ARCHETYPE Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) (openEHR-EHR-CLUSTER.ctcae.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.ctcae.v0
ConceptCommon Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE)
DescriptionEt rammeverk for å registrere den standardiserte klassifiseringen av ugunstige og utilsiktede symptom, sykdomstegn eller sykdommer med hjelp av CTCAE-terminologien. Vanligvis knyttet til behandling av kreft.
UseBruk som et rammeverk for å registrere CTCAE-klassifisering, ved å bruke koder fra hierarkiet av termer fra MedDRA-terminologien. Denne arketypen er tiltenkt å brukes i CLUSTER.symptom_sign (Symptom/Sykdomstegn) eller EVALUATION.problem_diagnosis (Problem/diagnose) eller en annen klinisk relevant arketype. Dataelement 'Grad" tilbyr å velge blant tre forskjellige datatyper: DV_TEXT, DV_ORDINAL eller DV_SCALE. - Alternativet DV_SCALE består av 5 grader som er ledsaget med en generisk veiledning om hvert enkelt nivå av alvorlighetsgrad. Dette vil støtte at registrering av grad skjer konsistent, men uten den tilhørende teksten som er knyttet til termene for symptom, sykdomstegn eller sykdom. - Alternativet DV_ORDINAL gir de samme mulighetene som DV_SCALE, men er uten ledsagende tekst, slik at grad og term kan bli lagt til i templat eller ved run-time fra en ekstern kunnskapsdatabase. - Alternativet DV_TEXT kan brukes i templat på samme måte som DV_ORDINAL, men uten attributtene som hører til ordinal-datatypen.
PurposeEt rammeverk for å registrere CTCAE-klassifisering.
ReferencesNIH... Turning Discovery Into Health [Internet]. Maryland: National Institute of Health. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE); last updated 2021 Sep 04 [cited 2023 Feb 22]. Available from: https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/ctc.htm.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-01-11
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-01-11
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=NIH... Turning Discovery Into Health [Internet]. Maryland: National Institute of Health. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE); last updated 2021 Sep 04 [cited 2023 Feb 22]. Available from: https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/ctc.htm., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=6A15294983E2FBD0D5377261957B20A9, build_uid=69cde4de-9348-4747-8ac3-c88b3fb58618, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsctcae, sykdomstegn, symptom, sykdom, utilsiktet, ugunstig, uønsket, medisinsk, hendelse, bivirkning
Lifecyclein_development
UID67e41594-afbf-4056-a773-bc82d8728ed7
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2915
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et rammeverk for å registrere den standardiserte klassifiseringen av ugunstige og utilsiktede symptom, sykdomstegn eller sykdommer med hjelp av CTCAE-terminologien. Vanligvis knyttet til behandling av kreft., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=German: Alina Rehberg, Medizinische Hochschule Hannover, rehberg.alina@mh-hannover.de
Swedish: Erik Sundvall, Vebjørn Arntzen, Karolinska Institutet + Karolinska University Hospital, Region Stockholm + Linköping University, Oslo University Hospital, erik.sundvall@regionstockholm.se, varntzen@ous-hf.no
Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=System Organ Class (SOC), description=Termens kategori i MedDRA-hierarkiet., comment=Identifisert som en primærklasse i MedDRA, og som representerer et antatomisk eller fysiologisk system, etiologi eller formål., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Term, description=Navnet på sykdomstegnet, symptomet eller sykdommen som er observert., comment=Identifisert som en MedDRA Term og den tilhørende koden., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Grad, description=Alvorlighetsgraden til bivirkningen., comment=For datatypen Scale er det lagt til ikke-spesifikke kommentarer for alle alvorlighetsgrader finnes og som gir generell veiledning om alvorlighetsgraden. De vises her i CKM innen hakeparanteser [ ]. I praksis vil hver alvorlighetsgrad bli erstattet med en spesifikk klinisk beskrivelse for den valgte Termen, og vil sannsynligvis bli hentet fra en ekstern kunnskapsbase eller ressurs., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Ordinal
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Skala
  1.0: Grad 1 [Mild, ELLER asymptomatisk eller milde symptomer, ELLER kun kliniske eller diagnostiske observasjoner, ELLER ikke grunnlag for intervensjon.]
  2.0: Grad 2 [Moderat, ELLER minimal, lokal eller indikasjon for ikke-invasiv intervensjon, ELLER begrenser alders-tilpasset ADL.]
  3.0: Grad 3 [Alvorlig eller medisinsk betydningsfull, men ikke umiddelbart livstruende, ELLER indikasjon for sykehusinnleggelse eller forlengelse av sykehusopphold, ELLER invalidiserende, begrenset evne til egenomsorg og ADL.]
  4.0: Grad 4 [Livstruende konsekvenser, ELLER indikasjon for øyeblikkelig intervensjon.]
  5.0: Grad 5 [Død relatert til uønsket medisinsk hendelse.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=CTCAE- versjon, description=Den versjonen av CTCAE-terminologien som er brukt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=System Organ Class (SOC), description=Termens kategori i MedDRA-hierarkiet., comment=Identifisert som en primærklasse i MedDRA, og som representerer et antatomisk eller fysiologisk system, etiologi eller formål., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Term, description=Navnet på sykdomstegnet, symptomet eller sykdommen som er observert., comment=Identifisert som en MedDRA Term og den tilhørende koden., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Grad, description=Alvorlighetsgraden til bivirkningen., comment=For datatypen Scale er det lagt til ikke-spesifikke kommentarer for alle alvorlighetsgrader finnes og som gir generell veiledning om alvorlighetsgraden. De vises her i CKM innen hakeparanteser [ ]. I praksis vil hver alvorlighetsgrad bli erstattet med en spesifikk klinisk beskrivelse for den valgte Termen, og vil sannsynligvis bli hentet fra en ekstern kunnskapsbase eller ressurs., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Ordinal
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Skala
  1.0: Grad 1 [Mild, ELLER asymptomatisk eller milde symptomer, ELLER kun kliniske eller diagnostiske observasjoner, ELLER ikke grunnlag for intervensjon.]
  2.0: Grad 2 [Moderat, ELLER minimal, lokal eller indikasjon for ikke-invasiv intervensjon, ELLER begrenser alders-tilpasset ADL.]
  3.0: Grad 3 [Alvorlig eller medisinsk betydningsfull, men ikke umiddelbart livstruende, ELLER indikasjon for sykehusinnleggelse eller forlengelse av sykehusopphold, ELLER invalidiserende, begrenset evne til egenomsorg og ADL.]
  4.0: Grad 4 [Livstruende konsekvenser, ELLER indikasjon for øyeblikkelig intervensjon.]
  5.0: Grad 5 [Død relatert til uønsket medisinsk hendelse.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=CTCAE- versjon, description=Den versjonen av CTCAE-terminologien som er brukt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]