ARCHETYPE Biologisk prøve sammendrag - embryo (openEHR-EHR-EVALUATION.biospecimen_summary-embryo.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.biospecimen_summary-embryo.v0
ConceptBiologisk prøve sammendrag - embryo
DescriptionSammendrag eller persistent informasjon om en eller flere zygoter eller embryoer.
UseBrukes for å registrere et sammendrag eller vedvarende registrering om en eller flere zygoter eller embryoer. Denne arketypen er designet for å registrere detaljer om innsamling (prøvetakning), lagring, håndtering, bruk eller destruering av zygoter eller embryoer ved assistert befruktning. Detaljer om den biologiske prøven, inkludert tidspunkt for prøvetakning/innsamling, kan registreres ved å bruke arketypen CLUSTER.specimen (Prøvemateriale) i 'Prøvematerialdetaljer'-SLOTet. Detaljer om lagring av prøven kan registreres ved å bruke CLUSTER.specimen_container (Prøvebeholder) og CLUSTER.biobank (Biologisk lager/biobank) i 'Lagringsdetaljer'-SLOTet.
PurposeFor å registrere et sammendrag eller vedvarende registrering om en eller flere zygoter eller embryoer.
ReferencesAvgrenet fra: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.6042

Ashford, P., et al., Standard terminology for reproductive tissue and cell products for use in ART. Human Reproduction Open, 2019. 2019(2): p. hoz005.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2022-02-09
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2022-02-09
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.6042 Ashford, P., et al., Standard terminology for reproductive tissue and cell products for use in ART. Human Reproduction Open, 2019. 2019(2): p. hoz005., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=CE0E8C054752E25F4FD9E558B12889DA, build_uid=7a5d55b2-7a90-4f7e-ab3c-12e59f013d99, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=0.0.1-alpha}
Keywordsivf, assistert reproduksjon, zygote, embryo, morula, blastocyst, bioprøve
Lifecyclein_development
UIDfc0aa485-6c4e-4945-bc79-63e0e3a15a9d
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2775
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendrag eller persistent informasjon om en eller flere zygoter eller embryoer., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Peter Fedorcsak, University of Oslo, Norway (openEHR Editor)
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
Norwegian Bokmål: Liv Laugen, Peter Fedorcsak, ​Oslo University Hospital, Norway, University of Oslo, liv.laugen@ous-hf.no, peterfe@uio.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={content=[], credentials=[], ism_transition=[], provider=[], activities=[], contacts=[], other_participations=[], items=[], events=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Biologisk prøveID, description=En unik identifikator for det biologiske prøvematerialet., comment=For eksempel: SEC-ID (The Single European Code) for vev og celleprodukter, brukt i blant annet i reproduksjonsmedisinsk behandling., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003.1], code=at0003.1, itemType=ELEMENT, level=2, text=Biologisk prøvetype, description=Type av celler eller vev som er innsamlet/høstet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kategori, description=Kategorien til det biologiske prøvematerialet., comment=For eksempel: Normal/unormal; eller tumor/peritumoralt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av det biologiske prøvemateriale., comment=For eksempel, informasjon om hvordan prøven ble tatt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Behandling, description=Fritekstbeskrivelse av håndteringen av det biologiske prøvematerialet før konservering, inkludert klinisk behandling., comment=Det er mulig å koble dette dataelementet til en ACTION.procedure i den elektroniske pasientjournalen for å registrere spesifikke detaljer om den kliniske prosedyren og tidspunkt den ble utført., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for preservering, description=Dato/tid da det biologiske prøvematerialet ble preservert/konservert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type preservering, description=Teknikken som ble brukt til å preservere/konservere det biologiske prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=2, text=Prøvematerialdetaljer, description=Detaljer om det biologiske prøvematerialet., comment=For eksempel: prøvetakningsdato og tid., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v2 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for lagring, description=Dato/tid da det biologiske prøvematerialet ble lagret/arkivert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=2, text=Lagringsdetaljer, description=Detaljer om lagringen av det biologiske prøvematerialet., comment=For eksempel: detaljer om prøvebeholderen og biobanken hvor det biologiske prøvematerialet er lagret., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.biobank_storage.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.biobank_storage.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Avhending/disponering, description=Den endelige avslutningen/disponeringen av det biologiske prøvematerialet., comment=Vanligvis involverer dette at det biologiske prøvematerialet er brukt, donert eller destruert., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Avhending/disponering dato, description=Dato og tid da det biologiske prøvematerialet ble benyttet/disponert. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utløpsdato, description=Dato for holdbarheten til det biologiske prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om det biologiske prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentarer om det biologiske materialet som ikke passer i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0.3], code=at0.3, itemType=ELEMENT, level=2, text=Embryo utviklingsstadie, description=Utviklingsstadiet til embryoet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Delingsstadie [Embryoutvikling mellom to-cellestadium og opp til, men ikke inkludert, morulastadiet.]
  • Morula [Embryo under kompaktering, typisk 4 dager etter inseminasjon eller ICSI.]
  • Blastocyst [Embryo på blastocyststadiet inneholder et væskefylt hulrom, et ytre lag med celler og en indre gruppe celler, vanligvis på dag 5–6 etter inseminering.]
  • Ukjent [Ingen informasjon om embryo utviklingsstadie er gitt, eller det er ikke aktuelt.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0.8], code=at0.8, itemType=ELEMENT, level=2, text=Embryo dag, description=Nummer på dagen etter inseminering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Dag 1 [Embryo på dag 1 etter inseminering.]
 • Dag 2 [Embryo på dag 2 etter inseminering.]
 • Dag 3 [Embryo på dag 3 etter inseminering.]
 • Dag 4 [Embryo på dag 4 etter inseminering.]
 • Dag 5 [Embryo på dag 5 etter inseminering.]
 • Dag 6 [Embryo på dag 6 etter inseminering.]
 • Dag 7 [Embryo på dag 7 etter inseminering.]
 • Ukjent [Ingen informasjon om dag etter inseminering er gitt, eller det er ikke aktuelt.]
, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da det sammendraget for det biologiske prøvematerialet sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Tilleggsinformasjon som kan være nødvendig for å dokumentere lokal kontekst, eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: lokal informasjon eller ytterligere metadata for tilpasning til FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], description=[], context=[], capabilities=[], source=[], relationships=[], target=[], state=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0013], code=at0013, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da det sammendraget for det biologiske prøvematerialet sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Tilleggsinformasjon som kan være nødvendig for å dokumentere lokal kontekst, eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: lokal informasjon eller ytterligere metadata for tilpasning til FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]