ARCHETYPE Spirometriresultat (openEHR-EHR-OBSERVATION.spirometry_result.v2)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.spirometry_result.v2
ConceptSpirometriresultat
DescriptionLungefunksjonstest ved bruk av et spirometer eller en PEF-måler.
UseBrukes for å registrere resultatene av en spirometriundersøkelse eller en PEF-måling. Denne arketypen er ment for bruk til å registrere resultater fra: - elektroniske og mekaniske måleinstrumenter. Bruk elementet "Målingstype" under Protokoll for å registrere hvilken målemetode som ble brukt. - både oral og nasal ekspiratorisk og inspiratorisk testing. Bruk elementet "Metode" under Protokoll for å registrere hvordan målingen ble utført. For eksempel munnstykke eller maske. Målinger med ulikt "Metode" må registreres med separate instanser av arketypen. - inspiratoriske og ekspiratoriske målinger. Testens navn vil angi om den gir et ekspiratorisk eller inspiratorisk resultat. Hvis spirometriundersøkelsen utføres i forbindelse med administrering av bronkodilatorer eller irritanter/allergener, så bør detaljene om hva som er administrert registreres ved bruk av arketypen ACTION.medication (Legemiddelhåndtering) i samme COMPOSITION. Hvis man må registrere ytterligere informasjon om kroppstemperatur, lufttrykk eller luftfuktighet i omgivelsene, kan detaljene om dette registeres ved hjelp av andre arketyper. Kroppstemperatur kan registreres ved bruk av arketypen OBSERVATION.body_temperature (Kroppstemperatur) i samme COMPOSITION. Lufttrykk eller luftfuktighet kan registreres ved bruk av arketypen CLUSTER.environmental_conditions i SLOTet "Omgivelsesforhold". "Uspesifisert hendelse" kan repeteres og begrenses for å støtte representasjon av - Flere målinger og gjennomsnitt av disse – "Uspesifisert hendelse" repeteres så mange ganger som nødvendig, samt i tillegg en intervallhendelse med den matematiske funksjonen "gjennomsnitt" - Resultatet av provokasjons- eller reversilibilitetstest – repeter "Uspesifisert hendelse" og endre navn til "Baseline" og Etter provokasjon/bronkodilator. Der det er passende, kan det spesifiseres en tidsforskyvning.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere resultatene av andre typer lungefunksjonstester, som for eksempel plethysmografi eller lungediffusjonstester. Bruk spesifikke arketyper for disse formålene. Skal ikke brukes for å registrere blodgassverdier. Til dette brukes arketypen OBSERVATION.laboratory_test_result (Laboratorieresultat). Skal ikke brukes for å registrere pulsoksymetrimålinger. Til dette brukes arketypen OBSERVATION.pulse_oximetry (Pulsoksymetri).
PurposeFor å registrere resultatet av en lungefunksjonstest utført med et spirometer eller en PEF-måler.
ReferencesMiller MR, Hankinson J, Brusasco V, Burgos F, Casaburi R, Coates A, Crapo R, Enright P, van der Grinten CP, Gustafsson P, Jensen R, Johnson DC, MacIntyre N, McKay R, Navajas D, Pedersen OF, Pellegrino R, Viegi G, Wanger J. Standardisation of spirometry. Eur Respir J. 2005 Aug;26(2):319-38. doi: 10.1183/09031936.05.00034805. PubMed PMID: 16055882. Available from: https://erj.ersjournals.com/content/26/2/319.long

Johns DP, Pierce R. Pocket guide to spirometry. McGraw-Hill Medical; 2011.

Pingul EM, de Guia TS, Ayuyao FG. FEV1/FEV6 vs FEV1/FVC in the spirometric diagnosis of airways obstruction among Asians [cited 2019 03 12]. Chest. 2007; 132 (4_MeetingAbstracts): 491c-492. Available from https://doi.org/10.1378/chest.132.4_MeetingAbstracts.491c

TIFFENEAU R, PINELLI. Air circulant et air captif dans l'exploration de la fonction ventilatrice pulmonaire [Circulating air and captive air in the exploration of the pulmonary ventilator function]. Paris Med. 1947 Dec 27;37(52):624-8. French. PMID: 18909782.

Sheshadri A, Keus L, Blanco D, Lei X, Kellner C, Shannon VR, Balachandran DD, Jimenez CA, Bashoura L, Faiz SA. Pulmonary Function Testing in Patients with Tracheostomies: Feasibility and Technical Considerations. Lung. 2021 Jun;199(3):307-310. doi: 10.1007/s00408-021-00441-x. Epub 2021 Mar 29. PMID: 33779802; PMCID: PMC9275556.
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Informatics, UK
E-post: ian.mcnicoll@freshEHR.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-03-08
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Informatics, UK
E-post: ian.mcnicoll@freshEHR.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-03-08
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Miller MR, Hankinson J, Brusasco V, Burgos F, Casaburi R, Coates A, Crapo R, Enright P, van der Grinten CP, Gustafsson P, Jensen R, Johnson DC, MacIntyre N, McKay R, Navajas D, Pedersen OF, Pellegrino R, Viegi G, Wanger J. Standardisation of spirometry. Eur Respir J. 2005 Aug;26(2):319-38. doi: 10.1183/09031936.05.00034805. PubMed PMID: 16055882. Available from: https://erj.ersjournals.com/content/26/2/319.long Johns DP, Pierce R. Pocket guide to spirometry. McGraw-Hill Medical; 2011. Pingul EM, de Guia TS, Ayuyao FG. FEV1/FEV6 vs FEV1/FVC in the spirometric diagnosis of airways obstruction among Asians [cited 2019 03 12]. Chest. 2007; 132 (4_MeetingAbstracts): 491c-492. Available from https://doi.org/10.1378/chest.132.4_MeetingAbstracts.491c TIFFENEAU R, PINELLI. Air circulant et air captif dans l'exploration de la fonction ventilatrice pulmonaire [Circulating air and captive air in the exploration of the pulmonary ventilator function]. Paris Med. 1947 Dec 27;37(52):624-8. French. PMID: 18909782. Sheshadri A, Keus L, Blanco D, Lei X, Kellner C, Shannon VR, Balachandran DD, Jimenez CA, Bashoura L, Faiz SA. Pulmonary Function Testing in Patients with Tracheostomies: Feasibility and Technical Considerations. Lung. 2021 Jun;199(3):307-310. doi: 10.1007/s00408-021-00441-x. Epub 2021 Mar 29. PMID: 33779802; PMCID: PMC9275556., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=55DC4E113E52E5F4912A5F6264F11998, build_uid=55f3e324-eaeb-4bba-971f-798e4d3e3906, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=2.0.0}
Keywordspulmonar,, lunge, spirometri, PEF, PEFR, bronkie, bronkial, luftvei, kols, astma, pusteprøve, blåsetest, belastningsspiro, løpetest, astmaundersøkelse, metakolintest
Lifecyclepublished
UID18f8ee3e-7cdb-4ce4-93f0-b74d1c84ae2b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2895
Revision Number2.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Lungefunksjonstest ved bruk av et spirometer eller en PEF-måler., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Dag Aarhus, Vestre Viken HF, Norway
Håvard Andreassen Sæverud, Oslo universitetssykehus, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Astrid Askeland, Dips AS, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Derek Corrigan, Royal College of Surgeons in Ireland, Ireland
Manuela Domingo, hospital general universitario dr. balmis, Spain
Ola Drange Røksund, Helse Bergen, Norway
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (openEHR Editor)
Merete Havn Torland, Helse Vest IKT, Norway
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Tiago Jacinto, CINTESIS - FMUP, Portugal
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Agathe Krekvik Govertsen, Helse Bergen, Norway
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Valeria Lecca, Sardegna Ricerche, Italia
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Anne M Gromsrud, DIPS AS, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Ana Pereira, CINTESIS, CUF-Porto, Portugal
Francisco Sanchez Laguna, Ministry of Health, Spain
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Nina Særvold, Helse Bergen, Norway
Nyree Taylor, Ocean Health Systems, Australia
Anders Thurin, VGR, Sweden
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Ina Wille, Helse-Vest RHF, Norway, originalLanguage=en, translators=
 • Finnish: Vesa Peltola, Tieto Finland Oy, vesa.peltola@tieto.com
 • Norwegian Bokmål: Mikkel Johan Gaup Grønmo, Silje Ljosland Bakke, Marit Alice Venheim, Hanne Marte Bårholm, Helse-Nord, Forvaltningssenter EPJ, Helse Vest IKT AS, mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, hanne.marte.sandal.barholm@helse-vest-ikt.no, Nasjonal IKT HF
 • Slovenian: ?
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0052], code=at0052, itemType=CLUSTER, level=4, text=(Volum), description=Undersøkelsesresultat representert som et målt volum eller kalkulert kapasitet., comment=Hvert testresultat er dokumentert ved bruk av separate instanser av dette CLUSTERet, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Runtime name constraint:
 • FVC [Forsert vitalkapasitet (FVC) er det maksimale volumet med luft som kan utåndes ved forsert ekspirasjon etter en maksimal inspirasjon.] [SNOMED-CT::50834005 | Forced vital capacity]
 • SVC [Slow vitalkapasitet (SVC) er det maksimale volumet med luft som kan utåndes ved sakte ekspirasjon etter en maksimal inspirasjon. SVC er tilsvarende IRV + TV + ERV.] [SNOMED-CT::83411002 | Slow vital capacity]
 • FIVC [Forsert inspiratorisk vitalkapasitet (FIVC) er det maksimale volumet med luft som kan innåndes ved forsert inspirasjon etter en maksimal ekspirasjon.]
 • IVC [Inspiratorisk vitalkapasitet (IVC) er det maksimale volumet med luft som kan innåndes ved sakte inspirasjon etter en maksimal ekspirasjon. IVC er tilsvarende ERV + TV + IRV.] [SNOMED-CT::251913009 | Inspiratory vital capacity]
 • IC [Inspiratorisk kapasitet (IC) er det maksimale volumet luft som kan innåndes etter ekspirasjon av normalt tidalvolum. IC er tilsvarende TV + IRV.] [SNOMED-CT::29533001 | Inspiratory capacity]
 • FEV0.5 [Forsert ekspiratorisk volum etter 0,5 sekunder (FEV0.5) er volumet av luft som har blitt utåndet i løpet av det første halve sekundet av en forsert ekspirasjon, under utførelse av FVC.]
 • FEV0.75 [Forsert ekspiratorisk volum etter 0,75 sekunder (FEV0.75) er volumet av luft som har blitt utåndet i løpet av det første tre kvarte sekundet av en forsert ekspirasjon, under utførelse av FVC.] [SNOMED-CT::251910007 | Forced expired volume in 0.75 seconds]
 • FEV1 [Forsert ekspiratorisk volum etter 1 sekund (FEV1) er volumet av luft som har blitt utåndet i løpet av det første sekundet av en forsert ekspirasjon, under utførelse av FVC.] [SNOMED-CT::59328004 | Forced expired volume in 1 second]
 • FEV2 [Forsert ekspiratorisk volum etter 2 sekunder (FEV2) er volumet av luft som har blitt utåndet i løpet av de første to sekundene av en forsert ekspirasjon, under utførelse av FVC.]
 • FEV3 [Forsert ekspiratorisk volum etter 3 sekunder (FEV3) er volumet av luft som har blitt utåndet i løpet av de første tre sekundene av en forsert ekspirasjon, under utførelse av FVC.]
 • FEV6 [Forsert ekspiratorisk volum etter 6 sekunder (FEV6) er volumet av luft som har blitt utåndet i løpet av de første seks sekundene av en forsert ekspirasjon, under utførelse av FVC.] [SNOMED-CT::878869001 | Forced expired volume in six seconds]
 • FIV1 [Forsert inspiratorisk volum etter 1 sekund (FIV1) er volumet av luft som har blitt innåndet i løpet av det første sekundet av en forsert inspirasjon, under utførelse av FIVC.] [SNOMED-CT::251912004 | Forced inspired volume in 1 second]
 • TV [Tidalvolum (TV) er det normale volumet av luft som kan innåndes og utåndes under en åndedrettssyklus, uten ytterligere anstrengelse. Også kjent som Vᴛ.] [SNOMED-CT::13621006 | Tidal volume]
 • ERV [Ekspiratorisk reservevolum (ERV) er det maksimale volumet luft som forsert kan utåndes etter ekspirasjon av normalt tidalvolum.] [SNOMED-CT::55532004 | Expiratory reserve volume]
 • IRV [Inspiratorisk reservevolum (IRV) er det maksimale volumet luft som forsert kan innåndes etter inspirasjon av normalt tidalvolum.] [SNOMED-CT::55562005 | Inspiratory reserve volume]
 • MVV [Maksimal voluntær ventilasjon (MVV) er det maksimale volumet luft som individet kan puste under en tidsperiode spesifisert av en intervallhendelse.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0052]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=5, text=Resultat, description=Målt volum., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Volume
Enheter:
 • >=0.0 L
  Begrens antall desimaler: 3
 • >=0.0 mL
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0052]/items[at0054], code=at0054, itemType=ELEMENT, level=5, text=Forventet resultat, description=Forventet volum., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Volume
Enheter:
 • >=0.0 L
  Begrens antall desimaler: 3
 • >=0.0 mL
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0052]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=5, text=Målt/forventet ratio, description=Ratio mellom målt og forventet testresultat., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
 • Prosent
Teller: >=0.0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0057], code=at0057, itemType=CLUSTER, level=4, text=(Luftstrømshastighet), description=Testresultat representert som en målt luftstrømshastighet., comment=Hvert testresultat er dokumentert ved bruk av separate instanser av dette CLUSTERet, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Runtime name constraint:
 • PEF [Maksimal ekspiratorisk luftstrømshastighet (PEF) er den høyeste ekspiratoriske luftstrømshastigheten oppnådd under en forsert vitalkapasitet-manøver (FVC). Også kjent som forsert maksimal ekspiratorisk strømning (FEFmax).] [SNOMED-CT::18491006 | Peak expiratory flow rate]
 • PIF [Maksimal inspiratorisk luftstrømshastighet (PIF) er den høyeste inspiratoriske luftstrømshastigheten oppnådd under en forsert inspiratorisk vitalkapasitet-manøver (FIVC).] [SNOMED-CT::251923000 | Maximum inspiratory flow rate]
 • FEF25-75% [Forsert ekspiratorisk luftstrømshastighet 25-75 % (FEF25-75%) er gjennomsnittlig forsert ekspiratorisk luftstrømshastighet målt under 25-75 % av volumet av forsert vitalkapasitet (FVC).] [SNOMED-CT::251932003 | Forced expiratory flow rate between 25+75% of vital capacity]
 • FEF25-50% [Forsert ekspiratorisk luftstrømshastighet 25-50 % (FEF25-50%) er gjennomsnittlig forsert ekspiratorisk luftstrømshastighet målt under 25-50 % av volumet av forsert vitalkapasitet (FVC).]
 • FIF25-75% [Forsert inspiratorisk luftstrømshastighet 25-75 % (FIF25-75%) er gjennomsnittlig forsert inspiratorisk luftstrømshastighet målt under 25-75 % av volumet av forsert inspiratorisk vitalkapasitet (FIVC).]
 • FIF25-50% [Forsert inspiratorisk luftstrømshastighet 25-50 % (FIF25-50%) er gjennomsnittlig forsert inspiratorisk luftstrømshastighet målt under 25-50 % av volumet av forsert inspiratorisk vitalkapasitet (FIVC).]
 • FEF25% [Forsert ekspiratorisk luftstrømshastighet 25 % (FEF25%) er den maksimale momentane ekspiratoriske luftstrømshastigheten når 25% av volumet av forsert vitalkapasitet (FVC) er ekshalert. Også kjent som maksimal ekspiratorisk luftstrømshastighet 75 % (MEF75%).] [SNOMED-CT::251921003 | Maximum expiratory flow rate at 75% of vital capacity]
 • FEF50% [Forsert ekspiratorisk luftstrømshastighet 50 % (FEF50%) er den maksimale momentane ekspiratoriske luftstrømshastigheten når 50 % av volumet av forsert vitalkapasitet (FVC) er ekshalert. Også kjent som maksimal ekspiratorisk luftstrømshastighet 50 % (MEF50%).] [SNOMED-CT::251920002 | Maximum expiratory flow rate at 50% of vital capacity]
 • FEF75% [Forsert ekspiratorisk luftstrømshastighet 75 % (FEF75%) er den maksimale momentane ekspiratoriske luftstrømshastigheten når 75 % av volumet av forsert vitalkapasitet (FVC) er ekshalert. Også kjent som maksimal ekspiratorisk luftstrømshastighet 25 % (MEF25%).] [SNOMED-CT::251919008 | Maximum expiratory flow rate at 25% of vital capacity]
 • FIF25% [Forsert inspiratorisk luftstrømshastighet 25 % (FIF25%) er den maksimale momentane inspiratoriske luftstrømshastigheten når 25% av volumet av forsert inspiratorisk vitalkapasitet (FIVC) er inhalert. Også kjent som maksimal inspiratorisk luftstrømshastighet 75 % (MIF75%).] [SNOMED-CT::251927004 | Maximum inspiratory flow rate at 75% of vital capacity]
 • FIF50% [Forsert inspiratorisk luftstrømshastighet 50 % (FIF50%) er den maksimale momentane inspiratoriske luftstrømshastigheten når 50 % av volumet av forsert inspiratorisk vitalkapasitet (FIVC) er inhalert. Også kjent som maksimal inspiratorisk luftstrømshastighet 50 % (MIF50%).] [SNOMED-CT::251926008 | Maximum inspiratory flow rate at 50% of vital capacity]
 • FIF75% [Forsert inspiratorisk luftstrømshastighet 75 % (FIF75%) er den maksimale momentane inspiratoriske luftstrømshastigheten når 75 % av volumet av forsert inspiratorisk vitalkapasitet (FIVC) er inhalert. Også kjent som maksimal inspiratorisk luftstrømshastighet 25 % (MIF25%).] [SNOMED-CT::251924006 | Maximum inspiratory flow rate at 25% of vital capacity]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0057]/items[at0058], code=at0058, itemType=ELEMENT, level=5, text=Resultat, description=Målt luftstrømshastighet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Flow rate, volume
Enheter:
 • >=0.0 L/s
  Begrens antall desimaler: 3
 • >=0.0 mL/s
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 L/min
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0057]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=5, text=Forventet resultat, description=Forventet luftstrømshastighet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Flow rate, volume
Enheter:
 • >=0.0 L/s
  Begrens antall desimaler: 3
 • >=0.0 mL/s
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 L/min
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0057]/items[at0122], code=at0122, itemType=ELEMENT, level=5, text=Målt/forventet ratio, description=Ratio mellom målt og forventet testresultat., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
 • Prosent
Teller: >=0.0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0156], code=at0156, itemType=CLUSTER, level=4, text=(Trykk), description=Testresultat representert som et målt trykk., comment=Hvert testresultat er dokumentert ved bruk av separate instanser av dette CLUSTERet, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Runtime name constraint:
 • MEP [Maksimalt ekspiratorisk trykk (MEP) er det maksimale ekspiratoriske trykket under en forsert vitalkapasitet-manøver (FVC).] [SNOMED-CT::17202005 | Peak expiratory pressure]
 • MIP [Maksimalt inspiratorisk trykk (MIP) er det maksimale inspiratoriske trykket under en forsert inspiratorisk vitalkapasitet-manøver (FIVC).] [SNOMED-CT::27913002 | Peak inspiratory pressure]
 • SNIP [Sniff nasal inspiratory pressure (SNIP) er det maksimale inspiratoriske trykket i et okkludert nesebor under et maksimalt nasalt innpust utført fra avslappet endeekspiratorisk fase, gjennom det åpne neseboret.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0156]/items[at0165], code=at0165, itemType=ELEMENT, level=5, text=Resultat, description=Målt trykk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Pressure
Enheter:
 • >=0.0 cm[H2O]
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 mm[Hg]
  Begrens antall desimaler: 0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0156]/items[at0166], code=at0166, itemType=ELEMENT, level=5, text=Forventet resultat, description=Forventet trykk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Pressure
Enheter:
 • >=0.0 cm[H2O]
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 mm[Hg]
  Begrens antall desimaler: 0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0156]/items[at0167], code=at0167, itemType=ELEMENT, level=5, text=Målt/forventet ratio, description=Ratio mellom målt og forventet testresultat., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
 • Prosent
Teller: >=0.0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0055], code=at0055, itemType=CLUSTER, level=4, text=(Ratio), description=Kalkulert undersøkelsesresultat uttrykt som ratio., comment=Hver ratio er dokumentert ved bruk av separate instanser av dette CLUSTERet, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Runtime name constraint:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0055]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=5, text=Resultat, description=Kalkulert ratio., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
 • Prosent
Teller: >=0.0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0055]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=5, text=Forventet resultat, description=Forventet ratio., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
 • Prosent
Teller: >=0.0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Forsert ekspiratorisk tid (FET), description=Tiden det tar å fullføre en forsert ekspirasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: sekunder
>=0 sekunder
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0131], code=at0131, itemType=SLOT, level=4, text=Multimediarepresentasjon, description=Bilde eller annet medium brukt for å understøtte undersøkelsesresultatet., comment=For eksempel: Strømningsvolumsløyfe; eller volumtid tegning., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.media_file.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0130], code=at0130, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk tolkning, description=Overordnet klinisk tolkning av målinger og kalkulerte ratioer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0101], code=at0101, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om undersøkelsesresultatet og tolkningen som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0196], code=at0196, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målingstype, description=Type spirometrimåling., comment=Dette er særlig relevant for PEFR- og PIFR-målinger., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Mekanisk [Måling utført utelukkende ved bruk av mekanisk instrument.]
 • Elektronisk [Måling utført utelukkende ved bruk av elektronisk instrument.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0199], code=at0199, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metode, description=Metode brukt for å utføre testen., comment=For eksempel: måling utført gjennom munnen ved hjelp av et munnstykke og neseklype, eller gjennom nesen ved hjelp av en maske og med munnen lukket. Målinger utført med forskjellige metoder må registreres ved hjelp av separate instanser av arketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0192], code=at0192, itemType=ELEMENT, level=2, text=Provokasjon/reversibilitet, description=Utsagn om spirometriundersøkelsen var utført som en reversibilitetstest eller en bronkial provokasjonstest., comment=En reversibilitetstest er vanligvis utført med bruk av en inhalert bronkodilator, som for eksempel salbumatol, og er også kjent som en post bronkodilatortest. En bronkial provokasjonstest er vanligvis utført med bruk av en inhalert bronkokonstriktor som for eksempel metakolin, hard fysisk aktivitet eller innånding av kald/tørr luft., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ingen [Spirometriundersøkelsen var hverken utført som en reversibilitetstest eller en bronkial provokasjonstest.]
 • Bronkial provokasjonstest [Spirometriundersøkelsen var utført som en bronkial provokasjonstest.]
 • Reversibilitetstest [Spirometriundersøkelsen var utført som en reversibilitetstest.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0030], code=at0030, itemType=SLOT, level=2, text=Måleapparat, description=Detaljer om måleapparatet brukt til å utføre måling av lungefunksjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0185], code=at0185, itemType=SLOT, level=2, text=Kilden til forventede resultater, description=Kilden for de forventede resultatene., comment=For eksempel: GLI 2012., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.knowledge_base_reference.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0132], code=at0132, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å registrere lokalt innhold/kontekst, eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0031]/items[at0115], code=at0115, itemType=ELEMENT, level=4, text=Stilling, description=Individets posisjon ved tidspunktet for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0031]/items[at0098], code=at0098, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Forhold eller omstendigheter som kan ha betydning for undersøkelsene., comment=For eksempel: kjent KOLS., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0031]/items[at0191], code=at0191, itemType=SLOT, level=4, text=Fysisk anstrengelse, description=Detaljer om fysisk aktivitet på tidspunkt for spirometriundersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.level_of_exertion.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.level_of_exertion.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0031]/items[at0209], code=at0209, itemType=SLOT, level=4, text=Omgivelsesforhold, description=Detaljer om luftforhold i omgivelsene under spirometriundersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.environmental_conditions.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.environmental_conditions.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0029], code=at0029, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0031], code=at0031, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0196], code=at0196, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målingstype, description=Type spirometrimåling., comment=Dette er særlig relevant for PEFR- og PIFR-målinger., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Mekanisk [Måling utført utelukkende ved bruk av mekanisk instrument.]
 • Elektronisk [Måling utført utelukkende ved bruk av elektronisk instrument.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0199], code=at0199, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metode, description=Metode brukt for å utføre testen., comment=For eksempel: måling utført gjennom munnen ved hjelp av et munnstykke og neseklype, eller gjennom nesen ved hjelp av en maske og med munnen lukket. Målinger utført med forskjellige metoder må registreres ved hjelp av separate instanser av arketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0192], code=at0192, itemType=ELEMENT, level=2, text=Provokasjon/reversibilitet, description=Utsagn om spirometriundersøkelsen var utført som en reversibilitetstest eller en bronkial provokasjonstest., comment=En reversibilitetstest er vanligvis utført med bruk av en inhalert bronkodilator, som for eksempel salbumatol, og er også kjent som en post bronkodilatortest. En bronkial provokasjonstest er vanligvis utført med bruk av en inhalert bronkokonstriktor som for eksempel metakolin, hard fysisk aktivitet eller innånding av kald/tørr luft., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ingen [Spirometriundersøkelsen var hverken utført som en reversibilitetstest eller en bronkial provokasjonstest.]
 • Bronkial provokasjonstest [Spirometriundersøkelsen var utført som en bronkial provokasjonstest.]
 • Reversibilitetstest [Spirometriundersøkelsen var utført som en reversibilitetstest.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0030], code=at0030, itemType=SLOT, level=2, text=Måleapparat, description=Detaljer om måleapparatet brukt til å utføre måling av lungefunksjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0185], code=at0185, itemType=SLOT, level=2, text=Kilden til forventede resultater, description=Kilden for de forventede resultatene., comment=For eksempel: GLI 2012., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.knowledge_base_reference.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0132], code=at0132, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å registrere lokalt innhold/kontekst, eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]