ARCHETYPE Prøvebehandling (openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_processing.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.specimen_processing.v1
ConceptPrøvebehandling
DescriptionDetaljer om preparering og behandling av et prøvemateriale.
UseFor å registrere detaljer om behandling eller preparering av et prøvemateriale for å gjøre det egnet for videre analyse, konservering eller lagring. Dette inkludert spesifikke prosesser som fiksering, utstryk, parafininnstøping, sentrifugering, vasking, snitting, surgjøring, inkubasjon og farging. Uttrykkene "preparering" og "behandling" brukes av og til om hverandre og av og til for å beskrive spesifikke trinn som utføres på prøvematerialet mellom innsamling og analyse. Denne arketype er ment å brukes for å beskrive alle relevante trinn som utføres, men for enkelhetens skyld brukes uttrykket "behandling" for å dekke begge deler. Denne arketypen er laget for å nøstes inn i CLUSTER.specimen (Prøvemateriale) arketypen og for å registrere detaljer om enten en enkelt behandlingsaktivitet eller alle individuelle trinn i en flertrinns behandlingsprosess. Hvis det kun er et prosesseringstrinn, holder det å bruke dataelementene på rotnivået. Hvis det derimot er en flertrinnsprosess, kan hvert enkelt trinn representeres ved å bruke en separat instans av denne arketypen, CLUSTER.specimen_processing (Provebehandling), i SLOTet "Behandlingsaktivitet".
MisuseSkal ikke brukes til prøvetransport - bruk CLUSTER.transportation (Transport av et objekt) til dette. Skal ikke brukes til dokumentasjon av lagring av et prøvemateriale - bruk EVALUATION.specimen_summary (Prøvematerialesammendrag) til dette.
PurposeFor å registrere detaljer om behandling av et prøvemateriale, tatt fra eller relatert til et individ, for videre analyse, konservering eller lagring.
References
AuthorsForfatternavn: Dr Ian McNicoll / Liv Laugen
Organisasjon: Ocean Informatics / Oslo university hospital
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-01-27
Other Details LanguageForfatternavn: Dr Ian McNicoll / Liv Laugen
Organisasjon: Ocean Informatics / Oslo university hospital
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-01-27
OtherDetails Language Independent{licence=Licence: This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. , custodian_organisation=openEHR Foundation, references=, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=1E5A7EC93EF229D6E52D5386FDD3863F, build_uid=551ff5a1-f09b-46d3-b4fa-c4b2a98f6140, revision=1.0.0}
Keywordslaboratorie, histologi, patologi, cytologi, filtrering, filtrasjon, sentrifugering, farging, fiksering, fixering, dehydrering, støping, snitting, preanalytisk, FFPE, frysing, DNA, RNA, ekstraksjon, PCR, immunhistokjemi, FISH, inkubering, skanning, scanning, WSI, homogenisering, materiale, prøve, blod, væske
Lifecyclepublished
UIDee3df61a-9b66-46a8-9289-b73979ba0397
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2989
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om preparering og behandling av et prøvemateriale., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Koray Atalag University of Auckland
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Gunn Elin Blakkisrud, DIPS ASA, Norway
Clara Calleja Vega, CatSalut. Servei Català de la Salut., Spain
Stefan Dubois, Dep't of Pathology and Genetics, University Hospitals of Lund and Malmö, Sweden
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Sam Heard Ocean Informatics
Karsten Heusser, German Aerospace Center, Germany
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Nina Louise Jebsen, Haukeland Universitetssykehus, Norway
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, Norway (openEHR Editor)
Maritn Kapinos, PROSOFT Košice, a.s., Slovakia
Martin Kapinos, PROSOFT Košice, a.s., Slovakia
Martin Koch, Servei Català de la Salut, Spain
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Siri Laronningen, Kreftregisteret, Norway
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Brad Littleton, Big Picture Medical, Australia
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
JUAN MARTIN ROMERO, HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE, Spain
Terje Nordberg, Helse Bergen, Norway
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Helge Pettersen, Helse Bergen, Norway
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway
Ragnhild Schultz, OUS, Norway
Frode Stenvik, Helse Sør-Øst, Norway
Erik Sundvall, Karolinska Institutet + Karolinska University Hospital, Region Stockholm + Linköping University, Sweden
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
  • German: Simon Schumacher, HiGHmed, sschuma9@uni-koeln.de
  • Norwegian Bokmål: Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Oslo universitetssykehus, liv.laugen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0094], code=at0094, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvebehandlingsnavn, description=Navnet på behandlingsaktiviteten., comment=For eksempel: preparering av prøve for mikroskopisk undersøkelse, preparering av sæd til IVF behandling, fiksering, dehydrering, parafinstøping, sentrifugering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0089], code=at0089, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=En fritekstbeskrivelse om prøvebehandlingsaktiviteten., comment=For eksempel: "Sentrifugert EDTA-plasma, separert plasma fra cellene manuelt ved bruk av enkeltkanalpipette, frøs plasma innen 2 timer.", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0074], code=at0074, itemType=ELEMENT, level=1, text=Metode, description=Teknikken eller metoden som ble brukt for å behandle prøvematerialet., comment=For eksempel: fiksering, støping, snitting, farging, skanning, sentrifugering, frysing. Koding av metoden med en terminologi foretrekkes, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0096], code=at0096, itemType=ELEMENT, level=1, text=Start dato/tid, description=Dato og tid da behandlingsaktiviteten startet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0097], code=at0097, itemType=ELEMENT, level=1, text=Slutt dato/tid, description=Dato og tid da behandlingsaktiviteten ble avsluttet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0091], code=at0091, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tilsetningsstoff, description=Identifisering av substansene som brukes i behandlingsaktiviteten. , comment=For eksempel: formalin til fiksering, embryokultur, bufferløsning. Dette dataelementet er gjort gjentagende for å tillate at mer enn ett tilsetningsstoff kan registreres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0088], code=at0088, itemType=SLOT, level=1, text=Medisinsk utstyr, description=Detaljer om det medisinske utstyret som er brukt i behandlingsaktiviteten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086], code=at0086, itemType=CLUSTER, level=1, text=Behandlingsaktivitet, description=Detaljer om en enkelt behandlingsaktivitet utført under en flertrinnsprosess., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086]/items[at0071], code=at0071, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sekvensnummer, description=Sekvensnummeret i en flertrinns preparering eller behandlingsaktivitet., comment=For eksempel: 2 eller trinn 2 av 3. Hvis det bare er ett et enkelt preparering eller behandlingstrinn eller hvis denne forekomsten er sammendraget over alle behandlingstrinn, er dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Antall
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086]/items[at0092], code=at0092, itemType=SLOT, level=2, text=Behandlingsaktivitet detaljer, description=Detaljer om en enkelt behandlingsaktivitet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_processing.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0093], code=at0093, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om behandlingsaktiviteten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0095], code=at0095, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om behandlingsaktiviteten som ikke dekkes av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0094], code=at0094, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvebehandlingsnavn, description=Navnet på behandlingsaktiviteten., comment=For eksempel: preparering av prøve for mikroskopisk undersøkelse, preparering av sæd til IVF behandling, fiksering, dehydrering, parafinstøping, sentrifugering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0089], code=at0089, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=En fritekstbeskrivelse om prøvebehandlingsaktiviteten., comment=For eksempel: "Sentrifugert EDTA-plasma, separert plasma fra cellene manuelt ved bruk av enkeltkanalpipette, frøs plasma innen 2 timer.", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0074], code=at0074, itemType=ELEMENT, level=1, text=Metode, description=Teknikken eller metoden som ble brukt for å behandle prøvematerialet., comment=For eksempel: fiksering, støping, snitting, farging, skanning, sentrifugering, frysing. Koding av metoden med en terminologi foretrekkes, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0096], code=at0096, itemType=ELEMENT, level=1, text=Start dato/tid, description=Dato og tid da behandlingsaktiviteten startet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0097], code=at0097, itemType=ELEMENT, level=1, text=Slutt dato/tid, description=Dato og tid da behandlingsaktiviteten ble avsluttet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0091], code=at0091, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tilsetningsstoff, description=Identifisering av substansene som brukes i behandlingsaktiviteten. , comment=For eksempel: formalin til fiksering, embryokultur, bufferløsning. Dette dataelementet er gjort gjentagende for å tillate at mer enn ett tilsetningsstoff kan registreres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0088], code=at0088, itemType=SLOT, level=1, text=Medisinsk utstyr, description=Detaljer om det medisinske utstyret som er brukt i behandlingsaktiviteten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086], code=at0086, itemType=CLUSTER, level=1, text=Behandlingsaktivitet, description=Detaljer om en enkelt behandlingsaktivitet utført under en flertrinnsprosess., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086]/items[at0071], code=at0071, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sekvensnummer, description=Sekvensnummeret i en flertrinns preparering eller behandlingsaktivitet., comment=For eksempel: 2 eller trinn 2 av 3. Hvis det bare er ett et enkelt preparering eller behandlingstrinn eller hvis denne forekomsten er sammendraget over alle behandlingstrinn, er dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Antall
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086]/items[at0092], code=at0092, itemType=SLOT, level=2, text=Behandlingsaktivitet detaljer, description=Detaljer om en enkelt behandlingsaktivitet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_processing.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0093], code=at0093, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om behandlingsaktiviteten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0095], code=at0095, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om behandlingsaktiviteten som ikke dekkes av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]