ARCHETYPE Forsøkssammendrag ved assistert befruktning (openEHR-EHR-EVALUATION.art_cycle_summary.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.art_cycle_summary.v1
ConceptForsøkssammendrag ved assistert befruktning
DescriptionSammendrag og persistent informasjon om et enkelt behandlingsforsøk ved assistert befruktning.
UseBrukes til å registrere oppsummering og persistent informasjon om ett enkelt behandlingsforsøk ved assistert befruktning. Behandling begynner ved oppstart av ovarialstimulering eller monitorering. Behandlingsforsøk avsluttes ved valg av 'Utfall av forsøk': - kansellering av behandling for hvilken som helst grunn; - tilbakesetting av embryo; - ingen embryo er egnet for tilbakesetting; - nedfrysing av embryo; - uttak av oocytter som enten fryses eller doneres.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere detaljer om svangerskap etter assistert befruktning utover ultralydundersøkelse ved uke åtte.
PurposeFor å registrere oppsummering og persistent informasjon om et behandlingsforsøk ved assistert befruktning.
ReferencesESHRE Special Interest Group of Embryology; Alpha Scientists in Reproductive Medicine. The Vienna consensus: report of an expert meeting on the development of art laboratory performance indicators. Hum Reprod Open. 2017 Aug 4;2017(2):hox011. doi: 10.1093/hropen/hox011. PMID: 31486806; PMCID: PMC6276649.

Group, E.C.P.W., et al., The Maribor consensus: report of an expert meeting on the development of performance indicators for clinical practice in ART. Hum Reprod Open, 2021. 2021(3): p. hoab022. PMID: 34250273.

Nargund G, Fauser BC, Macklon NS, Ombelet W, Nygren K, Frydman R; Rotterdam ISMAAR Consensus Group on Terminology for Ovarian Stimulation for IVF. The ISMAAR proposal on terminology for ovarian stimulation for IVF. Hum Reprod. 2007 Nov;22(11):2801-4. doi: 10.1093/humrep/dem285. Epub 2007 Sep 12. PMID: 17855409.

Zegers-Hochschild F, Adamson GD, Dyer S, Racowsky C, de Mouzon J, Sokol R, Rienzi L, Sunde A, Schmidt L, Cooke ID, Simpson JL, van der Poel S. The International Glossary on Infertility and Fertility Care, 2017. Fertil Steril. 2017 Sep;108(3):393-406. doi: 10.1016/j.fertnstert.2017.06.005. Epub 2017 Jul 29. PMID: 28760517.
AuthorsForfatternavn: Peter Fedorcsak
Organisasjon: University of Oslo
E-post: peterfe@uio.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-01-11
Other Details LanguageForfatternavn: Peter Fedorcsak
Organisasjon: University of Oslo
E-post: peterfe@uio.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-01-11
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=ESHRE Special Interest Group of Embryology; Alpha Scientists in Reproductive Medicine. The Vienna consensus: report of an expert meeting on the development of art laboratory performance indicators. Hum Reprod Open. 2017 Aug 4;2017(2):hox011. doi: 10.1093/hropen/hox011. PMID: 31486806; PMCID: PMC6276649. Group, E.C.P.W., et al., The Maribor consensus: report of an expert meeting on the development of performance indicators for clinical practice in ART. Hum Reprod Open, 2021. 2021(3): p. hoab022. PMID: 34250273. Nargund G, Fauser BC, Macklon NS, Ombelet W, Nygren K, Frydman R; Rotterdam ISMAAR Consensus Group on Terminology for Ovarian Stimulation for IVF. The ISMAAR proposal on terminology for ovarian stimulation for IVF. Hum Reprod. 2007 Nov;22(11):2801-4. doi: 10.1093/humrep/dem285. Epub 2007 Sep 12. PMID: 17855409. Zegers-Hochschild F, Adamson GD, Dyer S, Racowsky C, de Mouzon J, Sokol R, Rienzi L, Sunde A, Schmidt L, Cooke ID, Simpson JL, van der Poel S. The International Glossary on Infertility and Fertility Care, 2017. Fertil Steril. 2017 Sep;108(3):393-406. doi: 10.1016/j.fertnstert.2017.06.005. Epub 2017 Jul 29. PMID: 28760517., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=25F1215CC42555678C01CB3B0AE84316, build_uid=8329b6ef-dbbd-49b8-9d5d-6a44434e3f02, revision=1.0.0}
KeywordsART, IVF, ICSI, reproduksjon, in vitro, fertilisering, inseminasjon, infertilitet, befruktning, barneønske
Lifecyclepublished
UID1eb7ec6c-a147-427b-b6d2-415a9e5d7cb7
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2707
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendrag og persistent informasjon om et enkelt behandlingsforsøk ved assistert befruktning., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Peter Fedorcsak, University of Oslo, Norway (openEHR Editor)
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Christine Mikalsen, Regional forvaltning EPJ, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Peter Fedorcsak, Liv Laugen, Vebjørn Arntzen, University of Oslo, ​Oslo University Hospital, Norway, peterfe@uio.no, liv.laugen@ous-hf.no, varntzen@ous-hf.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Forsøksnummer, description=Rekkefølgenummer av forsøk i en behandlingsrekke., comment=Eksempelvis '2' for andre behandlingsforsøk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Forsøksidentifikator, description=Virksomhetens interne identifikator for behandlingsforsøket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Identifikator
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Startdato, description=Startdato for behandlingsforsøk., comment=For eksempel dato, eller dato og tid da ovarialstimulering eller monitorering ble startet med sikte på behandling., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstlig beskrivelse om behandlingsforsøket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Behandlingsformål, description=Formål med oppstart av behandlingsforsøket., comment=For eksempel "Behandling av infertilitet", "Fertilitetsbevarende behandling", "Donasjon av kjønnsceller", "Forebygge overføring av smittsom sykdom", "Forebygging av overføring av genetisk sykdom". Dette dataelementet er satt til å kunne gjentas, for å tillate at flere enn ett behandlingsformål kan registreres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Behandlingsaktiviteter, description=Aktivitet eller behandling utført under forsøket., comment=Dataelementet har flere forekomster for å kunne registrere flere behandlingsaktiviteter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Intrauterin inseminasjon
   • Konvensjonell in vitro inseminasjon
   • Intracytoplasmatisk spermie mikroinjeksjon (ICSI)
   • Egguttak
   • Kirurgisk uthenting av sæd
   • Preimplantasjonstest (PGT)
   • Embryotransfer
   • Frosset-tint embryotransfer
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mottatt donasjon, description=Type celler eller vev donert til individet som ledd i behandlingsforsøk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Ingen
  • Sædceller [Donerte sædceller ble brukt i behandlingsforsøket.]
  • Eggdonasjon [Donerte oocytter ble brukt i behandlingsforsøket.]
  • Embryodonasjon [Donerte embryo ble brukt i behandlingsforsøket.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hormonprotokoll, description=Identifisering av hormonprotokoll brukt under behandlingsforsøket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Naturlig syklus
   • Modifisert naturlig syklus
   • Hormonsubstitusjon
   • Mild stimulering
   • Langvarig GnRH agonist, standard stimuleringsprotokoll
   • Flare-up GnRH agonist, standard stimuleringsprotokoll
   • GnRH antagonist, standard stimuleringsprotokoll
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0072], code=at0072, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kumulativ gonadotropindose, description=Total dose gonadotropin gitt for ovarialstimulering under behandlingsforsøket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter:
  • >=0.0 [iU]
  • ug
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0073], code=at0073, itemType=ELEMENT, level=2, text=Varighet for gonadotropinstimulering, description=Antall dager for gonadotropinstimulering under behandlingsforsøket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: dager
  >=0 dager
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall oocytter ved egguttak, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall modne (M2) oocytter ved egguttak, description=Antall oocytter ved egguttak i metafase 2 av den meiotiske celledelingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall oocytter til befruktning, description=Antall oocytter som ble forsøkt befruktet ved vanlig in vitro inseminasjon (IVF) eller ved intracytoplasmatisk spermie mikroinjeksjon (ICSI)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0071], code=at0071, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall 2PN zygoter, description=Antall zygoter med to synlige forkjerner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall embryotransfer, description=Antall embryo tilbakeført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kvalitet av tilbakeført embryo, description=Fritekstlig beskrivelse av kvalitet av embryo som ble tilbakeført under behandlingsforsøket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall nedfrossede embryo, description=Antall kryokonserverte embryo., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0048], code=at0048, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall nedfrossede oocytter, description=Antall kryokonserverte oocytter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0049], code=at0049, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall tinte embryo, description=Antall embryo som ble tint., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0050], code=at0050, itemType=ELEMENT, level=2, text=Opptining overlevelse, description=Antall embryo som overlevde opptiningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0051], code=at0051, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall embryo biopsiert, description=Antall embryo som har gjennomgått biopsi ved preimplantasjonstest (PGT)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0052], code=at0052, itemType=ELEMENT, level=2, text=Biopsi overlevelse, description=Antall embryo som overlevde biopsi ved preimplantasjonstest (PGT)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utfall av forsøk, description=Utfall av behandlingsforsøk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Embryotransfer gjennomført
   • Kansellert før egguttak
   • Kansellert etter egguttak
   • Alle embryo frosset
   • Alle oocytter frosset
   • Oocytter donert
   • Ingen embryo er egnet for embryotransfer
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0054], code=at0054, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utfall av svangerskapstest, description=Utfall av svangerskapstest med humant koriongonadotropin (hCG)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Positiv [Positiv svangerskapstest etter forsøket.]
  • Negativ [Negativ svangerskapstest etter forsøket.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall levende fostre, description=Antall fostre med hjerteaktivitet ved åtte ukers ultralydundersøkelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0057], code=at0057, itemType=CLUSTER, level=2, text=Komplikasjoner, description=Detaljer om en eller flere komplikasjoner som følge av behandling eller aktiviteter under assistert befruktning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0057]/items[at0058], code=at0058, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tilstand, description=Navn for behandlingskomplikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Mild overstimuleringssyndrom
   • Moderat overstimuleringssyndrom
   • Alvorlig overstimuleringssyndrom
   • Infeksjon
   • Blødning
   • Trombose
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0057]/items[at0065], code=at0065, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse, description=Fritekstlig beskrivelse om komplikasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0057]/items[at0066], code=at0066, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dato for oppstart, description=Dato for komplikasjonenes oppstart., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0074], code=at0074, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om den assisterte reproduksjonsbehandlingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0067], code=at0067, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om behandlingsforsøket, som ikke dekkes av andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0068]/items[at0069], code=at0069, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato når behandlingssammendraget sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0068]/items[at0070], code=at0070, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=F.eks. lokale informasjonskrav eller ekstra metadata for å samsvare med FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0068], code=at0068, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0068]/items[at0069], code=at0069, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato når behandlingssammendraget sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0068]/items[at0070], code=at0070, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=F.eks. lokale informasjonskrav eller ekstra metadata for å samsvare med FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]