ARCHETYPE Simplified Tanner-Whitehouse III assessment (openEHR-EHR-OBSERVATION.simplified_tanner_whitehouse_3.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.simplified_tanner_whitehouse_3.v1
ConceptSimplified Tanner-Whitehouse III assessment
DescriptionEn klassifisering for grad av skjelettmodenhet hos barn, basert på radiologisk undersøkelse av hånd og håndledd.
UseBrukes for å registrere Simplified Tanner-Whitehouse-III Skeletal Maturity Assessment. Per dags dato finnes det ingen validert norsk oversettelse av verktøyet. Man har derfor i arketypen valgt å beholde orginalspråk for alle dataelementene. Om det på et tidspunkt etableres en validert norsk oversettelse, vil arketypen oppdateres med denne.
PurposeFor å registrere Simplified Tanner-Whitehouse-III Skeletal Maturity Assessment.
ReferencesSanders JO, Khoury JG, Kishan S, et al. Predicting scoliosis progression from skeletal maturity: a simplified classification during adolescence. J Bone Joint Surg Am 2008;90(3):541 (Table 1).

Muscoloskeletal Key, The Simplified Tanner-Whitehouse-III Skeletal Maturity Assessment table 1.2. Accessed: 29.09.22. Available from: https://musculoskeletalkey.com/anatomy-and-normal-development-in-children/.
AuthorsForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-10-21
Other Details LanguageForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-10-21
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Sanders JO, Khoury JG, Kishan S, et al. Predicting scoliosis progression from skeletal maturity: a simplified classification during adolescence. J Bone Joint Surg Am 2008;90(3):541 (Table 1). Muscoloskeletal Key, The Simplified Tanner-Whitehouse-III Skeletal Maturity Assessment table 1.2. Accessed: 29.09.22. Available from: https://musculoskeletalkey.com/anatomy-and-normal-development-in-children/., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=A8165743E7EEB0970D7AF71C2ECE9D2A, build_uid=6d56dad0-5e46-41d7-84fb-e691c0c0aaf8, revision=1.0.0}
Keywordssanders, modenhet, skoliose, skjelettalder, skjelettalderbestemmelse, skjelett, bein
Lifecyclepublished
UIDafa0ef96-d60c-449c-8028-e342e61742d9
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2855
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En klassifisering for grad av skjelettmodenhet hos barn, basert på radiologisk undersøkelse av hånd og håndledd., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Randi Brendberg, Helse Nord RHF, Norway
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Thomas Natvik, Helse Bergen, Norway
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Helse Bergen, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Stage, description=Vurdert skjelettmodenhet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Juvenile slow [Digital epiphyses are not covered.]
  2: Preadolescent slow [All digital epiphyses are covered.]
  3: Adolescent rapid-early [The preponderance of digits are capped. The second through fifth metacarpal epiphyses are wider than their metaphyses.]
  4: Adolescent rapid-late [Any of distal phalangeal physes are clearly beginning to close.]
  5: Adolescent steady-early [All distal phalangeal physes are closed. Others are open.]
  6: Adolescent steady-late [Middle or proximal phalangeal physes are closing.]
  7: Early mature [Only distal radial physis is open. Metacarpal physeal scars may be present.]
  8: Mature [Distal radial physis is completely closed.]
  , extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0013], code=at0013, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]