ARCHETYPE Prøvematerialesammendrag (openEHR-EHR-EVALUATION.specimen_summary.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.specimen_summary.v0
ConceptPrøvematerialesammendrag
DescriptionSammendrag eller persistent informasjon om et prøvemateriale.
UseBrukes for å registrere sammendrag eller persistent informasjon om bruk og oppbevaring av et prøvemateriale inntil endelig disponering. Bruk inkluderer, men er ikke begrenset til: - oocytter, zygoter, embryoer eller sæd ved assistert reproduksjon; - autolog hudtransplantasjon; - prøvemateriale fiksert i formalin og støpt i parafin (FFPE) og - histopatologiske objektglass. Detaljer om prøvematerialet inkludert prøvemateriale type, beskrivelse, type fixative, kan registreres ved å bruke arketypen CLUSTER.specimen (Prøvemateriale) i 'Prøvematerialdetaljer'-SLOTet.
PurposeFor å registrere sammendrag eller persistent informasjon om bruk og oppbevaring av et prøvemateriale inntil endelig disponering.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2022-01-25
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2022-01-25
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=7BB6511A453BD616A8E1BD4F013E1063, build_uid=1e0fe571-4adb-4ac0-bafd-9331852fc366, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsbiobank, biologisk prøve, bioprøve, biovæske, biopsi, assistert reproduksjon, sperm, sæd, ovarier, testikkel, oocytt, zygot, embryo, blastocytt, vev, blod, celleprøve, DTC, TMA, FFPE, PBMC, BMMC, Leukopak, DTC, cytologi, bakteriekulture, genbank, preparat, vev
Lifecyclein_development
UID9e9a4bf1-4e06-48b0-9c39-57894d825d39
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2774
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendrag eller persistent informasjon om et prøvemateriale., archetypeConceptComment=For eksempel en innhøstet oocytt, en sædprøve eller vevsgraft., otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Peter Fedorcsak, University of Oslo, Norway (openEHR Editor)
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
Norwegian Bokmål: Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, liv.laugen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prøvematerialeetikett, description=Navn, type eller etikett på prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av det biologiske prøvemateriale., comment=For eksempel, årsaken til lagringen av prøvematerialet, hvorfor prøvematerialet ble samlet inn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Lagret prøvematerialeID, description=En unik identifikator for prøvematerialet., comment=For eksempel: SEC-ID (The Single European Code) for vev og celleprodukter, brukt i blant annet i reproduksjonsmedisinsk behandling., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Identifikator
  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Lagring startet, description=Dato/tid da prøvematerialet ble lagret/arkivert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=2, text=Prøvematerialdetaljer, description=Detaljer om prøvematerialet., comment=For eksempel: type prøvemateriale, dato og tid for prøvetakning, prosessdetaljer og preservering av prøvematerialet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0022], code=at0022, itemType=CLUSTER, level=2, text=Bruk, description=Detaljer om bruken av prøvematerialet., comment=For å registrere bruken av hele eller deler av prøvematerialet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0022]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=3, text=Årsak til bruk, description=Årsaken til bruken av prøvematerialet., comment=For eksempel: inseminasjon, kontrollprøve, prøvemateriale til forskningsprosjekt ID5454., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0022]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dato for bruk, description=Dato og tid for når prøvematerialet ble brukt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0022]/items[at0026], code=at0026, itemType=SLOT, level=3, text=Mengde brukt, description=Hvor mye prøvemateriale som ble brukt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_measurements.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0022]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=3, text=Antall brukt, description=Antall enheter som ble brukt., comment=For eksempel: antall strå, embryoer, objektglass, prøvetakningsrør., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0022]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=3, text=Bruk kommentar, description=Kommentar rundt bruken av prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=2, text=Restmengde, description=Restmengden av prøvematerialet som er tilgjengelig for bruk., comment=Hvis det ikke er brukt noe av prøvematerialet vil dette være lik mengden prøvemateriale som er samlet inn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_measurements.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall gjenværende, description=De gjenværende enhetene av prøven som er tilgjengelig for bruk., comment=For eksempel: gjenværende antall strå, embryoer, prøvetakningsrør., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utløpsdato, description=Den siste datoen prøven kan benyttes., comment=Dette elementet er laget gjentagende for å gjøre det mulig å registrere forskjellige typer utløpsdatoer, for eksempel: utløpsdato som refererer til kvalitet (overstiger forventet holdbarhet) og utløpsdato i henhold til loven., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Disponeringsårsak, description=Årsaken til avhending/disponering av prøvematerialet., comment=For eksempel: utløpsdato, lovregulering, tilbaketrekking av samtykket, kvalitetsproblemer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Disponeringsdato, description=Dato og tid da prøvematerialet ble disponert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=2, text=Biobank plassering, description=Detaljer om biobank/lageret til prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prøvemateriale lagerplass, description=Oppbevaringsstedet for prøvematerialet i biobanken/organisasjonen., comment=For eksempel: "tank-1, kanister-2, etasje-1, goblet-4, boks-3", "P-1-3-4-150" eller coordinatene "R3-C2". Dette dataelementet har 0..* forekomster for å tillatte registrering av separate posisjoner eller koordinater i et lagringshirarki., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentarer om det prøvematerialet som ikke passer i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da sammendraget for prøvematerialet sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Tilleggsinformasjon som kan være nødvendig for å dokumentere lokal kontekst, eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: lokal informasjon eller ytterligere metadata for tilpasning til FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0013], code=at0013, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da sammendraget for prøvematerialet sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Tilleggsinformasjon som kan være nødvendig for å dokumentere lokal kontekst, eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: lokal informasjon eller ytterligere metadata for tilpasning til FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]