ARCHETYPE Ordinering av medisinsk utstyr (openEHR-EHR-INSTRUCTION.therapeutic_item_order.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-INSTRUCTION.therapeutic_item_order.v1
ConceptOrdinering av medisinsk utstyr
DescriptionEn ordinasjon av medisinsk utstyr for et spesifikt individ.
UseBrukes for å registrere alle aspekter av ordinering av medisinsk utstyr for et spesifikt individ. Denne arketypen er designet for å tillate registrering av ulike typer ordineringer, for eksempel: - En rullestol eller krykker - En ankelskinne i 6 uker for å behandle en ankelforstuing; - Et høreapparat - Bandasjer uten tilsatt legemiddel - En PEP-ventil til lungefysioterapi - En Frejka-pute eller en Pavlik-sele for behandling av hofteleddsdysplasi; - En insulinpumpe Arketypen er designet for bruk i en rekke ulike kliniske sammenhenger, for eksempel: - en registrering i en klinisk konsultasjon (COMPOSITION.encounter). - en resept skrevet av en lege, tannlege eller annet helsepersonell, på et terapeutisk utstyr som skal utdeles eller administreres.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere aktivitetene knyttet til utføringen av ordineringen for det medisinske utstyret, for eksempel detaljer om faktisk administrasjon eller bruk. Bruk en passende ACTION-arketype til dette formålet. Skal ikke brukes for å registrere ordinering av blodkomponenter, som omfatter en fundamentalt ulik klinisk prosess og sannsynligvis vil trenge ulik støtteinformasjon. Bruk arketypen INSTRUCTION.transfusion for dette formålet. Skal ikke brukes for å registrere ordinering av innlegging av implantater og medisinsk utstyr som pacemakere og defibrillatorer. Bruk arketypen INSTRUCTION.procedure for dette formålet. Skal ikke brukes for å registrere ordinering av legemidler, vaksiner, parenterale væsker eller ernæringsprodukter. Bruk arketypen INSTRUCTION.medication_order for dette formålet. Skal ikke brukes for å registrere ordinering av en terapeutisk aktivitet, som for eksempel fysisk aktivitet eller daglige peak flow målinger - bruk en spesifikk arketype til dette formålet. Skal ikke brukes for å registrere ordinering av medisinsk utstyr som inngår i varebestilling, som for eksempel en hofteprotese som skal brukes under hofteprotesekirurgi.
PurposeFor å registrere alle aspekter av ordinering av medisinsk utstyr for et spesifikt individ.
ReferencesMedication order, Published Archetype [Internet]. OpenEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-05-10]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5946

Standards for medication and medical device records – technical annex [Internet]. RCP London. [cited 2015 Dec 15]. Available from: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/standards-medication-and-medical-device-records-technical-annex
AuthorsForfatternavn: Hanne Marte Bårholm
Organisasjon: Helse Vest IKT
E-post: hanne.marte.sandal.barholm@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2023-04-20
Other Details LanguageForfatternavn: Hanne Marte Bårholm
Organisasjon: Helse Vest IKT
E-post: hanne.marte.sandal.barholm@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2023-04-20
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Medication order, Published Archetype [Internet]. OpenEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-05-10]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5946 Standards for medication and medical device records – technical annex [Internet]. RCP London. [cited 2015 Dec 15]. Available from: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/standards-medication-and-medical-device-records-technical-annex, current_contact=Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway , original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=ADBDB0C1EB0C56DA6E9F2475AC47B83D, build_uid=390144bb-fa4f-4cb9-b183-97cc1d8e91f5, revision=1.0.0}
Keywordsordinering, forskriving, terapi, terapeutisk, otc, utstyr, farmasøytisk, produkt, behandling, CPOE, hjelpemiddel
Lifecyclepublished
UID56903ac6-d465-4235-a00f-cd4c885e34ed
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2975
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En ordinasjon av medisinsk utstyr for et spesifikt individ., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Hugo Claudio Briceño García, Catsalut, Spain
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Clara Calleja Vega, CatSalut. Servei Català de la Salut., Spain
Grant Forrest, Lunaria Ltd, United Kingdom
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, Norway (openEHR Editor)
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
michel laji!, Karolinska Institutet, Sweden
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Rikard Lovstrom, Swedish Medical Association, Sweden
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Benjamin Senst, Germany
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ivar Berge, Oslo Universitetssykehus, Norway
Gunn Elin Blakkisrud, DIPS ASA, Norway
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Nina Louise Jebsen, Haukeland Universitetssykehus, Norway
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway
Terje Nordberg, Helse Bergen, Norway
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ragnhild Schultz, OUS, Norway
Andre Smitt-Ingebretsen, Sørlandet sykehus HF, Norway
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Hanne Marthe Sandal Bårholm, Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Helse Bergen, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, hanne.marte.sandal.barholm@helse-vest-ikt.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001], code=at0001, itemType=ACTIVITY, level=1, text=Ordinering, description=Detaljer knyttet til ordineringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ACTIVITY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0070], code=at0070, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utstyrsnavn, description=Navn på utstyret som er ordinert., comment=Koding av navnet på det medisinske utstyret med en terminologi foretrekkes, der det er mulig, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0143], code=at0143, itemType=SLOT, level=2, text=Utstyrsdetaljer, description=Strukturerte detaljer om utstyret., comment=For eksempel: størrelse og/eller modell., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0092], code=at0092, itemType=ELEMENT, level=2, text=Anatomisk lokalisering, description=Navn på kroppstedet hvor utstyret skal brukes., comment=For eksempel "venstre overarm", "venstre ankel". Det bør benyttes terminologi, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0093], code=at0093, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert anatomisk lokalisering, description=Strukturert beskrivelse av kroppstedet hvor utstyret skal brukes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Anvisningsbeskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av hvordan utstyret skal brukes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0107], code=at0107, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overvåkningsinstruksjon, description=Beskrivelse av monitorering ved bruk av utstyret., comment=For eksempel: Anbefal sjekk av distal hudstatus ved ordinering av kompresjonsbandasje; eller følg med på hud rundt innstikksted ved bruk av insulinpumpe., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klinisk indikasjon, description=Den kliniske begrunnelsen for bruk av utstyret., comment=For eksempel "Forstuet ankel". Koding av klinisk indikasjon med en terminologi foretrekkes, der det er mulig. Dette dataelementet kan repeteres. Elementet er ikke ment for administrativ autorisering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0148], code=at0148, itemType=ELEMENT, level=2, text=Terapeutisk hensikt, description=Den terapeutiske hensikten med bruk av utstyret., comment=For eksempel: "smertelindring". Koding av terapeutisk hensikt med en terminologi foretrekkes, der det er mulig. Datalementet kan repeteres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Startdato/tid, description=Dato og eventuell tidsangivelse for oppstart av utstyret., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Stoppdatotid, description=Dato og eventuell tidsangivelse for seponering av utstyret., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Startkriterium, description=Et vilkår for at utstyret kan tas i bruk., comment=For eksempel "Start dersom bevegelse gir smerte". Dette er ment som et generelt kriterium som setter i gang hele ordineringen, og ikke for behovsadministrering i en pågående ordinering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Stoppkriterium, description=Et vilkår for at utstyret skal seponeres., comment=For eksempel "Seponer når bevegelsen er smertefri"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0166], code=at0166, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om utstyret som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0167], code=at0167, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om ordinering av utstyret som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], data=[], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ordineringsidentifikator, description=Unik identifikator for ordineringen., comment=Dette dataelementet tillater flere forekomster, som ved behov kan defineres mer spesifikt i applikasjonen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å registrere lokalt innhold/kontekst, eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0005], code=at0005, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], activities=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/activities[at0001], code=at0001, itemType=ACTIVITY, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=0..*, cardinalityText=Minimum 0 oppføringer, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ACTIVITY, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ordineringsidentifikator, description=Unik identifikator for ordineringen., comment=Dette dataelementet tillater flere forekomster, som ved behov kan defineres mer spesifikt i applikasjonen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å registrere lokalt innhold/kontekst, eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]