ARCHETYPE PI-RADS (openEHR-EHR-CLUSTER.pi_rads.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.pi_rads.v0
ConceptPI-RADS
DescriptionPI-RADS (Prostate Imaging-Reporting and Data System) brukes av radiologer for å evaluere hvor sannsynlig det er at et mistenkelig område er klinisk signifikant kreft. PI-RADS rangeres fra 1 (mest sannsynlig ikke kreft) til 5 (svært mistenkelig).
PurposeFor å forbedre tidlig diagnose og behandling av prostatakreft, dannet ACR, AdMeTech Foundation og ESUR en felles innsats for å utvikle standarder for Prostata Imaging Reporting and Data System (PI-RADS®). Målet er å fremskynde overføringen av høykvalitets MR fra laboratorier til pasienter for å bidra til å forbedre tidlig diagnose av klinisk signifikant prostatakreft og redusere unødvendige biopsier og behandling for benigne og subkliniske sykdommer.
ReferencesAmerican College of Radiology ,
https://www.acr.org/Clinical-Resources/Reporting-and-Data-Systems/PI-RADS
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS AS
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-03-01
Other Details LanguageForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS AS
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-03-01
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=American College of Radiology , https://www.acr.org/Clinical-Resources/Reporting-and-Data-Systems/PI-RADS, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=CC506C96D17BAC131F58382ADBCEE8B8, build_uid=b155ae32-8f6b-4238-a202-ea5d55d30e0f, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID36b9eb48-cb01-4b1f-921a-a2975b226734
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2787
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=PI-RADS (Prostate Imaging-Reporting and Data System) brukes av radiologer for å evaluere hvor sannsynlig det er at et mistenkelig område er klinisk signifikant kreft. PI-RADS rangeres fra 1 (mest sannsynlig ikke kreft) til 5 (svært mistenkelig). , archetypeConceptComment=null, otherContributors=Martine Louise Nalum , originalLanguage=nb, translators=
 • English: Bjørn Næss, DIPS AS, bna@dips.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=PI-RADS, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • 1 [Svært lav (klinisk signifikant kreft er svært usannsynlig å være tilstede)]
  • 2 [Lav (klinisk signifikant kreft er usannsynlig å være tilstede)]
  • 3 [Middels (tilstedeværelsen av klinisk signifikant kreft er tvetydig)]
  • 4 [Høy (klinisk signifikant kreft er sannsynligvis tilstede)]
  • 5 [Svært høy (klinisk signifikant kreft er høyst sannsynlig tilstede)]
  • Ukjent [*]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=PI-RADS, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • 1 [Svært lav (klinisk signifikant kreft er svært usannsynlig å være tilstede)]
  • 2 [Lav (klinisk signifikant kreft er usannsynlig å være tilstede)]
  • 3 [Middels (tilstedeværelsen av klinisk signifikant kreft er tvetydig)]
  • 4 [Høy (klinisk signifikant kreft er sannsynligvis tilstede)]
  • 5 [Svært høy (klinisk signifikant kreft er høyst sannsynlig tilstede)]
  • Ukjent [*]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]