ARCHETYPE St. Mark's inkontinensskår (openEHR-EHR-OBSERVATION.st_marks_score.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.st_marks_score.v1
ConceptSt. Mark's inkontinensskår
DescriptionEn klinisk skår for å vurdere alvorlighetsgrad av anal inkontinens.
UseBrukes for å registrere resultatene for hvert parameter og deres totalsum for St. Marks inkontinens skår.
PurposeFor å registrere resultatene for hvert parameter og deres totalsum for St. Marks inkontinens skår.
ReferencesVaizey CJ, Carapeti E, Cahill JA, Kamm MA. Prospective comparison of faecal incontinence grading systems. Gut. 1999 Jan;44(1):77-80. doi: 10.1136/gut.44.1.77. PubMed PMID: 9862829; PubMed Central PMCID: PMC1760067.

Maeda Y, Parés D, Norton C, Vaizey CJ, Kamm MA. Does the St. Mark's incontinence score reflect patients' perceptions? A review of 390 patients. Dis Colon Rectum. 2008 Apr;51(4):436-42. doi: 10.1007/s10350-007-9157-4. Epub 2008 Jan 25. PubMed PMID: 18219532.

Dehli T, Martinussen M, Mevik K, Stordahl A, Sahlin Y, Lindsetmo RO, Vonen B. Translation and validation of the Norwegian version of the fecal incontinence quality-of-life scale. Scand J Surg. 2011;100(3):190-5. doi: 10.1177/145749691110000310. PubMed PMID: 22108748.

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom. St. Marks inkontinens score. [Internet]. Universitetssykehuset Nord-Norge; 2022. Available from: https://nekib.helsekompetanse.no/for-helsepersonell/scoringsverktoy/.
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Kanika Kuwelker
Organisasjon: Helse Vest IKT
E-post: kanika.kuwelker@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-10-05
Other Details LanguageForfatternavn: Kanika Kuwelker
Organisasjon: Helse Vest IKT
E-post: kanika.kuwelker@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-10-05
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Vaizey CJ, Carapeti E, Cahill JA, Kamm MA. Prospective comparison of faecal incontinence grading systems. Gut. 1999 Jan;44(1):77-80. doi: 10.1136/gut.44.1.77. PubMed PMID: 9862829; PubMed Central PMCID: PMC1760067. Maeda Y, Parés D, Norton C, Vaizey CJ, Kamm MA. Does the St. Mark's incontinence score reflect patients' perceptions? A review of 390 patients. Dis Colon Rectum. 2008 Apr;51(4):436-42. doi: 10.1007/s10350-007-9157-4. Epub 2008 Jan 25. PubMed PMID: 18219532. Dehli T, Martinussen M, Mevik K, Stordahl A, Sahlin Y, Lindsetmo RO, Vonen B. Translation and validation of the Norwegian version of the fecal incontinence quality-of-life scale. Scand J Surg. 2011;100(3):190-5. doi: 10.1177/145749691110000310. PubMed PMID: 22108748. Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom. St. Marks inkontinens score. [Internet]. Universitetssykehuset Nord-Norge; 2022. Available from: https://nekib.helsekompetanse.no/for-helsepersonell/scoringsverktoy/., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=459858BDA81291B7796077BCA365225B, build_uid=95248a6a-c3bf-44cf-8665-96522ee30e15, revision=1.0.0}
Keywordsanal inkontinens, enkoprese
Lifecyclepublished
UIDb42e9212-09b2-4380-94b5-90ed8a3614ac
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2865
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En klinisk skår for å vurdere alvorlighetsgrad av anal inkontinens., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Jens-Christian Knapp, Helse Stavanger HF, Norway
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ina Wille, Helse-Vest RHF, Norway, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, kanika.kuwelker@helse-vest-ikt.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0057]/items[at0058], code=at0058, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Lekkasje av fast avføring, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aldri [Ingen episoder de siste 4 uker.]
  1: Sjelden [1 episode siste 4 uker.]
  2: Av og til [>1 episode siste 4 uker men mindre enn 1x/uke.]
  3: Ukentlig [1 eller flere episoder i uken men <1x/dag.]
  4: Daglig [1 eller flere episoder daglig.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=4, text=Lekkasje av flytende avføring, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aldri [Ingen episoder de siste 4 uker.]
  1: Sjelden [1 episode siste 4 uker.]
  2: Av og til [>1 episode siste 4 uker men mindre enn 1x/uke.]
  3: Ukentlig [1 eller flere episoder i uken men <1x/dag.]
  4: Daglig [1 eller flere episoder daglig.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=4, text=Lekkasje av gass, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aldri [Ingen episoder de siste 4 uker.]
  1: Sjelden [1 episode siste 4 uker.]
  2: Av og til [>1 episode siste 4 uker men mindre enn 1x/uke.]
  3: Ukentlig [1 eller flere episoder i uken men <1x/dag.]
  4: Daglig [1 eller flere episoder daglig.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0051], code=at0051, itemType=ELEMENT, level=4, text=Endring av livsstil, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aldri [Ingen episoder de siste 4 uker.]
  1: Sjelden [1 episode siste 4 uker.]
  2: Av og til [>1 episode siste 4 uker men mindre enn 1x/uke.]
  3: Ukentlig [1 eller flere episoder i uken men <1x/dag.]
  4: Daglig [1 eller flere episoder daglig.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=4, text=Må bruke bleie/bind eller plugg mot avføringslekkasje, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
  2: Ja
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bruker forstoppende medisin, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
  2: Ja
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kan ikke utsette avføring i 15 minutter etter første følelse av trang, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
  4: Ja
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=4, text=Total skår, description=Summen av poeng på hvert enkelt parameter i St Marks inkontinensskår., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=24

  , extendedValues=null]], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0059], code=at0059, itemType=INTERVAL_EVENT, level=2, text=Siste fire uker, description=Tidsintervall for siste fire uker., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INTERVAL_EVENT, bindings=null, values=Matematisk funksjon: Actual
  Intervall-vidde: 4 uker
  , extendedValues=null]], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0057], code=at0057, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0057]/items[at0058], code=at0058, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]