ARCHETYPE Downton fall risk index (NO) (openEHR-EHR-OBSERVATION.downton_fall_risk_index_no.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.downton_fall_risk_index_no.v1
ConceptDownton fall risk index (NO)
DescriptionEt verktøy som brukes for å kartlegge fallrisiko.
UseBrukes for å registrere resultat av Downton fall risk index.
PurposeFor å registrere resultat av Downton fall risk index. Denne arketypen er laget spesifikt for den norske modifikasjonen av Downton fall risk index.
ReferencesDownton JH, Andrews K. Prevalence, characteristics and factors associated with falls among the elderly living at home. Aging (Milano). 1991 Sep;3(3):219-28. doi: 10.1007/BF03324009. PMID: 1764490.

Rosendahl E, Lundin-Olsson L, Kallin K, Jensen J, Gustafson Y, Nyberg L. Prediction of falls among older people in residential care facilities by the Downton index. Aging Clin Exp Res. 2003 Apr;15(2):142-7. doi: 10.1007/BF03324492. PMID: 12889846. Available from: https://www.researchgate.net/publication/6432597_Prediction_of_falls_among_older_people_in_residential_care_facilities_by_the_Downton_index.

Downton fall risk index [Internett], l.c. 27.03.2022, Tilgjengelig på: https://www.itryggehender24-7.no/reduser-pasientskader/fallskader/_/attachment/download/086b4c7c-532f-454f-b3f3-57e770f2b2a3:af896ea71016c887ded040bfe3e8bbd30f76035e/downton-fall-risk-index-norsk2022.docx.

Fall Risk Assessment Predicts Fall-Related Injury, Hip Fracture, and Head Injury in Older Adults, Tilgjengelig på: https://agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.14439.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-01-18
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-01-18
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Downton JH, Andrews K. Prevalence, characteristics and factors associated with falls among the elderly living at home. Aging (Milano). 1991 Sep;3(3):219-28. doi: 10.1007/BF03324009. PMID: 1764490. Rosendahl E, Lundin-Olsson L, Kallin K, Jensen J, Gustafson Y, Nyberg L. Prediction of falls among older people in residential care facilities by the Downton index. Aging Clin Exp Res. 2003 Apr;15(2):142-7. doi: 10.1007/BF03324492. PMID: 12889846. Available from: https://www.researchgate.net/publication/6432597_Prediction_of_falls_among_older_people_in_residential_care_facilities_by_the_Downton_index. Downton fall risk index [Internett], l.c. 27.03.2022, Tilgjengelig på: https://www.itryggehender24-7.no/reduser-pasientskader/fallskader/_/attachment/download/086b4c7c-532f-454f-b3f3-57e770f2b2a3:af896ea71016c887ded040bfe3e8bbd30f76035e/downton-fall-risk-index-norsk2022.docx. Fall Risk Assessment Predicts Fall-Related Injury, Hip Fracture, and Head Injury in Older Adults, Tilgjengelig på: https://agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.14439., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=C5AA2B22C3B678A9E6C2C305028C851C, build_uid=c8ed2188-7b3a-4471-a8ea-472c96cfa15b, revision=1.0.0}
KeywordsDownton Fall Risk Index, DFRI, eldre, fall, risiko, senior alert, modifisert, fallrisiko
Lifecyclepublished
UIDd96aceac-459f-45b3-8b5d-29a3ab331108
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2848
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et verktøy som brukes for å kartlegge fallrisiko., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ivar Berge, Oslo Universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Gunn Elin Blakkisrud, DIPS ASA, Norway
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marte Rime Bø, Direktoratet for e-helse, Norway
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Nina Hauge, Helse Fonna, Norway
June Marie Knappskog, Helse Nord IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lise Kristin Knutsen, Oslo universitetssykehus, Norway
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway
Bjørn Næss, DIPS AS, Norway
Vilde Richardsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Norway
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tidligere kjente fall, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
1: Ja
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bruk av legemidler, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..6, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen
1: Beroligende/sovetabletter/neuroleptika
1: Diuretika
1: Antihypertensiva (ikke diuretika)
1: Antiparkinson-midler
1: Antidepressiva
0: Andre legemidler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=4, text=Sensorisk funksjon, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..3, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen nedsatt funksjon
1: Nedsatt syn
1: Nedsatt hørsel
1: Nedsatt motorikk (tegn på lammelse)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kognitiv funksjon, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Orientert
1: Ikke orientert (nedsatt kognitiv funksjon)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Gangfunksjon, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Sikker gange (med eller uten hjelpemiddel)
1: Usikker gange
0: Mangler gangfunksjon
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=4, text=Sum risikofaktorer, description=Den totale summen av de enkelte parameterne for Downton fall risk index., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=11

, extendedValues=null]], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkthendelse, description=Standard uspesifisert tidspunkthendelse som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0028], code=at0028, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]