ARCHETYPE Cobbvinkel (openEHR-EHR-CLUSTER.cobb_angle.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.cobb_angle.v0
ConceptCobbvinkel
DescriptionEn måling for å bestemme graden av krumning av ryggraden.
UseBrukes for å registrere en Cobbvinkel. Denne arketypen er utformet for å bli nøstet i SLOT'et "Ytterligere detaljer" i arketypen CLUSTER.imaging_exam_spine, CLUSTER.imaging_exam-cervical_spine, CLUSTER.imaging_exam-thoracic_spine, CLUSTER.imaging_exam-lumbal_spine, i SLOT'et "Strukturerte funn" i OBSERVATION.imaging_exam_result (Bildediagnostisk svar) eller i andre relevante Bildediagnostisk svar-arketyper, men kan også brukes innen andre ENTRY- og CLUSTER-arketyper der det er klinisk passende. Detaljer om start- og sluttpunkter for målingen, kroppsstilling, støtteutstyr eller metode som brukes for å måle vinkelen, skal registreres i OBSERVATION.imaging_exam eller i andre relevante ENTRY-arketyper.
PurposeFor å registrere en Cobbvinkel.
ReferencesGreiner, Allen K. "Adolescent idiopathic scoliosis: radiologic decision-making." American family physician 65.9 (2002): 1817. Retrieved from: https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2002/0501/p1817.html

Horng MH, Kuok CP, Fu MJ, Lin CJ, Sun YN. Cobb Angle Measurement of Spine from X-Ray Images Using Convolutional Neural Network. Comput Math Methods Med. 2019 Feb 19;2019:6357171. doi: 10.1155/2019/6357171. PMID: 30996731; PMCID: PMC6399566.
Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6399566/#:~:text=In%20current%20clinical%20diagnosis%2C%20the,endplate%20of%20the%20lowest%20vertebra

https://radiopaedia.org/articles/cobb-angle

https://surgeryreference.aofoundation.org/spine/deformities/adolescent-idiopathic-scoliosis/further-reading/lenke-classification
AuthorsForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-10-03
Other Details LanguageForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-10-03
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Greiner, Allen K. "Adolescent idiopathic scoliosis: radiologic decision-making." American family physician 65.9 (2002): 1817. Retrieved from: https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2002/0501/p1817.html Horng MH, Kuok CP, Fu MJ, Lin CJ, Sun YN. Cobb Angle Measurement of Spine from X-Ray Images Using Convolutional Neural Network. Comput Math Methods Med. 2019 Feb 19;2019:6357171. doi: 10.1155/2019/6357171. PMID: 30996731; PMCID: PMC6399566. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6399566/#:~:text=In%20current%20clinical%20diagnosis%2C%20the,endplate%20of%20the%20lowest%20vertebra https://radiopaedia.org/articles/cobb-angle https://surgeryreference.aofoundation.org/spine/deformities/adolescent-idiopathic-scoliosis/further-reading/lenke-classification, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=C46311CCC336FD4E2AD35A393EC11646, build_uid=79fa72bd-f5b2-48d6-85ed-234f50404d31, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsskoliose, lordose, kyfose
Lifecyclein_development
UIDfd575057-c5ab-4de3-814e-b54f891324b4
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2864
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En måling for å bestemme graden av krumning av ryggraden., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=
  • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Helse Bergen, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no

  • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Øvre vertebra, description=Den mest skråstilte ryggvirvelen på toppen av en spinalkurve., comment=Koding av 'Øvre vertebra' med en terminologi foretrekkes, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Apex vertebra, description=Toppen av spinalkurven., comment=Koding av 'Apex vertebra' med en terminologi foretrekkes, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Laveste vertebra, description=Den mest skråstilte ryggvirvelen på bunnen av en spinalkurve., comment=Koding av 'Laveste vertebra' med en terminologi foretrekkes, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Cobbvinkel, description=Målt vinkel på spinalkurven., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
    Enheter: deg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om målingen av cobbvinkel som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Øvre vertebra, description=Den mest skråstilte ryggvirvelen på toppen av en spinalkurve., comment=Koding av 'Øvre vertebra' med en terminologi foretrekkes, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Apex vertebra, description=Toppen av spinalkurven., comment=Koding av 'Apex vertebra' med en terminologi foretrekkes, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Laveste vertebra, description=Den mest skråstilte ryggvirvelen på bunnen av en spinalkurve., comment=Koding av 'Laveste vertebra' med en terminologi foretrekkes, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Cobbvinkel, description=Målt vinkel på spinalkurven., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
    Enheter: deg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om målingen av cobbvinkel som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]