ARCHETYPE Clinical Frailty Scale (CFS 2.0) (openEHR-EHR-OBSERVATION.clinical_frailty_scale2.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.clinical_frailty_scale2.v1
ConceptClinical Frailty Scale (CFS 2.0)
DescriptionClinical Frailty Scale er en vurderingsskala for å gradere skrøpelighet hos de over 65 år ved å kartlegge graden av kondisjon og skrøpelighet.
UseBrukes for å registrere vurdering av skrøpelighet i henhold til Clinical Frailty Scale 2.0. I 2020 ble CFS revidert (versjon 2.0) med mindre endringer i navn på de ulike gradene og beskrivelsen av disse. Grad 4 ble endret fra fra "Sårbar" til "Lever med svært mild skrøpelighet", og grad 5-8 ble omarbeidet til "Lever med..." henholdsvis mild, moderat, alvorlig og svært alvorlig skrøpelighet. openEHR-arketyper er fritt tilgjengelige under en åpen lisens, men det spesifikke innholdet i denne Clinical Frailty Scale-arketypen er opphavsrettslig beskyttet. All bruk av denne arketypen i implementasjoner må gjøres i henhold til vilkår gitt av innehaverne av opphavsretten. Erklæring om opphavsrett: Clinical Frailty Scale ©2005-2020 Rockwood, Version 2.0(EN). All rights reserved. Informasjon om opphavsretten: https://www.geriatricmedicineresearch.ca.
PurposeFor å registrere vurdering av skrøpelighet i henhold til Clinical Frailty Scale 2.0.
ReferencesDerived from: Clinical Frailty Scale (CFS), Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2022-01-27]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.4691

Rockwood K, Song X, MacKnight C, Bergman H, Hogan DB, McDowell I, Mitnitski A. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ. 2005 Aug 30;173(5):489-95. doi: 10.1503/cmaj.050051. PMID: 16129869; PMCID: PMC1188185. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1188185/.

Pulok MH, Theou O, van der Valk AM, Rockwood K. The role of illness acuity on the association between frailty and mortality in emergency department patients referred to internal medicine. Age Ageing. 2020;49(6):1071-1079.

Rockwood K, Theou O. Using the Clinical Frailty Scale in Allocating Scarce Health Care Resources. Can Geriatr J. 2020:23(3):210-215.

Clinical Frailty Scale [Internet]. Dalhousie University. Dalhousie University; 2019 [cited 2022 Jan 27]. Available from: https://www.dal.ca/sites/gmr/our-tools/clinical-frailty-scale.html.

Clinical Frailty Scale [Internet]. Norsk forening for geriatri. Den norske legeforening. Norwegian translation [cited 2021 08.12.21]. Available from: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-geriatri/fag/tester-og-registreringsskjemaer/
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Vest IKT
E-post: john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-01-24
Other Details LanguageForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Vest IKT
E-post: john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-01-24
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: Clinical Frailty Scale (CFS), Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2022-01-27]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.4691 Rockwood K, Song X, MacKnight C, Bergman H, Hogan DB, McDowell I, Mitnitski A. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ. 2005 Aug 30;173(5):489-95. doi: 10.1503/cmaj.050051. PMID: 16129869; PMCID: PMC1188185. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1188185/. Pulok MH, Theou O, van der Valk AM, Rockwood K. The role of illness acuity on the association between frailty and mortality in emergency department patients referred to internal medicine. Age Ageing. 2020;49(6):1071-1079. Rockwood K, Theou O. Using the Clinical Frailty Scale in Allocating Scarce Health Care Resources. Can Geriatr J. 2020:23(3):210-215. Clinical Frailty Scale [Internet]. Dalhousie University. Dalhousie University; 2019 [cited 2022 Jan 27]. Available from: https://www.dal.ca/sites/gmr/our-tools/clinical-frailty-scale.html. Clinical Frailty Scale [Internet]. Norsk forening for geriatri. Den norske legeforening. Norwegian translation [cited 2021 08.12.21]. Available from: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-geriatri/fag/tester-og-registreringsskjemaer/, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=BDC23335DF90925DDC037FFB1534D0B4, build_uid=27ab149f-6d25-4097-9a39-c4f63b5d90e8, revision=1.0.0}
Keywordsskrøpelighet, geriatrisk, gammel, høy alder, aktivitet, terminal, eldre, aldring, Rockwood, svekket, svekkelse
Lifecyclepublished
UID15d4202f-531b-45cb-80fc-6bfa40138cf1
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2662
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Clinical Frailty Scale er en vurderingsskala for å gradere skrøpelighet hos de over 65 år ved å kartlegge graden av kondisjon og skrøpelighet., archetypeConceptComment=Også kjent som Rockwood Clinical Frailty Scale. , otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Astrid Askeland, Dips AS, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Hans Flaatten, Helse Bergen HF, Norway
Tormod Førland, Dips Front, Norway
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Lise Kristin Knutsen, Oslo universitetssykehus, Norway
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia
Ian McNicoll, NDS, Scotland
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Dr Paul Miller, NDS, Scotland
Elisabeth Skaar, Helse Bergen, Norway
Arild Stangeland, Helse Bergen, Norway
Merete Havn Torland, Helse Vest IKT, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, Silje Ljosland Bakke, John Tore Valand, Helse Vest IKT, Helse Vest IKT AS, Helse Bergen, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkthendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Vurdering, description=Vurdering av skrøpelighetsnivå., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Veldig sprek [Personer som er robuste, aktive, energiske og motiverte. De trener gjerne regelmessig, og er blant de sprekeste i sin aldersgruppe.]
  2: Sprek [Personer som ikke har aktive sykdomssymptomer, men er mindre spreke enn kategori 1. De kan ofte trene eller være veldig aktive av og til, f.eks. sesongbasert.]
  3: Klarer seg bra [Personer med velkontrollerte medisinske problemer, selv om de kan ha symptomer av og til. De er ikke regelmessig aktive utover vanlig gange.]
  4: Lever med svært mild skrøpelighet [Tidligere "sårbar". Denne kategorien markerer en overgang fra å være helt selvhjulpen. Selv om de ikke er avhengig av daglig hjelp fra andre, vil symptomer begrense aktivitet. De klager ofte over at de er "langsomme" og/eller blir slitne/trøtte ila. dagen.]
  5: Lever med mild skrøpelighet [Disse er mer tydelig langsomme, og trenger hjelp til komplekse aktiviteter i dagliglivet (personlig økonomi, transport, tungt husarbeid). Vanligvis vil mild skrøpelighet i økende grad føre til problemer med å handle eller gå utenfor hjemmet alene, lage mat, håndtere medisiner, og begynner å begrense lett husarbeid.]
  6: Lever med moderat skrøpelighet [Personer som må ha hjelp til alle aktiviteter utendørs og med å stelle hjemmet. Innendørs har de ofte problemer med trapper, trenger hjelp til bading/dusj og kan trenge litt hjelp til å kle på seg (veiledning, tilsyn).]
  7: Lever med alvorlig skrøpelighet [Helt avhengige av hjelp til personlig stell uansett årsak (fysisk eller kognitiv). Likevel fremstår de som stabile uten høy risiko for å dø (innen ~6 måneder).]
  8: Lever med svært alvorlig skrøpelighet [Helt avhengige av hjelp til personlig stell og nærmer seg livets slutt. Vanligvis vil de ikke komme seg igjen selv etter mild sykdom.]
  9: Terminalt syk [Nærmer seg livets slutt. I denne kategorien inngår personer med en forventet levetid <6 måneder uten at de lever med alvorlig skrøpelighet. (Mange terminalt syke pasienter kan være fysisk aktive inntil de er svært nær døden).]
  , extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0014], code=at0014, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]