ARCHETYPE Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) (openEHR-EHR-CLUSTER.ctcae.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.ctcae.v1
ConceptCommon Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE)
DescriptionEt rammeverk for å registrere CTCAE klassifikasjon av en uønsket hendelse, symptom eller sykdomtilstand.
UseBruk som et rammeverk for å registrere CTCAE-klassifisering, ved å bruke koder fra hierarkiet av termer fra MedDRA-terminologien. Denne arketypen er tiltenkt å nøstes i CLUSTER.symptom_sign (Symptom/Sykdomstegn) eller EVALUATION.problem_diagnosis (Problem/diagnose) eller en annen klinisk relevant arketype.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere uønskede hendelser utenom å klassifisere CTCAE.
PurposeEt rammeverk for å registrere CTCAE-klassifisering.
ReferencesNIH... Turning Discovery Into Health [Internet]. Maryland: National Institute of Health. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE); last updated 2021 Sep 04 [cited 2023 Feb 22]. Available from: https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/ctc.htm.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-01-11
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-01-11
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=NIH... Turning Discovery Into Health [Internet]. Maryland: National Institute of Health. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE); last updated 2021 Sep 04 [cited 2023 Feb 22]. Available from: https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/ctc.htm., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=8F96A89D77D4F736B57D36E1D2B697F4, build_uid=3136e0c7-5850-4a19-abb7-24742e3f657e, revision=1.0.0}
Keywordsctcae, sykdomstegn, symptom, sykdom, utilsiktet, ugunstig, uønsket, hendelse, bivirkning, toksisitet, toxicity, legemiddel, kreft, malignitet, kjemoterapi, stråling, proton, CTC, senskade
Lifecyclepublished
UID3bd6f60f-08ef-420c-bd69-e05aeca94796
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2915
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et rammeverk for å registrere CTCAE klassifikasjon av en uønsket hendelse, symptom eller sykdomtilstand., archetypeConceptComment=Tidligere kjent som Common Toxicity Criteria (CTC)., otherContributors=Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Aleocidio Balzanelo, UHG Brasil, Brazil
Ivar Berge, Oslo Universitetssykehus, Norway
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Adam Bouras, CDC/OGHA, United States
Randi Brendberg, Helse Nord RHF, Norway
Laila Bruun, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Ian Bull, ACT Health, Australia
giovanni delussu, crs4, Italy
Rosane Gotardo, Systema Ltda., Brazil
Elin Hallan Naderi, OUS, Norway
Amanda Herbrand, University Hospital Basel, Switzerland
Joost Holslag, Nedap, Netherlands
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Shinji Kobayashi, NPO openEHR Japan, Japan (openEHR Editor)
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Tomi Laptoš, Marand, Slovenia
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Nina Louise Jebsen, Haukeland Universitetssykehus, Norway
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Cecilie Moe, Oslo Universitessykehus, Norway
Bjoern Naess, DIPS ASA, Norway
Arunakiry Natarajan, medondo, Germany
Terje Nordberg, Helse Bergen, Norway
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Helge Pettersen, Helse Bergen, Norway
Ragnhild Schultz, OUS, Norway
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Erik Sundvall, Sweden
Venkatesh Thoppae, Dedalus, United Kingdom
Anders Thurin, VGR, Sweden
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Ina Wille, Helse-Vest RHF, Norway
Neill Yeoman, The Christie NHS Foundation Trust, United Kingdom, originalLanguage=en, translators=
  • German: Alina Rehberg, Medizinische Hochschule Hannover, rehberg.alina@mh-hannover.de
  • Swedish: Erik Sundvall, Vebjørn Arntzen, Karolinska Institutet + Karolinska University Hospital, Region Stockholm + Linköping University, Oslo University Hospital, erik.sundvall@regionstockholm.se, varntzen@ous-hf.no
  • Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, John Tore Valand, Oslo University Hospital, Helse Bergen, varntzen@ous-hf.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kategori, description=Kategorien innenfor MedDRA System Organ Class (SOC) som er knyttet til CTCAE Term (LTT)., comment=Dette elementet identifiserer et anatomisk eller fysiologisk system, etiologi eller formål. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Term, description=Navnet på sykdomstegnet, symptomet eller sykdommen som er observert, registrert som en MedDRA Lowest Level Term (LLT)., comment=Dette elementet kan mappes til den korresponderende MedDRA-koden., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kategori for grad, description=Kategorien som representerer alvorlighetsgraden av den uønskede hendelsen., comment=Den kliniske beskrivelsen for hver "Kategori for grad" er dokumentert i den publiserte spesifikasjonen av CTCAE v5.0. Grad 0 har ikke vært i bruk siden CTCAE v2, men er tatt med for å kunne brukes for alle versjoner av CTCAE., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Grad 0 [Fravær av en uønsket hendelse eller innenfor normale verdier. Bare for CTC versjon 1 og 2.]
1: Grad 1 [Mild, ELLER asymptomatisk eller milde symptomer, ELLER kun kliniske eller diagnostiske observasjoner, ELLER ikke grunnlag for intervensjon.]
2: Grad 2 [Moderat, ELLER minimal, lokal eller indikasjon for ikke-invasiv intervensjon, ELLER begrenser alders-tilpasset ADL.]
3: Grad 3 [Alvorlig eller medisinsk betydningsfull, men ikke umiddelbart livstruende, ELLER indikasjon for sykehusinnleggelse eller forlengelse av sykehusopphold, ELLER invalidiserende, begrenset evne til egenomsorg og ADL.]
4: Grad 4 [Livstruende konsekvenser, ELLER indikasjon for øyeblikkelig intervensjon.]
5: Grad 5 [Død relatert til uønsket medisinsk hendelse.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av grad, description=Termen eller frasen som representerer alvorlighetsgraden til den uønskede hendelsen., comment=Dette elementet er en plassholder for term eller frase som tilhører en identifisert grad. I de fleste implementasjonene vil det bli utfylt via en eksterne kilde, som en CTCAE kunnskapsbase eller en annen kilde, under kjøring av dataprogrammet (run-time)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=CTCAE- versjon, description=Den versjonen av CTCAE-terminologien som er brukt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kategori, description=Kategorien innenfor MedDRA System Organ Class (SOC) som er knyttet til CTCAE Term (LTT)., comment=Dette elementet identifiserer et anatomisk eller fysiologisk system, etiologi eller formål. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Term, description=Navnet på sykdomstegnet, symptomet eller sykdommen som er observert, registrert som en MedDRA Lowest Level Term (LLT)., comment=Dette elementet kan mappes til den korresponderende MedDRA-koden., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kategori for grad, description=Kategorien som representerer alvorlighetsgraden av den uønskede hendelsen., comment=Den kliniske beskrivelsen for hver "Kategori for grad" er dokumentert i den publiserte spesifikasjonen av CTCAE v5.0. Grad 0 har ikke vært i bruk siden CTCAE v2, men er tatt med for å kunne brukes for alle versjoner av CTCAE., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Grad 0 [Fravær av en uønsket hendelse eller innenfor normale verdier. Bare for CTC versjon 1 og 2.]
1: Grad 1 [Mild, ELLER asymptomatisk eller milde symptomer, ELLER kun kliniske eller diagnostiske observasjoner, ELLER ikke grunnlag for intervensjon.]
2: Grad 2 [Moderat, ELLER minimal, lokal eller indikasjon for ikke-invasiv intervensjon, ELLER begrenser alders-tilpasset ADL.]
3: Grad 3 [Alvorlig eller medisinsk betydningsfull, men ikke umiddelbart livstruende, ELLER indikasjon for sykehusinnleggelse eller forlengelse av sykehusopphold, ELLER invalidiserende, begrenset evne til egenomsorg og ADL.]
4: Grad 4 [Livstruende konsekvenser, ELLER indikasjon for øyeblikkelig intervensjon.]
5: Grad 5 [Død relatert til uønsket medisinsk hendelse.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av grad, description=Termen eller frasen som representerer alvorlighetsgraden til den uønskede hendelsen., comment=Dette elementet er en plassholder for term eller frase som tilhører en identifisert grad. I de fleste implementasjonene vil det bli utfylt via en eksterne kilde, som en CTCAE kunnskapsbase eller en annen kilde, under kjøring av dataprogrammet (run-time)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=CTCAE- versjon, description=Den versjonen av CTCAE-terminologien som er brukt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]