ARCHETYPE EPIC CP (openEHR-EHR-OBSERVATION.epic_cp.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.epic_cp.v0
ConceptEPIC CP
DescriptionEPIC CP er kort for Expanded Prostate Cancer Index Composite for Clinical Practice og er et klinisk verktøy for å måle helsestatus knyttet til vannlating, avføring, seksualfunksjon og vitalitet/hormonbalanse.
UseBrukes for å registrere et individs subjektive vannlating, avføring, seksualfunksjon og vitalitet/hormonbalanse helse de siste fire ukene i konteksten av prostatakreft. Spørsmålene fylles/svares av individet. Symptomskårene adderes fra de 5 ulike domenene og utgjør en maksimal totalskår på 60 poeng. 0 poeng representerer skår med minst negative påvirkning av individets opplevde livskvalitet, mens 60 poeng vil representere høyeste negative påvirkningen av individets opplevde livskvalitet. De 5 symptomskårene er Urininkontinenssymptom skår, Vannlatingsirritasjon/-obstruksjon symptom skår, Tarm symptom skår, Seksualsymptom skår, Vitalitets/hormon symptom skår. Disse når addert utgjør en Samlet prostatakreft livskvalitetsskår.
PurposeFor å registrere vannlating, avføring, seksualfunksjon og vitalitet/hormonbalanse helse. EPIC-CP er et klinisk verktøy for å fastsette vannlatings, mage/tarm, seksual og vital/hormonell helse relaterte livskvalitetsdomener.
ReferencesChang P, Szymanski KM, Dunn RL, Chipman JJ, Litwin MS, Nguyen PL, Sweeney CJ, Cook R, Wagner AA, DeWolf WC, Bubley GJ, Funches R, Aronovitz JA, Wei JT, Sanda MG. Expanded prostate cancer index composite for clinical practice: development and validation of a practical health related quality of life instrument for use in the routine clinical care of patients with prostate cancer. J Urol. 2011 Sep;186(3):865-72. doi: 10.1016/j.juro.2011.04.085. Epub 2011 Jul 23. PubMed PMID: 21788038; PubMed Central PMCID: PMC3807735.

Chipman JJ, Sanda MG, Dunn RL, Wei JT, Litwin MS, Crociani CM, Regan MM, Chang P. Measuring and predicting prostate cancer related quality of life changes using EPIC for clinical practice. J Urol. 2014 Mar;191(3):638-45. doi: 10.1016/j.juro.2013.09.040. Epub 2013 Sep 25. PubMed PMID: 24076307; PubMed Central PMCID: PMC5006995.

Quality of Life Assessment Tool for Prostate Cancer. [Internet]. Beth Israel Deaconess Medical Center; 2022. Available from: https://www.bidmc.org/centers-and-departments/cancer-center/cancer-center-programs-and-services/prostate-cancer-center/prostate-cancer-faqs/epic/.
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Mikkel Johan Gaup Grønmo
Organisasjon: Regional forvaltning EPJ, Helse Nord RHF
E-post: mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-02-08
Other Details LanguageForfatternavn: Mikkel Johan Gaup Grønmo
Organisasjon: Regional forvaltning EPJ, Helse Nord RHF
E-post: mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-02-08
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Chang P, Szymanski KM, Dunn RL, Chipman JJ, Litwin MS, Nguyen PL, Sweeney CJ, Cook R, Wagner AA, DeWolf WC, Bubley GJ, Funches R, Aronovitz JA, Wei JT, Sanda MG. Expanded prostate cancer index composite for clinical practice: development and validation of a practical health related quality of life instrument for use in the routine clinical care of patients with prostate cancer. J Urol. 2011 Sep;186(3):865-72. doi: 10.1016/j.juro.2011.04.085. Epub 2011 Jul 23. PubMed PMID: 21788038; PubMed Central PMCID: PMC3807735. Chipman JJ, Sanda MG, Dunn RL, Wei JT, Litwin MS, Crociani CM, Regan MM, Chang P. Measuring and predicting prostate cancer related quality of life changes using EPIC for clinical practice. J Urol. 2014 Mar;191(3):638-45. doi: 10.1016/j.juro.2013.09.040. Epub 2013 Sep 25. PubMed PMID: 24076307; PubMed Central PMCID: PMC5006995. Quality of Life Assessment Tool for Prostate Cancer. [Internet]. Beth Israel Deaconess Medical Center; 2022. Available from: https://www.bidmc.org/centers-and-departments/cancer-center/cancer-center-programs-and-services/prostate-cancer-center/prostate-cancer-faqs/epic/., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=AD61047FA031221CCF56124388C48C7B, build_uid=d3c0b31c-165c-4f1f-b833-7e4154ffb5b2, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsprostatakreft, livskvalitet
Lifecyclein_development
UID24751727-ca36-4b74-9a1c-cf0f188dbbbe
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2699
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=EPIC CP er kort for Expanded Prostate Cancer Index Composite for Clinical Practice og er et klinisk verktøy for å måle helsestatus knyttet til vannlating, avføring, seksualfunksjon og vitalitet/hormonbalanse., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord RHF, mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=1 Vannlatingsfunksjon, description=Generelt, hvor stort problem vil du si at din vannlatingsfunksjon har vært for deg?, comment=Spørsmål 1, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Null problem
  • Et minimalt problem
  • Et lite problem
  • Et moderat problem
  • Et stort problem
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=2 Vannlatingskontroll, description=Hvilket av følgende alternativer beskriver din vannlatingskontroll best?, comment=Spørsmål 2, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Full kontroll
  1: Sporadisk lekkasje
  2: Regelmessig lekkasje
  4: Ingen vannlatingskontroll
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=3 Innlegg eller voksenbleier, description=Hvor mange inkontinensbind eller bleier har du brukt per dag mot urinlekkasje?, comment=Spørsmål 3, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen
  1: Ett bind per dag
  2: To bind per dag
  4: Tre eller flere bind per dag
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=4 Drypping eller urinlekkasje, description=Hvor stort problem vil du si du eventuelt har hatt med drypping eller urinlekkasje?, comment=Spørsmål 4, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Null problem
  1: Et minimalt problem
  2: Et lite problem
  3: Et moderat problem
  4: Et stort problem
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Symptomscore for urininkontinens, description=KLINIKERE: LEGG SAMMEN scorene fra spørsmål 2–4 for å finne symptomscoren for urininkontinens (av 12)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=12

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=5a Smerter eller svie under vannlating, description=Hvor store problemer har du eventuelt hatt med følgende?, comment=Spørsmål 5a, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Null problem
  1: Et minimalt problem
  2: Et lite problem
  3: Et moderat problem
  4: Et stort problem
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=4, text=5b Svak urinstråle/ufullstendig blæretømming, description=Hvor store problemer har du eventuelt hatt med følgende?, comment=Spørsmål 5b, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Null problem
  1: Et minimalt problem
  2: Et lite problem
  3: Et moderat problem
  4: Et stort problem
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=4, text=5c Behov for hyppig vannlating, description=Hvor store problemer har du eventuelt hatt med følgende?, comment=Spørsmål 5c, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Null problem
  1: Et minimalt problem
  2: Et lite problem
  3: Et moderat problem
  4: Et stort problem
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Symptomscore for urinveisirritasjon/-obstruksjon, description=KLINIKERE: LEGG SAMMEN scorene fra spørsmål 5a–5c for å finne symptomscoren for urinveisirritasjon/-obstruksjon (av 12)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=12

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=6a Smerter i endetarmen eller sterk avføringstrang, description=Hvor store problemer har du eventuelt hatt med følgende?, comment=Spørsmål 6a, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Null problem
  1: Et minimalt problem
  2: Et lite problem
  3: Et moderat problem
  4: Et stort problem
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=6b Økt avføringshyppighet, description=Hvor store problemer har du eventuelt hatt med følgende?, comment=Spørsmål 6b, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Null problem
  1: Et minimalt problem
  2: Et lite problem
  3: Et moderat problem
  4: Et stort problem
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=4, text=6c Generelle problemer med tarmfunksjon, description=Hvor store problemer har du eventuelt hatt med følgende?, comment=Spørsmål 6c, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Null problem
  1: Et minimalt problem
  2: Et lite problem
  3: Et moderat problem
  4: Et stort problem
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=4, text=Symptomscore for tarmfunksjon, description=KLINIKERE: LEGG SAMMEN scorene fra spørsmål 6a–6c for å finne symptomscoren for tarmfunksjon (av 12)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=12

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=4, text=7 Orgasme (Klimaks), description=Hvordan vil du vurdere din evne til å oppnå orgasme (klimaks)?, comment=Spørsmål 7, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Svært god
  1: God
  2: Ganske god
  3: Dårlig
  4: Svært dårlig eller ingen
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=4, text=8 Ereksjonskvalitet, description=Hvordan vil du beskrive den generelle kvaliteten på ereksjonene dine?, comment=Spørsmål 8, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Hard nok til samleie
  1: Kun hard nok til onani og forspill
  2: Ikke hard nok til noen seksuell aktivitet
  4: Ingen ereksjoner overhodet
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=4, text=9 Seksualprestasjon, description=Generelt, hvor stort problem vil du si du har hatt med din seksualfunksjon?, comment=Spørsmål 9, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Null problem
  1: Et minimalt problem
  2: Et lite problem
  3: Et moderat problem
  4: Et stort problem
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=4, text=Symptomscore for seksualfunksjon, description=KLINIKERE: LEGG SAMMEN scorene fra spørsmål 7–9 for å finne symptomscoren for seksualfunksjon (av 12)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=12

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=10a Hetetokter eller såre/forstørrede bryster, description=Hvor stort problem vil du si du eventuelt har hatt med følgende?, comment=Spørsmål 10a, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Null problem
  1: Et minimalt problem
  2: Et lite problem
  3: Et moderat problem
  4: Et stort problem
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=4, text=10b Depressive følelser, description=Hvor stort problem vil du si du eventuelt har hatt med følgende?, comment=Spørsmål 10b, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Null problem
  1: Et minimalt problem
  2: Et lite problem
  3: Et moderat problem
  4: Et stort problem
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=4, text=10c Manglende energi, description=Hvor stort problem vil du si du eventuelt har hatt med følgende?, comment=Spørsmål 10c, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Null problem
  1: Et minimalt problem
  2: Et lite problem
  3: Et moderat problem
  4: Et stort problem
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=4, text=Symptomscore for vitalitet/hormonbalanse, description=KLINIKERE: LEGG SAMMEN scorene fra spørsmål 10a–10c for å finne symptomscoren for vitalitet/hormonbalanse (av 12)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=12

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=4, text=Generelle livskvalitetsscore for prostatakreft, description=KLINIKERE: Legg sammen alle fem underscorer for å finne den generelle livskvalitetsscoren for prostatakreft (av 60)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=60

  , extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0103]/items[at0104], code=at0104, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0103], code=at0103, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0103]/items[at0104], code=at0104, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]