontraindikasjon under ordinære kliniske omstendigheter.]
  • Ubestemt [Umulig å vurdere med tilgjengelig informasjon.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0120], code=at0120, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kategori, description=Kategorien til den angitte substansen., comment=Dette dataelementet er inkludert fordi det brukes i enkelte kliniske systemer. Dataene kan avledes fra substansen dersom man bruker hierarkiske kodesystemer, og er i slike tilfeller overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Mat [Enhver substans som spises eller drikkes som næring for kroppen, som f.eks. peanøtter eller egg.]
  • Legemiddel [Enhver substans som administreres for å oppnå en fysiologisk effekt.]
  • Annet [Enhver annen substans, inklusive animalsk gift, latex og andre substanser i omgivelsene.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0117], code=at0117, itemType=ELEMENT, level=2, text=Debut av siste reaksjon, description=Dato og/eller tid da den siste kjente reaksjonshendelsen startet., comment=For eksempel: Den faktiske datoen og/eller tidspunktet for debuten, tidsintervallet debuten inntraff innenfor, individets alder da debuten inntraff, eller tid siden debuten inntraff. Det kan registreres deldatoer ved å bruke datatypen DV_DATE_TIME, for å registrere kun et årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Dato/Klokkeslett
 •  Varighet
 •  Intervall av dato/klokkeslett

 •  Intervall av varighet

 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0133], code=at0133, itemType=ELEMENT, level=2, text=Debut av første reaksjon, description=Dato og/eller tid da den første kjente reaksjonshendelsen startet., comment=For eksempel: Den faktiske datoen og/eller tidspunktet for debuten, tidsintervallet debuten inntraff innenfor, individets alder da debuten inntraff, eller tid siden debuten inntraff. Det kan registreres deldatoer ved å bruke datatypen DV_DATE_TIME, for å registrere kun et årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Dato/Klokkeslett
 •  Varighet
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Intervall av dato/klokkeslett

 •  Intervall av varighet

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0058], code=at0058, itemType=ELEMENT, level=2, text=Reaksjonsmekanisme, description=Identifisering av overfølsomhetsreaksjonens underliggende fysiologiske mekanisme., comment=Immunmediert respons har tradisjonelt blitt ansett som en indikator for eskalering av signifikant fremtidig risiko. Moderne kunnskap tyder på at noen reaksjoner tidligere antatt å være immune faktisk er ikke-immune og likevel innebærer livstruende risiko. I tillegg kan mange antatt ikke-immunologiske reaksjoner faktisk være immunologiske, siden det finnes mangler i vårt diagnostiske apparat som gjør at vi ikke klarer å identifisere mekanismen. Immunologiske tester kan gi evidens for identifisering av mekanisme og årsakssubstans, men ingen tester er 100% sensitive eller spesifikke. Det erkjennes at klinikere ofte ikke kan identifisere mekanismen for en gitt reaksjon. Dette dataelementet er likevel inkludert fordi det blir brukt i mange eldre systemer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Immunmediert [Immunmediert reaksjon, inklusive allergiske reaksjoner og hypersensitiviteter.]
  • Ikke-immunmediert [En ikke-immunmediert reaksjon, som kan omfatte pseudoallergiske reaksjoner, bivirkninger, intoleranser eller legemiddeltoksisitet (f.eks gentamicin).]
  • Uviss [Den fysiologiske mekanismen kunne ikke fastslås.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0129], code=at0129, itemType=SLOT, level=2, text=Sammendrag av reaksjonshendelse, description=Detaljert sammendrag om hver enkelt reaksjonshendelse, koblet til eksponering for den angitte substansen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.adverse_reaction_event.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.adverse_reaction_event.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om risikoen for overfølsomhetsreaksjon, som ikke fanges opp i andre felter., comment=For eksempel: Grunnlag for at "Alvorlighetsgrad" er satt til "Høy", instruksjoner relatert til fremtidige eksponeringer for eller administrasjon av substansen, som administrasjon ved en intensivenhet eller under kortikosteroidbehandling., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0042]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato da informasjonen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0042]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=2, text=Understøttende klinisk informasjon, description=Lenke til ytterligere informasjon om symptomer, tegn og funn som finnes andre steder i journalen, inklusiv allergitestrapporter., comment=For eksempel symptomer, undersøkelsesfunn eller diagnoser., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_EHR_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0042]/items[at0128], code=at0128, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0042], code=at0042, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0042]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato da informasjonen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0042]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=2, text=Understøttende klinisk informasjon, description=Lenke til ytterligere informasjon om symptomer, tegn og funn som finnes andre steder i journalen, inklusiv allergitestrapporter., comment=For eksempel symptomer, undersøkelsesfunn eller diagnoser., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_EHR_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0042]/items[at0128], code=at0128, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]