ARCHETYPE Oocytt prøvemateriale (openEHR-EHR-CLUSTER.oocyte_specimen.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.oocyte_specimen.v1
ConceptOocytt prøvemateriale
DescriptionFor å registrere detaljert informasjon om en eller flere uthentede oocytter.
UseBrukes for å registrere detaljert informasjon om en eller flere uthentede oocytter. Denne arketypen er designet for å registrere mer spesifikke detaljer om oocytter som hentes ut i forbindelse med assistert befruktning, og kan bli nøstet i "Ytterligere detaljer" SLOTet i arketypen CLUSTER.specimen (Prøvemateriale).
PurposeFor å registrere detaljert informasjon om en eller flere uthentede oocytter.
ReferencesAshford, P., et al., Standard terminology for reproductive tissue and cell products for use in ART. Human Reproduction Open, 2019. 2019(2): p. hoz005.
Copyright© openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Liv Laugen
Organisasjon: Oslo University Hospital, Norway
E-post: liv.laugen@ous-hf.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-10-27
Other Details LanguageForfatternavn: Liv Laugen
Organisasjon: Oslo University Hospital, Norway
E-post: liv.laugen@ous-hf.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-10-27
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Ashford, P., et al., Standard terminology for reproductive tissue and cell products for use in ART. Human Reproduction Open, 2019. 2019(2): p. hoz005., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=6C797833C7957A2EABA9EBE43718B88D, build_uid=14ac6143-7720-43e4-9799-7b3ba2745e48, revision=1.0.0}
Keywordsmeiose, metafase, germinal vesicle, GV, ivf, assistert reproduksjon, inseminasjon, bioprøve
Lifecyclepublished
UIDd6e883be-d76c-457d-b247-95dbe43936e7
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2777
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=For å registrere detaljert informasjon om en eller flere uthentede oocytter., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Peter Fedorcsak, University of Oslo, Norway (openEHR Editor)
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, liv.laugen@ous-hf.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Modenhet av oocytt, description=Kjernens status i oocytten etter fjerning av cumulus-corona radiata celler., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Metafase 2 [ [Oocytt i metafase 2 (M2) av den meiotiske celledelingen.]
   • Meiose 1 [Oocytt i meiose 1.]
   • Germinal vesikkel [Oocytt med en intakt kjerne, germinal vesikkel (GV), i profase 1 av den meiotiske celledelingen.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Modenhet av oocytt, description=Kjernens status i oocytten etter fjerning av cumulus-corona radiata celler., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Metafase 2 [ [Oocytt i metafase 2 (M2) av den meiotiske celledelingen.]
   • Meiose 1 [Oocytt i meiose 1.]
   • Germinal vesikkel [Oocytt med en intakt kjerne, germinal vesikkel (GV), i profase 1 av den meiotiske celledelingen.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]