ARCHETYPE Medisinsk utstyr (openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.device.v1
ConceptMedisinsk utstyr
DescriptionEt instrument, apparat, implantat, materiale, programvare eller lignende som er benyttet i utførelsen av helsetjenester. I denne konteksten er medisinsk utstyr et bredt spekter utstyr med fysiske, mekaniske, termiske, programvaremessige eller tilsvarende virkemåter. Utstyr som har en farmakologisk, metabolsk eller immunologisk virkning ekskluderes spesifikt. Arketypen tar høyde for registrering av engangsutstyr samt varig utstyr som krever sporing, vedlikehold eller jevnlig kalibrering, og tar høyde for at hvert enkelt medisinsk utstyr har spesifikke behov for dataregistrering.
UseBenyttes for å registrere detaljer om medisinsk utstyr benyttet i utførelsen av helsetjenester. Termen "medisinsk utstyr" varierer med ulike kontekster. Innen standardisering refererer termen ofte til mekanisk eller elektronisk utstyr som støtter helsetjenesten og krever streng dokumentasjon rundt lokalisering, vedlikehold, kalibrering, programvareversjoner etc. I en terminologikontekst er bruken av "medisinsk utstyr" veldig bred, og inkluderer et hvilket som helst medisinsk utstyr som benyttes direkte eller indirekte i utførelsen av helsetjenester. Unntak er utstyr som har en direkte farmakologisk, metabolsk og immunologisk effekt. Eksempler på medisinsk utstyr strekker seg fra enkelt utstyr som urinkatetre, spatler, kontaktlinser, leddproteser, brystimplantater, bandasjer, hofteproteser, sprøytepumper og spirometre, til avansert utstyr som kunstige hjerter, mobiltelefonapplikasjoner og pasientnære datastyrte enheter for å fange opp medisinske målinger. I en kompleks setting hvor en kirurgisk implantert enhet skal brukes for å tilføre et legemiddel, for eksempel cellegift direkte i kroppen, vil denne arketypen kun registrere detaljer om det medisinske utstyret. Ordinasjonen og detaljer rundt den faktiske administrasjonen av legemidlet vil bli lagret i spesifikke medikasjonsrelaterte INSTRUCTION og ACTION-arketyper Denne arketypen er designet for å gi et rammeverk for strukturert representasjon av et hvilket som helst medisinsk utstyr, og dataelementene i arketypen er ikke spesifikke for en enkelt type utstyr. Engangsutstyr vil vanligvis kreve registrering av lot-nummer og utløpsdato, i motsetning til flergangsutstyr som vil kreve en rekke identifikatorer som UID, serienummer, modell etc. Ulikt utstyr vil kunne kreve spesifikk informasjon som er relevant for deres bruksområde. Data om dette kan lagres i spesifikke CLUSTER-arketyper lagt til i SLOTet "Spesifikke detaljer". For eksempel: Ved bruk av et urinkateter vil man kunne ønske å registrere tilleggsinformasjon som diameter og lengde på kateteret, hvilke materialer kateteret består av, antall lumen osv. Har det medisinske utstyret flere komponenter som krever registrering av detaljer må hver komponent registreres i egen CLUSTER.device arketype lagt til i SLOTet "Komponent". Datafeltet "Programvareversjon" tillater at kun en versjon registreres. Feltet benyttes i hovedsak for medisinsk utstyr som er en programvareapplikasjon. Har det medisinske utstyret flere programvare- eller maskinvarekomponenter som må spesifiseres, gjøres dette ved å legge til en ny CLUSTER.device i "Komponent"-SLOTet. For å registrere tilleggsinformasjon for varig eller permanent utstyr som omhandler eierskap, fysisk lokalisering, vedlikeholdsplaner etc, bruk CLUSTER.device_details-arketypen lagt til i SLOTet "Forvaltning av det medisinske utstyret" i denne arketypen. Arketypen er designet for generisk bruk i andre arketyper der man trenger å beskrive medisinsk utstyr. Eksempler: OBSERVATION.blood_pressure for sfygmomanometer, OBSERVATION.ecg for EKG-appararatet, OBSERVATION.urinalysis for urinstix og utstyr som brukes for testing, ACTION.procedure og CLUSTER.exam_tympanic_membrane for detaljer om otoskopet som er benyttet.
MisuseBrukes ikke for å registrere data om medisinske produkter som utøver en direkte farmakologisk, metabolsk eller immunologisk effekt. For eksempel: En bandasje som inneholder et medikament som krever resept registreres i arketypen INSTRUCTION.medication_order, med fokus på aktive ingredienser, dose etc.
PurposeFor å registrere detaljer om medisinsk utstyr benyttet i utførelsen av helsetjenester.
ReferencesResource Device [Internet]. HL7 International, FHIR Specification first DSTU version (v 0.0.82) [cited: 2015-02-25]. Available from: http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/device.html.

Guidelines for 64-bit Global Identifier (EUI-64) [Internet]. IEEE Standards Association [cited: 2015-02-25]. Available from: http://standards.ieee.org/regauth/oui/tutorials/EUI64.html.
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-06-29
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-06-29
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Resource Device [Internet]. HL7 International, FHIR Specification first DSTU version (v 0.0.82) [cited: 2015-02-25]. Available from: http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/device.html. Guidelines for 64-bit Global Identifier (EUI-64) [Internet]. IEEE Standards Association [cited: 2015-02-25]. Available from: http://standards.ieee.org/regauth/oui/tutorials/EUI64.html., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, heather.leslie@atomicainformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=EDC5B887C7D2380077824544DEB3C529, build_uid=2a2e953b-257f-4584-83d7-7a85a327a2f1, revision=1.1.0}
Keywordsmedisinsk utstyr, maskin, implantat, apparat, kateter, protese, hjelpemiddel, instrument, utstyr, måler, monitor, software, programvare, MTU, medisinsk teknisk utstyr, MU
Lifecyclepublished
UIDff1816be-3b8a-4ada-bbbe-e8d602ffdde4
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.30
Revision Number1.1.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et instrument, apparat, implantat, materiale, programvare eller lignende som er benyttet i utførelsen av helsetjenester. I denne konteksten er medisinsk utstyr et bredt spekter utstyr med fysiske, mekaniske, termiske, programvaremessige eller tilsvarende virkemåter. Utstyr som har en farmakologisk, metabolsk eller immunologisk virkning ekskluderes spesifikt. Arketypen tar høyde for registrering av engangsutstyr samt varig utstyr som krever sporing, vedlikehold eller jevnlig kalibrering, og tar høyde for at hvert enkelt medisinsk utstyr har spesifikke behov for dataregistrering., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Tomas Alme, DIPS, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Mate Bestek, National Institute of Public Health of Slovenia, Slovenia
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Diego Bosca, VeraTech for Health, Spain
Margaret Campbell, Queensland Health, Australia
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Stephen Chu, Queensland Health, Australia
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Samo Drnovsek, Marand ltd, Slovenia
Ivan Drvaric, NIJZ- National institute for public health of Slovenia, Slovenia
Shahla Foozonkhah, Iran ministry of health and education, Iran
Einar Fosse, National Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Grahame Grieve, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Gorazd Kalan, University Medical Centre Ljubljana, Slovenia
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Daniel Karlsson, National Board of Health and Welfare, Sweden
Jeanette Krabbedal-Mathisen, Helse Bergen HF, Norway
Russell Leftwich, Russell B Leftwich MD, United States
Sabine Leh, Haukeland University Hospital, Department of Pathology, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Vesna Levasic, Orthopaedic Hospital Valdoltra, Slovenia
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Luis Marco Ruiz, Norwegian Center for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Bjoern Naess, DIPS ASA, Norway
Dave Nurse, Allocate Software, United Kingdom
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Živa Rant, National Instittute of Public Health, Slovenia
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Thor-Einar Stemland, Helse Bergen, FOU Seksjon for e-helse, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway
Nils Thomas Songstad, UNN HF, BUK, Barneavdelingen., Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Nils Widnes, Helse-Bergen, Norway, originalLanguage=en, translators=
  • German: Anneka Sargeant, Institut für Medizinische Informatik - Universitätsmedizin Göttingen, anneka.sargeant@med.uni-goettingen.de
  • Swedish: Elham Gholami, SLL, elham.gholami@sll.se
  • Spanish (Argentina): Alan March, Hospital Universitario Austral, Buenos Aires, Argentina, amarch@cas.austral.edu.ar, MD
  • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Helse Bergen HF
  • Portuguese (Brazil): Osmeire Chamelette Sanzovo, Hospital Sírio Libanês - SP, osmeire.acsanzovo@hsl.org.br
  • Arabic (Syria): Mona Saleh
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn på medisinsk utstyr, description=Identifisering av det medisinske utstyret, fortrinnsvis ved et vanlig navn, et formelt og fullstendig navn, eller om nødvendig ved utstyrets klasse eller kategori., comment=Dette dataelementet vil fange termen, frasen eller kategorien i bruk i klinisk praksis. For eksempel: : [produsentnavn][maskin] (XYZ Audiometer); [størrelse][produsentnavn][intravenøst kateter] (14G Jelco IV-kateter), eller [produsentnavn/type][implantat]. Koding med en terminologi er ønskelig om mulig, selv om denne kan være lokal og avhenger av hvilke produkter som er tilgjengelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type, description=Kategori eller type medisinsk utstyr., comment=Brukes ikke om kategori som er dokumentert i "Navn på medisinsk utstyr". Eksempel: Hvis utstyret er navngitt som "urinkateter", kan typen registreres som "inneliggende kateter" eller "engangskateter". Koding med en terminologi er ønskelig om mulig, og dette kan inkludere GTIN/EAN-nummer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av det medisinske utstyret., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=1, text=Egenskaper, description=Ytterligere beskrivelse av egenskaper til det medisinske utstyret., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Unique device identifier (UDI), description=Et globalt system for enhetlig produktgjenkjenning for medisinsk utstyr, utviklet i USA., comment=Ofte festet til det medisinske utstyret som en strekkode., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Produsent, description=Navnet til produsenten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Produksjonsdato, description=Produksjonsdato for utstyret., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Serienummer, description=Nummer tildelt produktet av en produsent og som finnes på det medisinske utstyret. Nummeret er spesifikt for hver enhet, etikett eller medfølgende innpakning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=1, text=Katalognummer, description=Det nøyaktige nummeret tildelt av produsenten, slik det framstår i produsentens katalog, utstyrsmerking eller medfølgende innpakning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Modellnummer, description=Det nøyaktige modellnummeret tildelt av produsenten, og funnet på utstyrsmerkingen eller medfølgende innpakning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Batch/lot-nummer, description=Nummeret tildelt av produsenten som identifiserer en gruppe enheter som er produsert samtidig, normalt funnet på utstyrsmerkingen eller forpakningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=1, text=Programvareversjon, description=Identifikasjon av utstyrets programvareversjon., comment=Når det medisinske utstyret er en faktisk programvareapplikasjon brukes dette elementet til å registrere programvareversjonen. Når utstyret har flere applikasjoner integrert i seg registreres hver programvarekomponent i en separat CLUSTER-arketype i "Komponenter"-SLOTet, enten som en nøstet instans av en annen CLUSTER.device-arketype eller i en CLUSTER-arketype som er designet spesifikt for å registrere programvaredetaljer (som ikke er tilgjengelig enda når denne arketypen blir utviklet)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utløpsdato, description=Datoen det medisinske utstyret ikke lenger er egnet for bruk. Datoen finnes vanligvis på produktet eller på innpakning., comment=Denne datoen gjelder vanligvis for engangsutstyr eller utstyr som ikke skal gjenbrukes., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Øvrig identifikator, description=Øvrig identifikator som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=Koding av navnet på identifikatoren er ønskelig om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=1, text=Utstyrsforvaltning, description=Detaljer om forvaltning og vedlikehold av det medisinske utstyret., comment=For eksempel: Eier, kontaktdetaljer, lokalisering, nettverksadresse, dato for utskiftning, kalibreringsdetaljer etc., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device_details.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=SLOT, level=1, text=Komponenter, description=Strukturert informasjon om komponenter i det medisinske utstyret., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=SLOT, level=1, text=Tilleggsinformasjon, description=Informasjon man trenger for å fange lokal kontekst eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=SLOT, level=1, text=Multimedia, description=Digital fremstilling av det medisinske utstyret., comment=For eksempel: Et teknisk diagram av det medisinske utstyret eller et digitalt bilde., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Fritekstopplysninger om enheten som ikke er fanget opp i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn på medisinsk utstyr, description=Identifisering av det medisinske utstyret, fortrinnsvis ved et vanlig navn, et formelt og fullstendig navn, eller om nødvendig ved utstyrets klasse eller kategori., comment=Dette dataelementet vil fange termen, frasen eller kategorien i bruk i klinisk praksis. For eksempel: : [produsentnavn][maskin] (XYZ Audiometer); [størrelse][produsentnavn][intravenøst kateter] (14G Jelco IV-kateter), eller [produsentnavn/type][implantat]. Koding med en terminologi er ønskelig om mulig, selv om denne kan være lokal og avhenger av hvilke produkter som er tilgjengelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type, description=Kategori eller type medisinsk utstyr., comment=Brukes ikke om kategori som er dokumentert i "Navn på medisinsk utstyr". Eksempel: Hvis utstyret er navngitt som "urinkateter", kan typen registreres som "inneliggende kateter" eller "engangskateter". Koding med en terminologi er ønskelig om mulig, og dette kan inkludere GTIN/EAN-nummer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av det medisinske utstyret., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=1, text=Egenskaper, description=Ytterligere beskrivelse av egenskaper til det medisinske utstyret., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Unique device identifier (UDI), description=Et globalt system for enhetlig produktgjenkjenning for medisinsk utstyr, utviklet i USA., comment=Ofte festet til det medisinske utstyret som en strekkode., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Produsent, description=Navnet til produsenten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Produksjonsdato, description=Produksjonsdato for utstyret., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Serienummer, description=Nummer tildelt produktet av en produsent og som finnes på det medisinske utstyret. Nummeret er spesifikt for hver enhet, etikett eller medfølgende innpakning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=1, text=Katalognummer, description=Det nøyaktige nummeret tildelt av produsenten, slik det framstår i produsentens katalog, utstyrsmerking eller medfølgende innpakning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Modellnummer, description=Det nøyaktige modellnummeret tildelt av produsenten, og funnet på utstyrsmerkingen eller medfølgende innpakning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Batch/lot-nummer, description=Nummeret tildelt av produsenten som identifiserer en gruppe enheter som er produsert samtidig, normalt funnet på utstyrsmerkingen eller forpakningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=1, text=Programvareversjon, description=Identifikasjon av utstyrets programvareversjon., comment=Når det medisinske utstyret er en faktisk programvareapplikasjon brukes dette elementet til å registrere programvareversjonen. Når utstyret har flere applikasjoner integrert i seg registreres hver programvarekomponent i en separat CLUSTER-arketype i "Komponenter"-SLOTet, enten som en nøstet instans av en annen CLUSTER.device-arketype eller i en CLUSTER-arketype som er designet spesifikt for å registrere programvaredetaljer (som ikke er tilgjengelig enda når denne arketypen blir utviklet)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utløpsdato, description=Datoen det medisinske utstyret ikke lenger er egnet for bruk. Datoen finnes vanligvis på produktet eller på innpakning., comment=Denne datoen gjelder vanligvis for engangsutstyr eller utstyr som ikke skal gjenbrukes., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Øvrig identifikator, description=Øvrig identifikator som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=Koding av navnet på identifikatoren er ønskelig om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=1, text=Utstyrsforvaltning, description=Detaljer om forvaltning og vedlikehold av det medisinske utstyret., comment=For eksempel: Eier, kontaktdetaljer, lokalisering, nettverksadresse, dato for utskiftning, kalibreringsdetaljer etc., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device_details.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=SLOT, level=1, text=Komponenter, description=Strukturert informasjon om komponenter i det medisinske utstyret., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=SLOT, level=1, text=Tilleggsinformasjon, description=Informasjon man trenger for å fange lokal kontekst eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=SLOT, level=1, text=Multimedia, description=Digital fremstilling av det medisinske utstyret., comment=For eksempel: Et teknisk diagram av det medisinske utstyret eller et digitalt bilde., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Fritekstopplysninger om enheten som ikke er fanget opp i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]