ARCHETYPE Bildediagnostisk undersøkelse - anomali (openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam_anomaly.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam_anomaly.v0
ConceptBildediagnostisk undersøkelse - anomali
DescriptionEt tilfeldig eller tvetydig funn eller observasjon av en anomali som fraviker fra det som er forventet eller normalt i en identifisert kroppsstruktur eller region, gjort ved bildediagnostisk undersøkelse.
UseBruk for å registrere et tilfeldig eller tvetydig funn eller observasjon av en anomali som fraviker fra det som er forventet eller normalt i en identifisert kroppsstruktur eller region, gjort ved bildediagnostisk undersøkelse. Bruk en separat instans av denne arketypen for å beskrive hver enkelt anomali dersom det blir identifisert flere enn en anomali i samme kroppsstruktur eller region. Det tiltenkte omfanget for denne arketypen er å kunne registrere detaljerte funn om en anomali, uavhengig av modalitet. Det er forventet at det i fremtiden vil bli utviklet spesifikke CLUSTER-arketyper for å registrere funn av vanlige avvik ved radiologiske undersøkelser, som brudd. Dersom en slik spesifikk arketype for å registrere anomalien ikke finnes, bruk denne generiske arketypen for å registrere de relevante funnene. Inntil de spesifikke arketypene er utviklet, er det nåværende bruksområdet, men ikke begrenset til: - en stor blandet fast/cystisk lesjon som består av tenner og hår og som er funnet i en eggstokk - en dermoid cyste - en solid oppfylning i øvre høyre lungelapp, for eksempel en tumor eller arrvev fra infeksjon - en forkalkning funnet i venstre nyre, for eksempel en nyrestein - en bløtvevsmasse funnet i hjertet, for eksempel en trombe Denne arketypen er utformet til bruk i SLOT'et "Strukturerte funn" i enhver av arketypene innen gruppen CLUSTER.imaging_exam, som vil tilby konteksten for anomalien, men den kan også brukes i andre ENTRY- eller CLUSTER-arketyper der det er klinisk passende.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere normale eller unormale funn eller observasjoner som man kan forvente for en spesifisert bildediagnostisk undersøkelse. Bruk spesialiserte arketyper innen gruppen av CLUSTER.imaging_exam - arketyper for dette. Skal ikke brukes til å registrere overordnede undersøkelsesfunn, kontekst eller tekniske detaljer relatert til et fullstendig svar på billedundersøkelsen. Bruk arketypen OBSERVATION.imaging_exam_result (Bildediagnostisk svar) for å registrere dette, for eksempel kommentar om undersøkelseskvalitet, differensialdiagnose og overordnet konklusjon.
PurposeFor å registrere et tilfeldig eller tvetydig funn eller observasjon av en anomali som fraviker fra det som er forventet eller normalt i en identifisert kroppsstruktur eller region, gjort ved bildediagnostisk undersøkelse.
References
Copyright© openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-11-24
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-11-24
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=2C27865824F944003E363C6C252322E8, build_uid=ddb03e23-d667-4870-bb01-77b33b46160d, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=0.0.1-alpha}
Keywordslesjon, masse, oppfylning, tumor, svulst, klump, stein, forkalkning, trombe, avvik, abnormitet, misdannelse
Lifecyclein_development
UIDe5c7ec0a-3964-42b3-85f1-016d1c7bb390
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2673
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et tilfeldig eller tvetydig funn eller observasjon av en anomali som fraviker fra det som er forventet eller normalt i en identifisert kroppsstruktur eller region, gjort ved bildediagnostisk undersøkelse., archetypeConceptComment=For eksempel en cyste eller oppfylning, en trombe, en polypp, en nyrestein eller et fremmedlegeme., otherContributors=Andreas Abildgaard, OUS, Norway
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Jesper Blomquist, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Norway
Randi Brendberg, Helse Nord RHF, Norway
Gunn Elin Blakkisrud, DIPS ASA, Norway
Peter Fedorcsak, University of Oslo, Norway (openEHR Editor)
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Johan Gustav Bellika, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Anjali Kulkarni, Karkinos, India
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Arunakiry Natarajan, medondo, Germany
Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andre Smitt-Ingebretsen, Sørlandet sykehus HF, Norway
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
 • Norwegian Bokmål: Peter Fedorcsak, Vebjørn Arntzen, University of Oslo, Oslo University Hospital, peterfe@uio.no, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisasjon, description=Identifisering av organ eller kroppsdel., comment=For eksempel en lymfeknutegruppe (Kroppsstruktur) som er funnet i "Høyre aksille" (Anatomisk lokalisasjon). Det er ønskelig å kode "Anatomisk lokalisasjon" med en terminologi, som SNOMED CT. Dersom den anatomiske lokalisasjonen er fullt ut angitt i elementet "Kroppsstruktur" er det ikke nødvendig å bruke "Anatomisk lokalisasjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert anatomisk lokalisasjon, description=Strukturerte detaljer om organ eller kroppsdel., comment=For eksempel detaljert om en relativ anatomisk lokalisasjon, som "2 cm distalt for appendix". Dersom den nøyaktige eller relative anatomiske lokalisasjonen er fullt ut angitt i elementet "Kroppsstruktur" er det ikke nødvendig å bruke "Strukturert anatomisk lokalisasjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Funn, description=Fritekstlig beskrivelse av funn eller observasjoner på bilder tatt under denne undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om funn eller observasjoner på bilder for det definerte organet eller kroppsdelen, eller om funn eller observasjoner hos tilhørende kroppsstrukturer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-lymph_node.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-lymph_node_group.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-anomaly.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Resymé, description=Enkeltord, frase eller kortfattet beskrivelse som uttrykker den kliniske betydningen av alle funn og observasjoner for den definerte kroppsstrukturen., comment=Kan også kalles "Tolkning" eller "Inntrykk". For eksempel "Uten anmerkning" eller "Fri væske". Dersom det er nyttig, er det åpent for å kode "Resymé" med en terminologi. Flere svar kan kodes ved at elementet er åpent for å være gjentakende. En beskrivelse i fritektst kan også brukes og kan inneholde en sammenligning med tidligere undersøkelser av samme kroppsstruktur., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=1, text=Merkelapp, description=Identifisering eller betegnelse for anomalien., comment=Brukes for å skille mellom en anomali fra en annen dersom det er flere anomaliser til stede innenfor samme kroppsstruktur eller region., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type, description=Type anomali., comment=Det bør om mulig benyttes ekstern terminologi for å kode anomalien. For eksempel en cyste eller en knute., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=1, text=(Dimensjon), description=Den målte størrelsen av anomalien., comment=Dette dataelementet tillater et ubegrenset antall forekomster for å gjøre det mulig å registrere målinger i to eller flere akser. Hvis det ikke er noen klar orientering av anomalien, for eksempel lengde vs bredde vs høyde, bruk flere forekomster for å registrere to eller flere akser uten noen spesifikk orientering. For eksempel 3 x 4 x 5 mm., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
 • >=0.0 cm

Runtime name constraint:
 • Lengde [Den målte lengden av aspektene eller den lengste kanten av anomalien.]
 • Bredde [Den målte lengden av det bredeste aspektet av anomalien, vanligvis vinkelrett til lengden, eller den målte lengden av den andre av to sider.]
 • Høyde [Den målte lengden av det vertikale aspektet av anomalien, fra basen til toppen.]
 • Dybde [Den målte lengden av det tredje aspektet av anomalien, vanligvis vinkelrett på lengden og bredden, eller målingen av det vertikale aspektet fra overflaten til basen. Kan også omtales som tykkelse.]
 • Diameter [Den målte lengden av anomalien fra kant til kant gjennom sentrum, vanligvis på en tilnærmet rund eller oval anomali.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=1, text=Form, description=Anomaliens kontur eller silhuett., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tekstur, description=Beskrivelse av anomaliens tekstur eller konsistens., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=1, text=Grenseflate, description=Anomaliens rand., comment=For eksempel "Veldefinert" eller "Diffus"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=1, text=Forkalkning, description=Tilstedeværelse av forkalkning i lesjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tilstede [Forkalning er tilstede.]
 • Fraværende [Forkalkning er ikke tilstede.]
 • Ubestemmelig [Det er ikke mulig å avgjøre om forkalkning er tilstede eller fraværende.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av forkalkning, description=Beskrivelse av mønsteret av forkalkning som er observert., comment=Mønsteret kan kodes om ønskelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=1, text=Effekt, description=Beskrivelse av effekten av anomalien på omkringliggende strukturer., comment=For eksempel tilstedeværelse av ekkoskygge bak anomalien, eller at den forvrenger tilliggende strukturer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av blodforsyning, description=Beskrivelse av vaskulariseringen relatert til anomalien., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn eller observasjoner på bilder av anomalien og som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisasjon, description=Identifisering av organ eller kroppsdel., comment=For eksempel en lymfeknutegruppe (Kroppsstruktur) som er funnet i "Høyre aksille" (Anatomisk lokalisasjon). Det er ønskelig å kode "Anatomisk lokalisasjon" med en terminologi, som SNOMED CT. Dersom den anatomiske lokalisasjonen er fullt ut angitt i elementet "Kroppsstruktur" er det ikke nødvendig å bruke "Anatomisk lokalisasjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert anatomisk lokalisasjon, description=Strukturerte detaljer om organ eller kroppsdel., comment=For eksempel detaljert om en relativ anatomisk lokalisasjon, som "2 cm distalt for appendix". Dersom den nøyaktige eller relative anatomiske lokalisasjonen er fullt ut angitt i elementet "Kroppsstruktur" er det ikke nødvendig å bruke "Strukturert anatomisk lokalisasjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Funn, description=Fritekstlig beskrivelse av funn eller observasjoner på bilder tatt under denne undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om funn eller observasjoner på bilder for det definerte organet eller kroppsdelen, eller om funn eller observasjoner hos tilhørende kroppsstrukturer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-lymph_node.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-lymph_node_group.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-anomaly.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Resymé, description=Enkeltord, frase eller kortfattet beskrivelse som uttrykker den kliniske betydningen av alle funn og observasjoner for den definerte kroppsstrukturen., comment=Kan også kalles "Tolkning" eller "Inntrykk". For eksempel "Uten anmerkning" eller "Fri væske". Dersom det er nyttig, er det åpent for å kode "Resymé" med en terminologi. Flere svar kan kodes ved at elementet er åpent for å være gjentakende. En beskrivelse i fritektst kan også brukes og kan inneholde en sammenligning med tidligere undersøkelser av samme kroppsstruktur., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=1, text=Merkelapp, description=Identifisering eller betegnelse for anomalien., comment=Brukes for å skille mellom en anomali fra en annen dersom det er flere anomaliser til stede innenfor samme kroppsstruktur eller region., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type, description=Type anomali., comment=Det bør om mulig benyttes ekstern terminologi for å kode anomalien. For eksempel en cyste eller en knute., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=1, text=(Dimensjon), description=Den målte størrelsen av anomalien., comment=Dette dataelementet tillater et ubegrenset antall forekomster for å gjøre det mulig å registrere målinger i to eller flere akser. Hvis det ikke er noen klar orientering av anomalien, for eksempel lengde vs bredde vs høyde, bruk flere forekomster for å registrere to eller flere akser uten noen spesifikk orientering. For eksempel 3 x 4 x 5 mm., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
 • >=0.0 cm

Runtime name constraint:
 • Lengde [Den målte lengden av aspektene eller den lengste kanten av anomalien.]
 • Bredde [Den målte lengden av det bredeste aspektet av anomalien, vanligvis vinkelrett til lengden, eller den målte lengden av den andre av to sider.]
 • Høyde [Den målte lengden av det vertikale aspektet av anomalien, fra basen til toppen.]
 • Dybde [Den målte lengden av det tredje aspektet av anomalien, vanligvis vinkelrett på lengden og bredden, eller målingen av det vertikale aspektet fra overflaten til basen. Kan også omtales som tykkelse.]
 • Diameter [Den målte lengden av anomalien fra kant til kant gjennom sentrum, vanligvis på en tilnærmet rund eller oval anomali.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=1, text=Form, description=Anomaliens kontur eller silhuett., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tekstur, description=Beskrivelse av anomaliens tekstur eller konsistens., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=1, text=Grenseflate, description=Anomaliens rand., comment=For eksempel "Veldefinert" eller "Diffus"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=1, text=Forkalkning, description=Tilstedeværelse av forkalkning i lesjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tilstede [Forkalning er tilstede.]
 • Fraværende [Forkalkning er ikke tilstede.]
 • Ubestemmelig [Det er ikke mulig å avgjøre om forkalkning er tilstede eller fraværende.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av forkalkning, description=Beskrivelse av mønsteret av forkalkning som er observert., comment=Mønsteret kan kodes om ønskelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=1, text=Effekt, description=Beskrivelse av effekten av anomalien på omkringliggende strukturer., comment=For eksempel tilstedeværelse av ekkoskygge bak anomalien, eller at den forvrenger tilliggende strukturer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av blodforsyning, description=Beskrivelse av vaskulariseringen relatert til anomalien., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn eller observasjoner på bilder av anomalien og som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]