ARCHETYPE Bildediagnostisk undersøkelse - hofteledd (openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-hip_joint.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-hip_joint.v0
ConceptBildediagnostisk undersøkelse - hofteledd
DescriptionFunn ved radiologisk undersøkelse av ett hofteledd.
UseBrukes for å registrere funn ved radiologisk undersøkelse av ett hofteledd. Det tiltenkte omfanget for denne arketypen er til slutt å kunne registrere alle detaljerte funn ved bildediagnostisk undersøkelse av hofteledd uavhengig av modalitet. Det er forventet at flere dataelementer kan bli lagt til når krav til slike er identifisert og bekreftet. Denne arketypen er utformet for å bli nøstet i SLOT'et "Ytterligere detaljer" i SLOT'et "Strukturerte funn" i OBSERVATION.imaging_exam_result (Bildediagnostisk svar) eller i andre relevante Bildediagnostisk svar-arketyper, men kan også brukes innen andre ENTRY- og CLUSTER-arketyper der det er klinisk passende. Hvis denne arketypen, eller en spesialisering av denne, må utvides med flere nivåer med detaljerte funn eller observasjoner, kan flere forekomster av arketypen eller dens spesialiseringer nøstes i SLOT'et "Ytterligere detaljer".
MisuseSkal ikke brukes til å registrere funn som er gjort utenom det definerte organet eller den definerte kroppsdelen. Bruk en egen instans av en eller flere arketyper innen gruppen av CLUSTER.imaging_exam - arketyper (Undersøkelsesfunn) for dette formålet. Skal ikke brukes til å registrere overordnede undersøkelsesfunn, kontekst eller tekniske detaljer relatert til bildeundersøkelsen. Bruk arketypen OBSERVATION.imaging_exam_result (Bildediagnostisk svar) for å registrere for eksempel kommentar om undersøkelseskvalitet, differensialdiagnose og overordnet konklusjon.
PurposeFor å registrere funn ved radiologisk undersøkelse av ett hofteledd.
ReferencesAvgrenet fra: Imaging examination of a hip joint, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-05-22]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.6841

Tönnis D, Brunken D. Eine Abgrenzung normaler und pathologischer Hüftpfannendachwinkel zur Diagnose der Hüftdysplasie. Auswertungen von 2294 Pfannendachwinkeln kindlicher Hüftgelenke [Differentiation of normal and pathological acetabular roof angle in the diagnosis of hip dysplasia. Evaluation of 2294 acetabular roof angles of hip joints in children]. Arch Orthop Unfallchir. 1968;64(3):197-228. German. doi: 10.1007/BF02171260. PMID: 5730180.
Copyright© openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Hanne Marte Bårholm
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: hanne.marte.sandal.barholm@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2023-03-15
Other Details LanguageForfatternavn: Hanne Marte Bårholm
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: hanne.marte.sandal.barholm@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2023-03-15
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Imaging examination of a hip joint, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-05-22]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.6841 Tönnis D, Brunken D. Eine Abgrenzung normaler und pathologischer Hüftpfannendachwinkel zur Diagnose der Hüftdysplasie. Auswertungen von 2294 Pfannendachwinkeln kindlicher Hüftgelenke [Differentiation of normal and pathological acetabular roof angle in the diagnosis of hip dysplasia. Evaluation of 2294 acetabular roof angles of hip joints in children]. Arch Orthop Unfallchir. 1968;64(3):197-228. German. doi: 10.1007/BF02171260. PMID: 5730180., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=CA58A7B79E943320FE3E0F6A6A0B0117, build_uid=0d223c18-dcef-4f72-a23b-104678e58a03, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=0.0.1-alpha}
Keywordsfunn, observasjon, bildediagnostikk, kropp, organ, kroppsstruktur, diagnostisk, radiologi, bilde, hofte
Lifecyclein_development
UIDfa03a98b-309c-4ba6-bd1a-6540a4dc3bdc
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2935
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Funn ved radiologisk undersøkelse av ett hofteledd., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, John Tore Valand, Hanne Marte Bårholm, Oslo University Hospital, Helse Vest IKT, varntzen@ous-hf.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, hanne.marte.sandal.barholm@helse-vest-ikt.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001.1], code=at0001.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kroppsstruktur, description=Identifisering av organet eller kroppsdelen som svaret gjelder., comment=For eksempel "Lever", "Høyre ankel" eller "Lymfeknutegruppe". Det er anbefalt å kode kroppsstruktur med en passende terminologi, som SNOMED CT. Dersom den aktuelle strukturen i kroppen er fullt ut angitt i dette "Kroppsstruktur"-elementet er det ikke nødvendig å bruke "Anatomisk lokalisasjon" eller "Strukturert anatomisk lokalisasjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisasjon, description=Identifisering av organ eller kroppsdel., comment=For eksempel en lymfeknutegruppe (Kroppsstruktur) som er funnet i "Høyre aksille" (Anatomisk lokalisasjon). Det er ønskelig å kode "Anatomisk lokalisasjon" med en terminologi, som SNOMED CT. Dersom den anatomiske lokalisasjonen er fullt ut angitt i elementet "Kroppsstruktur" er det ikke nødvendig å bruke "Anatomisk lokalisasjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert anatomisk lokalisasjon, description=Strukturerte detaljer om organ eller kroppsdel., comment=For eksempel detaljert om en relativ anatomisk lokalisasjon, som "2 cm distalt for appendix". Dersom den nøyaktige eller relative anatomiske lokalisasjonen er fullt ut angitt i elementet "Kroppsstruktur" er det ikke nødvendig å bruke "Strukturert anatomisk lokalisasjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Funn, description=Fritekstlig beskrivelse av funn eller observasjoner på bilder tatt under denne undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om funn eller observasjoner på bilder for det definerte organet eller kroppsdelen, eller om funn eller observasjoner hos tilhørende kroppsstrukturer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-lymph_node.v0 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-lymph_node_group.v0 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-lesion.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Resymé, description=Enkeltord, frase eller kortfattet beskrivelse som uttrykker den kliniske betydningen av alle funn og observasjoner for den definerte kroppsstrukturen., comment=Kan også kalles "Tolkning" eller "Inntrykk". For eksempel "Uten anmerkning" eller "Fri væske". Dersom det er nyttig, er det åpent for å kode "Resymé" med en terminologi. Flere svar kan kodes ved at elementet er åpent for å være gjentakende. En beskrivelse i fritektst kan også brukes og kan inneholde en sammenligning med tidligere undersøkelser av samme kroppsstruktur., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn eller observasjoner på bilder av kroppsstrukturen og som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.3], code=at0.3, itemType=ELEMENT, level=1, text=Acetabular helningsvinkel, description=Vinkelen formes av én linje som går mellom den mediale og den laterale acetabularkanten, og en annen linje som går gjennom bekkenets horisontale plan. Også kjent som acetabular index., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
  Enheter: -360.0..360.0 deg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.4], code=at0.4, itemType=ELEMENT, level=1, text=Alfavinkel (DDH), description=Vinkelen dannes av acetabulartaket og den vertikale cortex av ilium og reflekterer dermed dybden av det benete acetabulartaket., comment=Alfavinkelen er en måling gjort med ultralyd for å vurdere hofteleddsdysplasi. Må ikke forveksles med alfavinkelen brukt i vurdering av femoroacetabular impingement., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
  Enheter: -360.0..360.0 deg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.6], code=at0.6, itemType=ELEMENT, level=1, text=Alfavinkel (cam-morfologi), description=Vinkelen dannes av en linje fra sentrum av femurhodet til sentrum av femurhalsens tynneste punkt, og en annen linje fra sentrum av femurhodet til et punkt hvor avstanden fra beinet til sentrum av hodet er større enn radiusen av det bruskdekkede femurhodet., comment=Alfavinkelen er måling for å påvise cam-morfologi, som kan være assosiert med femoroacetabular impingement (FAI). Må ikke forveksles med alfavinkelen brukt for å vurdere hofteleddsdysplasi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
  Enheter: -360.0..360.0 deg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.5], code=at0.5, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beta vinkel, description=Vinkelen dannes av brusktaket til den vertikale cortex av ilium og reflekterer dermed femurhodets bruskdekning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
  Enheter: -360.0..360.0 deg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.7], code=at0.7, itemType=ELEMENT, level=1, text=Leddspalte, description=Avstanden fra femurhodet til den nærmeste delen av acetabulum., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
  Enheter: mm, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000.1, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001.1], code=at0001.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kroppsstruktur, description=Identifisering av organet eller kroppsdelen som svaret gjelder., comment=For eksempel "Lever", "Høyre ankel" eller "Lymfeknutegruppe". Det er anbefalt å kode kroppsstruktur med en passende terminologi, som SNOMED CT. Dersom den aktuelle strukturen i kroppen er fullt ut angitt i dette "Kroppsstruktur"-elementet er det ikke nødvendig å bruke "Anatomisk lokalisasjon" eller "Strukturert anatomisk lokalisasjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisasjon, description=Identifisering av organ eller kroppsdel., comment=For eksempel en lymfeknutegruppe (Kroppsstruktur) som er funnet i "Høyre aksille" (Anatomisk lokalisasjon). Det er ønskelig å kode "Anatomisk lokalisasjon" med en terminologi, som SNOMED CT. Dersom den anatomiske lokalisasjonen er fullt ut angitt i elementet "Kroppsstruktur" er det ikke nødvendig å bruke "Anatomisk lokalisasjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert anatomisk lokalisasjon, description=Strukturerte detaljer om organ eller kroppsdel., comment=For eksempel detaljert om en relativ anatomisk lokalisasjon, som "2 cm distalt for appendix". Dersom den nøyaktige eller relative anatomiske lokalisasjonen er fullt ut angitt i elementet "Kroppsstruktur" er det ikke nødvendig å bruke "Strukturert anatomisk lokalisasjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Funn, description=Fritekstlig beskrivelse av funn eller observasjoner på bilder tatt under denne undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om funn eller observasjoner på bilder for det definerte organet eller kroppsdelen, eller om funn eller observasjoner hos tilhørende kroppsstrukturer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-lymph_node.v0 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-lymph_node_group.v0 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-lesion.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Resymé, description=Enkeltord, frase eller kortfattet beskrivelse som uttrykker den kliniske betydningen av alle funn og observasjoner for den definerte kroppsstrukturen., comment=Kan også kalles "Tolkning" eller "Inntrykk". For eksempel "Uten anmerkning" eller "Fri væske". Dersom det er nyttig, er det åpent for å kode "Resymé" med en terminologi. Flere svar kan kodes ved at elementet er åpent for å være gjentakende. En beskrivelse i fritektst kan også brukes og kan inneholde en sammenligning med tidligere undersøkelser av samme kroppsstruktur., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn eller observasjoner på bilder av kroppsstrukturen og som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.3], code=at0.3, itemType=ELEMENT, level=1, text=Acetabular helningsvinkel, description=Vinkelen formes av én linje som går mellom den mediale og den laterale acetabularkanten, og en annen linje som går gjennom bekkenets horisontale plan. Også kjent som acetabular index., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
  Enheter: -360.0..360.0 deg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.4], code=at0.4, itemType=ELEMENT, level=1, text=Alfavinkel (DDH), description=Vinkelen dannes av acetabulartaket og den vertikale cortex av ilium og reflekterer dermed dybden av det benete acetabulartaket., comment=Alfavinkelen er en måling gjort med ultralyd for å vurdere hofteleddsdysplasi. Må ikke forveksles med alfavinkelen brukt i vurdering av femoroacetabular impingement., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
  Enheter: -360.0..360.0 deg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.6], code=at0.6, itemType=ELEMENT, level=1, text=Alfavinkel (cam-morfologi), description=Vinkelen dannes av en linje fra sentrum av femurhodet til sentrum av femurhalsens tynneste punkt, og en annen linje fra sentrum av femurhodet til et punkt hvor avstanden fra beinet til sentrum av hodet er større enn radiusen av det bruskdekkede femurhodet., comment=Alfavinkelen er måling for å påvise cam-morfologi, som kan være assosiert med femoroacetabular impingement (FAI). Må ikke forveksles med alfavinkelen brukt for å vurdere hofteleddsdysplasi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
  Enheter: -360.0..360.0 deg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.5], code=at0.5, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beta vinkel, description=Vinkelen dannes av brusktaket til den vertikale cortex av ilium og reflekterer dermed femurhodets bruskdekning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
  Enheter: -360.0..360.0 deg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.7], code=at0.7, itemType=ELEMENT, level=1, text=Leddspalte, description=Avstanden fra femurhodet til den nærmeste delen av acetabulum., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
  Enheter: mm, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]