ARCHETYPE Legemiddelordinering (openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v3)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v3
ConceptLegemiddelordinering
DescriptionOrdinering av et legemiddel, en vaksine, parenteral væske, ernæringsprodukt eller medisinsk forbruksmateriell, for et spesifikt individ.
UseBrukes for å registrere alle aspekter av ordinering av et legemiddel, en vaksine, enæringsvare eller medisinsk forbruksmateriell for et spesifikt individ. Arketypen kan brukes i alle legemiddelrelaterte ordineringer, enten de er for reseptpliktige legemidler ordinert av en kliniker, eller for reseptfrie legemidler. Arketypen dekker også ordinering av vaksiner, parenterale væsker, eller medisinsk forbruksmateriell, som bandasjer, ernæringsprodukter eller andre varer som påføres eller administreres for å ha en terapeutisk effekt, og der dataene som skal registreres er de samme. Arketypen er designet for bruk i en rekke ulike kliniske sammenhenger, for eksempel: - en registrering i en klinisk konsultasjon (COMPOSITION.encounter). - en resept skrevet av en lege, tannlege eller annet helsepersonell, på et legemiddel eller ernæringsprosdukt som skal utdeles eller administreres (i en COMPOSITION.prescription). - et element i en legemiddelliste, resept eller legemiddelkurve (COMPOSITION.medication_list) - et element i et oppsummeringsdokument som f.eks. en epikrise (COMPOSITION.transfer_summary) eller en henvisning (COMPOSITION.request). Merk at disse bruksområdene omfatter FHIR-ressursene for både Medication Order og Medication Statement. I mange tilfeller vil legemiddelordineringen være enkel - typisk for en enkelt legemiddelvare med ukompliserte instruksjoner for utdeling og administrering. Arketypen er imidlertid også utviklet for å tillate mer komplekse ordineringer, for eksempel: - ved nedtrapping av en prednisolondose over flere uker. - ved titrering av insulin, hvor dosering er avhengig av prøveresultater. - flere legemidler ordinert på samme tidspunkt som en del av et samlet behandlingsregime, for eksempel trippelbehandling for magesår. - ved parenteral administrering av legemidler eller ernæring, inkludert parenteral ernæring. Arketypen er derfor utviklet for å tillate ulik kompleksitet, fra - enkle fritekstinstrukser for ordineringer som "Furosemid 40 mg, to tabletter om morgenen og en til lunsj" for å sikre kompatibilitet med eksisterende systemer, og - legemiddelmengden representeres som regel ved et tall med tilhørende måleenhet, alternativt med fritekst for å sikre kompatibilitet med eksisterende systemer og for å dekke alle kliniske scenarier til - strukturerte detaljer for dose, administreringssvei og administreringsstidspunkter for at datamaskiner skal kunne lese og gjøre beregninger med dataene. Arketypen er designet slik at en enkel legemiddelordinering kan representere: -komplekse sekvensielle legemiddelordineringer som bruker samme preparatstyrke i samme ordineringsstruktur. -flere legemiddelordineringer kan lenkes, der ulike legemidler eller blandinger må administreres sekvensielt. Arketypen er også egnet for å ordinere væsker, der det er vanlig at disse ordineres. I andre sammenhenger kan det være mer passende å bruke en egen arketype for væskeforordninger. Mengden av et legemiddel representeres vanligvis med et tall og en enhet, men det kan også dokumenteres i fritekst for å sikre kompatibilitet med eksisterende systemer og for å dekke alle scenarier. SLOTer med CLUSTER-arketyper brukes for å representere deler av innholdet av tre årsaker: - For å sikre en kjernearketype som kan brukes i alle de overnevnte brukscasene, men likevel være fleksibel der det trengs, f.eks. i SLOTet "Legemiddeldetaljer" der ytterligere strukturerte detaljer kan legges til. Det er foreslått en arketype for detaljer om legemidler, og det kan tenkes at man i fremtiden vil trenge andre CLUSTER-arketyper for andre formål, som f.eks. komplekse ordineringer av parenteral ernæring. - for å tillate gjenbruk av arketyper i situasjoner hvor innholdet også brukes i andre kliniske kontekster, i hovedsak i den tilhørende arketypen ACTION.medication for å registrere faktisk utdeling, administrering osv. - for å fjerne mindre brukt innhold fra arketypens rammeverk. Det er mulig å legge inn flere ordinasjoner som aktiviteter innenfor én instans av arketypen for å representere tett sammenbundne ordinasjoner av forskjellige legemidler, for eksempel en legemiddelpakke mot H. pylori der denne ikke ordineres som en enkelt pakning. Merk at disse bruksområdene innbefatter FHIR-ressursene for både "Medication Order" og "Medication Statement", det vil si at denne arketypen matcher begge disse FHIR-ressursene i passende brukssammenhenger.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere faktisk administrering eller utdeling av legemidler, vaksiner, parenterale væsker, ernæringsprodukter eller medisinsk forbruksmateriell. Bruk arketypen ACTION.medication for dette formålet. Skal ikke brukes for å registrere ordinering av blodkomponenter, som omfatter en fundamentalt ulik klinisk prosess og sannsynligvis vil trenge ulik støtteinformasjon. Bruk arketypen INSTRUCTION.transfusion for dette formålet. Skal ikke brukes for å registrere ordinering av innlegging av implantater og medisinsk utstyr som pacemakere og defibrillatorer. Bruk arketypen INSTRUCTION.procedure for dette formålet.
PurposeFor å registrere alle aspekter av ordinering av et legemiddel, en vaksine, ernæringsprodukt eller medisinsk forbruksmateriell for et spesifikt individ.
ReferencesMedication instruction, Draft Archetype [Internet]. nehta, Australia, nehta Clinical Knowledge Manager [cited: 2015-12-15]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.838

Intermountain Healthcare Medication order model, Personal Communication to Sam Heard by Dr Stan Huff.

Royal Australian College of General Practitioners. Fact Sheet: Medicines List. 2010.

NHS HSCIC Messaging Implementation Manual (GP2GP messages) http://www.uktcregistration.nss.cfh.nhs.uk/trud3

Standards for medication and medical device records – technical annex [Internet]. RCP London. [cited 2015 Dec 15]. Available from: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/standards-medication-and-medical-device-records-technical-annex
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-10-21
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-10-21
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Medication instruction, Draft Archetype [Internet]. nehta, Australia, nehta Clinical Knowledge Manager [cited: 2015-12-15]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.838 Intermountain Healthcare Medication order model, Personal Communication to Sam Heard by Dr Stan Huff. Royal Australian College of General Practitioners. Fact Sheet: Medicines List. 2010. NHS HSCIC Messaging Implementation Manual (GP2GP messages) http://www.uktcregistration.nss.cfh.nhs.uk/trud3 Standards for medication and medical device records – technical annex [Internet]. RCP London. [cited 2015 Dec 15]. Available from: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/standards-medication-and-medical-device-records-technical-annex, current_contact=Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, UK , original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=D05F7D6B585B61B2AE4189D7F6E56B5F, build_uid=ba7170cc-81a0-447d-8d4a-103566f889f8, revision=3.0.1-alpha}
Keywordsmedikasjon, foreskriving, forordning, forordne, terapi, substans, stoff, virkestoff, medikament, legemiddel, terapeutisk, medisinsk forbruksmateriell, ordinering, preparat, spesialpreparat, diagnostikum, forskrivning, forskriving, resept, legemiddelhåndtering, farmasøytisk, produkt, posologi, ordinasjon, rekvirering, behandling, væske, ernæring, ordinere, medisin, medisiner, medisinering
Lifecyclein_development
UIDf4cb03e9-376b-4a98-ac59-94e9cb320a7b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2660
Revision Number3.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Ordinering av et legemiddel, en vaksine, parenteral væske, ernæringsprodukt eller medisinsk forbruksmateriell, for et spesifikt individ., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Morten Aas, Oslo Universitetssykehus, Norway
Tomas Alme, DIPS, Norway
Ole Andreas Bjordal, Webmed, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Marcus Baw, openGPSoC / BawMedical Ltd, United Kingdom
John Bennett, NEHTA, Australia
Kristian Berg, Universitetssykehuset Nord Norge, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
SumanBhusan Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Sharmila Biswas, Australia
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Laila Bruun, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Stephen Chu, NEHTA, Australia (Editor)
Matthew Cordell, NEHTA, Australia
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Inderjit Daphu, Helse Bergen, Norway
Gail Easterbrook, Flinders Medical Centre, Australia
Gunn Elin Blakkisrud, DIPS ASA, Norway
Stig Erik Hegrestad, Helse Førde, Norway
David Evans, Queensland Health, Australia
Samuel Frade, Marand, Portugal
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Sarah Gaunt, NEHTA, Australia
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Cecilie Graver, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Trina Gregory, cpc, Australia
Bjørn Grøva, Diretoratet for e-helse, Norway
Robert Hausam, Hausam Consulting LLC, United States
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Annette Hole Sjøborg, DIPS ASA, Norway
Hilde Hollås, DIPS ASA, Norway
Roar Holm, Helse Vest IKT A/S, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Gunnar Jårvik, Nasjonal IKT HF, Norway
Mary Kelaher, NEHTA, Australia
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Ole Kristian Losvik, Losol AS, Norway
Robert L'egan, NEHTA, Australia
Russell Leftwich, Russell B Leftwich MD, United States
Fest Legemiddelverket, Statens Legemiddelverk, Norway
Øygunn Leite Kallevik, Helse Bergen, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Colin Macfarlane, Elsevier, United Kingdom
Alan March, Hospital Universitario Austral, Argentina
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Susan McIndoe, Royal District Nursing Service, Australia
David McKillop, NEHTA, Australia
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Chris Mitchell, RACGP, Australia
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Stewart Morrison, NEHTA, Australia
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Martin Paulson, Sykehuset i Vestfold, Norway
Chris Pearce, Melbourne East GP Network, Australia
Kristian Pedersen, Nordlandssykehuset HF, Norway
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Camilla Preeston, Royal Australian College of General Practitioners, Australia
Margaret Prichard, NEHTA, Australia
Cathy Richardson, NEHTA, Australia
Robyn Richards, NEHTA - Clinical Terminology, Australia
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Raymond Simkus, Brookswood Family Practice, Canada
Iztok Stotl, UKCLJ, Slovenia
John Taylor, NEHTA, Australia
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Tesfay Teame, Folkehelseinstituttet, Norway
Richard Townley-O'Neill, Australian Digital Health Agency, Australia
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Ines Vaz, UFN, Portugal
Nils Widnes, Helse-Bergen, Norway
Kylie Young, The Royal Australian College of General Practitioners, Australia, originalLanguage=en, translators=
  • German: Sarah Ballout, Medizinische Hochschule Hannover, ballout.sarah@mh-hannover.de
  • Swedish: Emma Malm, Karolinska Universitetssjukhuset, emma.malm@cambio.se
  • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
  • Spanish (Argentina): Alan March, Hospital Universitario Austral, amarch@cas.austral.edu.ar, MD
  • Portuguese (Brazil): Osmeire Chamelette Sanzovo, Hospital Sírio Libanês - SP, osmeire.acsanzovo@hsl.org.br, R.N.
  • Catalan: Jaqueline Peredo, jperedo2003@gmail.com
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ordineringsidentifikator, description=Unik identifikator for ordineringen., comment=Dette dataelementet tillater flere forekomster, som ved behov kan defineres mer spesifikt i applikasjonen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å registrere lokalt innhold/kontekst, eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001], code=at0001, itemType=ACTIVITY, level=1, text=Ordinering, description=Detaljer knyttet til ordineringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ACTIVITY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0070], code=at0070, itemType=ELEMENT, level=2, text=Legemiddel, description=Navnet på legemiddelet, vaksinen eller det medisinske forbruksmateriellet som ordineres., comment=Avhengig av kontekst kan dette elementet brukes enten for generisk eller varebasert ordinering. Dataelementet kan brukes til å registrere tett sammenbundne ordineringer av forskjellige legemidler når de ordineres som en pakke. Det anbefales sterkt at "Legemiddel" kodes med en terminologi som understøtter beslutningsstøtte der dette er mulig, f.eks. FEST. Nivå av koding kan variere fra legemiddelnavn til strukturerte detaljer om den aktuelle legemiddelforpakningen som skal brukes. Fritekst bør bare brukes om ingen passende terminologi er tilgjengelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0143], code=at0143, itemType=SLOT, level=2, text=Legemiddeldetaljer, description=Strukturerte detaljer om det overordnede legemiddelet, blant annet styrke, form og substansene det består av., comment=Bruk dette SLOTet til å spesifisere en detaljert beskrivelse av den ordinerte varen. For eksempel form, styrke, fortynningsmiddel eller blandinger av ingredienser., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.medication.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.medication.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0091], code=at0091, itemType=ELEMENT, level=2, text=Administreringsvei, description=Administreringsveien for den ordinerte varen., comment=For eksempel "oral bruk", "intravenøst", "på huden" eller "enteralt". Det bør om mulig benyttes terminologi, f.eks. FEST, for å angi administreringsvei. Det kan spesifiseres flere mulige administreringsveier., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0092], code=at0092, itemType=ELEMENT, level=2, text=Anatomisk lokalisering, description=Navn på kroppsstedet der den ordinerte varen skal administreres., comment=For eksempel "venstre overarm", "intravenøst kateter høyre hånd". Det bør om mulig benyttes terminologi, f.eks. SNOMED CT eller EDQM standardtermer, for å angi kroppssted., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0093], code=at0093, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert anatomisk lokalisering, description=Strukturert beskrivelse av administreringsstedet for den ordinerte varen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0094], code=at0094, itemType=ELEMENT, level=2, text=Administreringsmetode, description=Teknikken eller utstyret som brukes for å administrere den ordinerte varen., comment=For eksempel "via Z-trackinjeksjon", "via forstøver". Koding av administreringsmetoden med en terminologi er anbefalt, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0095], code=at0095, itemType=SLOT, level=2, text=Administreringsutstyr, description=Detaljer om det medisinske utstyret som brukes til å administrere den ordinerte varen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet anvisningsbeskrivelse, description=En komplett fritekstbeskrivelse av hvordan den ordinerte varen skal brukes., comment=Denne fritekstbeskrivelsen bør vanligvis omfatte data i "Dosemengde", "Timing" og eventuelle andre instruksjoner. I tilfeller hvor legemiddelets anvisning er fullt strukturert, bør dette feltet inneholde en fritekstekvivalent som vanligvis autogenereres. Er det ikke mulig å representere de ønskede anvisningene i en fullt strukturert form, anbefales ikke delvis strukturert form. I stedet bør anvisningen kun registreres som fritekst i dette dataelementet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=2, text=Maskinlesbare anvisninger, description=En maskinlesbar tekstfremstilling av anvisningene., comment=Brukes vanligvis ved deling av informasjon mellom eldre systemer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PARSABLE, bindings=null, values=Format: text/html, text/plain, text/xml
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0173], code=at0173, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spesifikk anvisningsbeskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av en spesifikk del av den overordnede anvisningen., comment=I noen sammenhenger er det vanlig å dele den samlede fritekstbeskrivelsen av anvisningen inn i mer spesifikke segmenter. For eksempel kan det i sykehus være vanlig å dele de samlede anvisningene opp i "Mengde" og "Administreringstidspunkt", selv om begge er i fritekst. Segmentnavnene kan legges til i et templat eller i applikasjonen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0174], code=at0174, itemType=ELEMENT, level=2, text=Begrunnelse for dose, description=Begrunnelsen for hvorfor en spesifikk dose er valgt, der dette er avhengig av en ytre faktor., comment=For eksempel: "Justert pga amputasjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0177], code=at0177, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturerte anvisninger om dose og timing, description=Detaljerte og strukturerte anvisninger om dose og timing., comment=Dette SLOTet er designet for å brukes med arketypen CLUSTER.therapeutic_direction for å tilrettelegge for å registrere et komplekst sett av anvisninger om dosering og timing. Det er mulig å bruke andre CLUSTER-arketyper i SLOTet, men det anbefales på det sterkeste å kun gjøre dette der det ikke er en prioritet å kunne gjøre forutsigbare spørringer på dataene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0062], code=at0062, itemType=CLUSTER, level=2, text=Legemiddelsikkerhet, description=Detaljer knyttet til sikkerhet rundt den ordinerte varen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0062]/items[at0064], code=at0064, itemType=ELEMENT, level=3, text=Overstyring av sikkerhetsgrenser?, description=Bekreftelse fra forskriveren om at den maksimale dosen eller andre sikkerhetsgrenser er overstyrt på grunn av spesielle omstendigheter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0062]/items[at0178], code=at0178, itemType=CLUSTER, level=3, text=Sikkerhetsoverstyring, description=Overstyring av et kjent problem relatert til legemiddelsikkerhet for dette individet og den ordinerte varen, f.eks. allergi, advarsel om legemiddelduplisering, eller kontraindikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0062]/items[at0178]/items[at0171], code=at0171, itemType=ELEMENT, level=4, text=Overstyrt sikkerhetsanbefaling, description=Et kjent problem relatert til legemiddelsikkerhet for dette individet og den ordinerte varen, f.eks. allergi, advarsel om legemiddelduplisering, eller kontraindikasjon. Registreres ordinært bare dersom anbefalingen overstyres., comment=For eksempel "allergisk mot penicillin" eller "atenolol duplisert"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0062]/items[at0178]/items[at0162], code=at0162, itemType=ELEMENT, level=4, text=Årsak til overstyring, description=Begrunnelsen for hvorfor sikkerhetsgrensen eller maksimumsdosen er overstyrt., comment=For eksempel "Ingen effekt ved maksimum anbefalte dose. Kritisk situasjon.". "Pencillin er den eneste mulige behandlingen, sannsynlighet for faktisk pencillinallergi er lav"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0062]/items[at0051], code=at0051, itemType=CLUSTER, level=3, text=Maksimumsdose, description=Detaljer om den maksimale kumulative dosen av den ordinerte varen som er tillatt i en definert tidsperiode., comment=For eksempel "maks 1 g per dag". Dette clusteret kan repeteres for å gjøre det mulig å registrere flere maksimumsdoser som gjelder forskjellige tidsperioder. Maksimumsdose for individets levetid registreres ikke har da det viser til flere ordineringer over tid., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0062]/items[at0051]/items[at0130], code=at0130, itemType=ELEMENT, level=4, text=Maksimum legemiddelmengde, description=Den maksimale kumulative legemiddelmengden som bør administreres i perioden., comment=For eksempel 1 ml, 1.5 mg, 0.125 g., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0062]/items[at0051]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tidsperiode, description=Tidsperioden maksimumsdosen er kalkulert for., comment=Eksempel: 24 timer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=>=0 sekunder
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0062]/items[at0150], code=at0150, itemType=CLUSTER, level=3, text=Total daglig effektiv dose, description=Detaljer om den totale daglige mengden av den ordinerte varen som skal administreres., comment=Den totale daglige effektive dosen er den forventede effektive dosen, og støtter i så måte titrering av en i utgangspunktet lav dose mot en terapeutisk dose over en tidsperiode. Dette er ikke i seg selv måldosen, men den effektive daglige dosen mot måldosen. I noen sammenhenger kan den totale daglige dosen kalkuleres fra maskinlesbare anvisninger, mens den i andre må legges inn manuelt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0062]/items[at0150]/items[at0165], code=at0165, itemType=ELEMENT, level=4, text=Formål, description=Begrunnelsen for at det registreres en total daglig effektiv dose., comment=For eksempel "Kontrollere hypertensjon", "Måldose 20 mg daglig". Beskrivelsen kan brukes for å oppgi et navn, en frase eller en setning om formålet med å registrere en total daglig effektiv dose, som regel for å muliggjøre titrering mot en spesifikk måldose. Måldosen kan registreres her, eller mer vanlig i en EVALUATION.goal-arketype som det lenkes til., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0062]/items[at0150]/items[at0151], code=at0151, itemType=ELEMENT, level=4, text=Total daglig dosemengde, description=Mengden ordinert vare som skal tas per dag dersom det administreres som ordinert., comment=For eksempel "20 mg"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tilleggsinstruksjon, description=Tilleggsinstruksjon for hvordan bruke eller lagre den ordinerte varen., comment=For eksempel forholdsregler som "tas med mat", "unngå grapefrukt", "løses opp i vann" eller "oppbevares på et kjølig tørt sted". Dette dataelementet kan repeteres, og bør dersom mulig kodes med en terminologi, f.eks. FEST., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0105], code=at0105, itemType=ELEMENT, level=2, text=Bruksområde, description=Tilleggsinstruksjon primært rettet mot pasient og pårørende., comment=For eksempel "Blodtrykksreduserende", "Blodfortynnende". Dette dataelementet kan repeteres, og bør dersom mulig kodes med en terminologi, f.eks. FEST. Ved behov kan man bruke en lenke for å assosiere dette elementet med f.eks. den opprinnelige diagnosen i en Problemliste, men det bør likevel registreres tekst her for å sikre data for fremtiden, siden målet for lenken kan endre seg over tid., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0107], code=at0107, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overvåkningsinstruksjon, description=Tilleggsinstruksjon som gir råd om anbefalt eller nødvendig overvåkning ved bruk av den ordinerte varen., comment=For eksempel "kontroller nyrefunksjon om 2 uker". Dette dataelementet kan repeteres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klinisk indikasjon, description=Den kliniske begrunnelsen for bruk av den ordinerte varen., comment=For eksempel "Angina". Koding av klinisk indikasjon med en terminologi foretrekkes, der det er mulig. Dette dataelementet kan repeteres. Elementet er ikke ment for administrativ autorisering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0148], code=at0148, itemType=ELEMENT, level=2, text=Terapeutisk hensikt, description=Overordnet terapeutisk hensikt med den ordinerte varen., comment=For eksempel "smertelindring", "palliasjon", "lavdose profylakse", "rehydrering" eller "ernæringsinfusjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0179], code=at0179, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klinikerveiledning, description=Råd til personer som i fremtiden ordinerer eller deler ut legemiddelet, om den langvarige ordineringen., comment=For eksempel "ikke tillat generisk bytte" eller råd om å bruke et spesifikt merke for å unngå hjelpestoffer som forårsaker reaksjoner., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0113], code=at0113, itemType=CLUSTER, level=2, text=Ordineringsdetaljer, description=Detaljer om hele legemiddelordineringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0113]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=3, text=Startdato/tid for ordineringen, description=Dato og valgfri tid for oppstart av den ordinerte varen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0113]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dato/tid for seponering, description=Dato og valgfri tid når det er planlagt å seponere den ordinerte varen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0113]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=3, text=Startkriterium, description=Et vilkår for at den ordinerte varen kan tas i bruk., comment=For eksempel "Start dersom symptomer kommer tilbake". Dette er ment som et generelt kriterium som setter i gang hele ordineringen, og ikke for behovsadministrering i en pågående ordinering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0113]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=3, text=Seponeringskriterium, description=Et vilkår for at den ordinerte varen skal seponeres., comment=For eksempel "Seponer når symptomer forsvinner"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0113]/items[at0060], code=at0060, itemType=ELEMENT, level=3, text=Antall administreringer utført, description=Antall administreringer av den ordinerte varen som er utført som del av den planlagte ordineringen, men i forkant av denne instruksjonen., comment=For eksempel for å registrere at pasienten har tatt de to første antibiotikatablettene av en 3 dagers kur, i forkant av utskrivelse fra sykehus til sykehjem., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0113]/items[at0050], code=at0050, itemType=ELEMENT, level=3, text=Del av ordinering allerede administrert, description=Tidsperioden individet/pasienten har brukt den ordinerte varen i forkant av denne instruksjonen., comment=Eksempel: For å registrere at pasienten har tatt antibiotika i 3 dager av en 7-dagerskur før en sykehusinnleggelse., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: uker, dager, timer
>=0 timer
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0113]/items[at0112], code=at0112, itemType=SLOT, level=3, text=Sammendrag av ordineringen, description=Oppsummerende informasjon om bruk av den ordinerte varen, f.eks. nåværende status eller nøkkeldatoer, som regel brukt i andre sammenhenger enn resepter., comment=Sammendrag av ordineringsinformasjon kan være påkrevd når man overfører legemiddelinformasjon mellom systemer eller representerer et FHIR "Medication statement". Eksempler: Som del av en henvisning, overføringsnotat, eller epikrise/utskrivingsrapport., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.medication_order_summary.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.medication_order_summary.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0069], code=at0069, itemType=SLOT, level=2, text=Autoriseringsveiledning, description=Detaljer om autoriseringen for den ordinerte varen, støtter også selvadministrering, utlevering og retningslinjer for godkjenning., comment=For eksempel detaljer om reiterering. Dette SLOTet tillater lokale variasjoner mellom forskjellige myndighetsområder når det gjelder legemiddelautorisering og re-autorisering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.medication_authorisation.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.medication_authorisation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129], code=at0129, itemType=CLUSTER, level=2, text=Utdelingsanvisning, description=Veiledning for utdeling av den ordinerte varen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[at0106], code=at0106, itemType=ELEMENT, level=3, text=Utdelingsinstruksjon, description=Tilleggsinstruksjon primært rettet mot personen som deler ut den ordinerte varen., comment=Eksempel: Detaljerte instruksjoner for stegvis utdeling av opiater., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[at0065], code=at0065, itemType=SLOT, level=3, text=Utdelingsmengde, description=Detaljer om mengden av den ordinerte varen som skal utdeles., comment=Dette SLOTet tillater lokal variasjon i regelverk for legemiddelutdeling mellom forskjellige myndighetsområder., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.medication_supply_amount.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.medication_supply_amount.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[at0132], code=at0132, itemType=ELEMENT, level=3, text=Generisk bytte, description=Indikerer om generisk bytte med en bioekvivalent vare er tillatt., comment=I mange myndighetsområder er generisk bytte av en ordinert vare mot en bioekvivalent vare fra en annen produsent tillatt. I andre områder er bytte forutsatt, og ordinerende kliniker må eksplisitt avslå bytte., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Tillatt [Generisk bytte med bioekvivalent legemiddel er tillatt.]
  • Ikke tillatt [Generisk bytte med bioekvivalent legemiddel er ikke tillatt.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[at0154], code=at0154, itemType=ELEMENT, level=3, text=Begrunnelse for byttereservasjon, description=Begrunnelsen for beslutningen om at generisk bytte av den ordinerte varen ikke tillates., comment=For eksempel "Generisk vare er ikke bioekvivalent"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[at0139], code=at0139, itemType=ELEMENT, level=3, text=Prioritet, description=En indikator for hastegraden den ordinerte varen bør utdeles under., comment=For eksempel "Haster". Dette kan spesifiseres i en templat eller spesalisering etter lokale verdisett. Noen myndighetsområder tillater at resepter merkes med "Haster" for at de skal klargjøres fort hos apoteket., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[at0155], code=at0155, itemType=ELEMENT, level=3, text=Startdato utlevering, description=Datoen den ordinerte varen kan utdeles for første gang., comment=Kan brukes til å kontrollere utdelingstidspunkt for varer med misbrukspotensiale, f.eks. benzodiazepiner og sterke smertestillende., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[at0161], code=at0161, itemType=ELEMENT, level=3, text=Utløpsdato utdeling, description=Dato da ordineringen ikke lenger er gyldig for utdeling., comment=I noen myndighetsområder kan utleveringsanmodninger ha en utløpsdato, og etter denne datoen kan resepten ikke lenger utleveres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[at0170], code=at0170, itemType=SLOT, level=3, text=Utdelingsdetaljer, description=Ytterligere detaljer relatert til utdelingsanvisningene., comment=Dette SLOTet tillater lokal variasjon i regelverk for legemiddelutdeling mellom forskjellige myndighetsområder., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0166], code=at0166, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere strukturerte detaljer om den ordinerte varen som ikke omfattes av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0167], code=at0167, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om legemiddelordineringen som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0005], code=at0005, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], activities=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/activities[at0001], code=at0001, itemType=ACTIVITY, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=0..*, cardinalityText=Minimum 0 oppføringer, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ACTIVITY, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ordineringsidentifikator, description=Unik identifikator for ordineringen., comment=Dette dataelementet tillater flere forekomster, som ved behov kan defineres mer spesifikt i applikasjonen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å registrere lokalt innhold/kontekst, eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]