ARCHETYPE Fosterbiometri (openEHR-EHR-OBSERVATION.fetal_biometry.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.fetal_biometry.v1
ConceptFosterbiometri
DescriptionMålinger av av et embryo eller foster gjort ved ultralyd og doppler.
UseBruk for å registrere målinger av av et embryo eller foster gjort ved ultralyd og doppler. Denne arketypen ble utviklet som en komponent i en bildediagnostisk undersøkelse, og må bli lagt til i et templat sammen med OBSERVATION.imaging_exam_result (Bildediagnostisk svar) og gruppen av CLUSTER-arketyper som omhandler Bildediagnostiske undersøkelser.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere direkte målinger av et barn. Bruk OBSERVATION.height (Høyde/Lengde), OBSERVATION.head_circumference (Hodeomkrets), OBSERVATION.body_segment_length (Kroppsmåling - lengde) and OBSERVATION.body_weight (Kroppsvekt) for slike målinger. Skal ikke brukes til å registrere informasjon om gestasjonssekk. Bruk arketypen CLUSTER.imaging_exam-gestational_sac (Bildediagnostisk undersøkelse - gestasjonssekk) for dette formålet.
PurposeFor å registrere målinger av av et embryo eller foster gjort ved ultralyd og doppler.
ReferencesRadiopaedia [Internet]. Radiopaedia.org; 2005-2022. Fetal biometric parameters; [revised 2021 Sep 20; cited 2022 May 25]. Available from: https://radiopaedia.org/articles/fetal-biometric-parameters.

Wong L, Paul E, Murday HK, Fang J, Lavender I, Coombs PR, Teoh M. Biparietal diameter measurements using the outer-to-outer versus outer-to-inner measurement: A question of pedantry? Australas J Ultrasound Med. 2018 Apr 16;21(3):161-168. doi: 10.1002/ajum.12091. PMID: 34760517; PMCID: PMC8409806.

https://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs%20vekst%20Doppler/Biometrihefte.pdf
Copyright© openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-12-14
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-12-14
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Radiopaedia [Internet]. Radiopaedia.org; 2005-2022. Fetal biometric parameters; [revised 2021 Sep 20; cited 2022 May 25]. Available from: https://radiopaedia.org/articles/fetal-biometric-parameters. Wong L, Paul E, Murday HK, Fang J, Lavender I, Coombs PR, Teoh M. Biparietal diameter measurements using the outer-to-outer versus outer-to-inner measurement: A question of pedantry? Australas J Ultrasound Med. 2018 Apr 16;21(3):161-168. doi: 10.1002/ajum.12091. PMID: 34760517; PMCID: PMC8409806. https://helse-bergen.no/seksjon/Kvinneklinikken/Documents/Ultralydkurs%20vekst%20Doppler/Biometrihefte.pdf, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=EFF33E2FEF2AD8A47A98682BE99B3D54, build_uid=93cef5a0-72ce-4f49-9453-2c4cab043f17, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=1.0.0}
Keywordsfoster, embryo, femur, lårben, humerus, overarm, isse, sete, hode, abdomen, ultralyd, svangerskap, antenatal, obstetrisk
Lifecyclepublished
UID9c2e5b1d-9d64-4f24-bfc6-2864be857ba1
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2758
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Målinger av av et embryo eller foster gjort ved ultralyd og doppler., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Randi Brendberg, Helse Nord RHF, Norway
Peter Fedorcsak, University of Oslo, Norway (openEHR Editor)
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Anne Helbig, MD PhD, Oslo University Hospital, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Anjali Kulkarni, Karkinos, India
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Tina Tellum, Oslo Universitetssykehus, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ina Wille, Helse-Vest RHF, Norway, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hode-setelengde (CRL), description=Lengden i en rett linje fra toppen av fosterhodet til nederst på setet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=[SNOMED-CT::276352009 | Crown rump length]
[LOINC::11957-8 | Fetal Crown Rump length US], values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 [in_i]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Biparietal diameter (BPD), description=Den største diameter av et tverrsnitt av fosterets skalle., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=[SNOMED-CT::281688001 | Biparietal diameter]
[LOINC::11820-8 | Fetal Head Diameter.biparietal US], values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 [in_i]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Occipito-frontal diameter (OFD), description=Den maksimale diameter målt fra occipitalbenet til pannebenet i midtlinjen av fosterets skalle., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=[SNOMED-CT::1156893001 | Occipitofrontal diameter of fetal head], values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 [in_i]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hodeomkrets (HC), description=Den lengste distansen rundt fosterets hode., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=[SNOMED-CT::363812007 | Head circumference], values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 [in_i]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Transcerebellar diameter (TCD), description=Den lengste tverrdiameter av fosterets cerebellum., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 [in_i]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=4, text=Interokulær avstand (IOD), description=Avstand fra innerkant til innerkant av øyehulene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 [in_i]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=4, text=Binokulær avstand (BOD), description=Avstanden fra ytterkant til ytterkant av øyehulene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 [in_i]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Abdominalomkrets (AC), description=Lengden rundt fosterets eller embryoets abdomen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=[SNOMED-CT::396552003 | Abdominal circumference], values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 [in_i]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Femurlengde (FL), description=Lengden av lårbenet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=[SNOMED-CT::396551005 | Femur length], values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 [in_i]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Humeruslengde (HL), description=Lengden av overarmsbenet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=[LOINC::11966-9 | Fetal Humerus diaphysis [Length] US], values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 [in_i]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om fosterbiometri som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0016]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målemetode BPD, description=Metoden som er brukt for å måle biparietal diameter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ytre til ytre [I et horisontalt snitt i nivå med thalamus og cavum septi pellucidi mellom ytre skallebenskontur på begge sider.]
 • Ytre til indre [I et horisontalt snitt i nivå med thalamus og cavum septi pellucidi fra probenær ytre skallebenskontur, til probefjern indre skallebenskontur.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0016]/items[at0021], code=at0021, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0016], code=at0016, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0016]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målemetode BPD, description=Metoden som er brukt for å måle biparietal diameter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ytre til ytre [I et horisontalt snitt i nivå med thalamus og cavum septi pellucidi mellom ytre skallebenskontur på begge sider.]
 • Ytre til indre [I et horisontalt snitt i nivå med thalamus og cavum septi pellucidi fra probenær ytre skallebenskontur, til probefjern indre skallebenskontur.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0016]/items[at0021], code=at0021, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]