ARCHETYPE Elektronisk kommunikasjon (openEHR-EHR-CLUSTER.electronic_communication.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.electronic_communication.v1
ConceptElektronisk kommunikasjon
DescriptionDetaljer om en spesifikk type elektronisk kommunikasjon.
UseBrukes for å registrere detaljer om en spesifikk type elektronisk kommunikasjon for en person eller en organisasjon, som man har informasjon om eller har forstått, i det kliniske dokumentasjonsarbeidet. Brukes ofte ad hoc eller i de tilfeller når det ikke er ønskelig eller mulig å bruke et formelt demografisk register eller indeks.
MisuseBrukes ikke til kompleks kommunikasjonsadministrasjon, for eksempel foretrukne telefonnummer eller gyldige bruksdatoer. Bruk et formelt pasientregister, helsepersonellregister eller arketyper basert på openEHR demografisk informasjonsmodell til dette formålet. Brukes ikke til å representere eller erstatte de formelle demografiske opplysninger for formell identitetsforvaltning eller for å opprettholde et demografisk register eller en indeks. Bruk et formelt pasientregister, helsepersonellregister eller arketyper basert på openEHR demografisk informasjonsmodell til dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om en spesifikk type elektronisk kommunikasjon som man har informasjon om eller har forstått, i det kliniske dokumentasjonsarbeidet.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2022-03-09
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2022-03-09
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=1EBF3CFEF84E2934234BB8422C6E33B4, build_uid=20b9bf04-d896-44af-9958-f550caf55483, revision=1.0.1}
Keywordstelefon, mobil, e-post, faks, personsøker, chat, asynkron dialog, sosiale media, kommunikasjon, SoMe,
Lifecyclepublished
UID2538eeb9-ac31-461b-86ea-625b2189c44c
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2715
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om en spesifikk type elektronisk kommunikasjon., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Keisha Barwise, MOHW/IDB HSSP Project, Jamaica
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Randi Brendberg, Helse Nord RHF, Norway
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Candice de Lisser, Ministry of Health and Wellness, Jamaica
Ludvig Eek Hofmann, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Rebecka Hansson, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT AS, Norway
Gunn-Lisbeth Kleiven, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Anders Thurin, VGR, Sweden
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
 • Norwegian Bokmål: Kanika Kuwelker, John Tore Valand, Liv Laugen, Helse Vest IKT, Helse Bergen, ​Oslo University Hospital, Norway, kanika.kuwelker@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, liv.laugen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type, description=Typen eller formen for elektronisk kommunikasjon., comment=Verdisettet for "Kodet tekst" støtter registrering av de vanligste elektroniske kommunikasjonsformene i helsetjenesten. Ved behov for andre alternativer kan datatypen "Fri eller kodet tekst" benyttes for å registrere andre former for elektronisk kommunikasjon, som sosiale medier eller videokonferanser, når man bygger et templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Mobiltelefon [For SMS eller lydsamtaler.]
  • Telefon (ikke mobiltelefon)
  • E-post
  • Personsøker
  • Faks
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Verdi, description=Den unike kombinasjonen av alfanumeriske tegn for å representere "Type"., comment=For eksempel: landskode + mobilnummer eller e-postadresse., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bruksområde, description=Formålet med den spesifikke typen elektronisk kommunikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Arbeid
  • Privat
  • Både arbeid og privat
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om den elektroniske kommunikasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.language.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om elektronisk kommunikasjon som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type, description=Typen eller formen for elektronisk kommunikasjon., comment=Verdisettet for "Kodet tekst" støtter registrering av de vanligste elektroniske kommunikasjonsformene i helsetjenesten. Ved behov for andre alternativer kan datatypen "Fri eller kodet tekst" benyttes for å registrere andre former for elektronisk kommunikasjon, som sosiale medier eller videokonferanser, når man bygger et templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Mobiltelefon [For SMS eller lydsamtaler.]
  • Telefon (ikke mobiltelefon)
  • E-post
  • Personsøker
  • Faks
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Verdi, description=Den unike kombinasjonen av alfanumeriske tegn for å representere "Type"., comment=For eksempel: landskode + mobilnummer eller e-postadresse., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bruksområde, description=Formålet med den spesifikke typen elektronisk kommunikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Arbeid
  • Privat
  • Både arbeid og privat
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om den elektroniske kommunikasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.language.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om elektronisk kommunikasjon som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]