ARCHETYPE Ordinering av medisinsk utstyr (openEHR-EHR-INSTRUCTION.therapeutic_item_order.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-INSTRUCTION.therapeutic_item_order.v0
ConceptOrdinering av medisinsk utstyr
DescriptionEn ordinasjon av medisinsk utstyr for et spesifikt individ.
UseBrukes for å registrere alle aspekter av ordinering av medisinsk utstyr for et spesifikt individ. Denne arketypen er designet for å tillate registrering av ulike typer ordineringer, for eksempel: - En rullestol eller krykker - En ankelskinne i 6 uker for å behandle en ankelforstuing; - Et høreapparat - Bandasjer uten tilsatt legemiddel - En PEP-ventil til lungefysioterapi - En Frejka-pute eller en Pavlik-sele for behandling av hofteleddsdysplasi; - En insulinpumpe Arketypen er designet for bruk i en rekke ulike kliniske sammenhenger, for eksempel: - en registrering i en klinisk konsultasjon (COMPOSITION.encounter). - en resept skrevet av en lege, tannlege eller annet helsepersonell, på et terapeutisk utstyr som skal utdeles eller administreres.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere aktivitetene knyttet til utføringen av ordineringen for det medisinske utstyret, for eksempel detaljer om faktisk administrasjon eller bruk. Bruk en passende ACTION-arketype til dette formålet. Skal ikke brukes for å registrere ordinering av blodkomponenter, som omfatter en fundamentalt ulik klinisk prosess og sannsynligvis vil trenge ulik støtteinformasjon. Bruk arketypen INSTRUCTION.transfusion for dette formålet. Skal ikke brukes for å registrere ordinering av innlegging av implantater og medisinsk utstyr som pacemakere og defibrillatorer. Bruk arketypen INSTRUCTION.procedure for dette formålet. Skal ikke brukes for å registrere ordinering av legemidler, vaksiner, parenterale væsker eller ernæringsprodukter. Bruk arketypen INSTRUCTION.medication for dette formålet. Skal ikke brukes for å registrere ordinering av en terapeutisk aktivitet, som for eksempel fysisk aktivitet eller daglige peak flow målinger - bruk en spesifikk arketype til dette formålet. Skal ikke brukes for å registrere ordinering av medisinsk utstyr som brukes som en del av en prosedyre utført av helsepersonell - dette vil mest sannsynlig være en del av varebestilling og logistikk.
PurposeFor å registrere alle aspekter av ordinering av medisinsk utstyr for et spesifikt individ.
ReferencesMedication order, Published Archetype [Internet]. OpenEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-05-10]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5946

Standards for medication and medical device records – technical annex [Internet]. RCP London. [cited 2015 Dec 15]. Available from: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/standards-medication-and-medical-device-records-technical-annex
AuthorsForfatternavn: Hanne Marte Bårholm
Organisasjon: Helse Vest IKT
E-post: hanne.marte.sandal.barholm@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2023-04-20
Other Details LanguageForfatternavn: Hanne Marte Bårholm
Organisasjon: Helse Vest IKT
E-post: hanne.marte.sandal.barholm@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2023-04-20
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Medication order, Published Archetype [Internet]. OpenEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-05-10]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5946 Standards for medication and medical device records – technical annex [Internet]. RCP London. [cited 2015 Dec 15]. Available from: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/standards-medication-and-medical-device-records-technical-annex, current_contact=Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway , original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=8FAEC43B6833937AAE6D6AE74FA78ADB, build_uid=cf025af4-095b-464d-9b95-51c413187302, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsordinering, forskriving, terapi, terapeutisk, otc, utstyr, farmasøytisk, produkt, behandling, CPOE, hjelpemiddel
Lifecyclein_development
UID97b3f796-bf6a-4d77-aad4-6e58ceab4ca7
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2975
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En ordinasjon av medisinsk utstyr for et spesifikt individ., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Hanne Marthe Sandal Bårholm, Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Helse Bergen, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, hanne.marte.sandal.barholm@helse-vest-ikt.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={other_participations=[], ism_transition=[], relationships=[], target=[], content=[], items=[], source=[], data=[], activities=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001], code=at0001, itemType=ACTIVITY, level=1, text=Ordinering, description=Detaljer knyttet til ordineringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ACTIVITY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0070], code=at0070, itemType=ELEMENT, level=2, text=Medisinsk utstyr, description=Navnet på det medisinske utstyret som ordineres., comment=Koding av navnet på det medisinske utstyret med en terminologi foretrekkes, der det er mulig, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0143], code=at0143, itemType=SLOT, level=2, text=Utstyrsdetaljer, description=Strukturerte detaljer om det terapeutiske utstyret, blant annet størrelse og modell., comment=Bruk dette SLOTet til å spesifisere en detaljert beskrivelse av det ordinerte utstyret., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0092], code=at0092, itemType=ELEMENT, level=2, text=Anatomisk lokalisering, description=Navn på kroppsstedet der det terapeutiske utstyret skal administreres., comment=For eksempel "venstre overarm", "venstre ankel". Det bør benyttes terminologi, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0093], code=at0093, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert anatomisk lokalisering, description=Strukturert beskrivelse av administreringsstedet for det terapeutiske utstyret., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Anvisningsbeskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av hvordan det ordinerte medisinske utstyret skal brukes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0107], code=at0107, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overvåkningsinstruksjon, description=Tilleggsinstruksjon som gir råd om anbefalt eller nødvendig overvåkning ved bruk av det ordinerte utstyret., comment=For eksempel "kontroller ankelmobilitet om 2 uker". Dette dataelementet kan repeteres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klinisk indikasjon, description=Den kliniske begrunnelsen for bruk av det medisinske utstyret., comment=For eksempel "Forstuet ankel". Koding av klinisk indikasjon med en terminologi foretrekkes, der det er mulig. Dette dataelementet kan repeteres. Elementet er ikke ment for administrativ autorisering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0148], code=at0148, itemType=ELEMENT, level=2, text=Terapeutisk hensikt, description=Overordnet terapeutisk hensikt med det ordinerte utstyret., comment=For eksempel: "smertelindring". Koding av terapeutisk hensikt med en terminologi foretrekkes, der det er mulig. Datalementet kan repeteres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Startdato/tid for ordineringen, description=Dato og eventuell tidsangivelse for oppstart av det ordinerte utstyret., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sluttdato/tid for ordineringen, description=Dato og eventuell tidsangivelse for planlagt seponering av det ordinerte utstyret., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Startkriterium, description=Et vilkår for at den ordinerte varen kan tas i bruk., comment=For eksempel "Start dersom bevegelse gir smerte". Dette er ment som et generelt kriterium som setter i gang hele ordineringen, og ikke for behovsadministrering i en pågående ordinering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Seponeringskriterium, description=Et vilkår for at den ordinerte varen skal seponeres., comment=For eksempel "Seponer når bevegelsen er smertefri"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0166], code=at0166, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om det ordinerte utstyret som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0167], code=at0167, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om ordinering av det medisinske utstyret som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], contacts=[], context=[], identities=[], description=[], details=[], events=[], credentials=[], provider=[], state=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ordineringsidentifikator, description=Unik identifikator for ordineringen., comment=Dette dataelementet tillater flere forekomster, som ved behov kan defineres mer spesifikt i applikasjonen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å registrere lokalt innhold/kontekst, eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], capabilities=[]}, topLevelItems={activities=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/activities[at0001], code=at0001, itemType=ACTIVITY, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=0..*, cardinalityText=Minimum 0 oppføringer, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ACTIVITY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0005], code=at0005, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ordineringsidentifikator, description=Unik identifikator for ordineringen., comment=Dette dataelementet tillater flere forekomster, som ved behov kan defineres mer spesifikt i applikasjonen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å registrere lokalt innhold/kontekst, eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]