ARCHETYPE St. Marks inkontinens skår (openEHR-EHR-OBSERVATION.st_marks_score.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.st_marks_score.v0
ConceptSt. Marks inkontinens skår
DescriptionEn klinisk skår for å vurdere alvorlighetsgrad av anal inkontinens.
UseBrukes for å registrere resultatene for hvert parameter og deres totalsum for St. Marks inkontinens skår.
PurposeFor å registrere resultatene for hvert parameter og deres totalsum for St. Marks inkontinens skår.
ReferencesVaizey CJ, Carapeti E, Cahill JA, Kamm MA. Prospective comparison of faecal incontinence grading systems. Gut. 1999 Jan;44(1):77-80. doi: 10.1136/gut.44.1.77. PubMed PMID: 9862829; PubMed Central PMCID: PMC1760067.

Maeda Y, Parés D, Norton C, Vaizey CJ, Kamm MA. Does the St. Mark's incontinence score reflect patients' perceptions? A review of 390 patients. Dis Colon Rectum. 2008 Apr;51(4):436-42. doi: 10.1007/s10350-007-9157-4. Epub 2008 Jan 25. PubMed PMID: 18219532.

Dehli T, Martinussen M, Mevik K, Stordahl A, Sahlin Y, Lindsetmo RO, Vonen B. Translation and validation of the Norwegian version of the fecal incontinence quality-of-life scale. Scand J Surg. 2011;100(3):190-5. doi: 10.1177/145749691110000310. PubMed PMID: 22108748.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Kanika Kuwelker
Organisasjon: Helse Vest IKT
E-post: kanika.kuwelker@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-10-05
Other Details LanguageForfatternavn: Kanika Kuwelker
Organisasjon: Helse Vest IKT
E-post: kanika.kuwelker@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-10-05
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Vaizey CJ, Carapeti E, Cahill JA, Kamm MA. Prospective comparison of faecal incontinence grading systems. Gut. 1999 Jan;44(1):77-80. doi: 10.1136/gut.44.1.77. PubMed PMID: 9862829; PubMed Central PMCID: PMC1760067. Maeda Y, Parés D, Norton C, Vaizey CJ, Kamm MA. Does the St. Mark's incontinence score reflect patients' perceptions? A review of 390 patients. Dis Colon Rectum. 2008 Apr;51(4):436-42. doi: 10.1007/s10350-007-9157-4. Epub 2008 Jan 25. PubMed PMID: 18219532. Dehli T, Martinussen M, Mevik K, Stordahl A, Sahlin Y, Lindsetmo RO, Vonen B. Translation and validation of the Norwegian version of the fecal incontinence quality-of-life scale. Scand J Surg. 2011;100(3):190-5. doi: 10.1177/145749691110000310. PubMed PMID: 22108748., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=356D13304E4B10C1B972A2B6E82DDABC, build_uid=11905de7-d100-4291-a4f1-71c867c262e1, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsanal inkontinens, enkoprese
Lifecyclein_development
UIDfa94faf1-ee4e-4930-9a5b-d939e9850245
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2865
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En klinisk skår for å vurdere alvorlighetsgrad av anal inkontinens., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål:
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Lekkasje av fast avføring, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aldri [Ingen episoder de siste 4 uker.]
1: Sjelden [1 episode siste 4 uker.]
2: Av og til [>1 episode siste 4 uker men mindre enn 1x/uke.]
3: Ukentlig [1 eller flere episoder i uken men <1x/dag.]
4: Daglig [1 eller flere episoder daglig.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=4, text=Lekkasje av flytende avføring, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aldri [Ingen episoder de siste 4 uker.]
1: Sjelden [1 episode siste 4 uker.]
2: Av og til [>1 episode siste 4 uker men mindre enn 1x/uke.]
3: Ukentlig [1 eller flere episoder i uken men <1x/dag.]
4: Daglig [1 eller flere episoder daglig.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=4, text=Lekkasje av gass, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aldri [Ingen episoder de siste 4 uker.]
1: Sjelden [1 episode siste 4 uker.]
2: Av og til [>1 episode siste 4 uker men mindre enn 1x/uke.]
3: Ukentlig [1 eller flere episoder i uken men <1x/dag.]
4: Daglig [1 eller flere episoder daglig.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0051], code=at0051, itemType=ELEMENT, level=4, text=Endring av livsstil, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aldri [Ingen episoder de siste 4 uker.]
1: Sjelden [1 episode siste 4 uker.]
2: Av og til [>1 episode siste 4 uker men mindre enn 1x/uke.]
3: Ukentlig [1 eller flere episoder i uken men <1x/dag.]
4: Daglig [1 eller flere episoder daglig.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=4, text=Må bruke bleie/bind eller plugg mot avføringslekkasje, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
2: Ja
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bruker forstoppende medisin, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
2: Ja
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kan ikke utsette avføring i 15 minutter etter første følelse av trang, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
4: Ja
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=4, text=Total skår, description=Minimumssum = 0 = perfekt kontinens, maksimumssum = 24 = helt inkontinent., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=24

, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkthendelse, description=Uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0057], code=at0057, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]