ARCHETYPE Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool (CPAx) (openEHR-EHR-OBSERVATION.cpax.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.cpax.v1
ConceptChelsea Critical Care Physical Assessment Tool (CPAx)
DescriptionKartleggingsverktøy for fysisk og respiratorisk funksjon hos kritisk og alvorlig syke voksne.
UseBrukes for å registrere resultatene for hver enkel delfunksjon og deres totale sumskår for Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool (CPAx).
PurposeFor å registrere resultatene for hver enkel delfunksjon og deres totale sumskår for Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool (CPAx).
ReferencesCorner EJ, Wood H, Englebretsen C, Thomas A, Grant RL, Nikoletou D, Soni N. The Chelsea critical care physical assessment tool (CPAx): validation of an innovative new tool to measure physical morbidity in the general adult critical care population; an observational proof-of-concept pilot study. Physiotherapy. 2013 Mar;99(1):33-41. doi: 10.1016/j.physio.2012.01.003. Epub 2012 Mar 30. PubMed PMID: 23219649.

Norwegian Version of the Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool (CPAx-NOR): Translation, Face Validity, Cross-Cultural Adaptation and Inter-Rater Reliability - PubMed (nih.gov). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37568435/
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2023-04-14
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2023-04-14
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Corner EJ, Wood H, Englebretsen C, Thomas A, Grant RL, Nikoletou D, Soni N. The Chelsea critical care physical assessment tool (CPAx): validation of an innovative new tool to measure physical morbidity in the general adult critical care population; an observational proof-of-concept pilot study. Physiotherapy. 2013 Mar;99(1):33-41. doi: 10.1016/j.physio.2012.01.003. Epub 2012 Mar 30. PubMed PMID: 23219649. Norwegian Version of the Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool (CPAx-NOR): Translation, Face Validity, Cross-Cultural Adaptation and Inter-Rater Reliability - PubMed (nih.gov). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37568435/, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=BB0A781D7A6ECD37D5278FF0B94E905F, build_uid=80f2d4fc-b215-4267-9570-b54c83fab1ad, revision=1.0.0}
Keywords
Lifecyclepublished
UIDe4cac515-a6cb-49a4-9d93-281f1e286fc5
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2970
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Kartleggingsverktøy for fysisk og respiratorisk funksjon hos kritisk og alvorlig syke voksne., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, varntzen@ous-hf.no, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Charlotte Marie Schanke, Stein Arne Rimehaug, Silje Ljosland Bakke, Vebjørn Arntzen, Sunnaas Hospital, Helse Vest IKT AS, Oslo University Hospital, Charlotte.Marie.Schanke@sunnaas.no, sterim@sunnaas.no, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, varntzen@ous-hf.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0077]/items[at0078], code=at0078, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Respiratorisk funksjon, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Fullstendig avhengig av respirator. Kontrollert modus. Kan være helt sedert/muskelrelaksert
  1: Avhengig av respirator. Kontrollert modus med noen spontane pust
  2: Puster selv med kontinuerlig invasiv eller non-invasiv ventilasjonsstøtte
  3: Puster selv med intermitterende invasiv eller noninvasiv ventilasjonsstøtte ELLER «High-flow» oksygentilskudd (> 15 liter)
  4: Får oksygentilskudd (< 15 liter)
  5: Selvpustende uten oksygentilskudd
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hoste, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen hoste, kan være helt sedert/muskelrelaksert
  1: Hoste stimuleres kun av dyp suging
  2: Svak ineffektiv hoste, uten evne til sekretevakuering, f.eks. behov for dyp suging
  3: Svak, delvis effektiv hoste, med sporadisk evne til sekretevakuering, f.eks. behov for sug i munn/svelg
  4: Effektiv hoste, sekretevakuering ved hjelp av sekretmobiliserende teknikker
  5: Effektiv hoste, fjerner sekret selvstendig
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Forflytning i seng f.eks. snu seg, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Kan ikke, kan være helt sedert/muskelrelaksert
  1: Initierer bevegelsen. Må ha hjelp av ≥2 personer (maksimal)
  2: Initierer bevegelsen. Må ha hjelp av ≥1 person (moderat)
  3: Initierer bevegelsen. Må ha hjelp av 1 person (minimal)
  4: Selvstendig på ≥3 sekunder
  5: Selvstendig på <3 sekunder
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=4, text=Liggende til sittende på sengekant, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Kan ikke/ustabil
  1: Initierer bevegelsen. Må ha hjelp av ≥ 2 personer (maksimal)
  2: Initierer bevegelsen. Må ha hjelp av ≥1 person (moderat)
  3: Initierer bevegelsen. Må ha hjelp av 1 person (minimal)
  4: Selvstendig på ≥3 sekunder
  5: Selvstendig på <3 sekunder
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=4, text=Sittebalanse (dvs. sitter på sengekanten/ sitter uten støtte), description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Kan ikke/ustabil
  1: Må ha hjelp av ≥2 personer (maksimal)
  2: Må ha hjelp av ≥1 person (moderat)
  3: Må ha hjelp av 1 person (minimal)
  4: Selvstendig med noe dynamisk sittebalanse, dvs. kan endre overkroppens stilling innenfor understøttelsesflaten
  5: Selvstendig med full dynamisk sittebalanse, dvs. kan strekke seg ut over understøttelsesflaten.
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=4, text=Stående balanse, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Kan ikke/ustabil/sengeleie
  1: Ståseng eller lignende
  2: Ståheis eller lignende
  3: Avhengig av prekestol, rullator, krykker eller lignende
  4: Selvstendig uten hjelpemidler
  5: Selvstendig uten hjelpemidler og full dynamisk stående balanse, dvs. kan strekke seg ut over understøttelsesflaten
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=4, text=Sittende til stående (Utgangsstilling: ≤90 grader hoftefleksjon), description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Kan ikke/ustabil
  1: Sittende til stående med maksimal hjelp, f.eks. ståheis eller lignende
  2: Sittende til stående med moderat hjelp, f. eks. 1-2 personer
  3: Sittende til stående med minimal hjelp, f. eks. 1 person
  4: Selvstendig fra sittende til stående ved å skyve fra mot armlenene på stolen
  5: Selvstendig fra sittende til stående uten armbruk
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=4, text=Forflytning fra seng til stol, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Kan ikke/ustabil
  1: Heis
  2: Ståheis eller lignende
  3: Lav forflytning (ingen skritt) med forflytningshjelpemiddel eller fysisk hjelp
  4: Stående forflytning med skritt med forflytningshjelpemiddel ELLER fysisk hjelp
  5: Selvstendig forflytning uten utstyr
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=4, text=Gange, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Kan ikke/ustabil
  1: Bruker ståheis eller lignende
  2: Bruker forflytningshjelpemidler OG hjelp av >1 person (moderat)
  3: Bruker forflytningshjelpemidler OG hjelp av 1 person (minimal)
  4: Bruker forflytningshjelpemiddel ELLER hjelp av 1 person (minimal)
  5: Selvstendig uten hjelp
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Gripestyrke (predikert gjennomsnitt for alder og kjønn for den sterkeste hånden), description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Kan ikke testes
  1: <20%
  2: <40%
  3: <60%
  4: <80%
  5: ≥80%
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0076], code=at0076, itemType=ELEMENT, level=4, text=Sumskår, description=Summen av poeng for hver enkelt delfunksjon i Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=50

  , extendedValues=null]], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard uspesifisert tidspunkt- eller intervallhendelse som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0077], code=at0077, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0077]/items[at0078], code=at0078, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]