ARCHETYPE Bildediagnostiske detaljer - sagittal balanse (openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_details_sagittal_balance.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.imaging_details_sagittal_balance.v0
ConceptBildediagnostiske detaljer - sagittal balanse
DescriptionSagittal balanse er en del av en røntgenundersøkelse av spinale deformiteter inkludert kyfotiske eller lordotiske deformiteter og skoliose.
UseBrukes for å registrere detaljer om målinger av sagittal balanse. Denne arketypen er designet for bruk i SLOTet "Ytterligere detaljer" i arketypene CLUSTER.imaging_exam_spine, CLUSTER.imaging_exam-cervical_spine, CLUSTER.imaging_exam-thoracic_spine, CLUSTER.imaging_exam-lumbal_spine, og i SLOTet 'Strukturerte funn' i arketypen OBSERVATION.imaging_exam_result eller i andre relevante CLUSTER.imaging_exam arketyper, men kan også benyttes i andre ENTRY eller CLUSTER arketyper der det er klinisk relevant.
PurposeFor å registrere detaljer om målinger av sagittal balanse.
ReferencesBurtsev, A. V., et al. "Clinical issues of the sagittal balance in adults." Genij Ortopedii 23.2 (2017): 228-35. Retrieved January 6, 2023 from, https://www.researchgate.net/figure/Parameters-of-the-sagittal-vertical-axis-SVA-relative-to-the-S7PL-line-10-47_fig5_324164580

"Sagittal Balance." Radiopedia.Org, 22 Apr. 2021, https://radiopaedia.org/articles/sagittal-balance. Accessed 6 Jan. 2023.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Runar Kristiansen
Organisasjon: DIPS AS
E-post: rkr@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2023-01-02
Other Details LanguageForfatternavn: Runar Kristiansen
Organisasjon: DIPS AS
E-post: rkr@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2023-01-02
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Burtsev, A. V., et al. "Clinical issues of the sagittal balance in adults." Genij Ortopedii 23.2 (2017): 228-35. Retrieved January 6, 2023 from, https://www.researchgate.net/figure/Parameters-of-the-sagittal-vertical-axis-SVA-relative-to-the-S7PL-line-10-47_fig5_324164580 "Sagittal Balance." Radiopedia.Org, 22 Apr. 2021, https://radiopaedia.org/articles/sagittal-balance. Accessed 6 Jan. 2023., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=41A5592A8C1BE713E56555969AD1819F, build_uid=267186eb-d661-431e-ad29-468fb436d2f8, revision=0.0.1-alpha}
Keywordskyfose, skoliose, bekken, sakral
Lifecyclein_development
UID1d9ddacd-137b-42c7-9cb4-16f64a76616f
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2904
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sagittal balanse er en del av en røntgenundersøkelse av spinale deformiteter inkludert kyfotiske eller lordotiske deformiteter og skoliose., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse-Nord, Norway (openEHR Editor)
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Christine Mikalsen, Forvaltningssenter EPJ, Helse-Nord, Norway
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Marit Alice Venheim, HHelse Vest IKT, Helse Vest IKT, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Sagittal vertikal akse, description=Den målte lengden av en horisontal linje som forbinder den bakre øvre sakrale endeplaten med en vertikal loddlinje fra C7., comment=Omtales også som SVA. Positive verdier uttrykker at den vertikale loddlinjen ligger anteriort for det posteosuperiore hjørnet av S1. Negative verdier uttrykker at loddlinjen ligger posteriort., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
  Enheter: >-100.0..<100.0 cm, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Pelvic incidence, description=Den målte vinkelen mellom en vinkelrett linje på midtpunktet av den sakrale endeplaten, og en linje som forbinder dette punktet med aksen til lårbeinshodet., comment=Omtales også som PI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
  Enheter: 0.0..360.0 deg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Pelvic tilt, description=Den målte vinkelen mellom en linje som går fra den sakrale endeplatens midtpunkt til midten av bifemoralhodene, og den vertikale aksen i sagittalplanet., comment=Omtales også som PT., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
  Enheter: 0.0..360.0 deg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Sacral slope, description=Den målte vinkelen mellom en linje parallelt med den sakrale endeplaten og en horisontal referanselinje., comment=Omtales også som SS., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
  Enheter: 0.0..360.0 deg, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Sagittal vertikal akse, description=Den målte lengden av en horisontal linje som forbinder den bakre øvre sakrale endeplaten med en vertikal loddlinje fra C7., comment=Omtales også som SVA. Positive verdier uttrykker at den vertikale loddlinjen ligger anteriort for det posteosuperiore hjørnet av S1. Negative verdier uttrykker at loddlinjen ligger posteriort., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
  Enheter: >-100.0..<100.0 cm, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Pelvic incidence, description=Den målte vinkelen mellom en vinkelrett linje på midtpunktet av den sakrale endeplaten, og en linje som forbinder dette punktet med aksen til lårbeinshodet., comment=Omtales også som PI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
  Enheter: 0.0..360.0 deg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Pelvic tilt, description=Den målte vinkelen mellom en linje som går fra den sakrale endeplatens midtpunkt til midten av bifemoralhodene, og den vertikale aksen i sagittalplanet., comment=Omtales også som PT., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
  Enheter: 0.0..360.0 deg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Sacral slope, description=Den målte vinkelen mellom en linje parallelt med den sakrale endeplaten og en horisontal referanselinje., comment=Omtales også som SS., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
  Enheter: 0.0..360.0 deg, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]