ARCHETYPE Karnofsky Performance Status (KPS) scale (openEHR-EHR-OBSERVATION.karnofsky_performance_status_scale.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.karnofsky_performance_status_scale.v1
ConceptKarnofsky Performance Status (KPS) scale
DescriptionEn vurderingsskala for å beskrive funksjonsnivå/status hos et individ.
UseBrukes til å registrere resultatet av Karnofsky Performance Status (KPS) scale. Selv om den originale artikkelen av Karnofsky et al fra 1949 er referert i denne arketypen, har det ikke vært mulig å finne en kopi av originalartikkelen for å verifisere innholdet opp mot den. Denne arketypen har derfor blitt utarbeidet for å reflektere den praktiske bruken av Karnofsky Performance Status scale, i stedet for å være en ren akademisk konstruksjon. Ordlyden er derfor basert på beskrivelser som er funnet i de andre referansene og som er i praktisk bruk.
MisuseBrukes ikke til å registrere variasjoner av KPS skala, slik som Thorne-modifisert Karnofsky (TKPS) eller Australia-modifisert Karnofsky (AKPS). Bruk spesifikke arketyper til dette formålet.
PurposeFor å registrere resultatet av Karnofsky Performance Status (KPS) scale.
ReferencesAbernethy AP, Shelby-James T, Fazekas BS, Woods D, Currow DC. The Australia-modified Karnofsky Performance Status (AKPS) scale: a revised scale for contemporary palliative care clinical practice [ISRCTN81117481]. BMC Palliat Care. 2005 Nov 12;4:7. doi: 10.1186/1472-684X-4-7. PMID: 16283937; PMCID: PMC1308820. Available from: https://bmcpalliatcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-684X-4-7.

ECOG-ACRIN Cancer Research Group [Internet]. Philadelphia: ECOG-ACRIN Cancer Research Group; 2022. ECOG Performance Status Scale; [cited 2022 Jun 03]. Available from: https://ecog-acrin.org/resources/ecog-performance-status/#.

Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen. 2019. Available from: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-i-kreftomsorgen-handlingsprogram/.

Karnofsky DA, Burchenal JH. The clinical evaluation of chemotherapeutic agents in cancer. In: MacLeod CM, ed. Evaluation of Chemotherapeutic Agents. New York, Columbia University Press, 1949.

Oncoline [Online]. Integraal Kankercentrum Nederland. Appendix 1 - Karnofsky/ECOG Performance Status. [cited 2022 Jun 05]. Available from: https://www.oncoline.nl/uploaded/docs/Depressie/Bijlage%20Karnofsky.pdf.
AuthorsForfatternavn: Henry Lenzi
E-post: hank.lenzi@gmail.com
Opprinnelig skrevet dato: 2019-06-08
Other Details LanguageForfatternavn: Henry Lenzi
E-post: hank.lenzi@gmail.com
Opprinnelig skrevet dato: 2019-06-08
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Abernethy AP, Shelby-James T, Fazekas BS, Woods D, Currow DC. The Australia-modified Karnofsky Performance Status (AKPS) scale: a revised scale for contemporary palliative care clinical practice [ISRCTN81117481]. BMC Palliat Care. 2005 Nov 12;4:7. doi: 10.1186/1472-684X-4-7. PMID: 16283937; PMCID: PMC1308820. Available from: https://bmcpalliatcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-684X-4-7. ECOG-ACRIN Cancer Research Group [Internet]. Philadelphia: ECOG-ACRIN Cancer Research Group; 2022. ECOG Performance Status Scale; [cited 2022 Jun 03]. Available from: https://ecog-acrin.org/resources/ecog-performance-status/#. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen. 2019. Available from: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-i-kreftomsorgen-handlingsprogram/. Karnofsky DA, Burchenal JH. The clinical evaluation of chemotherapeutic agents in cancer. In: MacLeod CM, ed. Evaluation of Chemotherapeutic Agents. New York, Columbia University Press, 1949. Oncoline [Online]. Integraal Kankercentrum Nederland. Appendix 1 - Karnofsky/ECOG Performance Status. [cited 2022 Jun 05]. Available from: https://www.oncoline.nl/uploaded/docs/Depressie/Bijlage%20Karnofsky.pdf., current_contact=Heather Leslie, heather.leslie@atomicainformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=BE2B473934EB5D9FA412411C87201559, build_uid=5018ca9f-460a-4315-95b5-2be2bf934f51, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=1.0.0}
KeywordsKPS, vurdering, funksjonell, funksjon, onkologi, kreft, Karnofsky, status, ytelse, aktivitet, palliativ, skår, indeks
Lifecyclepublished
UID62ea8bed-06f8-46eb-933e-1cde8db053cc
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2747
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=[SNOMED-CT::273546003 | Karnofsky performance status], archetypeConceptDescription=En vurderingsskala for å beskrive funksjonsnivå/status hos et individ., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Nuno Abreu, Oporto Hospital Center, Portugal
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Astrid Askeland, Dips AS, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Kashmira Bhake, Karkinos Healthcare, India
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Samanta Dallagnese, Prontmed, Brazil
Are Edvardsen, SKDE, Helse Nord RHF, Norway
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Joost Holslag, Nedap, Netherlands
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Anjali Kulkarni, Karkinos, India
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Siri Laronningen, Kreftregisteret, Norway
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Syeeda S Farruque, Cambio Healthcare Systems
Alexandra Saraiva Leao, Sweden
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ina Wille, Helse-Vest RHF, Norway, originalLanguage=en, translators=
  • Portuguese:
  • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Liv Laugen, Kanika Kuwelker, Vebjørn Arntzen, Helse Vest IKT, Oslo University Hospital, Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, kanika.kuwelker@helse-vest-ikt.no, varntzen@ous-hf.no
  • Dutch: Joost Holslag, Nedap, joost.holslag@nedap.com, MD
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Karnofsky performance status, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[SNOMED-CT::761869008 | Karnofsky Performance Status score], values=100: Normal, ingen plager eller subjektive tegn på sykdom.
90: Klarer normal aktivitet, sykdommen gir lite symptomer.
80: Klarer med nød normal aktivitet. Sykdommen gir en del symptomer.
70: Klarer seg selv, ute av stand til normal aktivitet eller aktivt arbeid.
60: Trenger noe hjelp, men klarer stort sett å tilfredsstille egne behov.
50: Trenger betydelig hjelp og stadig medisinsk omsorg.
40: Ufør, trenger spesiell hjelp og omsorg.
30: Helt ufør, hospitalisering nødvendig, men fare for død er ikke overhengende.
20: Svært syk, hospitalisering og understøttende behandling nødvendig.
10: Moribund, dødsprosessen er i sterk frammarsj.
0: Død.
, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkthendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0016]/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0016], code=at0016, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0016]/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]