ARCHETYPE Selvrapporterte data (openEHR-EHR-COMPOSITION.self_reported_data.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-COMPOSITION.self_reported_data.v1
ConceptSelvrapporterte data
DescriptionGenerisk container for informasjon gitt av et individ.
UseBrukes som en container for informasjon gitt av et individ, for å kunne skille mellom data generert av pasienten og data generert av kliniker. Innholdsomfanget for denne arketypen kan være svært bredt og være inkludert i mange kontekster. Det antatte innholdsomfanget inkluderer, men er ikke avgrenset til: - selvgenererte svar på spørreskjemaer, inkludert PREMs eller PROMs - smerte- eller humørdagbok - røykedagbok - selvgenerert helsesammendrag som kan deles med andre - selvmonotorering av målinger og observasjoner Den antatte bruken av denne arketypen inkluderer, men er ikke avgrenset til: - innsending av selvrapporterte spørreskjema til en kliniker i forkant av en planlagt kontakt - innsending av et skjema som kontaktforespørsel - daglige målinger i en personlig helsejournal - pasientens selvregistrerte data i en delt klinisk portal - data registrert av pasienten fra personlig eller medisinsk utstyr Det er ikke satt begrensinger på hovedkomponenten Section/content. Dette gjør at man kan legge til hvilken som helst SECTION eller ENTRY arketype som er som passer til det kliniske formålet i templatet.
MisuseSkal ikke brukes til å representere data generert av kliniker.
PurposeEn container for informasjon gitt av et individ, for å kunne skille mellom data generert av pasienten og data generert av kliniker.
References
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Marit Alice Venheim
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-04-29
Other Details LanguageForfatternavn: Marit Alice Venheim
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-04-29
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=A63812FE7AE52B5F433DF53EFD8972C9, build_uid=ab52af88-77cf-499b-911b-b4647cf48798, revision=1.0.0}
Keywordsspørreskjema, selvrapportert, skjema, spørreundersøkelse, PROM, PREM, PRO, dagbok, helseopplysninger
Lifecyclepublished
UID2e025011-e6b5-4424-afb7-e400c343dc5a
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2798
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Generisk container for informasjon gitt av et individ., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Astrid Askeland, Dips AS, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Aleocidio Balzanelo, DASA, Brazil
Maria Berggren, Region Uppsala, Sweden
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Diego Bosca, VeraTech for Health, Spain
Samanta Dallagnese, Private Office, Brazil
Gunn Elin Blakkisrud, DIPS ASA, Norway
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Martin Grundberg, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ronald Krawec, Alberta Health Services, Canada
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Manisha Mantri, C-DAC, India
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway
Carina Sandell, Region Östergötland, Sweden
Andre Smitt-Ingebretsen, Sørlandet sykehus HF, Norway
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Erik Sundvall, Karolinska Institutet + Karolinska University Hospital, Region Stockholm + Linköping University, Sweden
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Ina Wille, Helse-Vest RHF, Norway, originalLanguage=en, translators=Norwegian Nynorsk:
German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
Swedish: Erik Sundvall, Marit Alice Venheim, Karolinska Institutet + Karolinska University Hospital Region Stockholm + Linköping University, Helse Vest IKT, Karolinska Institutet + Karolinska University Hospital, Region Stockholm + Linköping University, erik.sundvall@regionstockholm.se, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, Vebjørn Arntzen, Helse Vest IKT, Oslo University Hospital, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, varntzen@ous-hf.no
French: Michaël Schnell, Luxembourg Institute of Health (LIH), michael.schnell@posteo.net
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=0, text=Category, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category[at0001], code=at0001, itemType=DV_CODED_TEXT, level=1, text=Coded text, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • event
, extendedValues=null]], context=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context[at0002]/other_context[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Informasjonskilde, description=Om en eller flere typer kilde for informasjonen i rapporten., comment=Dette dataelementet kan brukes når informasjonskilden er forskjellig fra forfatteren. For eksempel: "forelder" eller "omsorgsperson"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context[at0002]/other_context[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=2, text=Utstyr, description=For legge til enheten som brukes til å rapportere data., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context[at0002]/other_context[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å registrere lokalt innhold/kontekst, eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={context=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/context[at0002], code=at0002, itemType=EVENT_CONTEXT, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT_CONTEXT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=context, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context[at0002]/other_context[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Informasjonskilde, description=Om en eller flere typer kilde for informasjonen i rapporten., comment=Dette dataelementet kan brukes når informasjonskilden er forskjellig fra forfatteren. For eksempel: "forelder" eller "omsorgsperson"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context[at0002]/other_context[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=2, text=Utstyr, description=For legge til enheten som brukes til å rapportere data., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context[at0002]/other_context[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å registrere lokalt innhold/kontekst, eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]