ARCHETYPE Klinisk kontakt (openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1
ConceptKlinisk kontakt
DescriptionInteraksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell.
UseBrukes som en generisk container på dokument-nivå for å registrere detaljer om en enkel interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell. Den kliniske kontakten kan være direkte ved ansikt-til-ansikt, indirekte via telefon eller videokonferanse, eller asynkron via elektronisk konsultasjon eller brev. Modalitet kan registreres, om nødvendig, via referansemodell-attributten COMPOSITION/mode. Innholdskomponenten er bevisst latt være ubegrenset. Dette tillater bruk av enhver SECTION- og/eller ENTRY-arketype som er nødvendig/hensiktsmessig i templaten brukt i den aktuelle kliniske konteksten. Tross ubegrenset plass for klinisk innhold, gir spesifikasjonen av COMPOSITION.encounter betydelig verdi ved å tillate eksplisitt spørring på alle kontakter innenfor en pasientjournal. Komponenten 'Context' har en valgfri utvidelse ('SLOT') som kan brukes ved design av templaten, for å: -legge til valgfri kontekstuell informasjon om, f.eks., episoden; eller -tillate harmonisering eller justering i forhold til andre informasjonsmodeller, f.eks. FHIR eller CIMI, som f.eks. eksplisitte representasjoner av 'Participants' som i en openEHR-arketype ordinært vil håndteres av openEHR-referansemodellen. Typiske eksempler kan være en poliklinikktime, en sykepleierobservasjon eller en telemedisinsk konsultasjon.
MisuseBrukes ikke til registrering av detaljer om et helt behandlingsforløp. Brukes ikke til å inneholde persistent, oppsummert informasjon om individet, som f.eks. problemliste eller medikamentliste. Brukes ikke som rapport fra en diagnostisk service, som billeddiagnostikk eller laboratorieprøve. Brukes ikke til å representere FHIR-ressursen av samme navn - disse har forskjellig omfang og bruksområde.
PurposeFor å registrere detaljer om en enkel interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell, der kontakten omhandler helsetjenester. Den kliniske kontakten kan være direkte ved ansikt-til-ansikt, indirekte via telefon eller videokonferanse, eller asynkron via elektronisk konsultasjon eller brev.
ReferencesTC 251, European Committee for Standardization: EN 13940-1:2007 Health informatics - System of concepts to support continuity of care - Part 1: Basic concepts.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Thomas Beale
Organisasjon: Ocean Informatics, UK
E-post: thomas.beale@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2005-10-10
Other Details LanguageForfatternavn: Thomas Beale
Organisasjon: Ocean Informatics, UK
E-post: thomas.beale@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2005-10-10
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=TC 251, European Committee for Standardization: EN 13940-1:2007 Health informatics - System of concepts to support continuity of care - Part 1: Basic concepts., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=6562F732112B8B3F94790E178F4243A5, build_uid=64906c61-b3e8-4b00-a0b0-7f19facefdf6, revision=1.0.0}
Keywordsmøte, kontakt, besøk, visitt, omsorgshendelse, konsultasjon, pasientkontakt, time, poliklinisk, hendelse, aktivitet, e-konsultasjon, elektronisk, telemedisinsk
Lifecyclepublished
UID5e5853b3-d0cd-45f5-bae8-c9d26ba2c76b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.288
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Tomas Alme, DIPS, Norway
Nadim Anani, Karolinska Institutet, Sweden
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen HF, Norway (Editor)
Steve Bentley, NHS CfH, United Kingdom
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Stephen Chu, NeHTA, Australia
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics, Australia
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Bjørn Grøva, Helsedirektoratet, Norway
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Andreas Hering, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, Norway
Konstantinos Kalliamvakos, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, Norway
Luis Marco Ruiz, Norwegian Center for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (Editor)
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Pablo Pazos, CaboLabs.com Health Informatics, Uruguay
Line Sæle, Helse Vest IKT, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Editor, Translation Editor), originalLanguage=en, translators=
  • Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital of Bergen, Norway, lbla@helse-bergen.no, MD, DEAA, MBA, spec in anesthesia, spec in tropical medicine.
  • Korean: Seung-Jong Yu, NOUSCO Co.,Ltd., seungjong.yu@gmail.com, Certified Board of Family Medicine in South Korea
  • Spanish (Argentina): Edgardo Vazquez, VinculoMedico, Medical Doctor
  • Arabic (Syria): Mona Saleh
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=0, text=Category, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=DV_CODED_TEXT, level=1, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • event
, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Tilleggsinformasjon som kan være nødvendig for å dokumentere lokal kontekst, eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=F.eks. lokal avdelingsinformasjon eller ytterligere metadata for tilpasning til FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={context=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/context, code=null, itemType=EVENT_CONTEXT, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT_CONTEXT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=context, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Tilleggsinformasjon som kan være nødvendig for å dokumentere lokal kontekst, eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=F.eks. lokal avdelingsinformasjon eller ytterligere metadata for tilpasning til FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]