ARCHETYPE Kroppssegment - sideforskjell (openEHR-EHR-OBSERVATION.body_segment_discrepancy.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.body_segment_discrepancy.v1
ConceptKroppssegment - sideforskjell
DescriptionUlikhet i lengde eller omkrets mellom parvise kroppssegmenter.
UseBrukes for å registrere ulikhet i lengde og omkrets mellom parvise kroppssegmenter. Lengdemåling av et kroppssegment er en måling av avstanden mellom to definerte punkter på kroppsoverflaten, og måling av omkrets av et kroppssegment er måling av distansen rundt en bestemt kroppsdel. Formålet med denne arketypen er å tilby en standardisert måte å registrere sideforskjell mellom parvise kroppssegmenter. Dataelementelementet "Navn på kroppssegmentmåling" identifiserer de parvise kroppssegmentene der sideforskjell måles. Denne sideforskjellen kan registreres og følges over tid, for eksempel for å følge lengdeutvikling etter hvert som et barn vokser, eller for å gi innblikk i formen og proporsjonene av et individs kropp i en klinisk, antropometrisk eller ergonomisk vurdering. De vanligste parametrene som blir målt mellom to definerte punkter er lagt til DV_CODED_TEXT-datatype i elementet "Navn på kroppssegmentmåling". Når det oppstår behov for målinger av flere parvise kroppssegmenter, kan disse legges til listen i dataeelementet "Navn på kroppssegmentmåling" i arketypen. Dataelementene "Målemetode", "Startmålepunkt", "Strukturert startmålepunkt", "Sluttmålepunkt" og "Strukturert sluttpunkt" er overflødige om disse allerede er registrert i arketypen OBSERVATION.body_segment_length ved måling av den faktiske lengden av kroppssegmentet.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere lengden av et kroppssegment. Bruk arketypen OBSERVATION.body_segment_length (Kroppsmåling - lengde) for dette formålet.
PurposeFor å registrere ulikhet i lengde og omkrets mellom parvise kroppssegmenter.
ReferencesQiu XS, Ma WW, Li WG, Wang B, Yu Y, Zhu ZZ, Qian BP, Zhu F, Sun X, Ng BK, Cheng JC, Qiu Y. Discrepancy between radiographic shoulder balance and cosmetic shoulder balance in adolescent idiopathic scoliosis patients with double thoracic curve. Eur Spine J. 2009 Jan;18(1):45-51. doi: 10.1007/s00586-008-0833-4. Epub 2008 Nov 29. PMID: 19043746; PMCID: PMC2615117.

Leg Length Discrepancy, Physiopedia. Internet. Retrieved from: https://www.physio-pedia.com/Leg_Length_Discrepancy. Access date 06.10.22.
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: John.tore.valand@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-12-13
Other Details LanguageForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: John.tore.valand@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-12-13
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Qiu XS, Ma WW, Li WG, Wang B, Yu Y, Zhu ZZ, Qian BP, Zhu F, Sun X, Ng BK, Cheng JC, Qiu Y. Discrepancy between radiographic shoulder balance and cosmetic shoulder balance in adolescent idiopathic scoliosis patients with double thoracic curve. Eur Spine J. 2009 Jan;18(1):45-51. doi: 10.1007/s00586-008-0833-4. Epub 2008 Nov 29. PMID: 19043746; PMCID: PMC2615117. Leg Length Discrepancy, Physiopedia. Internet. Retrieved from: https://www.physio-pedia.com/Leg_Length_Discrepancy. Access date 06.10.22., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=3272A4F0FB543B904B52957F0198D74A, build_uid=f4f02b4f-9217-40e8-bae3-9c33f1aedbd9, revision=1.0.0}
Keywordsantropometri, måling, lengde, høyde, vidde, spenn, asymmetri, omkrets
Lifecyclepublished
UID401f0bbc-0e29-434a-82ca-2c0f0c457f72
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2856
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Ulikhet i lengde eller omkrets mellom parvise kroppssegmenter., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Randi Brendberg, Helse Nord RHF, Norway
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Thomas Natvik, Helse Bergen, Norway
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Jayashree Panickar, Karolinska Institute, Sweden
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Vebjørn Arntzen, Silje Ljosland Bakke, Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT AS, Oslo universitetssykehus HF, Helse Vest IKT AS, Helse Bergen, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no; varntzen@ous-hf.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, kanika.kuwelker@helse-vest-ikt.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Måleinstrument, description=Detaljer om måleinstrumentet som ble brukt i måling av kroppssegmentet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målemetode, description=Fritekstbeskrivelse av metoden som ble benyttet for målingen., comment=Spesifiser for å sikre at en sekvens av målinger blir gjort på de samme punktene og på samme måte. For eksempel "Sittende med kneet bøyd 90 grader"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=2, text=Startmålepunkt, description=En fritekstbeskrivelse som spesifiserer stedet på kroppen som er startpunkt for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0030], code=at0030, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert startmålepunkt, description=En strukturert anatomisk spesifisering av stedet på kroppen som er startpunkt for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sluttmålepunkt, description=En fritekstbeskrivelse som spesifiserer stedet på kroppen som er sluttpunkt for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0035], code=at0035, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert sluttpunkt, description=En strukturert anatomisk spesifisering av stedet på kroppen som er sluttpunkt for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0016], code=at0016, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Navn på kroppssegmentmåling, description=Navnet på målingen av kroppssegmentet, som brukes for å regne ut sideforskjellen., comment=For eksempel: "Benlengde", "Skulderhøyde" eller "Leggomkrets". Måten kroppssegmentene måles på skal registreres ved hjelp av elementet "Metode" og/eller av "Start/Endemålepunkt"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Kodet tekst
   • Overarmslengde
   • Benlengde
   • Lårlengde
   • Fotlengde
   • Knehøyde
   • Underarmslengde
   • Legglengde
   • Skulderhøyde
   • Sittende skulderhøyde
   • Leggomkrets
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Sideforskjell, description=Målt eller kalkulert sideforskjell mellom parvise kroppssegmenter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
  Enheter:
  • >=0.0 cm
   Begrens antall desimaler: 1
  • >=0.0 in
   Begrens antall desimaler: 1
  • >=0.0 mm
   Begrens antall desimaler: 0
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=4, text=Lengste side, description=Sideangivelsen for det lengste kroppssegmentet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Venstre
   • Høyre
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om sideforskjellen som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0014], code=at0014, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=2..*, subCardinalityText=Minimum 2 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Måleinstrument, description=Detaljer om måleinstrumentet som ble brukt i måling av kroppssegmentet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målemetode, description=Fritekstbeskrivelse av metoden som ble benyttet for målingen., comment=Spesifiser for å sikre at en sekvens av målinger blir gjort på de samme punktene og på samme måte. For eksempel "Sittende med kneet bøyd 90 grader"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=2, text=Startmålepunkt, description=En fritekstbeskrivelse som spesifiserer stedet på kroppen som er startpunkt for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0030], code=at0030, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert startmålepunkt, description=En strukturert anatomisk spesifisering av stedet på kroppen som er startpunkt for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sluttmålepunkt, description=En fritekstbeskrivelse som spesifiserer stedet på kroppen som er sluttpunkt for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0035], code=at0035, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert sluttpunkt, description=En strukturert anatomisk spesifisering av stedet på kroppen som er sluttpunkt for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0016], code=at0016, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]