ARCHETYPE Biologisk prøve sammendrag - sæd (openEHR-EHR-EVALUATION.biospecimen_summary-semen.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.biospecimen_summary-semen.v0
ConceptBiologisk prøve sammendrag - sæd
DescriptionSammendrag eller persistent informasjon om en sædprøve.
UseBrukes til å registrere sammendrag eller persistent registrering av det biologiske prøvematerialet sædveske (semen). Denne arketypen er designet for å registrere detaljer om innsamling (prøvetakning), lagring, håndtering, bruk eller destruering av en sædprøve, spesielt ved assistert befruktning. Detaljer om sædprøven, inkludert tidspunkt for prøvetakning/innsamling, kan registreres ved å bruke arketypen CLUSTER.specimen (Prøvemateriale) i 'Prøvematerialdetaljer'-SLOTet. Detaljer om lagring av sædprøven kan registreres ved å bruke CLUSTER.specimen_container (Prøvebeholder) og CLUSTER.biobank (Biologisk lager/biobank) i 'Lagringsdetaljer'-SLOTet.
PurposeFor å registrere et sammendrag eller vedvarende registrering hvor prøvemateriale er sæd.
ReferencesAvgrenet fra: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.6043

Ashford, P., et al., Standard terminology for reproductive tissue and cell products for use in ART. Human Reproduction Open, 2019. 2019(2): p. hoz005.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2022-02-09
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2022-02-09
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.6043 Ashford, P., et al., Standard terminology for reproductive tissue and cell products for use in ART. Human Reproduction Open, 2019. 2019(2): p. hoz005., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=CA39BC8C3A69DF0536DBA532B24376C8, build_uid=c85a7a4f-08d3-4058-8ce1-003810b25c9c, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=0.0.1-alpha}
Keywordsivf, assistert reproduksjon, sperm, sæd, testikler, bioprøve, semen, vev
Lifecyclein_development
UIDc4d3214d-ee07-437c-afd6-bbe367ebee67
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2776
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendrag eller persistent informasjon om en sædprøve., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Peter Fedorcsak, University of Oslo, Norway (openEHR Editor)
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=
 • German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
 • Norwegian Bokmål: Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, liv.laugen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da det sammendraget for det biologiske prøvematerialet sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Tilleggsinformasjon som kan være nødvendig for å dokumentere lokal kontekst, eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: lokal informasjon eller ytterligere metadata for tilpasning til FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Biologisk prøveID, description=En unik identifikator for det biologiske prøvematerialet., comment=For eksempel: SEC-ID (The Single European Code) for vev og celleprodukter, brukt i blant annet i reproduksjonsmedisinsk behandling., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003.1], code=at0003.1, itemType=ELEMENT, level=2, text=Biologisk prøvetype, description=Type av celler eller vev som er innsamlet/høstet., comment=For eksempel: hud (for transplantasjon); sæd (for lagring og donasjon)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kategori, description=Kategorien til det biologiske prøvematerialet., comment=For eksempel: Normal/unormal; eller tumor/peritumoralt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av det biologiske prøvemateriale., comment=For eksempel, informasjon om hvordan prøven ble tatt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Behandling, description=Fritekstbeskrivelse av håndteringen av det biologiske prøvematerialet før konservering, inkludert klinisk behandling., comment=Det er mulig å koble dette dataelementet til en ACTION.procedure i den elektroniske pasientjournalen for å registrere spesifikke detaljer om den kliniske prosedyren og tidspunkt den ble utført., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for preservering, description=Dato/tid da det biologiske prøvematerialet ble preservert/konservert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type preservering, description=Teknikken som ble brukt til å preservere/konservere det biologiske prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=2, text=Prøvematerialdetaljer, description=Detaljer om det biologiske prøvematerialet., comment=For eksempel: prøvetakningsdato og tid., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v2 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for lagring, description=Dato/tid da det biologiske prøvematerialet ble lagret/arkivert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=2, text=Lagringsdetaljer, description=Detaljer om lagringen av det biologiske prøvematerialet., comment=For eksempel: detaljer om prøvebeholderen og biobanken hvor det biologiske prøvematerialet er lagret., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.biobank_storage.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.biobank_storage.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Avhending/disponering, description=Den endelige avslutningen/disponeringen av det biologiske prøvematerialet., comment=Vanligvis involverer dette at det biologiske prøvematerialet er brukt, donert eller destruert., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Avhending/disponering dato, description=Dato og tid da det biologiske prøvematerialet ble benyttet/disponert. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utløpsdato, description=Dato for holdbarheten til det biologiske prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om det biologiske prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentarer om det biologiske materialet som ikke passer i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0.3], code=at0.3, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spermieinnhenting, description=Metoden som er brukt for å fremskaffe spermier/sædceller., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Ejakulasjon [Spermier/sædceller fremskaffet fra ejakulat.]
  • Epididymal aspirat [Spermier/sædceller fremskaffet ved aspirasjon fra bitestikel.]
  • Testikkelaspirat [Spermier/sædceller fremskaffet ved perkutan aspirasjon fra testis.]
  • Testikkelbiopsi [Spermier/sædceller fremskaffet ved en testisbiopsi.]
  • Ukjent [Anskaffelsesmetode er ikke spesifisert, eller det er ikke aktuelt.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0.9], code=at0.9, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sædpreparering, description=Forbehandling av spermiene/sædcellene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Uvasket [Ubehandlet ejakulat/sæd.]
  • Vasket [Ejakulatet/sæden er vasket ved sentrifugering i en bufferløsning.]
  • Preparert [Levedyktige spermier har blitt isolert fra annet innhold i sædvæsken.]
  • Ukjent [Ingen informasjon om preparering av spermiene er gitt, eller det er ikke aktuelt.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null]], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0013], code=at0013, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da det sammendraget for det biologiske prøvematerialet sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Tilleggsinformasjon som kan være nødvendig for å dokumentere lokal kontekst, eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: lokal informasjon eller ytterligere metadata for tilpasning til FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]