ARCHETYPE Fysiske karakteristika (openEHR-EHR-EVALUATION.physical_characteristics.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.physical_characteristics.v0
ConceptFysiske karakteristika
DescriptionVarige, ytre fysiske karakteristika til et individ.
UseBruk for å registrere detaljer om varige, ytre fysiske karakteristika til et individ, slik at de kan brukes for å avhjelpe identifisering post mortem eller for å pare donor og resipient av sæd/egg i forbindelse med assistert befrukting. Denne arketypen kan også brukes sammen med andre arketyper for å beskrive fenotype til et individ.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere fysiske karakteristika som kan forandres ofte, for eksempel fargen på hår når det er farget. Skal ikke brukes til å registrere fysiske observasjoner som vekt, høyde, kroppsmasseindeks. Bruk arketyper av OBSERVATION-klasse som er laget for dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om varige, ytre fysiske karakteristika til et individ.
ReferencesAvgrenet fra: Physical characteristics, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2022-03-24]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5973
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Peter Fedorcsak
Organisasjon: University of Oslo
E-post: peterfe@uio.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-01-11
Other Details LanguageForfatternavn: Peter Fedorcsak
Organisasjon: University of Oslo
E-post: peterfe@uio.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-01-11
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Physical characteristics, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2022-03-24]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5973, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=826D75BDF46415BAC7FD95FD041088AD, build_uid=e9a706e3-5927-4bda-beaf-8109c2e9825a, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsfenotype
Lifecyclein_development
UID09e4a32d-0fab-4a70-bebd-aa2f7dea5694
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2708
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Varige, ytre fysiske karakteristika til et individ., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={description=[], target=[], contacts=[], source=[], capabilities=[], relationships=[], details=[], activities=[], events=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstlig beskrivelse av den fysiske fremtoningen og karakteristika til et individ., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hårfarge, description=Beskrivelse av individets naturlige hårfarge., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Øyenfarge, description=Beskrivelse av fargen på øyne., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hudfarge, description=Beskrivelse av fargen på huden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kroppsfasong, description=Beskrivelse av kroppsbygning eller fasong., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fødselsmerke/-r, description=Beskrivelse av fødselsmerker, hvis til stede., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Arr, description=Beskrivelse av arr, hvis til stede., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], items=[], state=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato for når de fysiske karakteristika sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], context=[], credentials=[], content=[], other_participations=[], ism_transition=[], provider=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0009], code=at0009, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato for når de fysiske karakteristika sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]