ARCHETYPE Undersøkelse av et hofteledd (openEHR-EHR-CLUSTER.exam-hip_joint.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.exam-hip_joint.v0
ConceptUndersøkelse av et hofteledd
DescriptionFunn ved fysisk undersøkelse av et hofteledd.
UseBrukes for å registrere funn ved fysisk undersøkelse av et hofteledd. Denne arketypen har vært designet spesifikt for å kunne brukes i SLOT'et "Undersøkelsesdetaljer" i arketypen OBSERVATION.exam (Funn ved fysisk undersøkelse) eller SLOT'et "Prosedyredetaljer" i arketypen ACTION.procedure (Prosedyre), men kan også bli brukt i andre ENTRY- eller CLUSTER-arketyper der det er klinisk passende. Tolkning av funn kan bli registrert i dataelementet "Fortolkning", for eksempel "Uten anmerkning". Arketypen CLUSTER.exclusion_exam (Eksklusjon av en undersøkelse) kan nøstes inn i SLOT'et "Undersøkelse ikke utført" for å registrere begrunnelse eller detaljer om hvorfor undersøkelsen ikke ble utført. Det tiltenkte omfanget for denne arketypen er til slutt å kunne registrere alle detaljerte funn ved fysisk undersøkelse av et hofteledd. Det er forventet at flere dataelementer kan bli lagt til når krav til slike er identifisert og bekreftet. Brukes for å legge til fritekstlige beskrivelser av undersøkelsesfunn fra eksisterende eller historiske journalsystemer til arketypeformat ved å benytte dataelementet "Klinisk beskrivelse".
MisuseSkal ikke brukes til å ta opp anamnese - bruk da spesifikke OBSERVATION og CLUSTER arketyper. For eksempel OBSERVATION.story og CLUSTER.symptom_sign. Skal ikke brukes for å registrere funn ved bildeundersøkelse - bruk en arketype innen gruppen av CLUSTER.imaging_exam (Bildeundersøkelse) for dette formålet.
PurposeFor å registrere funn ved fysisk undersøkelse av et hofteledd.
ReferencesAvgrenet fra: Examination of a hip joint, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-05-22]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.6761

Avgrenet fra: Examination findings, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2022-03-29]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.6153

Muscle Strength Testing [Internet]. Physiopedia [cited: 2023-04-13]. Available from: https://www.physio-pedia.com/Muscle_Strength_Testing.

Hip Examination [Internet]. Pysiopedia [cited: 2023-04-13]. Available from https://www.physio-pedia.com/Hip_Examination.
Copyright© Nasjonal IKT HF, openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Hanne Marte Bårholm
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: hanne.marte.sandal.barholm@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2023-03-15
Other Details LanguageForfatternavn: Hanne Marte Bårholm
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: hanne.marte.sandal.barholm@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2023-03-15
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Examination of a hip joint, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-05-22]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.6761 Avgrenet fra: Examination findings, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2022-03-29]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.6153 Muscle Strength Testing [Internet]. Physiopedia [cited: 2023-04-13]. Available from: https://www.physio-pedia.com/Muscle_Strength_Testing. Hip Examination [Internet]. Pysiopedia [cited: 2023-04-13]. Available from https://www.physio-pedia.com/Hip_Examination., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=7B9686767D27DF877239C479E1FDFAC6, build_uid=04acf1af-2bcb-438e-afca-e7b3f1f38ce9, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=0.0.1-alpha}
Keywordshofte
Lifecyclein_development
UIDdd4462ff-3ec5-447e-b94e-0b834b7231d5
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2934
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Funn ved fysisk undersøkelse av et hofteledd., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT AS
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Hanne Marte Sandal Bårholm, John Tore Valand, Helse Vest IKT, hanne.marte.sandal.barholm@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={content=[], credentials=[], ism_transition=[], provider=[], activities=[], contacts=[], other_participations=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001.1], code=at0001.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Undersøkt organsystem eller struktur, description=Identifisering av det undersøkte organsystemet eller den anatomiske strukturen., comment=Det anbefales å kode organsystem eller den anatomiske strukturen med en terminologi dersom mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisasjon, description=Identifisering av et enkelt fysisk sted enten på eller i menneskekroppen., comment=Dersom den anatomiske lokaliseringen allerede er identifisert i elementet "Undersøkt organsystem eller struktur" er dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert anatomisk lokalisasjon, description=Angivelse av en strukturert anatomisk lokalisering av det undersøkte organsystemet eller den anatomiske strukturen., comment=Hvis anatomisk lokalisasjon er entydig identifisert i elementet "Undersøkt organsystem eller struktur" er dette SLOT'et ikke nødvendig å benytte., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av de overordnede funnene ved den fysiske undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Spesifikke funn, description=Ytterligere strukturerte detaljer om undersøkelsesfunnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Multimediarepresentasjon, description=Digitale bilder, video eller diagram som representerer undersøkelsesfunnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.media_file.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fortolkning, description=Enkelt ord, setning, frase eller kort beskrivelse som representerer den kliniske betydning og viktigheten av funnene ved den fysiske undersøkelsen., comment=For eksempel "Uten anmerkning" eller "Moderat inflammasjon". Det anbefales å kode "Fortolkning" med en terminologi dersom mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn ved undersøkelsen, som ikke dekkes av andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=1, text=Undersøkelse ikke utført, description=Detaljer for å eksplisitt registrere at denne undersøkelsen ikke ble utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.3], code=at0.3, itemType=CLUSTER, level=1, text=(Bevegelsesutslag), description=Angir endepunktet for lårets bevegelse i forhold til hofteleddet for et gitt bevegelsesmønster., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Runtime name constraint:
 • Abduksjon [Bevegelsen av låret bort fra kroppens midtlinje.]
 • Adduksjon [Bevegelsen av låret mot kroppens midtlinje eller til den andre siden av kroppen.]
 • Ekstensjon [Bevegelsen av å strekke ut låret slik at vinkelen mellom bekkenet og låret øker.]
 • Fleksjon [Bevegelsen av å føre låret mot abdomen slik at vinkelen mellom bekkenet og låret reduseres.]
 • Intern rotasjon [Bevegelsen av å rotere låret mot kroppens midtlinje.]
 • Ekstern rotasjon [Bevegelsen av å rotere låret bort fra kroppens midtlinje.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.3]/items[at0.10], code=at0.10, itemType=ELEMENT, level=2, text=Undersøkelsesmetode, description=Undersøkelsen er gjennomført aktivt (av individet) eller passivt (av klinikeren)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Aktiv [Individet utfører bevegelsen selv.]
  • Passiv [Kliniker utfører bevegelsen.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.3]/items[at0.13], code=at0.13, itemType=ELEMENT, level=2, text=Leddets bevegelsesutslag, description=Maksimalt endepunkt for lårets bevegelse i forhold til hofteleddet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
Enheter: -360.0..360.0 deg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.3]/items[at0.16], code=at0.16, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om bevegelsesutslaget., comment=For eksempel: The Oxford Scale (AKA Medical Research Council Manual Muscle Testing scale)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.3]/items[at0.15], code=at0.15, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn ved begelsesutslaget som ikke dekkes av andre elementer., comment=For eksempel: Smerte, motstand eller ustabilitet under bevegelsen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], events=[], identities=[], data=[], details=[], protocol=[], description=[], context=[], capabilities=[], source=[], relationships=[], target=[], state=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000.1, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001.1], code=at0001.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Undersøkt organsystem eller struktur, description=Identifisering av det undersøkte organsystemet eller den anatomiske strukturen., comment=Det anbefales å kode organsystem eller den anatomiske strukturen med en terminologi dersom mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisasjon, description=Identifisering av et enkelt fysisk sted enten på eller i menneskekroppen., comment=Dersom den anatomiske lokaliseringen allerede er identifisert i elementet "Undersøkt organsystem eller struktur" er dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert anatomisk lokalisasjon, description=Angivelse av en strukturert anatomisk lokalisering av det undersøkte organsystemet eller den anatomiske strukturen., comment=Hvis anatomisk lokalisasjon er entydig identifisert i elementet "Undersøkt organsystem eller struktur" er dette SLOT'et ikke nødvendig å benytte., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av de overordnede funnene ved den fysiske undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Spesifikke funn, description=Ytterligere strukturerte detaljer om undersøkelsesfunnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Multimediarepresentasjon, description=Digitale bilder, video eller diagram som representerer undersøkelsesfunnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.media_file.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fortolkning, description=Enkelt ord, setning, frase eller kort beskrivelse som representerer den kliniske betydning og viktigheten av funnene ved den fysiske undersøkelsen., comment=For eksempel "Uten anmerkning" eller "Moderat inflammasjon". Det anbefales å kode "Fortolkning" med en terminologi dersom mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn ved undersøkelsen, som ikke dekkes av andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=1, text=Undersøkelse ikke utført, description=Detaljer for å eksplisitt registrere at denne undersøkelsen ikke ble utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.3], code=at0.3, itemType=CLUSTER, level=1, text=(Bevegelsesutslag), description=Angir endepunktet for lårets bevegelse i forhold til hofteleddet for et gitt bevegelsesmønster., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Runtime name constraint:
 • Abduksjon [Bevegelsen av låret bort fra kroppens midtlinje.]
 • Adduksjon [Bevegelsen av låret mot kroppens midtlinje eller til den andre siden av kroppen.]
 • Ekstensjon [Bevegelsen av å strekke ut låret slik at vinkelen mellom bekkenet og låret øker.]
 • Fleksjon [Bevegelsen av å føre låret mot abdomen slik at vinkelen mellom bekkenet og låret reduseres.]
 • Intern rotasjon [Bevegelsen av å rotere låret mot kroppens midtlinje.]
 • Ekstern rotasjon [Bevegelsen av å rotere låret bort fra kroppens midtlinje.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.3]/items[at0.10], code=at0.10, itemType=ELEMENT, level=2, text=Undersøkelsesmetode, description=Undersøkelsen er gjennomført aktivt (av individet) eller passivt (av klinikeren)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Aktiv [Individet utfører bevegelsen selv.]
  • Passiv [Kliniker utfører bevegelsen.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.3]/items[at0.13], code=at0.13, itemType=ELEMENT, level=2, text=Leddets bevegelsesutslag, description=Maksimalt endepunkt for lårets bevegelse i forhold til hofteleddet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
Enheter: -360.0..360.0 deg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.3]/items[at0.16], code=at0.16, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om bevegelsesutslaget., comment=For eksempel: The Oxford Scale (AKA Medical Research Council Manual Muscle Testing scale)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.3]/items[at0.15], code=at0.15, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn ved begelsesutslaget som ikke dekkes av andre elementer., comment=For eksempel: Smerte, motstand eller ustabilitet under bevegelsen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]