ARCHETYPE D'Amico risikoklassifisering prostatakreft (openEHR-EHR-OBSERVATION.damico_risk_classification_prostate_cancer.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.damico_risk_classification_prostate_cancer.v0
ConceptD'Amico risikoklassifisering prostatakreft
DescriptionD'Amico risikoklassifisering for prostatakreft vurderer 5 års risiko for behandlingssvikt basert på kliniske faktorer.
UseD'Amico ble utviklet i 1998 og estimerer risikoen for tilbakefall av prostatakreft (lav, middels eller høy) fra PSA-nivå, ISUP Grade Group og tumorstadium. Den kan imidlertid være mindre nøyaktig hos menn med flere risikofaktorer. Lav risiko: ISUP Grade Group 1 og PSA < 10 ug/L og Klinisk stadium T1c eller T2a Middels risiko: ISUP Grade Group 2 eller 3, eller PSA 10-20 ug/L eller Klinisk stadium T2b Høy risiko: ISUP Grade Group 4 eller 5, eller PSA > 20 ug/L eller Klinisk stadium T2c eller T3
PurposeSkåringen vurderer 5 års risiko for behandlingssvikt basert på kliniske faktorer. For å estimere kontroll av prostataspesifikt antigen (PSA) etter radikal prostatektomi (RP), ekstern strålestråling (RT), eller implantat med eller uten neoadjuvant androgen deprivasjonsterapi hos pasienter med klinisk lokalisert prostatakreft.
ReferencesAnthony V. D'Amico, MD, PhD; Richard Whittington, MD; S. Bruce Malkowicz, MD; et al
JAMA. 1998;280(11):969-974. doi:10.1001/jama.280.11.969
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS AS
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-03-01
Other Details LanguageForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS AS
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-03-01
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Anthony V. D'Amico, MD, PhD; Richard Whittington, MD; S. Bruce Malkowicz, MD; et al JAMA. 1998;280(11):969-974. doi:10.1001/jama.280.11.969, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=C76551EFA2B9ABBFC9CC3407FB51FB59, build_uid=b7ca4a5b-014d-43ad-95bc-671b96a1c607, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UIDadc6c335-bec2-416d-b088-457e7b1b6249
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2789
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=D'Amico risikoklassifisering for prostatakreft vurderer 5 års risiko for behandlingssvikt basert på kliniske faktorer., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Martine Louise Nalum , originalLanguage=nb, translators=
 • English: Bjørn Næss, DIPS AS, bna@dips.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=PSA-nivå, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • <10 µg/L [*]
  • 10-20 µg/L [*]
  • >20 µg/L [*]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=ISUP Grade Group, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • ISUP 1 [Tilsvarer Gleason skår ≤6.]
  • ISUP 2 eller 3 [Tilsvarer Gleason skår 7 (3 + 4) eller 7 (4 + 3).]
  • ISUP 4 eller 5 [Tilsvarer Gleason skår 8 eller 9-10.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk stadium, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • T1-T2a [*]
  • T2b [*]
  • ≥T2c [*]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Risikoklassifisering, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Lav risiko [Gleason skår <6 og PSA <10 ug/L og klinisk stadium T1c eller T2a]
  • Middels risiko [Gleason skår 7 eller PSA 10-20 ug/L eller klinisk stadium T2b]
  • Høy risiko [Gleason skår >8 eller PSA >20 ug/L eller klinisk stadium T2c eller T3]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Any event, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=PSA-nivå, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • <10 µg/L [*]
  • 10-20 µg/L [*]
  • >20 µg/L [*]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=ISUP Grade Group, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • ISUP 1 [Tilsvarer Gleason skår ≤6.]
  • ISUP 2 eller 3 [Tilsvarer Gleason skår 7 (3 + 4) eller 7 (4 + 3).]
  • ISUP 4 eller 5 [Tilsvarer Gleason skår 8 eller 9-10.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk stadium, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • T1-T2a [*]
  • T2b [*]
  • ≥T2c [*]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Risikoklassifisering, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Lav risiko [Gleason skår <6 og PSA <10 ug/L og klinisk stadium T1c eller T2a]
  • Middels risiko [Gleason skår 7 eller PSA 10-20 ug/L eller klinisk stadium T2b]
  • Høy risiko [Gleason skår >8 eller PSA >20 ug/L eller klinisk stadium T2c eller T3]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]