ARCHETYPE Bildediagnostisk undersøkelse - livmor (openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-uterine_body.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-uterine_body.v0
ConceptBildediagnostisk undersøkelse - livmor
DescriptionFunn eller observasjoner ved bildediagnostisk undersøkelse av livmoren med bruk av radiologiske metoder.
UseBrukes for å registrere en fritekstbeskrivelse, strukturerte detaljer og klinisk tolkning av observerte funn eller observasjoner ved bildediagnostisk undersøkelse av livmoren. Denne arketypen omhandler ikke detaljert informasjon om livmorhalsen. Imidlertid kan arketypen CLUSTER.imaging_exam_cervix (Bildediagnostisk undersøkelse - livmorhals) nøstes inn i denne i SLOT'et "Strukturerte detaljer" dersom det er nødvendig. Denne arketypen ble utviklet til bruk i SLOT'et "Strukturerte funn" i arketypen OBSERVATION.imaging_exam_result (Bildediagnostisk svar), men kan også brukes innen andre ENTRY- og CLUSTER-arketyper der det er klinisk passende. Brukes som et rammeverk hvor andre CLUSTER arketyper kan nøstes i SLOT'et "Strukturerte detaljer" for å registrere ytterligere strukturerte bildefunn for delstrukturer av eggstokk eller andre relevante funn.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere funn utenfor det spesifiserte organ eller kroppsdel. Bruk andre arketyper fra gruppen av CLUSTER.imaging_exam-arketyper for dette. Skal ikke brukes til å registrere funn av livmorhalsen. Bruk CLUSTER.imaging_exam_cervix (Bildediagnostisk undersøkelse - livmorhals) til dette. Skal ikke brukes til å registrere overordnede undersøkelsesfunn, kontekst eller tekniske detaljer relatert til bildeundersøkelsen. Bruk arketypen OBSERVATION.imaging_exam_result (Bildediagnostisk svar) for å registrere for eksempel kommentar om undersøkelseskvalitet, differensialdiagnose og overordnet konklusjon.
PurposeFor å registrere en fritekstbeskrivelse, strukturerte detaljer og klinisk tolkning av observerte funn eller observasjoner ved bildediagnostisk undersøkelse av livmoren.
ReferencesAvgrenet fra: Imaging examination of the uterine body, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2022-05-27]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5914

Abuhamad A, Chaoui R, Jeanty P, Paladini D, Walsh E. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: A Practical Approach [Internet]. The Global Library of Women’s Medicine; 2014 [cited 2021 Dec 21]. 322 p. Available from: https://www.glowm.com/pdf/Ultrasound_in_obstetrics_and_gynecology-chapter11.pdf.

AIUM Practice Parameter for the Performance of an Ultrasound Examination of the Female Pelvis. J Ultrasound Med. 2020 May;39(5):E17-E23. doi: 10.1002/jum.15205. Epub 2020 Mar 9. PMID: 32150295. Available from: https://www.aium.org/resources/guidelines/femalePelvis.pdf.

American Institute of Ultrasound in Medicine; Society for Reproductive Endocrinology and Infertility; American Society of Reproductive Medicine. AIUM practice guideline for ultrasonography in reproductive medicine. J Ultrasound Med. 2009 Jan;28(1):128-37. PMID: 19106372. Available from: https://www.aium.org/resources/guidelines/reproductiveMed.pdf.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-11-24
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-11-24
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Imaging examination of the uterine body, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2022-05-27]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5914 Abuhamad A, Chaoui R, Jeanty P, Paladini D, Walsh E. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: A Practical Approach [Internet]. The Global Library of Women’s Medicine; 2014 [cited 2021 Dec 21]. 322 p. Available from: https://www.glowm.com/pdf/Ultrasound_in_obstetrics_and_gynecology-chapter11.pdf. AIUM Practice Parameter for the Performance of an Ultrasound Examination of the Female Pelvis. J Ultrasound Med. 2020 May;39(5):E17-E23. doi: 10.1002/jum.15205. Epub 2020 Mar 9. PMID: 32150295. Available from: https://www.aium.org/resources/guidelines/femalePelvis.pdf. American Institute of Ultrasound in Medicine; Society for Reproductive Endocrinology and Infertility; American Society of Reproductive Medicine. AIUM practice guideline for ultrasonography in reproductive medicine. J Ultrasound Med. 2009 Jan;28(1):128-37. PMID: 19106372. Available from: https://www.aium.org/resources/guidelines/reproductiveMed.pdf., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=E31266A1582D5A0724C10FEFA6A6444A, build_uid=c62679e5-5349-4478-a217-d9d6a46fc746, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID9c6caefc-e047-40bd-9aa9-0fb9e499c228
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2757
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Funn eller observasjoner ved bildediagnostisk undersøkelse av livmoren med bruk av radiologiske metoder., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital
Liv Laugen, Oslo University Hospital
Peter Fedorcsak, Oslo University Hospital, originalLanguage=en, translators=
 • German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
 • Norwegian Bokmål: Peter Fedorcsak, Vebjørn Arntzen, Marit Alice Venheim, University of Oslo, Oslo University Hospital, Helse Vest IKT, peterfe@uio.no, varntzen@ous-hf.no, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001.1], code=at0001.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Struktur, description=Navn av undersøkt struktur eller område på eller i kroppen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisasjon, description=Identifisering av organ eller kroppsdel., comment=For eksempel en lymfeknutegruppe (Kroppsstruktur) som er funnet i "Høyre aksille" (Anatomisk lokalisasjon). Det er ønskelig å kode "Anatomisk lokalisasjon" med en terminologi, som SNOMED CT. Dersom den anatomiske lokalisasjonen er fullt ut angitt i elementet "Kroppsstruktur" er det ikke nødvendig å bruke "Anatomisk lokalisasjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert anatomisk lokalisasjon, description=Strukturerte detaljer om organ eller kroppsdel., comment=For eksempel detaljert om en relativ anatomisk lokalisasjon, som "2 cm distalt for appendix". Dersom den nøyaktige eller relative anatomiske lokalisasjonen er fullt ut angitt i elementet "Kroppsstruktur" er det ikke nødvendig å bruke "Strukturert anatomisk lokalisasjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Funn, description=Fritekstlig beskrivelse av funn eller observasjoner på bilder tatt under denne undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om funn eller observasjoner på bilder for det definerte organet eller kroppsdelen, eller om funn eller observasjoner hos tilhørende kroppsstrukturer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-cervix.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-gestational_sac.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-fetus.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-lymph_node_group.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-abnormality-adnexal_mass.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-abnormality.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Resymé, description=Enkeltord, frase eller kortfattet beskrivelse som uttrykker den kliniske betydningen av alle funn og observasjoner for den definerte kroppsstrukturen., comment=Kan også kalles "Tolkning" eller "Inntrykk". For eksempel "Uten anmerkning" eller "Fri væske". Dersom det er nyttig, er det åpent for å kode "Resymé" med en terminologi. Flere svar kan kodes ved at elementet er åpent for å være gjentakende. En beskrivelse i fritektst kan også brukes og kan inneholde en sammenligning med tidligere undersøkelser av samme kroppsstruktur., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn eller observasjoner på bilder av kroppsstrukturen og som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.13], code=at0.13, itemType=ELEMENT, level=1, text=Lengde, description=Livmorens lengde., comment=Som regel måles i midsagittalt, langsgående snitt fra den ytre serosaoverflaten ved fundus til den ytre livmormunnen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.14], code=at0.14, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bredde, description=Livmorens bredde., comment=Som regel måles ved den bredeste utstrekningen i koronal eller tverrsnitt, loddrett over lengden., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.15], code=at0.15, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dybde, description=Livmorens dybde eller høyde., comment=Måle som regel i sagittalt snitt fra fremre vegg til bakre vegg, loddrett over lengden. Kjent også som antero-posterior diameter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.16], code=at0.16, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av endometrium, description=Fritekstbeskrivelse av endometriet., comment=Eksempelvis tykkelse, fokale avvik, ekkomønster, tilstedeværelse og egenskaper av væske eller masser i kaviteten. Bruk elementet CLUSTER.imaging_exam-abnormality nøstet i SLOT'et "Strukturerte detaljer" for å registrere strukturerte detaljer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.17], code=at0.17, itemType=ELEMENT, level=1, text=Endometrietykkelse, description=Den største tykkelsen av endometriet., comment=Kjent også som endometriestripe., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter: >=0.0 mm
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.18], code=at0.18, itemType=ELEMENT, level=1, text=Endometriemønster, description=Beskrivelse av endometriemønster., comment=Eksempelvis homogen eller heterogen, eller ekkomønster som lavekkoisk, isoekkoisk eller hyperekkoisk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.5], code=at0.5, itemType=ELEMENT, level=1, text=Intrauterint svangerskap, description=Tilstedeværelse eller fravær av et intrauterint svangerskap., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tilstede, levende [Intrauterint svangerskap med observert hjerteaktivitet.]
 • Fraværende [Intrauterint svangerskap er ikke sett.]
 • Ubestemmelig [Det er ikke mulig å bestemme om et intrauterint svangerskap er tilstede eller fraværende.]
 • Tilstede, ikke-levende [Intrauterint svangerskap uten observert hjerteaktivitet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.2], code=at0.2, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall graviditeter, description=Antall graviditeter sett., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
  min: >=0

 •  Kodet tekst
  • Enkel [En enkelt graviditet er sett.]
  • Flerling [Mer enn en graviditet er sett.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.3], code=at0.3, itemType=ELEMENT, level=1, text=Korionisitet, description=Antall chorion eller morkaker sett i flerlingsvangerskap., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
  min: >=0

 •  Kodet tekst
  • Monochorion [En chorion eller morkake er sett.]
  • Dichorion [To chorion eller morkaker er sett.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.4], code=at0.4, itemType=ELEMENT, level=1, text=Amnionisitet, description=Antall amnionsekk sett i flerlingsvangerskap., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Monoamnionisk [En amniosekk er sett.]
  • Diamnionisk [To amnionsekker er sett.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.19], code=at0.19, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av myometrium, description=Fritekstbeskrivelse av myometriet., comment=Eksempelvis konturendringer, mønster, masser og cyster, samt symmetri av fremre og bakre områder. Bruk elementet CLUSTER.imaging_exam-abnormality nøstet i SLOT'et "Strukturerte detaljer" for å registrere dette., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.20], code=at0.20, itemType=ELEMENT, level=1, text=Myometriumvegger, description=Beskrivelse av relativ tykkelse for myometriumveggene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Symmetrisk [Myometriumveggene har symmetrisk tykkelse.]
  • Asymmetrisk [Myometriumveggene har ikke symmetrisk tykkelse.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.23], code=at0.23, itemType=ELEMENT, level=1, text=Myometrium tekstur, description=Beskrivelse av teksturen til myometrium., comment=Eksempelvis homogen eller heterogen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.24], code=at0.24, itemType=ELEMENT, level=1, text=Overgangssone, description=Beskrivelse av overgangssone., comment=Eksempelvis regelmessig, avbrutt eller ikke synlig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.37], code=at0.37, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tykkelse av overgangssone, description=Overgangssonens tykkelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter: >=0.0 mm
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.25], code=at0.25, itemType=ELEMENT, level=1, text=Livmorens akse, description=Livmorhalsens akse i forhold til skjedens akse., comment=Kjent også som posisjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Antevertert [Vinkel mellom skjedens og livmorhalsens akse peker fremover.]
 • Aksial [Livmorshalsen og skjedens akse er parallelle.]
 • Retrovertert [Vinkel mellom skjedens og livmorhalsens akse peker bakover.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.29], code=at0.29, itemType=ELEMENT, level=1, text=Livmorens fleksjon, description=Fundus uteri akse i forhold til livmorhalsens akse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Anteflektert [Livmorkroppens akse peker fremover i forhold til livmorhalsens akse.]
 • Retroflektert [Vinkelen mellom livmorkroppens akse og livmorhalsens akse peker bakover.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.32], code=at0.32, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spiral, description=Tilstedeværelse eller fravær av intrauterin spiral., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tilstede [Intrauterin spiral er tilstede.]
 • Fraværende [Intrauterin spiral er ikke tilstede.]
 • Ubestemmelig [Det er ikke mulig å bestemme om intrauterin spiral er tilstede eller ikke.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.36], code=at0.36, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av spiral, description=Fritekstbeskrivelse av intrauterin spiral., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000.1, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001.1], code=at0001.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Struktur, description=Navn av undersøkt struktur eller område på eller i kroppen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisasjon, description=Identifisering av organ eller kroppsdel., comment=For eksempel en lymfeknutegruppe (Kroppsstruktur) som er funnet i "Høyre aksille" (Anatomisk lokalisasjon). Det er ønskelig å kode "Anatomisk lokalisasjon" med en terminologi, som SNOMED CT. Dersom den anatomiske lokalisasjonen er fullt ut angitt i elementet "Kroppsstruktur" er det ikke nødvendig å bruke "Anatomisk lokalisasjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert anatomisk lokalisasjon, description=Strukturerte detaljer om organ eller kroppsdel., comment=For eksempel detaljert om en relativ anatomisk lokalisasjon, som "2 cm distalt for appendix". Dersom den nøyaktige eller relative anatomiske lokalisasjonen er fullt ut angitt i elementet "Kroppsstruktur" er det ikke nødvendig å bruke "Strukturert anatomisk lokalisasjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Funn, description=Fritekstlig beskrivelse av funn eller observasjoner på bilder tatt under denne undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om funn eller observasjoner på bilder for det definerte organet eller kroppsdelen, eller om funn eller observasjoner hos tilhørende kroppsstrukturer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-cervix.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-gestational_sac.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-fetus.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-lymph_node_group.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-abnormality-adnexal_mass.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-abnormality.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Resymé, description=Enkeltord, frase eller kortfattet beskrivelse som uttrykker den kliniske betydningen av alle funn og observasjoner for den definerte kroppsstrukturen., comment=Kan også kalles "Tolkning" eller "Inntrykk". For eksempel "Uten anmerkning" eller "Fri væske". Dersom det er nyttig, er det åpent for å kode "Resymé" med en terminologi. Flere svar kan kodes ved at elementet er åpent for å være gjentakende. En beskrivelse i fritektst kan også brukes og kan inneholde en sammenligning med tidligere undersøkelser av samme kroppsstruktur., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn eller observasjoner på bilder av kroppsstrukturen og som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.13], code=at0.13, itemType=ELEMENT, level=1, text=Lengde, description=Livmorens lengde., comment=Som regel måles i midsagittalt, langsgående snitt fra den ytre serosaoverflaten ved fundus til den ytre livmormunnen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.14], code=at0.14, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bredde, description=Livmorens bredde., comment=Som regel måles ved den bredeste utstrekningen i koronal eller tverrsnitt, loddrett over lengden., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.15], code=at0.15, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dybde, description=Livmorens dybde eller høyde., comment=Måle som regel i sagittalt snitt fra fremre vegg til bakre vegg, loddrett over lengden. Kjent også som antero-posterior diameter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.16], code=at0.16, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av endometrium, description=Fritekstbeskrivelse av endometriet., comment=Eksempelvis tykkelse, fokale avvik, ekkomønster, tilstedeværelse og egenskaper av væske eller masser i kaviteten. Bruk elementet CLUSTER.imaging_exam-abnormality nøstet i SLOT'et "Strukturerte detaljer" for å registrere strukturerte detaljer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.17], code=at0.17, itemType=ELEMENT, level=1, text=Endometrietykkelse, description=Den største tykkelsen av endometriet., comment=Kjent også som endometriestripe., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter: >=0.0 mm
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.18], code=at0.18, itemType=ELEMENT, level=1, text=Endometriemønster, description=Beskrivelse av endometriemønster., comment=Eksempelvis homogen eller heterogen, eller ekkomønster som lavekkoisk, isoekkoisk eller hyperekkoisk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.5], code=at0.5, itemType=ELEMENT, level=1, text=Intrauterint svangerskap, description=Tilstedeværelse eller fravær av et intrauterint svangerskap., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tilstede, levende [Intrauterint svangerskap med observert hjerteaktivitet.]
 • Fraværende [Intrauterint svangerskap er ikke sett.]
 • Ubestemmelig [Det er ikke mulig å bestemme om et intrauterint svangerskap er tilstede eller fraværende.]
 • Tilstede, ikke-levende [Intrauterint svangerskap uten observert hjerteaktivitet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.2], code=at0.2, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall graviditeter, description=Antall graviditeter sett., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
  min: >=0

 •  Kodet tekst
  • Enkel [En enkelt graviditet er sett.]
  • Flerling [Mer enn en graviditet er sett.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.3], code=at0.3, itemType=ELEMENT, level=1, text=Korionisitet, description=Antall chorion eller morkaker sett i flerlingsvangerskap., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
  min: >=0

 •  Kodet tekst
  • Monochorion [En chorion eller morkake er sett.]
  • Dichorion [To chorion eller morkaker er sett.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.4], code=at0.4, itemType=ELEMENT, level=1, text=Amnionisitet, description=Antall amnionsekk sett i flerlingsvangerskap., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Monoamnionisk [En amniosekk er sett.]
  • Diamnionisk [To amnionsekker er sett.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.19], code=at0.19, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av myometrium, description=Fritekstbeskrivelse av myometriet., comment=Eksempelvis konturendringer, mønster, masser og cyster, samt symmetri av fremre og bakre områder. Bruk elementet CLUSTER.imaging_exam-abnormality nøstet i SLOT'et "Strukturerte detaljer" for å registrere dette., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.20], code=at0.20, itemType=ELEMENT, level=1, text=Myometriumvegger, description=Beskrivelse av relativ tykkelse for myometriumveggene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Symmetrisk [Myometriumveggene har symmetrisk tykkelse.]
  • Asymmetrisk [Myometriumveggene har ikke symmetrisk tykkelse.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.23], code=at0.23, itemType=ELEMENT, level=1, text=Myometrium tekstur, description=Beskrivelse av teksturen til myometrium., comment=Eksempelvis homogen eller heterogen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.24], code=at0.24, itemType=ELEMENT, level=1, text=Overgangssone, description=Beskrivelse av overgangssone., comment=Eksempelvis regelmessig, avbrutt eller ikke synlig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.37], code=at0.37, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tykkelse av overgangssone, description=Overgangssonens tykkelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter: >=0.0 mm
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.25], code=at0.25, itemType=ELEMENT, level=1, text=Livmorens akse, description=Livmorhalsens akse i forhold til skjedens akse., comment=Kjent også som posisjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Antevertert [Vinkel mellom skjedens og livmorhalsens akse peker fremover.]
 • Aksial [Livmorshalsen og skjedens akse er parallelle.]
 • Retrovertert [Vinkel mellom skjedens og livmorhalsens akse peker bakover.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.29], code=at0.29, itemType=ELEMENT, level=1, text=Livmorens fleksjon, description=Fundus uteri akse i forhold til livmorhalsens akse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Anteflektert [Livmorkroppens akse peker fremover i forhold til livmorhalsens akse.]
 • Retroflektert [Vinkelen mellom livmorkroppens akse og livmorhalsens akse peker bakover.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.32], code=at0.32, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spiral, description=Tilstedeværelse eller fravær av intrauterin spiral., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tilstede [Intrauterin spiral er tilstede.]
 • Fraværende [Intrauterin spiral er ikke tilstede.]
 • Ubestemmelig [Det er ikke mulig å bestemme om intrauterin spiral er tilstede eller ikke.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.36], code=at0.36, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av spiral, description=Fritekstbeskrivelse av intrauterin spiral., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]