ARCHETYPE Biologisk prøvemateriale sammendrag (openEHR-EHR-EVALUATION.biospecimen_summary.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.biospecimen_summary.v0
ConceptBiologisk prøvemateriale sammendrag
DescriptionSammendrag eller persistent informasjon om et humant biologisk prøvemateriale, som for eksempel kroppsvæsker, vev, celler, eller annet materiale, som er innhentet vha. prøvetakning eller høsting.
UseBrukes til å registrere sammendrag eller persistent registrering av et humant biologisk prøvemateriale, fra tidspunktet for innsamling eller prøvetakning til bruk/destruering. Denne arketypen er designet for å registrere detaljer om innsamling, lagring, håndtering, bruk eller destruering av kroppsevæsker, celler eller vev. Bruk inkluderer, men er ikke begrenset til: - oocytter, zygoter, embryoer eller sæd ved assistert reproduksjon; og - autolog hudtransplantasjon. Detaljer om den biologiske prøven, inkludert tidspunkt for prøvetakning/innsamling, kan registreres ved å bruke arketypen CLUSTER.specimen (Prøvemateriale) i 'Prøvematerialdetaljer'-SLOTet. Detaljer om lagring av den biologiske prøven kan registreres ved å bruke CLUSTER.specimen_container (Prøvebeholder) og CLUSTER.biobank (Biologisk lager/biobank) i 'Lagringsdetaljer'-SLOTet.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere blodgivning. Bruk arketyper spesielt laget til dette formålet.
PurposeFor å registrere et sammendrag eller vedvarende registrering om et humant biologisk prøvemateriale.
ReferencesAvgrenet fra: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.6013

Ashford, P., et al., Standard terminology for reproductive tissue and cell products for use in ART. Human Reproduction Open, 2019. 2019(2): p. hoz005.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2022-01-25
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2022-01-25
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.6013 Ashford, P., et al., Standard terminology for reproductive tissue and cell products for use in ART. Human Reproduction Open, 2019. 2019(2): p. hoz005., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=8477774EFD023433426BA366ADED08EE, build_uid=3826e6b5-400b-487b-bb44-ac7f4b1c91ca, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsivf, assistert reproduksjon, sperm, sæd, testikler, overier, oocytt, zygot, embryo, blastocytt, bioprøve, celleprøve, biopsier
Lifecyclein_development
UID0986fe8f-a38a-4532-b131-795fbbd64182
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2774
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendrag eller persistent informasjon om et humant biologisk prøvemateriale, som for eksempel kroppsvæsker, vev, celler, eller annet materiale, som er innhentet vha. prøvetakning eller høsting., archetypeConceptComment=For eksempel en innhøstet oocytt, en sædprøve eller vevsgraft., otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Peter Fedorcsak, University of Oslo, Norway (openEHR Editor)
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
Norwegian Bokmål: Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, liv.laugen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={description=[], target=[], contacts=[], source=[], capabilities=[], relationships=[], details=[], activities=[], events=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Biologisk prøveID, description=En unik identifikator for det biologiske prøvematerialet., comment=For eksempel: SEC-ID (The Single European Code) for vev og celleprodukter, brukt i blant annet i reproduksjonsmedisinsk behandling., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Identifikator
  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Biologisk prøvetype, description=Type av kroppsvæsker, vev, celler, eller annet materiale som er innsamlet/høstet., comment=For eksempel: hud (for transplantasjon); sæd (for lagring og donasjon). Koding av den biologiske prøvetypen med en terminologi er foretrukket, dersom mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kategori, description=Kategorien til det biologiske prøvematerialet., comment=For eksempel: Normal/unormal; eller tumor/peritumoralt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av det biologiske prøvemateriale., comment=For eksempel, informasjon om hvordan prøven ble tatt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Behandling, description=Fritekstbeskrivelse av håndteringen av det biologiske prøvematerialet før konservering, inkludert klinisk behandling., comment=Det er mulig å koble dette dataelementet til en ACTION.procedure i den elektroniske pasientjournalen for å registrere spesifikke detaljer om den kliniske prosedyren og tidspunkt den ble utført., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for preservering, description=Dato/tid da det biologiske prøvematerialet ble preservert/konservert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type preservering, description=Teknikken som ble brukt til å preservere/konservere det biologiske prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=2, text=Prøvematerialdetaljer, description=Detaljer om det biologiske prøvematerialet., comment=For eksempel: prøvetakningsdato og tid., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for lagring, description=Dato/tid da det biologiske prøvematerialet ble lagret/arkivert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=2, text=Lagringsdetaljer, description=Detaljer om lagringen av det biologiske prøvematerialet., comment=For eksempel: detaljer om prøvebeholderen og biobanken hvor det biologiske prøvematerialet er lagret., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.biobank_storage.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.biobank_storage.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Avhending/disponering, description=Den endelige avslutningen/disponeringen av det biologiske prøvematerialet., comment=Vanligvis involverer dette at det biologiske prøvematerialet er brukt, donert eller destruert., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Avhending/disponering dato, description=Dato og tid da det biologiske prøvematerialet ble benyttet/disponert. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utløpsdato, description=Dato for holdbarheten til det biologiske prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om det biologiske prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentarer om det biologiske materialet som ikke passer i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], items=[], state=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da det sammendraget for det biologiske prøvematerialet sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Tilleggsinformasjon som kan være nødvendig for å dokumentere lokal kontekst, eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: lokal informasjon eller ytterligere metadata for tilpasning til FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], context=[], credentials=[], content=[], other_participations=[], ism_transition=[], provider=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0013], code=at0013, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da det sammendraget for det biologiske prøvematerialet sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Tilleggsinformasjon som kan være nødvendig for å dokumentere lokal kontekst, eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: lokal informasjon eller ytterligere metadata for tilpasning til FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]