ARCHETYPE ROP-screen (openEHR-EHR-OBSERVATION.rop_screen.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.rop_screen.v0
ConceptROP-screen
DescriptionROP-screen er et spørreskjema som kartlegger (screener) om personer med rusmiddelproblemer også samtidig kan ha en psykisk lidelse. Spørreskjemaet kalles i originalutgaven Dual Diagnosis Screening Interview (DDSI).
UseBrukes for å registrere ROP-screen. Spørsmål 13 og 51 mangler. Dette stammer fra opprinnelig digital versjon hvor disse tallene ble brukt teknisk i bakgrunnen i forbindelse med opptelling av svar.
PurposeFor å registrere ROP-screen.
ReferencesMestre-Pintó JI, Domingo-Salvany A, Martín-Santos R, Torrens M. Dual diagnosis screening interview to identify psychiatric comorbidity in substance users: development and validation of a brief instrument. Eur Addict Res. 2014;20(1):41-8. doi: 10.1159/000351519. Epub 2013 Aug 1. PubMed PMID: 23921461.

Lie T. ROP-screen (Norsk oversettelse). [Internet]. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP); 2020. Available from: https://rop.no/ropscreen.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Astrid Askeland
Organisasjon: DIPS AS
E-post: ask@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-09-23
Other Details LanguageForfatternavn: Astrid Askeland
Organisasjon: DIPS AS
E-post: ask@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-09-23
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Mestre-Pintó JI, Domingo-Salvany A, Martín-Santos R, Torrens M. Dual diagnosis screening interview to identify psychiatric comorbidity in substance users: development and validation of a brief instrument. Eur Addict Res. 2014;20(1):41-8. doi: 10.1159/000351519. Epub 2013 Aug 1. PubMed PMID: 23921461. Lie T. ROP-screen (Norsk oversettelse). [Internet]. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP); 2020. Available from: https://rop.no/ropscreen., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=6CD0E9EE18D3D666832E6C1B0E717263, build_uid=f494d58e-30a7-461b-a402-77b67e5a5857, revision=0.0.1-alpha}
KeywordsROP, rus, psykiatri, rusmiddel, psykisk lidelse, depresjon, mani, psykose, ADHD, PTSD, angst, agorafobi, panikk, fobi
Lifecyclein_development
UID489e407b-004f-4b07-87cc-35bf60a9a9f3
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2881
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=ROP-screen er et spørreskjema som kartlegger (screener) om personer med rusmiddelproblemer også samtidig kan ha en psykisk lidelse. Spørreskjemaet kalles i originalutgaven Dual Diagnosis Screening Interview (DDSI)., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifsert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=CLUSTER, level=4, text=Panikkangst, description=Seksjonen panikkangst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=5, text=1. Anfall av panikk eller angst, description=Har du opplevd å få anfall av angst eller panikk og plutselig være veldig redd, engstelig eller urolig uten å vite hvorfor?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
10: Hopp over spørsmål om panikkangst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=5, text=2. Kraftigste anfall, description=Med tanke på det kraftigste anfallet du har hatt, om fikk du sterkt ubehag, skjelving, kvalme, hjertebank, og følelse av å miste kontrollen, dø eller bli gal?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=5, text=3. Redd for nytt anfall, description=Har du vært redd for å få et slikt anfall nesten hver dag i en måned?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=5, text=3b. Frykt i en måned, description=Når var siste gangen du opplevde en slik frykt i en hel måned?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Siste måned
2: Siste år
3: Alder, spesifiser
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=5, text=Alder frykt i en måned, description=Alder siste gangen du opplevde en slik frykt i en hel måned., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år
5 år..90 år
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0450], code=at0450, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til seksjonen panikkangst som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=CLUSTER, level=4, text=Generalisert angstlidelse, description=Seksjonen generalisert angstlidelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=5, text=4. Mye mer bekymret enn andre, description=Har du noen gang i livet vært mye mer bekymret enn andre mennesker som har problemer som ligner på dine?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
10: Hopp over spørsmål om generalisert angstlidelse
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=5, text=5. Veldig engstelig mer enn 6 måneder, description=Har du hatt en periode på mer enn seks måneder du har vært veldig engstelig eller bekymret mesteparten av dagen nesten hver dag?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=5, text=6. Samtidige plager, description=Samtidig med engstelsen eller bekymringen som varte i minst seks måneder, var du plaget med tretthet, irritabilitet, konsentrasjonsproblemer, anspenthet og søvnproblemer nesten hver dag?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=5, text=6b. Sist gang en slik periode, description=Når var den siste gangen du hadde en periode på minst seks måneder da du var veldig engstelig eller bekymret mesteparten av dagen nesten hver dag?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Siste måned
2: Siste år
3: Alder, spesifiser
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012]/items[at0054], code=at0054, itemType=ELEMENT, level=5, text=Alder sist gang en slik periode, description=Alder siste gangen du hadde en periode på minst seks måneder da du var veldig engstelig eller bekymret mesteparten av dagen nesten hver dag., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år
5 år..90 år
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012]/items[at0451], code=at0451, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til seksjonen generalisert angstlidelse som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0056], code=at0056, itemType=CLUSTER, level=4, text=Spesifikk fobi, description=Seksjonen spesifikk fobi., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0056]/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=5, text=7. Redd for insekt eller dyr, description=Har det noen gang vært en periode da du var veldig redd for noen insekter eller dyr?, comment=Eksempel slanger, hunder og edderkopper., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
10: Hopp over spørsmål om spesifikk fobi
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0056]/items[at0058], code=at0058, itemType=ELEMENT, level=5, text=8. Redd for vann eller torden, description=Har du hatt en periode du var veldig redd for å være i rolig vann, som et svømmebasseng eller en innsjø, eller veldig redd for dårlig vær, som storm, torden eller lyn?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0056]/items[at0059], code=at0059, itemType=ELEMENT, level=5, text=9. Redd for lege eller blod, description=Har du hatt en periode du var veldig redd for å gå til tannlege eller lege, få injeksjon, se blod eller et åpent sår, være på sykehus eller legebesøk?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0056]/items[at0060], code=at0060, itemType=ELEMENT, level=5, text=10. Redd for lukket rom, description=Har du hatt en periode du var veldig redd for å være i et lukket rom som i en tunell, heis eller garderobe?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0056]/items[at0061], code=at0061, itemType=ELEMENT, level=5, text=11. Redd for høyder, description=Har du hatt en periode du var veldig redd for høyder?, comment=Eksempel: å være på en balkong eller terasse, bro, høy trapp og stige., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0056]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=5, text=12. Redd for å fly, description=Har har du hatt en periode du var veldig redd for å fly?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0056]/items[at0100], code=at0100, itemType=ELEMENT, level=5, text=14. Latt være å gjøre ting pga frykt og fått alvorlige problemer, description=Har du latt være å gjøre noe som var viktig for deg på grunn av frykten for noen av disse tingene, og fått alvorlige problemer på grunn av frykten?, comment=Eksempel: mistet venner og jobb., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0056]/items[at0065], code=at0065, itemType=ELEMENT, level=5, text=14b. Sist gang slik frykt, description=Når var den siste gangen du opplevde en slik frykt?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Siste måned
2: Siste år
3: Alder, spesifiser
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0056]/items[at0099], code=at0099, itemType=ELEMENT, level=5, text=Alder sist gang slik frykt, description=Alder siste gangen du opplevde en slik frykt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år
5 år..90 år
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0056]/items[at0452], code=at0452, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til seksjonen spesifikk fobi som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0115], code=at0115, itemType=CLUSTER, level=4, text=Sosial angst, description=Seksjonen sosial angst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0115]/items[at0127], code=at0127, itemType=ELEMENT, level=5, text=15. Redd for å treffe nye mennesker osv, description=Har du hatt en periode du var veldig redd for å snakke i offentlighet, treffe nye mennesker, gå i sosiale sammenkomster, redd før en avtale med noen eller redd for å bruke offentlige toaletter?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
10: Hopp over spørsmål om sosial angst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0115]/items[at0128], code=at0128, itemType=ELEMENT, level=5, text=16. Latt være å gjøre ting pga frykt og fått alvorlige problemer, description=Har du latt være å gjøre noe som var viktig for deg på grunn av frykten for noen av disse tingene, og fått alvorlige problemer på grunn av frykten?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0115]/items[at0129], code=at0129, itemType=ELEMENT, level=5, text=16b. Sist gang slik frykt, description=Når var siste gangen du opplevde en slik frykt?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Siste måned [Nei]
2: Siste år
3: Alder, spesifiser
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0115]/items[at0142], code=at0142, itemType=ELEMENT, level=5, text=Alder sist gang slik frykt, description=Alder siste gangen du opplevde en slik frykt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år
5 år..90 år
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0115]/items[at0453], code=at0453, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til seksjonen sosial angst som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0116], code=at0116, itemType=CLUSTER, level=4, text=Agorafobi, description=Seksjonen agorafobi., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0116]/items[at0143], code=at0143, itemType=ELEMENT, level=5, text=17. Redd for å være i en folkemengde osv, description=Har du hatt en periode du var veldig redd for å være i en folkemengde eller være borte hjemmefra alene?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
10: Hopp over spørsmål om agorafobi
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0116]/items[at0144], code=at0144, itemType=ELEMENT, level=5, text=18. Latt være å gjøre ting pga frykt og fått alvorlige problemer, description=Har du latt være å gjøre noe som var viktig for deg på grunn av frykten for noen av disse tingene, og fått alvorlige problemer på grunn av frykten?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0116]/items[at0146], code=at0146, itemType=ELEMENT, level=5, text=18b. Sist gang slik frykt, description=Når var siste gangen du opplevde en slik frykt?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Siste måned
2: Siste år
3: Alder, spesifiser
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0116]/items[at0148], code=at0148, itemType=ELEMENT, level=5, text=Alder sist gang slik frykt, description=Alder siste gangen du opplevde en slik frykt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år
5 år..90 år
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0116]/items[at0454], code=at0454, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til seksjonen agorafobi som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0117], code=at0117, itemType=CLUSTER, level=4, text=Depresjon, description=Seksjonen depresjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0117]/items[at0149], code=at0149, itemType=ELEMENT, level=5, text=19. Trist og tom og deprimert to uker eller mer, description=Har du hatt en periode på to uker eller mer da du har følt deg trist, tom eller deprimert mesteparten av dagen nesten hver dag?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
10: Hopp over spørsmål om depresjon
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0117]/items[at0150], code=at0150, itemType=ELEMENT, level=5, text=20. Varte minimum to år, description=Varte denne perioden da du følte deg trist, tom eller deprimert i minimum to år?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0117]/items[at0151], code=at0151, itemType=ELEMENT, level=5, text=21. Veldig skuffet eller motløs i to uker eller mer, description=Har du noen gang følt deg veldig skuffet eller motløs over hvordan livet ditt hadde utviklet seg, mesteparten av dagen, nesten hver dag i to uker eller mer?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0117]/items[at0152], code=at0152, itemType=ELEMENT, level=5, text=22. Varte to år eller mer, description=Varte denne perioden da du følte deg skuffet eller motløs over hvordan livet ditt hadde utviklet seg i to år eller mer?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0117]/items[at0153], code=at0153, itemType=ELEMENT, level=5, text=23. Mistet interessen i to uker eller mer, description=Har du hatt en periode på to uker eller mer da du mistet interessen for det meste du likte før, som arbeid, hobbyer, forhold til andre mennesker og familie, mesteparten av dagen, nesten hver dag i to uker eller mer?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0117]/items[at0154], code=at0154, itemType=ELEMENT, level=5, text=24. Sliten og uten krefter nesten hver dag, description=I løpet av den verste perioden du kan huske, da du følte deg deprimert, motløs, skuffet eller uinteressert i ting du vanligvis liker, følte du deg sliten og uten krefter nesten hver dag selv om du ikke hadde gjort noe som kunne forklare det?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0117]/items[at0155], code=at0155, itemType=ELEMENT, level=5, text=25. Vanskeligere enn vanlig å konsentrere seg, description=I denne verste perioden, var det vanskeligere enn vanlig å konsentrere seg nesten hver dag?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0117]/items[at0156], code=at0156, itemType=ELEMENT, level=5, text=26. Mistet selvtilliten osv, description=I denne verste perioden, hadde du mistet selvtilliten, følte du deg ubrukelig eller hadde du overdreven skyldfølelse nesten hver dag?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0117]/items[at0157], code=at0157, itemType=ELEMENT, level=5, text=27. Tenkte mye på døden, description=I denne verste perioden, tenkte du mye på døden? Din egen død, andres død eller døden i sin alminnelighet nesten hver dag?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0117]/items[at0158], code=at0158, itemType=ELEMENT, level=5, text=27b. Sist gang slike symptomer på depresjon, description=Når var den siste gangen du hadde slike symptomer på depresjon?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Siste måned
2: Siste år
3: Alder, spesifiser
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0117]/items[at0159], code=at0159, itemType=ELEMENT, level=5, text=Alder sist gang slike symptomer på depresjon, description=Alder siste gangen du hadde slike symptomer på depresjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år
5 år..90 år
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0117]/items[at0455], code=at0455, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til seksjonen depresjon som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0118], code=at0118, itemType=CLUSTER, level=4, text=Mani, description=Seksjonen mani., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0118]/items[at0160], code=at0160, itemType=ELEMENT, level=5, text=28. Oppstemt eller i godt humør som ga problemer, description=Har du hatt en periode på flere dager, at du var så oppstemt eller i godt humør at du fikk problemer, at andre ble bekymret for deg eller at en lege fortalte deg at du var manisk?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
10: Hopp over spørsmål om mani
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0118]/items[at0161], code=at0161, itemType=ELEMENT, level=5, text=29. Oppstemthet i minst en uke og trengte medisiner, description=Denne perioden med oppstemthet, varte den i minst én uke? Trengte du behandling med medisiner eller ble du innlagt?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0118]/items[at0162], code=at0162, itemType=ELEMENT, level=5, text=29b. Sist gang slike plager, description=Når var den siste gangen du hadde slike plager?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Siste måned
2: Siste år
3: Alder, spesifiser:
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0118]/items[at0165], code=at0165, itemType=ELEMENT, level=5, text=Alder sist gang slike plager, description=Alder siste gangen du hadde slike plager., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år
5 år..90 år
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0118]/items[at0163], code=at0163, itemType=ELEMENT, level=5, text=30. Veldig irritabel og gretten flere dager, description=Har du hatt en periode på flere dager eller mer der du var veldig irritabel, gretten, kranglete eller hadde «kort lunte» mesteparten av tiden?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0118]/items[at0164], code=at0164, itemType=ELEMENT, level=5, text=31. Så irritert at du ropte eller skrek eller slo, description=Var du da så irritert at du argumenterte med folk hele tiden, ropte eller skrek mye eller til og med slo til noen?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0118]/items[at0166], code=at0166, itemType=ELEMENT, level=5, text=32. Irritasjon i minst en uke og trengte medisiner, description=Denne perioden med irritasjon, varte den i minst en uke? Trengte du behandling med medisiner eller ble du innlagt i sykehus?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0118]/items[at0167], code=at0167, itemType=ELEMENT, level=5, text=32b. Sist gang slike plager, description=Når var siste gangen du hadde slike plager?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Siste måned
2: Siste år
3: Alder, spesifiser
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0118]/items[at0168], code=at0168, itemType=ELEMENT, level=5, text=Alder sist gang slike plager, description=Alder siste gangen du hadde slike plager., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år
5 år..90 år
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0118]/items[at0456], code=at0456, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til seksjonen mani som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122], code=at0122, itemType=CLUSTER, level=4, text=Psykose, description=Seksjonen psykose., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0169], code=at0169, itemType=ELEMENT, level=5, text=33. Sett noe som andre ikke kunne se, description=Har du noen gang sett noe som andre mennesker ikke kunne se?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
10: Hopp over spørsmål om psykose
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0170], code=at0170, itemType=ELEMENT, level=5, text=34. Påvirket av alkohol eller andre rusmidler, description=Var du påvirket av alkohol eller andre rusmidler da du så noe som andre ikke kunne se?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja, hver gang
2: Nei
3: Ja, noen ganger
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0171], code=at0171, itemType=ELEMENT, level=5, text=35. Fortsatte å se dette når rusmidlene var borte, description=Når virkningen av alkohol eller andre rusmidler var borte, fortsatte du å se dette?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0457], code=at0457, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Kommentar til opplevelse 1 under seksjonen psykose., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0172], code=at0172, itemType=ELEMENT, level=5, text=36. Hørt stemmer som andre ikke hørte, description=Har du noen gang opplevd å høre stemmer som andre mennesker ikke kan høre?, comment=Kommentar: Det handler ikke om du har god hørsel eller ikke, men å høre stemmer som andre mennesker sier ikke finnes. Eksempel: Stemmer inni hodet som forteller deg ting, kommenterer deg eller befaler deg å gjøre ting, eller stemmer som kommer utenfra selv om det ikke er noen andre der., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0173], code=at0173, itemType=ELEMENT, level=5, text=37. Påvirket av alkohol eller andre rusmidler, description=Var du noen gang påvirket av alkohol eller andre rusmidler da du hørte disse stemmene?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja, hver gang
2: Nei
3: Ja, noen ganger
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0174], code=at0174, itemType=ELEMENT, level=5, text=38. Fortsatte å høre stemmer når rusmidlene var borte, description=Når virkningen av alkohol eller andre rusmidler var borte, hørte du fremdeles stemmer?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0458], code=at0458, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Kommentar til opplevelse 2 under seksjonen psykose., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0175], code=at0175, itemType=ELEMENT, level=5, text=39. Noen har tatt kontroll over tankene, description=Har du opplevd noen gang at noen har kontroll over tankene dine?, comment= Eksempel: At du trodde på en mystisk kraft, at noe eller noen satte uvanlige eller merkelige tanker inn i hodet ditt som ikke var dine egne eller at du opplevde at noen stjal tankene dine., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0176], code=at0176, itemType=ELEMENT, level=5, text=40. Påvirket av alkohol eller andre rusmidler, description=, comment=Var du noen gang under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler de gangene du opplevde at tankene dine ble kontrollert?, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja, hver gang
2: Nei
3: Ja, noen ganger
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0177], code=at0177, itemType=ELEMENT, level=5, text=41. Fremdeles tankene kontrollert når rusmidlene var borte, description=Når virkningen av alkohol eller andre rusmidler var borte, opplevde du fremdeles at tankene dine ble kontrollert?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0459], code=at0459, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Kommentar til opplevelse 3 under seksjonen psykose., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0178], code=at0178, itemType=ELEMENT, level=5, text=42. Kontrollert av fremmede krefter, description=Har du noen gang opplevd at du har vært kontrollert av fremmede krefter?, comment=Eksempel: At fremmede krefter, noe eller noen, fullstendig kontrollerte tankene, følelsene eller handlingene dine og/eller som tvang deg til å gjøre ting som du ikke ønsket., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0179], code=at0179, itemType=ELEMENT, level=5, text=43. Påvirket av alkohol eller andre rusmidler, description=Var du under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler de gangene du opplevde at du ble kontrollert av fremmede krefter?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja, hver gang
2: Nei
3: Ja, noen ganger
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0180], code=at0180, itemType=ELEMENT, level=5, text=44. Fremdeles kontrollert av fremmede krefter når rusmidlene var borte, description=Når virkningen av alkohol eller andre rusmidler var borte, opplevde du fremdeles at du ble kontrollert av fremmede krefter?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0460], code=at0460, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Kommentar til opplevelse 4 under seksjonen psykose., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0181], code=at0181, itemType=ELEMENT, level=5, text=45. Ytre krefter som kommuniserer med deg, description=Har du noen gang opplevd at ytre krefter, noe eller noen, har prøvd å kommunisere med deg gjennom spesielle signaler, skjulte betydninger eller tegn som bare du forstår?, comment=Kommentar: Noen ganger kan disse signalene komme fra radio eller TV. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0182], code=at0182, itemType=ELEMENT, level=5, text=46. Påvirket av alkohol eller andre rusmidler, description=Var du på noe tidspunkt under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler når disse fremmede kreftene prøvde å kommunisere med deg?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja, hver gang
2: Nei
3: Ja, noen ganger
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0183], code=at0183, itemType=ELEMENT, level=5, text=47. Fremdeles ytre krefter kommuniserte med deg når rusmidlene var borte, description=Når virkningen av alkohol eller andre rusmidler var borte, opplevde du fremdeles at de fremmede kreftene forsøkte å kommunisere med deg?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0461], code=at0461, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Kommentar til opplevelse 5 under seksjonen psykose., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0184], code=at0184, itemType=ELEMENT, level=5, text=48. Sammensvergelse for å plage eller skade deg, description=Har du noen gang tenkt at det fantes en sammensvergelse for å plage eller skade deg eller at du ble forfulgt? Og familie og venner ikke trodde at den fantes?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0185], code=at0185, itemType=ELEMENT, level=5, text=49. Påvirket av alkohol eller andre rusmidler, description=Var du på noe tidspunkt under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler da du opplevde at det var en sammensvergelse for å skade deg?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja, hver gang
2: Nei
3: Ja, noen ganger
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0186], code=at0186, itemType=ELEMENT, level=5, text=50. Fremdeles sammensvergelse for å skade deg når rusmidlene var borte, description=Når virkningen av alkohol eller de andre rusmidlene var borte, opplevde du fremdeles at det fantes en sammensvergelse for å skade deg?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0462], code=at0462, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Kommentar til opplevelse 6 under seksjonen psykose., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0517], code=at0517, itemType=ELEMENT, level=5, text=52. Alder første gang slike opplevelser, description=Hvor gammel var du første gang du hadde slike opplevelser?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: Alder, spesifiser
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0189], code=at0189, itemType=ELEMENT, level=5, text=Alder første gang slike opplevelser, description=Alder første gang du hadde slike opplevelser., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år
5 år..90 år
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0188], code=at0188, itemType=ELEMENT, level=5, text=53. Sist gang slike opplevelser, description=Når var den siste gangen du hadde slike opplevelser?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Siste måned
2: Siste år
3: Alder, spesifiser
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0193], code=at0193, itemType=ELEMENT, level=5, text=Alder sist gang slike opplevelser, description=Alder siste gangen du hadde slike opplevelser., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år
5 år..90 år
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0190], code=at0190, itemType=ELEMENT, level=5, text=54. Hatt kontakt med lege eller psykisk helsearbeider, description=Har du noen gang hatt kontakt med en lege eller en psykolog for disse opplevelsene?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0499], code=at0499, itemType=ELEMENT, level=5, text=55. Hva legen sa var årsaken til opplevelsene, description=Hva sa legen eller psykologen var årsaken til disse opplevelsene?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..6, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Schizofreni / psykose
2: Manisk depressiv lidelse / bipolar lidelse / mani
3: Følelsesmessige problemer / nervøsitet / problemer med psykisk helse
4: Fysisk sykdom / fysisk årsaker / skade
5: Medikamenter / alkohol / andre rusmidler
6: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0388], code=at0388, itemType=ELEMENT, level=5, text=55b. Spesifiser annet, description=Spesifiser hva legen eller psykologen sa var årsaken til disse opplevelsene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0192], code=at0192, itemType=ELEMENT, level=5, text=56. Innlagt på sykehus pga slike opplevelser, description=Har du noen gang vært innlagt på sykehus på grunn av slike opplevelser?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0194], code=at0194, itemType=ELEMENT, level=5, text=57. Legemidler for å behandle slike opplevelser, description=Har du noen gang tatt legemidler/medikamenter for å behandle slike opplevelser?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122]/items[at0463], code=at0463, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til seksjonen psykose som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0123], code=at0123, itemType=CLUSTER, level=4, text=ADHD, description=Seksjonen ADHD., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0123]/items[at0195], code=at0195, itemType=ELEMENT, level=5, text=58. Problemer med å gjøre ferdig ting, description=Jeg har problemer med å gjøre ferdig ting jeg har begynt med., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
10: Hopp over spørsmål om ADHD
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0123]/items[at0196], code=at0196, itemType=ELEMENT, level=5, text=59. Vanskelig å organisere seg ved forberedelser, description=Det er vanskelig å organisere seg når jeg må forberede meg på noe., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0123]/items[at0197], code=at0197, itemType=ELEMENT, level=5, text=60. Glemmer lett avtaler og plikter, description=Jeg glemmer lett avtaler og plikter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0123]/items[at0198], code=at0198, itemType=ELEMENT, level=5, text=61. Prøver å unngå konsentrasjonsting, description=Jeg prøver å unngå å gjøre ting som krever at jeg må konsentrere meg., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0123]/items[at0199], code=at0199, itemType=ELEMENT, level=5, text=62. Klarer ikke å sitte stille, description=Jeg klarer ikke å sitte stille uten å bevege hender og føtter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0123]/items[at0200], code=at0200, itemType=ELEMENT, level=5, text=63. Som å ha en motor innvendig, description=Det er som om jeg har en motor inni meg og jeg kan ikke holde meg i ro., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0123]/items[at0201], code=at0201, itemType=ELEMENT, level=5, text=63b. Sist gang slike problemer, description=Når var den siste gangen du hadde slike problemer?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Siste måned
2: Siste år
3: Alder, spesifiser
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0123]/items[at0203], code=at0203, itemType=ELEMENT, level=5, text=Alder sist gang slike problemer, description=Alder siste gangen du hadde slike problemer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år
5 år..90 år
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0123]/items[at0464], code=at0464, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til seksjonen ADHD som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0124], code=at0124, itemType=CLUSTER, level=4, text=PTSD, description=Seksjonen PTSD., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0124]/items[at0204], code=at0204, itemType=ELEMENT, level=5, text=64. Vitne til eller opplevd alvorlig hendelse, description=Har du noen gang opplevd eller vært vitne til for eksempel fysisk vold, en alvorlig ulykke, brann, ran, uønsket seksuell kontakt, terrorangrep, kidnapping, oppdagelse av et lik, plutselig død blandt en som sto deg nær, katastrofe eller krig?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
10: Hopp over spørsmål om PTSD
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0124]/items[at0206], code=at0206, itemType=ELEMENT, level=5, text=64a. Spesifiser traumatiske hendelser, description=Noter hvilke traumatiske hendelser som ble bekreftet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0124]/items[at0205], code=at0205, itemType=ELEMENT, level=5, text=65. Gjenopplevd hendelsen på en plagsom måte, description=Har du noen gang gjenopplevd denne hendelsen på en plagsom måte?, comment=Eksempel: Drømt om opplevelsen, sett den levende for deg, reagert fysisk eller har sterke minner om den., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0124]/items[at0207], code=at0207, itemType=ELEMENT, level=5, text=65b. Sist gang angst når tenkte på opplevelsen, description=Når var siste gang du fikk angst når du tenkte på det du har opplevd?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Siste måned
2: Siste år
3: Alder, spesifiser
8: Vet ikke
9: Ønsker ikke å svare
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0124]/items[at0520], code=at0520, itemType=ELEMENT, level=5, text=Alder sist gang angst når tenkte på opplevelsen, description=Alder siste gang du fikk angst når du tenkte på det du har opplevd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år
5 år..90 år
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0124]/items[at0465], code=at0465, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til seksjonen PTSD som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0481], code=at0481, itemType=CLUSTER, level=4, text=Observasjoner, description=Observasjoner gjort av intervjuer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0481]/items[at0508], code=at0508, itemType=ELEMENT, level=5, text=66. Respondent påvirket av rusmidler, description=Så respondenten ut til å være påvirket av alkohol, andre rusmidler eller psykofarmaka under intervjuet?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0481]/items[at0509], code=at0509, itemType=ELEMENT, level=5, text=67. Respondent desorientert eller forvirret, description=Så respondenten desorientert eller forvirret ut på noe tidspunkt under intervjuet?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0481]/items[at0510], code=at0510, itemType=ELEMENT, level=5, text=68. Respondent samarbeidsvillig, description=Var respondenten samarbeidsvillig?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
2: Nei
, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0522]/items[at0468], code=at0468, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0522], code=at0522, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0522]/items[at0468], code=at0468, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]