ARCHETYPE Selvrapportert data (openEHR-EHR-COMPOSITION.self_reported_data.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-COMPOSITION.self_reported_data.v0
ConceptSelvrapportert data
DescriptionGenerisk container for informasjon gitt av et individ.
UseBrukes som en generisk container for å registrere informasjon gitt av et individ, for å støtte et klart skille mellom pasientgenerert og kliniskgenerert helsedata. Innholdsomfanget for denne arketypen kan være svært bredt og være inkludert i mange kontekster. Det antatte innholdsomfanget inkluderer, men er ikke avgrenset til: - selvgenererte svar på spørreskjemaer, inkludert PREMs eller PROMs - smerte- eller humørdagbok - røykedagbok - selvgenerert helsesammendrag som kan deles med andre - selvmontorering av målinger og observasjoner Den antatte bruken av denne arketypen inkluderer, men er ikke avgrenset til: - innsending av selvrapporterte spørreskjema til en kliniker i forkant av en planlagt kontakt - innsending av et skjema som kontaktforespørsel - daglige målinger i en personlig helsejournal - pasientinnførte data i en delt klinisk portal Det er ikke satt begrensinger på hovedkomponenten Section/content. Dette gjør at man kan legge til hvilken som helst SECTION eller ENTRY arketype som er passende for det kliniske formålet i et templat. Kilden til informasjonen kan variere i ulike kontekster, men kan identifiseres spesifikt ved å benytte "Information provider" elementet i openEHR referansemodellen. For eksempel en foresatt som besvarer et skjema på vegne av et barn.
MisuseSkal ikke brukes til å representere klinikergenererte data.
PurposeFor å registrere informasjon gitt av et individ, for å støtte et klart skille mellom pasientgenerert og kliniskgenerert helsedata.
References
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsOpprinnelig skrevet dato: 2022-04-29
Other Details LanguageOpprinnelig skrevet dato: 2022-04-29
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=C28A040976C83AB92057B069A2D8C147, build_uid=203ab5c6-78d7-4dea-a8a4-c4271979017d, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsspørreskjema, selvrapportert, skjema, spørreundersøkelse PROM, PREM, PRO, dagbok
Lifecyclein_development
UID73e9820f-c55b-47de-85f6-76dab36d9019
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2798
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Generisk container for informasjon gitt av et individ., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Aleocidio Balzanelo, DASA, Brazil
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Diego Bosca, VeraTech for Health, Spain
Samanta Dallagnese, Private Office, Brazil
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Martin Grundberg, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Manisha Mantri, C-DAC, India
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway
Carina Sandell, Region Östergötland, Sweden
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Erik Sundvall, Karolinska Institutet + Karolinska University Hospital, Region Stockholm + Linköping University, Sweden
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Ina Wille, Helse-Vest RHF, Norway, originalLanguage=en, translators=Norwegian Nynorsk:
Swedish: Erik Sundvall, Marit Alice Venheim, Karolinska Institutet + Karolinska University Hospital, Region Stockholm + Linköping University, Helse Vest IKT, erik.sundvall@regionstockholm.se, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={description=[], target=[], contacts=[], source=[], capabilities=[], relationships=[], details=[], activities=[], events=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=0, text=Category, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category[at0001], code=at0001, itemType=DV_CODED_TEXT, level=1, text=Coded text, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • event
, extendedValues=null]], items=[], state=[], protocol=[], context=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context[at0002]/other_context[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å registrere lokalt innhold/kontekst, eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], credentials=[], content=[], other_participations=[], ism_transition=[], provider=[]}, topLevelItems={context=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/context[at0002], code=at0002, itemType=EVENT_CONTEXT, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT_CONTEXT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=context, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context[at0002]/other_context[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å registrere lokalt innhold/kontekst, eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]