The Clinical Knowledge Manager is a system for collaborative development, management and publishing. It enables the implementation of knowledge governance within and across the health enterprise. Resources include archetypes, templates, terminology subsets, artefact release sets, metadata relating to clinical models and related resources. Powered by Ocean Informatics.">

ARCHETYPE Utvalgsliste (openEHR-EHR-OBSERVATION.selection_list.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.selection_list.v0
ConceptUtvalgsliste
DescriptionEn enkel utvalgsliste der et spørsmål kan registreres som enten "tilstede" eller "ubestemt".
UseFor å registrere detaljer om en enkel utvalgsliste der et spørsmål kan registreres som enten "tilstede" eller "ubestemt".
MisuseBrukes ikke for å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål.
PurposeFor å registrere detaljer om en enkel utvalgsliste der et spørsmål kan registreres som enten "tilstede" eller "ubestemt".
References
Copyright© openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-04-28
Other Details LanguageForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-04-28
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=BE012F4D9F3FF3B3F14F2A32B23B07A6, build_uid=1589a4fa-0d9d-489f-9cdc-97c1d20647b9, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID4a5c2155-a734-467e-af1d-2e7d57d4cf85
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2830
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En enkel utvalgsliste der et spørsmål kan registreres som enten "tilstede" eller "ubestemt"., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, originalLanguage=en, translators=Norwegian Nynorsk:
Norwegian Bokmål:
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Liste, description=En enkel utvalgsliste der et spørsmål kan registreres som enten "tilstede" eller "ubestemt"., comment=Dette elementet er ment å brukes med et verdisett med for eksempel prosedyrenavn, sykdommer og representert som en flervalgsliste. Nedlagret prosedyrenavn eller sykdom innebærer at prosedyren eller sykdommen er tilstede, mens en prosedyre eller sykdom som ikke ble lagret innebærer at prosedyren eller sykdommen enten ikke er til stede eller at spørsmålet ikke har blitt vurdert. Dette er en vanlig måte å representere pasientskjemaer på, som en pragmatisk måte å begrense antall klikk som kreves for å fullføre et skjema., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0005], code=at0005, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]