ARCHETYPE Symptom/Sykdomstegn (openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v2)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v2
ConceptSymptom/Sykdomstegn
DescriptionRapportert observasjon av fysiske tegn eller beskrivelse av unormale eller ubehagelige fornemmelser i kropp og/eller sinn.
Use For å registrere detaljer om en enkeltepisode av et rapportert symptom eller sykdomstegn hos et individ, som redegjort av personen selv, foreldre, omsorgsperson eller andre parter. Registrering kan skje i forbindelse med opptak av anamnese, eller som en selvregistrering som en del av et klinisk spørreskjema eller personlig journal. En fullstendig klinisk anamnese eller pasientanamnese kan inneholde beskrivelser med ulikt detaljnivå om flere episoder knyttet til samme symptom eller sykdomstegn, og vil også kunne inneholde flere ulike symptomer eller sykdomstegn. Denne arketypen er laget for å registrere positiv tilstedeværelse av et symptom eller sykdomstegn som en del av anamneseopptak ved å bruke OBSERVATION.story-arketypen, eller i sammenheng med et positivt svar i arketypen OBSERVATION.symptom_sign_screening. I egentlig forstand er symptomer subjektive opplevelser av en fysisk eller mental forstyrrelse mens sykdomstegn er objektive observasjoner av det samme, som er erfart av et individ og rapportert til en kliniker av individet eller av andre. Fra denne logikken følger at det burde være to arketyper til å registrere klinisk anamnese; en for rapporterte symptomer og en for rapporterte sykdomstegn. I virkeligheten er dette upraktisk og vil kreve registrering av kliniske data i enten den ene eller den andre av disse modellene. I praksis vil dette øke kompleksitet og tidsbruk knyttet til modellering og registrering av data. I tillegg overlapper ofte de kliniske konseptene, for eksempel: Vil tidligere oppkast eller blødning kategoriseres som et symptom eller som et rapportert sykdomstegn? Som svar på dette er arketypen laget for å tillate registrering av hele kontinuumet mellom tydelig definerte symptomer og rapporterte sykdomstegn. Arketypen er designet for å gi et generisk rammeverk for alle symptomer og rapporterte sykdomstegn. SLOTet "Spesifikke detaljer" kan brukes for å utvide arketypen med ytterligere spesifikke dataelementer for komplekse symptomer eller sykdomstegn. Arketypen skal settes inn i "Detaljer"-SLOTet i OBSERVATION.story-arketypen men kan også brukes i en hvilken som helst OBSERVATION eller CLUSTER-arketype. Arketypen kan også gjenbrukes i andre instanser av CLUSTER.symptom_sign-arketypen i SLOTene "Assosierte symptomer" eller "Tidligere detaljer".
MisuseBrukes ikke for å registrere spørreskjema-spørsmål om tilstedeværelsen eller fraværet av spesifikke symptomer eller sykdomstegn. Bruk OBSERVATION.symptom_sign_screening til dette formålet. Imidlertid kan denne CLUSTER.symptom_sign arketypen brukes i SLOTet "Ytterligere detaljer" i OBSERVATION.symptom_sign_screening dersom man ønsker å utvide spørreskjemaet med detaljer om et symptom eller sykdomstegn. Brukes ikke til eksplisitt registrering av at et symptom eller sykdomstegn ikke er tilstede. Bruk CLUSTER.exclusion_symptom_sign varsomt da det øker tidsbruk ved registrering og tilfører økt kompleksitet. Brukes ikke til registrering av objektive funn som en del av en fysisk undersøkelse. Bruk OBSERVATION.exam og relaterte CLUSTER.exam-arketyper for dette formålet. Brukes ikke til registrering av problemer og diagnoser som en del av en persistent problemliste, til dette brukes EVALUATION.problem_diagnosis. Brukes ikke til å registrere en formell og repeterbar alvorlighetsgradering som VAS eller NRS. Bruk passende OBSERVATION-arketyper til dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om en enkeltepisode av et rapportert symptom eller sykdomstegn. Dette kan omfatte kontekst, men ikke detaljer, om tidligere episoder av symptomet/sykdomstegnet.
ReferencesCommon Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) [Internet]. National Cancer Institute, USA. Available from: http://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/ctc.htm (accessed 2015-07-13).
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Tony Shannon
Organisasjon: UK NHS, Connecting for Health
E-post: tony.shannon@nhs.net
Opprinnelig skrevet dato: 2007-02-20
Other Details LanguageForfatternavn: Tony Shannon
Organisasjon: UK NHS, Connecting for Health
E-post: tony.shannon@nhs.net
Opprinnelig skrevet dato: 2007-02-20
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) [Internet]. National Cancer Institute, USA. Available from: http://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/ctc.htm (accessed 2015-07-13)., current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=832FA7C73C904878117117639184B271, build_uid=89a08ac0-a0d8-4826-9aad-0477321c26fc, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=2.0.0}
Keywordslidelse, plage, problem, ubehag, symptom, sykdomstegn, lyte, skavank
Lifecyclepublished
UIDfb495cc3-e03d-4549-9700-1739151f2394
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2940
Revision Number2.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Rapportert observasjon av fysiske tegn eller beskrivelse av unormale eller ubehagelige fornemmelser i kropp og/eller sinn., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Grethe Almenning, Bergen kommune, Norway
Tomas Alme, DIPS, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Stephen Chu, Queensland Health, Australia
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Arild Faxvaag, NTNU, Norway
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Einar Fosse, National Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Samuel Frade, Marand, Portugal
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Yves Genevier, Privantis SA, Switzerland
Gyri Gradek, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland Universitetssykehus, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Dag Hanoa, Oslo universitetssykehus, Norway
Knut Harboe, Stavanger Universitetssjukehus, Norway
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Andreas Hering, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Roar Holm, Helse Vest IKT A/S, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lars Ivar Mehlum, Nasjonal IKT HF, Norway
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Hanne Joensen, Helse Bergen HUS, Norway
Gunnar Jårvik, Nasjonal IKT HF, Norway
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Goran Karlstrom, County Of Värmland, Sweden
Shinji Kobayashi, NPO openEHR Japan, Japan
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Elisabeth Kvile, Fysioterapiavdelingen, Haukeland Universitets Sykehus, Norway
Siri Laronningen, Kreftregisteret, Norway
Sabine Leh, Haukeland University Hospital, Department of Pathology, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Hallvard Lærum, Norwegian Directorate of e-health, Norway
alberto maldonado, UPV, Spain
Luis Marco Ruiz, Norwegian Center for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Bjoern Naess, DIPS ASA, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Magne Rekdal, DIPS AS, Norway
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Thomas Schopf, University Hospital of North-Norway, Norway
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Hildegunn Siv Aase, Helse Bergen, Norway
Arild Stangeland, Helse Bergen, Norway
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Line Sæle, Nasjonal IKT HF, Norway
Line Sørensen, Helse Bergen, Norway
Nils Thomas Songstad, UNN HF, BUK, Barneavdelingen., Norway
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Lene Thoresen, St. Olavs Hospital, Norway
Jon Tysdahl, Furst medlab AS, Norway
Till Uhlig, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Revmatologisk avd. , Diakonhjemmet Sykehus, Oslo, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway, originalLanguage=en, translators=
 • German: Sebastian Garde, Kim Sommer, Natalia Strauch, University of Heidelberg, Central Queensland University, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
 • Finnish: Kalle Vuorinen, Tieto Healthcare & Welfare Oy, kalle.vuorinen@tieto.com
 • Swedish: Kirsi Poikela; Erik Sundvall, Tieto Sweden AB; Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital, Region Stockholm + Linköping University, Karolinska Institutet + Karolinska University Hospital, Region Stockholm + Linköping University, ext.kirsi.poikela@tieto.com, erik.sundvall@regionstockholm.se
 • Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, Silje Ljosland Bakke, Haukeland University Hospital of Bergen, Norway, Helse Vest IKT AS, lbla@helse-bergen.no, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, MD, DEAA, MBA, spec in anesthesia, spec in tropical medicine.
 • Portuguese (Brazil): Vladimir Pizzo, Hospital Sirio Libanes - Brazil, vladimir.pizzo@hsl.org.br
 • Arabic (Syria): Mona Saleh
 • Dutch: Joost Holslag, Nedap, joost.holslag@nedap.com, MD
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn på symptom/sykdomstegn, description=Navnet på det rapporterte symptomet eller sykdomstegnet., comment=Navnet på symptom/sykdomstegn bør kodes med en terminologi om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0151], code=at0151, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisering, description=Registrering av ett enkelt område på kroppen hvor symptomet eller sykdomstegnet var rapportert., comment=Forekomster for dette dataelementet er satt 0..* for å tillate at flere kroppssted kan trekkes ut i et templat om ønsket. Dette åpner for å representere kliniske scenarier hvor et symptom må registreres flere steder på kroppen eller for å identifisere både opphavssted for smerte og ytterpunkt for utstråling av smerter, og alle andre dataelementer i arketypen som "Innvirkning" og "Varighet" er like. Om kravet for registrering av kroppsplassering er bestemt i en applikasjon eller krever en mer kompleks modellering som for eksempel relativ lokalisering, bruk arketypen CLUSTER.anatomical_location eller CLUSTER.relative_location i "Strukturert anatomisk lokalisering"-SLOTet i denne arketypen. Er den anatomiske lokaliseringen inkludert i "Navn på symptom/sykdomstegn" via prekoordinerte koder er dette dataelementet overflødig. Registreres den anatomiske lokaliseringen i SLOTet "Strukturert anatomisk lokalisering" er bruken av dette dataelementet ikke tillatt. Registrer enten i "Anatomisk lokalisering" eller i "Strukturert anatomisk lokalisering", ikke i begge. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0147], code=at0147, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert anatomisk lokalisering, description=Strukturert anatomisk lokalisering hvor symptomet eller sykdomstegnet ble rapportert., comment=Hvis den anatomiske lokaliseringen allerede er satt i elementet "Navn på symptom/sykdomstegn" via prekoordinerte koder, blir dette SLOTet overflødig. Er den anatomiske lokaliseringen registrert i dataelementet "Anatomisk lokalisering", er bruken av dette SLOTet ikke tillatt. Registrer bare "Anatomisk lokalisering" eller "Strukturert anatomisk lokalisering", ikke begge., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2 og spesialiseringer
Ekskluder:
Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av det rapporterte symptomet eller sykdomstegnet., comment=Eksempel: "Svimmelhet med rotasjonsfølelse og av og til besvimelsesfølelse. Hurtig bevegelse fra sittende eller liggende til stående stilling virker å være en utløsende faktor. Opptrer typisk flere ganger daglig, og varer i ca et halvt til ett minutt hver gang. Å sette eller legge seg ned virker lindrende.", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0175], code=at0175, itemType=ELEMENT, level=1, text=Episodisitet, description=Kategorisering av denne episoden av det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Nytt [En ny episode av symptomet eller sykdomstegnet - enten den første forekomsten eller en ny forekomst der den tidligere episoden var fullstendig opphørt.]
 • Kontinuerlig [Symptomet eller sykdomstegnet er kontinuerlig tilstedeværende, i praksis en enkelt pågående episode.]
 • Ubestemt [Det er ikke mulig å bestemme om denne forekomsten av symptomet er ny eller pågående.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0186], code=at0186, itemType=ELEMENT, level=1, text=Forekomst, description=Type forekomst for dette symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Første forekomst [Dette er den første forekomsten av dette symptomet eller sykdomstegnet.]
 • Tilbakefall [Ny forekomst av det samme symptomet eller sykdomstegnet etter at en tidligere episode var bedret.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0152], code=at0152, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato/tid for episodens debut, description=Debuttidspunkt for denne episoden av symptomet eller sykdomstegnet., comment=Partielle datoer er tillatt. Nøyaktig tid for symptomets debut kan registreres, dersom relevant. Dersom dette symptomet eller sykdomstegnet oppleves for første gang eller er en ny episode av et tidligere opplevd symptom, kan denne datoen brukes for å representere debuten for denne episoden. Dersom symptomet eller sykdomstegnet opptrer kontinuerlig, kan dette dataelementet være overflødig dersom det er registrert tidligere., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=[SNOMED-CT::405795006 | Time of symptom onset], values=Mulige datatyper:
 •  Dato/Klokkeslett
 •  Intervall av dato/klokkeslett

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0164], code=at0164, itemType=ELEMENT, level=1, text=Debuttype, description=Beskrivelse av symptomets eller sykdomstegnets debut., comment=Debuttypen kan kodes med en terminologi om ønsket. For eksempel: Gradvis eller plutselig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Varighet, description=Varigheten av denne episoden av symptomet eller sykdomstegnet siden debut., comment=Brukes "Dato/tid for debut" og "Dato/tid for opphør" i systemer, kan dette dataelementet kalkuleres av systemet eller være overflødig. Tekst-datatypen kan brukes for å registrere forhåndsdefinerte intervaller som "0-7 dager, 1-2 uker, 2 uker eller mer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=[SNOMED-CT::162434008 | Time since symptom started], values=Mulige datatyper:
 •  Varighet
  >=0 sekunder
 •  Intervall av varighet
  Nedre: >=0 sekunder

  Øvre: >=0 sekunder
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Alvorlighetskategori, description=Kategori for å beskrive symptomets eller sykdomstegnets helhetlige alvorlighet., comment=Det er vanskelig å definere verdier som mild, moderat og alvorlig på en slik måte at det kan brukes om flere symptomer, og som samtidig sikrer at tolkning og registrering av verdiene er konsistent. Ved å utvide verdisettet med verdier som "ubetydelig" og "veldig alvorlig", og/eller "moderat mild" og "moderat alvorlig" øker kompleksiteten, og påliteligheten i registreringen reduseres. Bruk av verdier som "Livstruende" eller "fatal" tas ofte med i et slikt verdisett, men disse verdiene gjenspeiler heller resultat enn alvorlighet. I lys av dette foretrekkes en mindre, mer veldefinert liste., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=[SNOMED-CT::405162009 | Symptom severity level], values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0198], code=at0198, itemType=SLOT, level=1, text=Gradering av alvorlighet, description=Numerisk graderingsskala som representerer den overordnede alvorligheten til symptomet eller sykdomstegnet., comment=Symptomets alvorlighet graderes av individet ved å registrere en skår for eksempel fra 0 (symptom ikke tilstede) til 10 (symptomet er så alvorlig som individet kan forestille seg)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.severity_rating_scale.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.severity_rating_scale.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0189], code=at0189, itemType=ELEMENT, level=1, text=Karakter, description=Ord eller en kort frase som beskriver symptomets eller sykdomstegnets karakter., comment=For eksempel: Smerte kan beskrives som "gnagende", "brennende" eller "som et elektrisk støt", mens en hodepine kan være "bankende" eller "konstant". Karakteren bør kodes med en terminologi, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0180], code=at0180, itemType=ELEMENT, level=1, text=Progresjon, description=Beskrivelse av symptomets eller sykdomstegnets progresjon ved rapporteringstidspunktet., comment=Dataelementet er definert som 0..* for å tillate at flere typer progresjon trekkes ut i et templat om ønsket. For eksempel: alvorlighet eller frekvens. Tekst-datatypen er lagt til som et alternativ for å støtte andre verdisett enn det som er inkludert i arketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Forverret [Symptomet eller sykdomstegnets alvorighetsgrad har blitt forverret i løpet av denne episoden.]
  • Uendret [Symptomet eller sykdomstegnets alvorlighetsgrad er ikke endret i løpet av denne episoden.]
  • Forbedret [Symptomet eller sykdomstegnets alvorlighetsgrad er forbedret i løpet av denne episoden.]
  • Opphørt [Symptomet eller sykdomstegnets alvorlighetsgrad er opphørt i løpet av denne episoden.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Mønster, description=Fritekstbeskrivelse av symptomet eller sykdomstegnet i løpet av denne episoden., comment=For eksempel: Smerte kan beskrives som konstant eller intermitterende. Dette elementet kan brukes til å registrere tekstlige beskrivelser (enten det er fri eller kodet tekst) av den typiske frekvensen og varigheten av symptomanfall under den aktuelle episoden., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=CLUSTER, level=1, text=Modifiserende faktor, description=Detaljer om hvordan en spesifikk faktor påvirker det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet i løpet av denne episoden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Faktor, description=Navn på den modifiserende faktoren., comment=Dette elementet er ment for å dokumentere faktorer, terapeutiske eller andre, som har innvirkning på symptomet. En oversikt over planlagte og utførte tiltak for symptomet eller sykdomstegnet må dokumenteres ved hjelp av andre arketyper. Eksempel på modifiserende faktor: sengeleie med flere puter, spising, eller administrering av et spesifikt legemiddel., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0197], code=at0197, itemType=SLOT, level=2, text=Faktordetaljer, description=Strukturerte detaljer om faktoren som er forbundet med det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.health_event.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=2, text=Effekt, description=Oppfattet effekt av den modifiserende faktoren på symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Lindrer [Faktoren reduserer alvorligheten eller innvirkning av symptomet eller sykdomstegnet, men får det ikke til å opphøre fullstendig.]
 • Ingen effekt [Faktoren har ingen effekt på symptomet eller sykdomstegnet.]
 • Forverrer [Faktoren øker alvorlighet eller innvirkning av symptomet eller sykdomstegnet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av den modifiserende faktorens effekt på symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0165], code=at0165, itemType=CLUSTER, level=1, text=Utløsende faktor, description=Detaljer om spesifikke faktorer som utløser symptomet eller sykdomstegnet., comment=For eksempel: Å ligge flatt fører til sure oppstøt, eller å gå opp en bakke fører til beinsmerter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0165]/items[at0170], code=at0170, itemType=ELEMENT, level=2, text=Faktor, description=Navn på helserelatert hendelse, symptom, rapportert sykdomstegn eller annen faktor., comment=For eksempel: Debut av annet symptom, å ligge flatt, eller å gå opp en bakke., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0165]/items[at0154], code=at0154, itemType=SLOT, level=2, text=Faktordetaljer, description=Strukturerte detaljer om faktoren som er forbundet med det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.health_event.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0165]/items[at0171], code=at0171, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidsintervall, description=Tidsintervall mellom forekomst eller debut av faktoren og debut av symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0165]/items[at0185], code=at0185, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av faktorens effekt på det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0190], code=at0190, itemType=CLUSTER, level=1, text=Avsluttende faktor, description=Detaljer om spesifikke faktorer som får symptomet eller sykdomstegnet til å opphøre., comment=For eksempel: vertikal posisjon stopper sure oppstøt, eller hvile får beinsmerter til å gå over., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0190]/items[at0193], code=at0193, itemType=ELEMENT, level=2, text=Faktor, description=Navn på helserelatert hendelse, symptom, rapportert sykdomstegn eller annen faktor., comment=For eksempel: vertikal stilling, eller hvile., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0190]/items[at0194], code=at0194, itemType=SLOT, level=2, text=Faktordetaljer, description=Strukturerte detaljer om faktoren som er forbundet med det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.health_event.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0190]/items[at0195], code=at0195, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidsintervall, description=Tidsintervall mellom forekomst eller debut av faktoren og opphør av symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0190]/items[at0196], code=at0196, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av faktorens effekt på det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0155], code=at0155, itemType=ELEMENT, level=1, text=Innvirkning, description=Beskrivelse av symptomet eller sykdomstegnets innvirkning., comment=Bedømmelsen av innvirkning må ta høyde for alvorlighet, varighet og frekvens av symptomet, i tillegg til type innvirkning, for eksempel: funksjonell, sosial og emosjonell innvirkning. Dataelementet er satt til 0..* for å tillate at flere typer innvirkning kan trekkes ut i et templat om ønskelig. For hørselstap vil innvirkning kunne omfatte "Vansker med å høre i et stille miljø", "Vansker med å høre TV eller radio"; "Vansker med å høre gruppesamtaler" og "Vansker med å høre i telefon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=1, text=Episodebeskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av symptomet eller sykdomstegnets utvikling gjennom denne episoden., comment=For eksempel: Fritekstbeskrivelse av symptomdebuten, aktiviteter som forverret eller forbedret symptomet, om det er i bedring eller forverring og hvordan det ble fullstendig bedret i løpet av uker., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0153], code=at0153, itemType=SLOT, level=1, text=Spesifikke detaljer, description=Ekstra dataelementer som er nødvendige for å registrere egenskaper unike for det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet., comment=For eksempel: Graderingen "Common Terminology Criteria for Adverse Events"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0161], code=at0161, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato/tid for opphør, description=Dato/tid for opphør av denne episoden av symptomet eller sykdomstegnet., comment=Brukes "Dato/tid for debut" og "Varighet" i systemer, kan dette dataelementet kalkuleres av systemet eller være overflødig. Ufullstendig dato er tillatt, nøyaktig dato og tid for opphør kan registreres om ønskelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av tidligere episoder, description=Fritekstbeskrivelse av tidligere episoder., comment=For eksempel: Frekvens/periodisitet - pr. time, dag, uke, måned, år og regularitet. Kan inneholde en sammenligning med denne episoden., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall tidligere episoder, description=Antall ganger symptomet eller sykdomstegnet tidligere har forekommet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0146], code=at0146, itemType=SLOT, level=1, text=Tidligere episoder, description=Strukturerte detaljer om symptomet eller sykdomstegnet i løpet av en tidligere episode., comment=I kliniske systemer med mulighet for linking er det mulig at tidligere episoder allerede er registrert i det kliniske systemet. Systemet kan tillatte en kliniker å linke til relevante tilknyttede symptomer. Tillater ikke systemet linking eller det er en pasient som ikke har noen tilknyttede symptomer registrert, kan man legge til ytterligere instanser av symptom-arketypen for å beskrive de tidligere episodene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0063], code=at0063, itemType=SLOT, level=1, text=Tilknyttede symptomer/sykdomstegn, description=Strukturerte detaljer om ethvert tilknyttet symptom eller sykdomstegn som er tilstede samtidig., comment=I kliniske systemer med mulighet for linking er det mulig at tilknyttede symptomer/sykdomstegn allerede er registrert i det kliniske systemet. Systemet kan tillatte en kliniker å linke til relevante tilknyttede symptomer/sykdomstegn. Tillater ikke systemet linking eller det er en pasient som ikke har noen tilknyttede symptomer registrert, kan man legge til ytterligere instanser av symptom-arketypen for å beskrive de tidligere episodene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0163], code=at0163, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om symptomet eller sykdomstegnet som ikke dekkes i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn på symptom/sykdomstegn, description=Navnet på det rapporterte symptomet eller sykdomstegnet., comment=Navnet på symptom/sykdomstegn bør kodes med en terminologi om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0151], code=at0151, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisering, description=Registrering av ett enkelt område på kroppen hvor symptomet eller sykdomstegnet var rapportert., comment=Forekomster for dette dataelementet er satt 0..* for å tillate at flere kroppssted kan trekkes ut i et templat om ønsket. Dette åpner for å representere kliniske scenarier hvor et symptom må registreres flere steder på kroppen eller for å identifisere både opphavssted for smerte og ytterpunkt for utstråling av smerter, og alle andre dataelementer i arketypen som "Innvirkning" og "Varighet" er like. Om kravet for registrering av kroppsplassering er bestemt i en applikasjon eller krever en mer kompleks modellering som for eksempel relativ lokalisering, bruk arketypen CLUSTER.anatomical_location eller CLUSTER.relative_location i "Strukturert anatomisk lokalisering"-SLOTet i denne arketypen. Er den anatomiske lokaliseringen inkludert i "Navn på symptom/sykdomstegn" via prekoordinerte koder er dette dataelementet overflødig. Registreres den anatomiske lokaliseringen i SLOTet "Strukturert anatomisk lokalisering" er bruken av dette dataelementet ikke tillatt. Registrer enten i "Anatomisk lokalisering" eller i "Strukturert anatomisk lokalisering", ikke i begge. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0147], code=at0147, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert anatomisk lokalisering, description=Strukturert anatomisk lokalisering hvor symptomet eller sykdomstegnet ble rapportert., comment=Hvis den anatomiske lokaliseringen allerede er satt i elementet "Navn på symptom/sykdomstegn" via prekoordinerte koder, blir dette SLOTet overflødig. Er den anatomiske lokaliseringen registrert i dataelementet "Anatomisk lokalisering", er bruken av dette SLOTet ikke tillatt. Registrer bare "Anatomisk lokalisering" eller "Strukturert anatomisk lokalisering", ikke begge., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2 og spesialiseringer
Ekskluder:
Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av det rapporterte symptomet eller sykdomstegnet., comment=Eksempel: "Svimmelhet med rotasjonsfølelse og av og til besvimelsesfølelse. Hurtig bevegelse fra sittende eller liggende til stående stilling virker å være en utløsende faktor. Opptrer typisk flere ganger daglig, og varer i ca et halvt til ett minutt hver gang. Å sette eller legge seg ned virker lindrende.", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0175], code=at0175, itemType=ELEMENT, level=1, text=Episodisitet, description=Kategorisering av denne episoden av det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Nytt [En ny episode av symptomet eller sykdomstegnet - enten den første forekomsten eller en ny forekomst der den tidligere episoden var fullstendig opphørt.]
 • Kontinuerlig [Symptomet eller sykdomstegnet er kontinuerlig tilstedeværende, i praksis en enkelt pågående episode.]
 • Ubestemt [Det er ikke mulig å bestemme om denne forekomsten av symptomet er ny eller pågående.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0186], code=at0186, itemType=ELEMENT, level=1, text=Forekomst, description=Type forekomst for dette symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Første forekomst [Dette er den første forekomsten av dette symptomet eller sykdomstegnet.]
 • Tilbakefall [Ny forekomst av det samme symptomet eller sykdomstegnet etter at en tidligere episode var bedret.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0152], code=at0152, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato/tid for episodens debut, description=Debuttidspunkt for denne episoden av symptomet eller sykdomstegnet., comment=Partielle datoer er tillatt. Nøyaktig tid for symptomets debut kan registreres, dersom relevant. Dersom dette symptomet eller sykdomstegnet oppleves for første gang eller er en ny episode av et tidligere opplevd symptom, kan denne datoen brukes for å representere debuten for denne episoden. Dersom symptomet eller sykdomstegnet opptrer kontinuerlig, kan dette dataelementet være overflødig dersom det er registrert tidligere., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=[SNOMED-CT::405795006 | Time of symptom onset], values=Mulige datatyper:
 •  Dato/Klokkeslett
 •  Intervall av dato/klokkeslett

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0164], code=at0164, itemType=ELEMENT, level=1, text=Debuttype, description=Beskrivelse av symptomets eller sykdomstegnets debut., comment=Debuttypen kan kodes med en terminologi om ønsket. For eksempel: Gradvis eller plutselig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Varighet, description=Varigheten av denne episoden av symptomet eller sykdomstegnet siden debut., comment=Brukes "Dato/tid for debut" og "Dato/tid for opphør" i systemer, kan dette dataelementet kalkuleres av systemet eller være overflødig. Tekst-datatypen kan brukes for å registrere forhåndsdefinerte intervaller som "0-7 dager, 1-2 uker, 2 uker eller mer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=[SNOMED-CT::162434008 | Time since symptom started], values=Mulige datatyper:
 •  Varighet
  >=0 sekunder
 •  Intervall av varighet
  Nedre: >=0 sekunder

  Øvre: >=0 sekunder
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Alvorlighetskategori, description=Kategori for å beskrive symptomets eller sykdomstegnets helhetlige alvorlighet., comment=Det er vanskelig å definere verdier som mild, moderat og alvorlig på en slik måte at det kan brukes om flere symptomer, og som samtidig sikrer at tolkning og registrering av verdiene er konsistent. Ved å utvide verdisettet med verdier som "ubetydelig" og "veldig alvorlig", og/eller "moderat mild" og "moderat alvorlig" øker kompleksiteten, og påliteligheten i registreringen reduseres. Bruk av verdier som "Livstruende" eller "fatal" tas ofte med i et slikt verdisett, men disse verdiene gjenspeiler heller resultat enn alvorlighet. I lys av dette foretrekkes en mindre, mer veldefinert liste., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=[SNOMED-CT::405162009 | Symptom severity level], values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0198], code=at0198, itemType=SLOT, level=1, text=Gradering av alvorlighet, description=Numerisk graderingsskala som representerer den overordnede alvorligheten til symptomet eller sykdomstegnet., comment=Symptomets alvorlighet graderes av individet ved å registrere en skår for eksempel fra 0 (symptom ikke tilstede) til 10 (symptomet er så alvorlig som individet kan forestille seg)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.severity_rating_scale.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.severity_rating_scale.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0189], code=at0189, itemType=ELEMENT, level=1, text=Karakter, description=Ord eller en kort frase som beskriver symptomets eller sykdomstegnets karakter., comment=For eksempel: Smerte kan beskrives som "gnagende", "brennende" eller "som et elektrisk støt", mens en hodepine kan være "bankende" eller "konstant". Karakteren bør kodes med en terminologi, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0180], code=at0180, itemType=ELEMENT, level=1, text=Progresjon, description=Beskrivelse av symptomets eller sykdomstegnets progresjon ved rapporteringstidspunktet., comment=Dataelementet er definert som 0..* for å tillate at flere typer progresjon trekkes ut i et templat om ønsket. For eksempel: alvorlighet eller frekvens. Tekst-datatypen er lagt til som et alternativ for å støtte andre verdisett enn det som er inkludert i arketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Forverret [Symptomet eller sykdomstegnets alvorighetsgrad har blitt forverret i løpet av denne episoden.]
  • Uendret [Symptomet eller sykdomstegnets alvorlighetsgrad er ikke endret i løpet av denne episoden.]
  • Forbedret [Symptomet eller sykdomstegnets alvorlighetsgrad er forbedret i løpet av denne episoden.]
  • Opphørt [Symptomet eller sykdomstegnets alvorlighetsgrad er opphørt i løpet av denne episoden.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Mønster, description=Fritekstbeskrivelse av symptomet eller sykdomstegnet i løpet av denne episoden., comment=For eksempel: Smerte kan beskrives som konstant eller intermitterende. Dette elementet kan brukes til å registrere tekstlige beskrivelser (enten det er fri eller kodet tekst) av den typiske frekvensen og varigheten av symptomanfall under den aktuelle episoden., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=CLUSTER, level=1, text=Modifiserende faktor, description=Detaljer om hvordan en spesifikk faktor påvirker det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet i løpet av denne episoden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Faktor, description=Navn på den modifiserende faktoren., comment=Dette elementet er ment for å dokumentere faktorer, terapeutiske eller andre, som har innvirkning på symptomet. En oversikt over planlagte og utførte tiltak for symptomet eller sykdomstegnet må dokumenteres ved hjelp av andre arketyper. Eksempel på modifiserende faktor: sengeleie med flere puter, spising, eller administrering av et spesifikt legemiddel., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0197], code=at0197, itemType=SLOT, level=2, text=Faktordetaljer, description=Strukturerte detaljer om faktoren som er forbundet med det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.health_event.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=2, text=Effekt, description=Oppfattet effekt av den modifiserende faktoren på symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Lindrer [Faktoren reduserer alvorligheten eller innvirkning av symptomet eller sykdomstegnet, men får det ikke til å opphøre fullstendig.]
 • Ingen effekt [Faktoren har ingen effekt på symptomet eller sykdomstegnet.]
 • Forverrer [Faktoren øker alvorlighet eller innvirkning av symptomet eller sykdomstegnet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av den modifiserende faktorens effekt på symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0165], code=at0165, itemType=CLUSTER, level=1, text=Utløsende faktor, description=Detaljer om spesifikke faktorer som utløser symptomet eller sykdomstegnet., comment=For eksempel: Å ligge flatt fører til sure oppstøt, eller å gå opp en bakke fører til beinsmerter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0165]/items[at0170], code=at0170, itemType=ELEMENT, level=2, text=Faktor, description=Navn på helserelatert hendelse, symptom, rapportert sykdomstegn eller annen faktor., comment=For eksempel: Debut av annet symptom, å ligge flatt, eller å gå opp en bakke., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0165]/items[at0154], code=at0154, itemType=SLOT, level=2, text=Faktordetaljer, description=Strukturerte detaljer om faktoren som er forbundet med det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.health_event.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0165]/items[at0171], code=at0171, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidsintervall, description=Tidsintervall mellom forekomst eller debut av faktoren og debut av symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0165]/items[at0185], code=at0185, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av faktorens effekt på det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0190], code=at0190, itemType=CLUSTER, level=1, text=Avsluttende faktor, description=Detaljer om spesifikke faktorer som får symptomet eller sykdomstegnet til å opphøre., comment=For eksempel: vertikal posisjon stopper sure oppstøt, eller hvile får beinsmerter til å gå over., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0190]/items[at0193], code=at0193, itemType=ELEMENT, level=2, text=Faktor, description=Navn på helserelatert hendelse, symptom, rapportert sykdomstegn eller annen faktor., comment=For eksempel: vertikal stilling, eller hvile., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0190]/items[at0194], code=at0194, itemType=SLOT, level=2, text=Faktordetaljer, description=Strukturerte detaljer om faktoren som er forbundet med det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.health_event.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0190]/items[at0195], code=at0195, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidsintervall, description=Tidsintervall mellom forekomst eller debut av faktoren og opphør av symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0190]/items[at0196], code=at0196, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av faktorens effekt på det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0155], code=at0155, itemType=ELEMENT, level=1, text=Innvirkning, description=Beskrivelse av symptomet eller sykdomstegnets innvirkning., comment=Bedømmelsen av innvirkning må ta høyde for alvorlighet, varighet og frekvens av symptomet, i tillegg til type innvirkning, for eksempel: funksjonell, sosial og emosjonell innvirkning. Dataelementet er satt til 0..* for å tillate at flere typer innvirkning kan trekkes ut i et templat om ønskelig. For hørselstap vil innvirkning kunne omfatte "Vansker med å høre i et stille miljø", "Vansker med å høre TV eller radio"; "Vansker med å høre gruppesamtaler" og "Vansker med å høre i telefon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=1, text=Episodebeskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av symptomet eller sykdomstegnets utvikling gjennom denne episoden., comment=For eksempel: Fritekstbeskrivelse av symptomdebuten, aktiviteter som forverret eller forbedret symptomet, om det er i bedring eller forverring og hvordan det ble fullstendig bedret i løpet av uker., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0153], code=at0153, itemType=SLOT, level=1, text=Spesifikke detaljer, description=Ekstra dataelementer som er nødvendige for å registrere egenskaper unike for det identifiserte symptomet eller sykdomstegnet., comment=For eksempel: Graderingen "Common Terminology Criteria for Adverse Events"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0161], code=at0161, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato/tid for opphør, description=Dato/tid for opphør av denne episoden av symptomet eller sykdomstegnet., comment=Brukes "Dato/tid for debut" og "Varighet" i systemer, kan dette dataelementet kalkuleres av systemet eller være overflødig. Ufullstendig dato er tillatt, nøyaktig dato og tid for opphør kan registreres om ønskelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av tidligere episoder, description=Fritekstbeskrivelse av tidligere episoder., comment=For eksempel: Frekvens/periodisitet - pr. time, dag, uke, måned, år og regularitet. Kan inneholde en sammenligning med denne episoden., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall tidligere episoder, description=Antall ganger symptomet eller sykdomstegnet tidligere har forekommet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0146], code=at0146, itemType=SLOT, level=1, text=Tidligere episoder, description=Strukturerte detaljer om symptomet eller sykdomstegnet i løpet av en tidligere episode., comment=I kliniske systemer med mulighet for linking er det mulig at tidligere episoder allerede er registrert i det kliniske systemet. Systemet kan tillatte en kliniker å linke til relevante tilknyttede symptomer. Tillater ikke systemet linking eller det er en pasient som ikke har noen tilknyttede symptomer registrert, kan man legge til ytterligere instanser av symptom-arketypen for å beskrive de tidligere episodene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0063], code=at0063, itemType=SLOT, level=1, text=Tilknyttede symptomer/sykdomstegn, description=Strukturerte detaljer om ethvert tilknyttet symptom eller sykdomstegn som er tilstede samtidig., comment=I kliniske systemer med mulighet for linking er det mulig at tilknyttede symptomer/sykdomstegn allerede er registrert i det kliniske systemet. Systemet kan tillatte en kliniker å linke til relevante tilknyttede symptomer/sykdomstegn. Tillater ikke systemet linking eller det er en pasient som ikke har noen tilknyttede symptomer registrert, kan man legge til ytterligere instanser av symptom-arketypen for å beskrive de tidligere episodene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0163], code=at0163, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om symptomet eller sykdomstegnet som ikke dekkes i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]