ARCHETYPE Prøvematerialesammendrag (openEHR-EHR-EVALUATION.specimen_summary.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.specimen_summary.v1
ConceptPrøvematerialesammendrag
DescriptionSammendrag eller persistent informasjon om et prøvemateriale.
UseBrukes for å registrere sammendrag eller persistent informasjon om bruk og oppbevaring av et prøvemateriale inntil endelig disponering. Bruk inkluderer, men er ikke begrenset til: - oocytter, zygoter, embryoer eller sæd ved assistert reproduksjon; - autolog hudtransplantasjon; - prøvemateriale fiksert i formalin og støpt i parafin (FFPE) og - histopatologiske objektglass. Detaljer om prøvematerialet inkludert prøvemateriale type, beskrivelse, type fixative, kan registreres ved å bruke arketypen CLUSTER.specimen (Prøvemateriale) i 'Prøvematerialdetaljer'-SLOTet.
PurposeFor å registrere sammendrag eller persistent informasjon om bruk og oppbevaring av et prøvemateriale inntil endelig disponering.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2022-01-25
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2022-01-25
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=39A30A60B0ACE199A7C0EC7D8B614924, build_uid=d6816ae4-6291-4745-a36a-e433b08b3758, revision=1.0.0}
Keywordsbiobank, biologisk prøve, bioprøve, biovæske, biopsi, assistert reproduksjon, sperm, sæd, ovarier, testikkel, oocytt, zygot, embryo, blastocytt, vev, blod, celleprøve, DTC, TMA, FFPE, PBMC, BMMC, Leukopak, DTC, cytologi, bakteriekultur, genbank, preparat, vev, PCR
Lifecyclepublished
UIDe3fc8bcd-09fc-4eca-b7df-7943cb1ce100
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2774
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendrag eller persistent informasjon om et prøvemateriale., archetypeConceptComment=For eksempel en innhøstet oocytt, en sædprøve eller vevsgraft., otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ivar Berge, Oslo Universitetssykehus, Norway
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway
Samanta Dallagnese, Private Office, Brazil
Peter Fedorcsak, University of Oslo, Norway (openEHR Editor)
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Shaileshkumar Patel, Government Medical College Surat, India
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway
Andre Smitt-Ingebretsen, Sørlandet sykehus HF, Norway
Frode Stenvik, Helse Sør-Øst, Norway
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ina Wille, Helse-Vest RHF, Norway, originalLanguage=en, translators=
  • German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
  • Norwegian Bokmål: Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Oslo universitetssykehus, liv.laugen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prøvematerialeetikett, description=Navn, type eller etikett på prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstlig beskrivelse av prøvemateriale., comment=For eksempel: årsaken til lagringen av prøvematerialet, hvorfor prøvematerialet ble samlet inn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Lagret prøvematerialeID, description=En unik identifikator for prøvematerialet., comment=For eksempel: SEC-ID (The Single European Code) for vev og celleprodukter, brukt i blant annet i reproduksjonsmedisinsk behandling., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Identifikator
  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Lagring startet, description=Dato/tid da prøvematerialet ble lagret/arkivert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=2, text=Prøvematerialdetaljer, description=Detaljer om prøvematerialet., comment=For eksempel: type prøvemateriale, dato og tid for prøvetakning, prosessdetaljer og preservering av prøvematerialet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0022], code=at0022, itemType=CLUSTER, level=2, text=Bruk, description=Detaljer om bruken av prøvematerialet., comment=For å registrere bruken av hele eller deler av prøvematerialet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0022]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=3, text=Årsak til bruk, description=Årsaken til bruken av prøvematerialet., comment=For eksempel: inseminasjon, kontrollprøve, prøvemateriale til forskningsprosjekt ID5454., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0022]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dato for bruk, description=Dato og tid for når prøvematerialet ble brukt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0022]/items[at0026], code=at0026, itemType=SLOT, level=3, text=Mengde brukt, description=Hvor mye prøvemateriale som ble brukt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_measurements.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0022]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=3, text=Antall brukt, description=Antall enheter som ble brukt., comment=For eksempel: antall strå, embryoer, objektglass, prøvetakningsrør., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0022]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=3, text=Bruk kommentar, description=Kommentar rundt bruken av prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=2, text=Restmengde, description=Restmengden av prøvematerialet som er tilgjengelig for bruk., comment=Hvis det ikke er brukt noe av prøvematerialet vil dette være lik mengden prøvemateriale som er samlet inn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_measurements.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall gjenværende, description=De gjenværende enhetene av prøvematerialet som er tilgjengelig for bruk., comment=For eksempel: gjenværende antall strå, embryoer, prøvetakningsrør., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utløpsdato, description=Den siste datoen prøvematerialet kan benyttes., comment=Utløpsdato som refererer til kvaliteten til prøvematerialet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=2, text=Juridisk utløpsdato, description=Den siste datoen prøvematerialet kan benyttes basert på en juridisk utløpsdato., comment=For eksempel: det er kun gitt samtykke til bruk av prøvematerialet frem til en bestemt dato., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Disponeringsårsak, description=Årsaken til avhending/disponering av prøvematerialet., comment=For eksempel: utløpsdato, lovregulering, tilbaketrekking av samtykket, kvalitetsproblemer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Disponeringsdato, description=Dato og tid da prøvematerialet ble disponert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=2, text=Biobank plassering, description=Detaljer om biobank/lageret til prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prøvemateriale lagerplass, description=Oppbevaringsstedet for prøvematerialet i biobanken/organisasjonen., comment=For eksempel: "tank-1, kanister-2, etasje-1, goblet-4, boks-3", "P-1-3-4-150" eller coordinatene "R3-C2". Dette dataelementet har 0..* forekomster for å tillatte registrering av separate posisjoner eller koordinater i et lagringshirarki., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentarer om prøvematerialet som ikke passer i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da sammendraget for prøvematerialet sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Tilleggsinformasjon som kan være nødvendig for å dokumentere lokal kontekst, eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: lokal informasjon eller ytterligere metadata for tilpasning til FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0013], code=at0013, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da sammendraget for prøvematerialet sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Tilleggsinformasjon som kan være nødvendig for å dokumentere lokal kontekst, eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: lokal informasjon eller ytterligere metadata for tilpasning til FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]