ARCHETYPE Fysisk fremtoning til et individ (openEHR-EHR-EVALUATION.physical_appearance.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.physical_appearance.v0
ConceptFysisk fremtoning til et individ
DescriptionDen varige og allmenne fysiske fremtoningen til et individ.
UseBruk for registrere detaljer om den varige og allmenne fysiske fremtoningen til et individ og som normalt ikke vil bli registrert som del av fysisk undersøkelse. Denne arketypen har blitt laget for å bli brukt sammen med arketypen innen gruppen av Fysisk undersøkelse og andre arketyper for å støtte en detaljert beskrivelsen av et individs fenotype. Eksempler på bruksområder inkluderer: - pare donor og resipient av kjønnsceller, eller - avhjelpe identifisering post mortem. Omfanget i denne førsteutgaven av arketypen er holdt enkel, og det er sannsynlig at den vil bli utvidet i fremtiden når man har identifisert andre bruksområder. Mulige fremtidige tillegg har blitt lagt til et endringsønske i det internasjonale biblioteket av arketyper, som Change request CR-867.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere aspekter av fysisk fremtoning som ikke er varige, for eksempel midlertidig skifte av hårfarge. Skal ikke brukes til å registrere fysiske observasjoner som vekt, høyde, kroppsmasseindeks. Bruk arketyper av OBSERVATION-klasse som er laget for dette formålet. Skal ikke brukes til å registrere fysiske karakteristika som vanligvis blir dokumentert som del av en fysisk undersøkelse. For eksempel å halte, ansiktslammelser, håravfall eller depigmentering av hud. Bruk spesifikke arketyper for fysisk undersøkelse for dette.
PurposeFor registrere detaljer om den varige og allmenne fysiske fremtoningen til et individ.
References
AuthorsForfatternavn: Peter Fedorcsak
Organisasjon: University of Oslo
E-post: peterfe@uio.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-01-11
Other Details LanguageForfatternavn: Peter Fedorcsak
Organisasjon: University of Oslo
E-post: peterfe@uio.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-01-11
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=DA7DA9A958BDF3D2F61724855AD93FDA, build_uid=4ea5afd2-9b0c-49b6-bc88-f771c99b1c27, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsfenotype, hud, iris, skikkelse, hår, karakteristika, fremtoning, framtoning, kjennetegn, utseende
Lifecyclein_development
UID3e63d9ad-da6b-4b64-b098-63c78b778f0d
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2708
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Den varige og allmenne fysiske fremtoningen til et individ., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Nuno Abreu, Oporto Hospital Center, Portugal
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Aleocidio Balzanelo, DASA, Brazil
Keisha Barwise, MOHW/IDB HSSP Project, Jamaica
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Sigrid Daae Mæland, Helse Vest IKT, Norway
Samanta Dallagnese, Prontmed, Brazil
Kieran Dang, Big Picture Medical, Australia
Stefan Dubois, Dep't of Pathology and Genetics, University Hospitals of Lund and Malmö, Sweden
Gunn Elin Blakkisrud, DIPS ASA, Norway
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Grant Forrest, Lunaria Ltd, United Kingdom
Stefan Girsberger, University Hospital Bern, Switzerland
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (openEHR Editor)
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lise Kristin Knutsen, Oslo universitetssykehus, Norway
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Rikard Lovstrom, Swedish Medical Association, Sweden
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Christine Mikalsen, Regional forvaltning EPJ, Norway
Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Terje Sagmyr, DIPS AS, Norway
Benjamin Senst, Germany
Tove Stenquist, Helseforetak, Norway
Frode Stenvik, Helse Sør-Øst, Norway
Roy Støle, OUS, Norway
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Anders Thurin, VGR, Sweden
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=
  • Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, varntzen@ous-hf.no

  • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstlig beskrivelse av den fysiske fremtoningen og karakteristika til et individ., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hårfarge, description=Beskrivelse av individets naturlige hårfarge., comment=Dette datalementet kan oppdateres over tid for å gjenspeile den naturlige gråfargingen av hår som kommer med alderen. Dersom ønskelig kan hårfarge kodes i templat, for eksempel ved å bruke Fischer-Saller skala., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Irisfarge, description=Beskrivelse av fargen på iris i øyet., comment=Dette dataelementet er gjort valgfritt og repeterbart for å kunne registrere forskjellig farge dersom det er ulik farge på venstre og høyre iris. Dersom ønskelig kan irisfarge kodes i templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..2, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hudfarge, description=Beskrivelse av den normale fargen på huden over hele kroppen., comment=Dersom ønskelig kan hudfarge kodes i templat, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kroppsbygning, description=Beskrivelse av kroppsstørrelse og/eller -bygning., comment=For eksempel "Høy og hengslete" eller "Kort og tettbygd". Dersom ønskelig kan kroppsbygning kodes i templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om den fysiske fremtoningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
    Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om fysisk fremtoning som ikke er fanget i andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato når den fysiske fremtoningen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
    Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0009], code=at0009, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato når den fysiske fremtoningen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
    Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]